پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی

نكته مهم این است كه مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است كه وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید كه دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد كرد كه هم 20درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد 10هزار تا 20هزار میلیارد تومانی برسد؟

۲۰هزارمیلیارد تومان دستیافتنی است؟

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند تحقق ۲۰هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از سوی دولت پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل تکلیف دولت برای اعمال تدریج پنج ساله عملی نخواهد بود، برخی دیگر از نمایندگان از این مصوبه دفاع میکنند. سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس نیز میگوید مجلس کاری به قیمتها نخواهد داشت و فقط مراقب خواهد بود هر سال ۲۰درصد مسیر طی شود.

دفاع نمایندگان از مصوبات مجلس

اهداف لایحه یارانهها تحققیافتنی است

دنیای اقتصاد – با تصویب ماده یک لایحه هدفمند شدن یارانهها دولت مکلف شده است که اولا قیمت حاملهای انرژی را به تدریج و ظرف ۵ سال آزاد کرده و به قیمت واقعی برساند و ثانیا از محل این آزادسازی در سال اول بین ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد کند.

این درآمد که از محل آزادسازی قیمتها برای دولت در سال اول اجرای لایحه هدفمند شدن یارانهها تعیین شده است، برای سالهای دوم به بعد نیز از سوی مجلس تعیین خواهد شد.

همچنین دولت باید به نوعی دست به آزادسازی بزند که هر سال ۲۰درصد از کل برنامهای که در لایحه هدفمند شدن یارانهها برای واقعی کردن قیمتها در نظر گرفته شده است، محقق شود. معنای این عبارت این است که دولت باید به صورت تدریجی و در طول ۵ سال قیمتها را آزاد کند.

البته در طول این زمان دولت موظف شده است که برای آن که از برنامه مدنظر در لایحه عقب نیفتد، هر سال قیمتها را طوری واقعی کند که ۲۰درصد اهداف لایحه محقق شده باشد و در سال پنجم (سال پنجم و آخر برنامه پنجم توسعه که لایحه هدفمند شدن یارانهها از شروع عملیاتی شدن این برنامه آغاز خواهد شد) ۱۰۰درصد اهداف لایحه هدفمند شدن محقق شود و قیمتها به طور کامل واقعی شده باشد.

اما نکته مهم این است که مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است که وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید که دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد کرد که هم ۲۰درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد ۱۰هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومانی برسد؟

محمدحسین فرهنگی، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به دنیای اقتصاد گفت که مجلس یک حداقل و یک حداکثر درآمد برای دولت در نظر گرفته است که حداقل آن ده هزار و حداکثر آن ۲۰هزار میلیارد تومان است و دولت هم مجاز نیست که بیشتر و کمتر از این سقف و کف قیمتی، درآمد به دست آورد. به گفته محمدحسین فرهنگی، بر این اساس دولت میتواند این درآمد را در سال اول وصول کند و این پیشبینی محققشدنی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا مجلس تعیین قیمتهای حامل انرژی و اضافه کردن آنها را در اختیار دولت گذاشته است نیز گفت که مجلس نخواست وارد جزئیات شود. حسن این کار هم این است که دولت به راحتی میتواند بعضی تغییرات را در حین اجرا در لایحه بدهد؛ چراکه اگر قرار بود مجلس جدولی را برای قیمتها تعیین میکرد، دولت اجازه دخالت و اعمال نظر را به عنوان مجری این قانون نداشت. وی البته تاکید کرد که قطعا حساسیتهایی که مجلس درباره آزادسازی قیمتها و عدمتحمیل فشار به اقشار آسیبپذیر و بخش تولید و کشاورزی دارد، در دولت هم وجود دارد و به دلیل اینکه برای دولت سقف درآمد تعیینشده، نمیتواند قیمتها را به هر میزانی که خواست افزایش دهد.

مجلس کاری به قیمتها ندارد

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس هم درباره اینکه وضعیت تامین درآمد و افزایش قیمتها در لایحه هدفمند شدن به چه شکلی خواهد بود، به دنیای اقتصاد گفت که دولت قیمتها را موظف است در طول پنج سال آزاد و واقعی کند و مکلف شده است که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به نحوی دست به این کار بزند که هر سال ۲۰درصد از راه هدفمند شدن یارانهها طی شود. به گفته دلخوش، تعیین و افزایش قیمتها به عهده دولت است و مجلس به قیمتها کاری ندارد و تنها کاری که میتواند انجام دهد، نظارت است.

دولت نمیتواند خارج از حد مجاز قیمتها را افزایش دهد

در این میان ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که هیچ گونه ابهامی در تحقق درآمدهای دولت در سال اول از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی وجود ندارد. به گفته وی، این توان در دولت وجود دارد که بتواند از محل آزادسازی قیمتها درآمد ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان مدنظر لایحه هدفمند شدن یارانهها را محقق کند و این رقم به طور قطع تحصیل خواهد شد.

در عین حال مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی فراکسیون اقلیت هم بر این اعتقاد است که این عدد وصولشدنی است. نصیرپور در گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد خاطرنشان کرد که چون بخش عمدهای از این درآمدی که برای دولت در نظر گفته شده از محل فروش کالاها و خدماتی است که در اختیار دولت قرار دارد و در صورت واگذاری به مردم به صورت نقدی از آنها دریافت میشود، بنابراین این ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان حاصلشدنی است. وی درباره اینکه تعیین قیمت حاملهای انرژی به دولت سپرده شده نیز تاکید کرد که دو قید تدریجی و شیب ملایم که در لایحه در نظر گرفته شده، دولت را مقید میکند که بیشتر از یک سقفی قیمتها را افزایش ندهد.

به گفته نصیرپور، از آنجا که مجلس دولت را مکلف کرده است که به تدریج و در طول برنامه دست به آزادسازی بزند، بنابراین شیب تورم شیب ملایمی خواهد بود و دولت حق ندارد در سال اول، یک قیمت و سال دوم و مابقی سالها تا سال پنجم هر سال یک قیمت دیگر را تعیین کند.

به همین دلیل دولت نمیتواند قیمتها را به هر اندازهای که خواست اضافه کند و دلیل این هم همان تعیین کف و سقف درآمد از محل آزادسازی حاملهای انرژی برای هر سال دولت از سوی مجلس است.

افزایش یارانه نقدی از ۱۹ به ۳۵هزار تومان طی ۵ سال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار اضافی هزینههای مصرفی یک خانوار ۴ نفره با حذف یارانهها ۱۱۳هزار تومان خواهد بود، گفت: بر اساس پیشبینیها یارانههای نقدی طی ۵ سال به ازای هر نفر از ۱۹ به ۳۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نجیب حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تمرکز اصلی دولت در هدفمند کردن حاملهای انرژی و دلیل آن اختصاص یافتن سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه به حامل انرژی است. وی در رابطه با اجرای این طرح گفت: هدفمند کردن یارانهها موجب هدفمندی اقتصاد کشور میشود، به طور مثال خرید بنزین لیتری ۵۱۱ تومان برای دولت تمام میشود که با یارانه لیتری ۱۰۰ تومان و به صورت آزاد لیتری ۴۰۰ تومان توزیع میشود و نکته قابل توجه این است که حتی به بنزین آزاد نیز لیتری ۱۱۱ تومان یارانه تعلق میگیرد. حسینی درباره یارانه نان بیان کرد: یارانه نان به طور کل ۳هزارمیلیارد تومان است که رقم بالایی نیست و با حذف یارانه قیمت آن چندان تغییر نمیکند، اما بحث یارانه نان نیز در قالب کالاهای اساسی جای دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بحث کشاورزی افزود: در بخش کشاورزی یارانهای که پرداخت میشود عددی قریب به ۹۰۰میلیارد تومان است و این یکی از موضوعاتی است که در طرح هدفمند کردن یارانهها حسابرسی میشود. وی افزود: یارانهها کاهش نمییابند بلکه هدفمند میشوند، در واقع قیمتها آزاد شده است و منابعی که از آن حاصل میشود به ۵ یا ۷ دهک تعلق میگیرد.

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۳۸۸ ۱۰:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!