پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۰

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۰

حذف داعش. راە حل سیاسی می طلبد

طبق اخبار، 'جان برنان' رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفتە است کە نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزە خود برای کاهش توانمندی 'داعش' شکست خورده‌اند. برنان گفتە کە با آنکه این گروه کنترل بسیاری از مناطق را از دست داده است، اما باز نیرویی "تهدیدآمیز" به شمار می‎رود. او اظهار داشتە که داعش اکنون حدود ۲۲ هزار پیکارجو دارد که به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای القاعده در زمان اوج قدرت و فعالیت این گروه است.

طبق اخبار، ‘جان برنان’ رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفتە است کە نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزە خود برای کاهش توانمندی ‘داعش’ شکست خورده‌اند. برنان گفتە کە با آنکه این گروه کنترل بسیاری از مناطق را از دست داده است، اما باز نیرویی “تهدیدآمیز” به شمار می‎رود. او اظهار داشتە که داعش اکنون حدود ۲۲ هزار پیکارجو دارد که به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای القاعده در زمان اوج قدرت و فعالیت این گروه است. حتی فراتر از خود جنگ و درگیری در خاورمیانە و شمال افریقا توسط این گروە، رئیس سیا از توانائیهای بالقوە داعش در سازماندهی حـملات علیە غرب نگران است.

جان برنان بهتر از هر کسی دیگر می داند کە عمدە کشورهای تامین کنندە داعش عربستان، قطر و ترکیە هستند و بنابراین تا در سیاست این کشورها نسبت بە این گروە تروریستی تغییر ایجاد نشود، سخن گفتن از حذف داعش از صحنە سیاسی و نظامی خاورمیانە غیرممکن است. بنابراین اگر دولت آمریکا حقیقتا مایل بە تضعیف و حذف این گروە است، باید منابع سیاسی راەاندازی و تجهیز این نیرو را وادار بە تغییر در سیاست و نگرش کند، امری کە هم خارج از توانائی آمریکاست و هم خارج از خواست و ارادە آن، زیرا کە هنوز نە کار دولت اسد در سوریە یکسرە شدە، و نە اصل نفوذ و سهم ستانی آمریکا در عراق بە مراحل پایانی خود نزدیک شدە است.

شاید نمونە پاکستان و پشتیبانی این کشور از طالبان بهترین نمونە باشد. با آنکە دولت افغانستان بارها در این مورد شکایت کردە و اعتراض خود را تسلیم مراجع بین المللی نمودە است، اما هنوز پاکستان، کشور افغانستان را حیات خلوت خود می داند و از طریق طالبان بە دخالتهای خونین خود در این کشور ادامە می دهد، بدون اینکە ارادەای جدی از طرف آمریکا برای فشار آوردن بە این کشور مشاهدە شود.

واقعیت این است کە متاسفانە همانقدر کە آمریکا در مورد توقف همکاری پاکستان با طالبان موفق بودە است، بهمان اندازە نیز خواهد توانست ترکیە، عربستان و قطر را وادار بە تغییر رفتار کند!

شاید صادقانەترین گفتە آمریکائیها سخنی باشد کە در ابتدای پیدایش داعش بە زبان آوردند. آنان ابتدا گفتند کە جنگ علیە این گروە دو ـ سال طول خواهد کشید، و بعد گفتند دە سال! و حال با سخنانی کە جان برنان بر زبان آوردە است شاید بتوان از بیست سال گفت!

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد, ۱۳۹۵ ۱۱:۰۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری