جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۱

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۱

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان
در حال حاضر اساس علمِ کیهان‌شناسیِ را نظریه نسبیت عام اینشتین که یک نظریه کلاسیک است تشکیل می‌دهد. اما این نظریه توسعه و تحولات کیهان را فقط تا مرز به...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حسن بلوری
نویسنده: حسن بلوری
انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد، انتخابات دگر بار شروعیدن کرد، شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد، حقه و دوز وکلک باز شیوعیدن کرد، وقت جنگ و جدل...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است
والریا همسر نوام چامسکی از طریق ایمیل به آسوشیتدپرس گفت که او پس از سکته مغزی در ژوئن سال گذشته اکنون در بیمارستانی در سائوپائولو در کشور برزیل بستری است....
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

خیال بافی ها و دروغ پراکنی های روزنامهکیهان در آستانهبیست و دو بهمن

برای شغل خبرنگار که با کنکرتها و اخبار مشخص سروکار دارد، سخن گفتن از همه مردم و نقل قول کردن یک جمله از همهآنان، نهامری کنکرت بلکه سیاسی و جانبدارانه تلقی می شود، امری که با اخلاق روزنامهنگاری فاصله بسیاری دارد.

روزنامهکیهان در آستانهبیست و دوم بهمن، در گزارشی تحت عنوان “گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین تحولات سیاسی و تصمیم حماسی ملت در آستانهبیست و دو بهمن” و با تیتر “مردم: فردا همههستیم”، در شماره۱۹۵۸۲ بیست و یک بهمن، ادعا می کند که: “نمایندگان و خبرنگاران کیهان از سراسر کشور خبر می دهند که هرگز چنین شور و اشتیاقی برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را مشاهده نکرده اند.” و البتهدر ادامه،از ترس بروز کرده در جنبش سبز می گوید، و ادعا می کند کهاین ترس از آنجا ناشی می شود که بهقول کیهان سران فتنه خود متوجه شده اند در این روز قادر به شکل دهی هیچ حرکت اعتراضی جدی نخواهند بود.

البته گرداننده یا نویسنده این گزارش کیهان، بلافاصله بعد از اینکهاز همه مردم می گوید، در تیتر پایینتر همین گزارش از اصطلاح “بسیاری از مردم” استفاده می کند، یعنی اینکه ذهن توتالیتار نویسنده بلافاصله فراموش می کند که میان “همهمردم” و “بسیاری از مردم” فاصلهبسیاری است، و اساسا نمی شود این دو مفهوم را در کنار هم و با یک معنی بکار برد. اما از آنجائی که گردانندگان روزنامه کیهان طبق معمول بهعنوان پادوی اوامر رهبر، چشم و گوش بستههمانی را تبلیغ و تکرار می کند کههرم قدرت و از این فراتر تندروترین افراد و جناحهای درون رژیم از آنان می خواهند، این غلط افکنی را بهخود اجازه می دهند تا به این طریق در آستانه بیست و دو بهمن، و امکان عظیم مشارکت مردمی در آن و دراعتراض به سیاستهای باند مسلط، در یک جنگ روانی، ضمن روحیهبخشی بهنیروهای خود، تاثیر منفی بر طرف مقابل گذاشته و آنی را سرانجام در بیست و دو بهمن شاهد شوند کهخود دوست دارند.

اما ذهن غلط انداز و دروغ پرداز نویسنده کیهان، همچنین این را فراموش می کند کهاساسا تیتر” مردم: فردا همههستیم” نمی تواند یک گزارش مستند، حقوقی و قابل اتکا باشد. بهچند دلیل:

ـ کیهان می نویسد که “گزارش های دریافتی کیهان حاکی از آن است که در آستانه روز بیست و دو بهمن جنب و جوشی خاص و بی سابقه بر کشور حاکم است. نمایندگان و خبرنگاران کیهان از سراسر کشور خبر می دهند که هرگز چنین شور و اشتیاقی برای حضور در راهپیمایی بیست و دو بهمن را مشاهده نکرده اند.” در اینجا مشاهدهمی کنیم کههیچکدام از این خبرنگاران چنین نقلی را قول نکردهاند! اما نویسنده کیهان با یک دگردیسی در معنا با گنجانیدن امیال خود در یک جمله شعری، گزارش را از صورت حقوقی خود انداخته و آن را به قالب فانتازی درآوردهاست. در اینجا نویسنده در معنا دست بردهاست، کهخود نوعی جرم در حوزه خبرنگاری محسوب می شود.

ـ برای اینکه بتوان جمله “مردم: فردا همههستیم” را از دهان همه مردم شنید، باید خبرنگاران کیهان همه مردم را تک بهتک مصاحبه کرده باشند، از پیر و سالمند و بزرگسال گرفته تا جوان و نوجوان و خرد سال و کودک. امری که در حقیقت محال است. بنابراین نقل این جملهاهانت به شعور همه مردم محسوب می شود، یا لااقل بهآنانی که چنین نگفتهاند، و به قولی حرف گذاشتن در دهن همه می باشد. بنابراین اگر نویسنده کیهان بهجای مردم می گفت بسیاری از مردم، باز می شد تا حدودی بهچنین ادعای نزدیک شد.

ـ برای شغل خبرنگار که با کنکرتها و اخبار مشخص سروکار دارد، سخن گفتن از همهمردم و نقل قول کردن یک جمله از همهآنان، نهامری کنکرت بلکهسیاسی و جانبدارانهتلقی می شود، امری که با اخلاق روزنامهنگاری فاصلهبسیاری دارد.

در پایان باید گفت کهاذهان توتالیتاریست، یعنی آنهائی که از دریچه میل و آرزوی خود، امیال و خواستههای خود را در حرف در دهان مردم می گذارند، البته چنین بازی ای را دوست دارند، و بسیار بهآن علاقمندند. در حقیقت مردمی که آنان از آن سخن می گویند همانا “من” یا “ما” است و نهمردم. یعنی منظور اصلی روزنامه کیهان از “مردم: فردا همههستیم” این است: “گردانندگان روزنامهکیهان: فردا همه هستیم ” البتهاگر همه جرات کنند و همه این دستور را داشته باشند که می توانند محل روزنامه را ترک کنند!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن, ۱۳۸۸ ۱۰:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان

انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!

نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند