یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

خشونت دام جنبش سبز

تأملاتی دربارهی آیندهی جنبش

بنابراین عقلانیت ایجاب میکند که جنبش سبز از ورود به این ساحت پرهیز کند و پرهیز از خشونت را به مثابهی روشی پسندیده برگزیند. نه تنها به این دلیل روشن که بازندهی بازی خشونت است، بلکه شکست در این ساحت برتری جنبش سبز را در ساحتهای اخلاقی و عقلانیت نیز زیر سوال خواهد برد

ــ رادیکالیسم در گفتار قابل مقایسه با رادیکالیسم در عمل نیست. هر چقدر هم شعارهای خیاباتی تند باشد نباید فراموش کنیم که شعار همچنان در حوزه گفتار و در مقابل کسانی است که به ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز و کشتن مبادرت ورزیدهاند. بنابراین گرچه بسیاری از شعارها را نمیپسندیم و آن را نابهنگام و تند میدانیم، اما سرزنش کردن شعاردهندگانی که از رفتار وحشیانه طرف مقابل به ستوه آمدهاند، منطقی نیست. در واقع تنها کارغیرخشونتآمیزی است که از عهدهی آنان برمیآید. منطق آقای بیژن حکمت در نقد شعارهای تند در تجمعات به این مضمون که نباید طرف مقابل حرکات ما را تعیین کند، مسئولانه است و میتوان آن را درک کرد. اما پرسشی که بیپاسخ میماند این است که آیا میتوان کاملاً مستقل از طرف مقابل عمل کرد؟ آیا در صورت هر اتفاق و هر رفتار وحشیانهای همچنان باید جنبش سبز خط قرمزی را در مورد برخی مقامات حفظ کند (کاری که اصلاحطلبان تا پیش از انتخابات اخیر انجام میدادند)، حتا زمانی که خود رهبر مصرانه مایل است در صف اول نبرد قرار بگیرد، بقیه را کنار بزند و همه مسئولیتها را بپذیرد؟ بدیهی است بیاعتنا بودن به اقدامات طرف مقابل به آنان مصونیتی بیدلیل و آهنین میدهد تا به خودشان اجازه بدهند دست به هر جنایتی بزنند.

ــ جنبش سبز در نبرد با دولت کودتا و پشتیبانان آن در سه ساحت گوناگون در حال مبارزه است. در ساحت اخلاقی جنبش سبز پیروز قاطع میدان بوده است و هر حرکتی در سرکوب جنبش باعث پیشروی بیشتر جنبش سبز میشود. در ساحت عقلانیت نیز جنبش سبز پیروز بوده است. بیآن که نیاز باشد به مجادله با تک تک ادعاهای پشتیبانان دولت کودتا بپردازند، بازنمودن عین ادعاها و نشان دادن رفتارها و گفتارهای متناقض آنان، حجت را بر هر عقل سلیمی تمام کرده است. تنها ساحتی که جنبش سبز در آن برتری ندارد، ساحت قدرت و زور است. شهروندان حامی جنبش سبز بیدفاعند و در طرف مقابل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی قرار دارند. بدیهی است در صورت رویارویی خشونتبار جنبش سبز پیروز میدان نخواهد بود. بنابراین عقلانیت ایجاب میکند که جنبش سبز از ورود به این ساحت پرهیز کند و پرهیز از خشونت را به مثابهی روشی پسندیده برگزیند. نه تنها به این دلیل روشن که بازندهی بازی خشونت است، بلکه شکست در این ساحت برتری جنبش سبز را در ساحتهای اخلاقی و عقلانیت نیز زیر سوال خواهد برد.

ــ خشونت دور باطلی است که پایان ندارد. بر فرض محال اگر توسل به خشونت به پیروزی زودهنگام جنبش سبز هم بیا نجامد، خشونت ابزاری در دست این جنبش باقی خواهد ماند که معلوم نیست چه زمانی و چرا باید آن را کنار بگذارد. معمولاً انقلابهایی که با خشونت به پیروزی میرسند پس از پیروزی خشونت را در مبارزات درونی به کار خواهند بست و این دور همچنان تا یکدست شدن کامل ادامه پیدا خواهد کرد. پس اگر میخواهیم خشونت از صحنه سیاسی کنار برود و آرمانمان این است که شهروندان باید امنیت خاطر داشته باشند، باید پیش از پیروزی جنبش و در حین مبارزه نیز آن را کنار بگذاریم. بدیهی است مبارزهی بیخشونت طولانیتر و طاقتفرساتر است، اما قطعاً نتیجه مطمئنتر و رضایتبخشتر خواهد بود.

ــ سوءاستفاده از مذهب ابزاری کهنه و نخ نما شده است. حامیان کودتا زمانی که در ساحت اخلاقی در منجلاب غوطه ورند، به خیال خود با تمسک به ظواهر دینی و تظاهر به مذهب میتوانند از این گرداب نجات پیدا کنند. از آنجا که حاکمان دینی گمان میکنند در ساحت دینی ولایت دارند، با برتری در ساحت دینی، میخواهد عقبماندگی خود در ساحت اخلاقی را جبران کنند. حال آن که بشر مدرن امروزی ساحت دینی را وابسته به ساخت اخلاقی میداند. دینی که اخلاقیات نداشته باشد، محکوم به فناست. لازم نیست کسی آشنایی عمیقی با علوم مذهبی داشته باشد تا بداند کشتن افراد بیگناه و تجاوز و سرکوب آنان به جرم اعتراض به دولت در هیچ مرام و مسلکی پذیرفته نیست. چگونه میتوان تظاهرات در روز عاشورا را حرمتشکنی قلمداد کرد و فریاد وا اسلاما سرداد، اما در مقابل ریختن خون بیگناهانی که در همان روز به خاک و خون کشیده شدند، سکوت کرد؟

***

اگر چه با توسل به کثرت افراد میتوان در لحظاتی بر سربازان خسته و فرسوده فائق آمد و آنان را گرفتار کرد، اما در نهایت این جنبش سبز است که پس از ترک صحنههای خشونتآمیز باید در عزای قربانیان خشونت در سوگ بنشیند. پرهیز از خشونت هم به مثابه روش و هم به مثابه هدف باید در دستور کار جدی جنبش سبز قرار بگیرد، البته در حوزهی گفتار پشتیبانان کودتا باید بدانند که در هیچ رده و مقامی مصونیت ندارند و زمانی که در مقابل جنبش سبز سینه ستبر میکنند، بیگمان باید منتظر پاسخ روشن و منطقی جنبش سبز باشند.

تاریخ انتشار : ۸ دی, ۱۳۸۸ ۱۱:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران