جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۵

جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۵

ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه
ریما حسن، ۳۲ ساله، کنشگر و محقق علم حقوق، اولین نماینده فرانسوی-فلسطینی پارلمان اروپا و شخصیتی تاریخ ساز است.حزب او، جناح چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر»  ۹.۸۹ درصد از آراء در...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیاوش شهابی
نویسنده: سیاوش شهابی
راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است
طرفداران مشارکت در انتصابات آتی تصویر چشمهای نابینا شده را پیش روی خود قرار دهند و از یاد نبرند که آنها چشم فرزندان همین آب و خاک و همانند چشم...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!
مردم از «روزنه‌گشایی» و اصلاحات معنا‌دار در درون ساختار عملاً موجود عبور کرده‌اند و به آن امیدی ندارند. جامعه در مرحلۀ تحول‌طلبی و ایجاد تغییرات اساسی در ساختار موجود قراردارد...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: علی محمد برنوشیان
نویسنده: علی محمد برنوشیان
به خاطرۀ ماندنی ماندانا!
ماندانا توکلی زنی بود از تبار عشق، تکاپو، جسارت و مقاومت. علیرغم غم سنگینی که اعدام همسرش در وجود او کاشت، امید و عشق به زندگی مانند عشق به امیر،...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی

درباره« افشای دادگاه های نمایشی دولت کودتا»

کارگران در ادامه اعتراض به شرایط موجود و برای تضمین امنیت شغلی و اجتماعی، جلوگیری از نابودی تولید و اشتغال و کسب مطالبات برحق برای زندگی شرافتمندانه و حفظ کرامت انسانی خود و همچنین علیه هرگونه ستم و استبداد و خودکامگی و تبعیض و غارت منابع و ثروت ملی، هوشیاری خود را به کار خواهند بست و علیرغم همه عوامفریبی ها، با تکیه برنهادها و تشکل های خود، در عرصه پیکار دوشادوش و همراه همه جنبش های اجتماعی علیه کودتاگران خواهند رزمید

اطلاعیه شماره پنج کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

 

*مطالبات مردم برای استیفای آرا و حقوق از دست رفته شان پاسخ داده نشده است.
*با گسترش بحران اقتصادی و تاثیر آن بر محدودشدن دامنه کسب وکار و سوء مدیریت حاکمیت، گروه های مختلف کارگران و زحمتکشان برای تامین شرایط زندکی مناسب و حفظ کرامت انسانی شان ناگزیر با اعتراضات و اعتصابات به میدان مبارزه پای می  نهند.
*پس از سرکوب دانشجویان در جریان کودتای انتخاباتی، در آغاز سال تحصیلی، احتمال گسترش مبارزه و بروز و وقوع اعتراضات دانشجویی و دانش آموزی تقویت شده است.
*با توجه به رویکرد دولت کودتا در انتخاب زنان راست گرا و مخالف با کنوانسیون های بین المللی حقوق زن در پست های وزارتی و با توجه به سرکوب، کشتار، زندانی کردن زنان و تجاوز به زندانیان معترض در جریان کودتای انتخاباتی، مبارزات مردم به  ویژه زنان در این عرصه نیز شدّت و حدّتِ بیشتری خواهد یافت.

حکومت کودتا برپایه درک این واقعیت و هراسناک از گسترش مبارزات مردم، با به خدمت گرفتن تاکتیک فرار به جلو، برای پاسخ ندادن به اعتراضات مردم نسبت به غارت آرا و سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز به معترضین و توجیه این جنایات و تثبیت دولت کودتایی و در نهایت جلوگیری از عمق یافتن و فراگیر شدن روند روبه گسترش اعتراضات مردمی علیه خودکامگی و استبداد از یک سو و مقابله و خنثی سازی رویکرد توده  های بیشتری از مردم به مبارزه، تلاش دارد این مبارزات را با تشکیل دادگاه های فرمایشی و باتکیه برتئوری توطئه، به بیگانگان نسبت داده و عقیم گذارد.
به این ترتیب باتنظیم سناریوهایی به عنوان کیفرخواست عمومی که هیچ  گونه و جاهت قانونی و حقوقی ندارد، بیدادگاه های خود را برپا داشته است. حاصل این تلاش ها گردآوری همه داشته های اطلاعاتی موجود از سال های گذشته تاکنون در وزارت اطلاعات و سازمان موازی آن درسپاه پاسداران است که عمدتا با تکیه بر اقاریر تحت شکنجه فراهم شده است. تدوین و تنظیم وقرائت این سناریو در نمایش دادگاه برای فریب مردم و به قصد کاستن از همبستگی و همگرایی گروه های مختلف و افزایش روحیه یاس و سرخوردگی و ایجاد پراکندگی در صفوف آن ها بوده است.
در این نمایش تشکیل سندیکاها و تشکل های کارگری در ایران را به کودتای مخملی و فعالیت صنفی کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مجتمع نیشکر هفت تپه خوزستان را به بیگانگان نسبت می دهند و به کارگران زندانی این تشکل ها اتهامات ناروای براندازی نرم نسبت داده اند.
کمپین یک میلیون امضای زنان برای تغییر قوانین تبعیض جنسیتی را به کودتای رنگی و نرم می چسباند و برای زنان فعال در این عرصه پرونده سازی کرده اند.
به جنبش دانشجویی که همواره پیشتاز جنبش اعتراضی مردم بوده است با اتهامات واهی خدشه وارد می کنند.
حقوق دانان، وکلا، روشن فکران، اساتید دانشگاه  ها، نویسندگان و هنرمندان که بادفاع از حقوق مردم برپایه اصول بنیادین حقوق بشر صادقانه خدمت می کنند را ایادی غرب و استکبار می نامند.
منادیان صلح و دمکراسی و حقوق بشر که خواهان پایان یافتن شرایط نه صلح و نه جنگ هستند و به سود صلح و دموکراسی می کوشند را عامل فتنه می خوانند.
ما به این وسیله اعلام می داریم که این سیاست های عوام فریبانه، نخ نماشده و نه تنها حاصلی برای کودتاگران نخواهد داشت بلکه گروه های مختلف مردم را درمبارزه علیه کودتای انتخاباتی همبسته و متحد خواهد کرد.
کارگران در ادامه اعتراض به شرایط موجود و برای تضمین امنیت شغلی و اجتماعی، جلوگیری از نابودی تولید و اشتغال و کسب مطالبات برحق برای زندگی شرافت مندانه و حفظ کرامت انسانی خود و همچنین  علیه هرگونه ستم و استبداد و خودکامگی و تبعیض و غارت منابع و ثروت ملی، هوشیاری خود را به کار خواهند بست و علیرغم همه عوامفریبی ها، با تکیه برنهادها و تشکل¬های خود، در عرصه پیکار دوشادوش و همراه همه جنبش های اجتماعی علیه کودتاگران خواهند رزمید.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه ی مردم ایران
نابود باد دیکتاتوری و استبداد
کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور, ۱۳۸۸ ۱۱:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه

راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است

رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!

به خاطرۀ ماندنی ماندانا!

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند