چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۱

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۱

خاطرات انقلابی‌گری؛ بحث شیرین آنارشیسم

پرودن، متفکر آنارشیست فرانسوی بین سالهای 1865-1809 زندگی نمود. مادرش آشپز، پدرش مسگر، و خودش کارگر چاپخانه بود. او می‌گفت: تا زمانی‌که تعادل و تساوی روی کره زمین برقرارنشود، خطر انقلاب در همه جا هست. وی برای نظم اجتماعی آنارشیستی، رفرم را پیشنهاد می‌کرد تا انقلاب را.

آغاز و پایان متفکرین آنارشیسم

 پرودن، متفکر آنارشیست فرانسوی بین سالهای ۱۸۶۵-۱۸۰۹ زندگی نمود.  مادرش آشپز، پدرش مسگر، و خودش کارگر چاپخانه بود. او می‌گفت: تا زمانی‌که تعادل و تساوی روی کره زمین برقرارنشود، خطر انقلاب در همه جا هست. وی برای نظم اجتماعی آنارشیستی، رفرم را پیشنهاد می‌کرد تا انقلاب را.  او در رابطه با زنان دارای افکار مردسالارانه ارتجاعی زمان و جامعه خود بود. در نظر او معضل جامعه معمولا در وضعیت اقتصاد آنست ونه درسیاست آن.

از جمله آثار پرودن – اعترافات یک انقلابی، موضوع فدرالیسم، برنامه انقلاب، و کتاب مالکیت چیست؟ هستند. مارکسیست‌ها نظرات اورا اتوپیستی، خرده بورژوایی، ارتجاعی ومحصول ایدئولوزی دوران بحران می‌دانند.  جرج سورل او را بزرگترین فیلسوف اجتماعی قرن ۱۹ فرانسه نامید.  او می‌گفت: زندگی سیاسی باید با زندگی خصوصی افراد هماهنگی داشته باشد.

پرودن پیش بینی کرده بود که قرن بیست قرن حاکمیت سیاسی فدرال‌ها خواهد بود، چون سوسیالیسم چیزی غیرازبرقراری فدرالیسم نیست. مارکس اصطلاح و مفهوم «مبارزه طبقاتی» راازپرودن گرفت.  در کتاب «فقر فلسفه»، مارکس به ردشعار وحدت پرولتاریا وطبقه متوسط  او پرداخت.  از جمله دیگر آثار او: عدالت در انقلاب و کلیسا، یادداشت‌های روزانه، در باره فدرالیسم و ضرورت پایه گذاری یک حزب انقلابی، مالکیت و مالکیت فدرالی، و ایده‌های اصلی انقلاب در قرن ۱۹، هستند. آنارشیست‌ها غالبا خواهان جامعه ای فدرال با تولید کنندگان و مالکین خرد بودند.  نظرات پرودن حتی امروزه میان پاره ای از سندیکالیست‌های آنارکوسندیکالیستی چپ اروپا طرفدارانی دارد.

پرودن در سال ۱۸۴۸ بعنوان سوسیالیست وارد مجلس ملی فرانسه شد؛ ولی سرانجام سه سال به زندان افتاد وبعد از آزادی به بلژیک فرارکرد.  پرودن را آغاز اندیشه آنارشیسم مدرن در غرب می‌دانند.  اوغیرازکمونیسم وکاپیتالیسم، نظام آنارشیستی را فرم سوم اداره جامعه می‌دانست.  او پیرامون زنان و یهودیان عقایدی نادرست داشت. آنزمان متفکران و هنرمندانی مانند نیچه، گوته، مارتین لوتر، واگنر، شوپنهاور، و برادران گریم، نیز دارای اینگونه افکار سنتی و ارتجاعی بودند.

تروتسکی اورا رابینسون کروزه سوسیالیسم نامید. از جمله دیگرآثار پرودن: مالکیت دزدی است، و پورنوکراتی یا زنهای زمان مدرن، هستند.  پرودن را آغاز سیراندیشه آنارشیسم مدرن در غرب می دانند.  از زمان او طبقه کارگررا پرولتاریا نام نهادند.  در گفته‌های پرودن می توان تضاد و تناقض‌های زیاد پیدا کرد.  او نخستین بار عنوان آنارشیسم را به ثبت در آکادمی پاریس رساند.  وی محافل روشنفکری را با مقوله‌های دولت، مالکیت، و اتوریته آشنا نمود.  پرودن را پدر سندیکالیسم آنارشیستی نیزمی‌دانند.  گروه دیگری اورا پدر جامعه شناسی مدرن و یکی از نظریه پردازان فدرالیسم و جنبش تعاونی بشمار می آورند.  مجموعه آثار او شامل چهل عنوان کتاب، چهار جلد مکاتبات با مبارزان اجتماعی آنزمان، و یازده جلد یادداشت‌های گوناگون او هستند.  اعترافات یک اتوپیست، و حضرت موسی، دو کتاب مشهور دیگر پرودن ‌اند.

نسل دیگر نظریه پردازان آنارشیسم، شامل – ویلیام گودوین، آگوستین سوخی، پاول گودمن، هربرت رید، تولستوی، و جرج آورل است.

ویلیام گودوین انگلیسی میان سالهای۱۸۳۶-۱۷۵۶  زندگی نمود.  کروپتکین نخستین بار اورا بعنوان آنارشیست معرفی کرد.  او می گفت در جامعه ماشینی صنعتی آینده، باید انسان فقط روزی یک ساعت کارکند.  وی مدعی بود که ازدواج ناشی از یک اشتباه رمانتیک پیرامون عشق ابدی است.  گودوین نخستین بار تضادهای کاپیتالیسم در باره کار و سرمایه را مطرح نمود بدون اینکه مانند مارکس به مبارزه طبقاتی برسد.  او نه روی جنبش آنارشیستی قرن ۱۹ بلکه بیشتردر جنبش کارگری انگلیس و ادبیات رمانتیک کشورش اثر گذاشت.  گودوین نخستین بار به طرح حذف دولت در جامعه انسانی پرداخت.  مارکس و آون به مطالعه عمیق آثارش پرداختند.  او می‌گفت که در انقلاب شور و احساسات حاکم است و نه عقل و منطق؛ در آنجا خشونت تعیین کننده است و نه عدالت.  گودوین همچون سایر آنارشیستها طرفدار اقتصاد مانوفاکتورها و تولیدکنندگان کوچک بود و نه مخالف تولید ماشینی.  او موجب آغاز فلسفه آنارشیستی شد.  از جمله آثار گودوین – عدالت سیاسی و تعثیر آن روی اخلاق و سعادت، است.

   آگوستین سوخی، آنارشیست آلمانی، بین سالهای ۱۹۸۴- ۱۸۹۲ زندگی نمود.  ازجمله اثار او – آمریکای لاتین میان ژنرال ها و انقلابیون، عبور شبانه از اسپانیا، امید طولانی، احتیاط ! آنارشیسم، یک عمر در خدمت آنارشیسم، انقلاب معلول بلشویک‌ها، کارگران و دهقانان در کشور اوکرائین، و فلسفه فکر و روح آزاد، هستند.

william godwin  1756- 1836

augustin  souchy 1892 – 1984

herbert  read  1893- 1968

 

 

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴ ۱:۴۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک