دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۱

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۱

درخواست ١٠٧ نفر از فعالین سرشناس کارگری و اجتماعی برای اعتراض بە دولت و مجلس

اكنون اين مصوبه ظالمانه منتظر بررسي و نظر شوراي نگهبان در تعيين مغايرت يا موافقت آن با شرع و قانون اساسي است و هر آينه ممكن است با لابيگري هاي وزارت بهداشت به رغم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و ساير قوانين بالا دستي؛ از تاييد شوراي نگهبان نيز بگذرد! اين آخرين فرصت براي دفاع از سرمايه بين النسلي كارگران و زحمتكشان در ملغي و بي اثر سازي اين قانون غاصبانه است. براي دفاع از حق مسلم خود با قراردادن نام و امضاي خود بر اين بيانيه بصورت گسترده اعتراض كنيم!

ما مخالف هر گونه مصوبه درباره برداشت سرمایه های سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت هستیم!

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران!

دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در یک اقدام بیسابقه با تصویب بند “ز” تبصره هفت ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۷ به صندوق سازمان تامین اجتماعی ایران دست اندازی کرده اند؛ این مصوبه آشکارا از صاحبان سرمایه صندوق بین النسلی آن سلب مالکیت می کند.
« برابر بند “ز” سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسرحق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.»
در دولت نهم اولین تهاجم دستگاه دولتی با از میان برداشتن شورای عالی تامین اجتماعی و جایگزین کردن هیات امنا آشکارا نقش نظارتی نمایندگان کارگران حذف و دستبرد و غارت صندوق تامین اجتماعی با مدیریت مرتضوی آغاز شد. حذف نظارت سازمان یافته کارگران سازمان تامین اجتماعی نقض حقوق کارگران و این اولین اقدام غیرقانونی علیه سرمایه بین النسلی کارگران بود.
سپس در دولت یازدهم” تدبیر و امید” با طرح تحول سلامت فعالیت گسترده وزارت بهداشت برای تجمیع صندوق های بازنشستگی و سپردن آنها به این وزارت کلید خورد که خوشبختانه با مقاومت کارگران و اعتراض به این طرح درجلو مجلس شورای اسلامی طرح تجمیع عقیم ماند
حال دولت و مجلس از طریق بند “ز” دست اندازی به سرمایه بین النسلی کارگران و زحمتکشان را قانونی کرده اند .
دولت تاکنون برای اجرای ناموفق طرح تحول سلامت، بدون چنین مصوبه ای از محل ۹% سهم
درمان تامین اجتماعی استفاده کرده است. این طرح علاوه بر هزینه کردِ بودجه اختصاصی ۷۰۰۰میلیاد تومانی درسال ۱۳۹۶ از محل ۹%سهم درمان حق بیمه نیز هزینه کرده است در حالی این دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد که این سازمان نه تنها هیچگاه از بودجه دولتی استفاده نکرده و تمامی منابع آن حاصل دسترنج کارگران و بیمه شدگان است بلکه دولت خود تا کنون مبلغ یکصد و چهل وپنج هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است این مصوبه علاوه بر پایمال کردن طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت؛ سرمایه بین النسلی کارگران را به جیب کارگزاران طرح تحول سلامت واریز خواهد کرد !
طرح تحول سلامت علاوه بر هزینه کرد بودجه مصوب، میلیاردها تومان را با افزایش ۱۸۰ درصدی تعرفه های پزشکی و افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی هزینه های بیمارستانی از محل ۹% درمان بیمه شدگان را بلعیده است و با این حال وزارت بهداشت و وزیر کنونی به نمایندگی از سوی دولت با لابی گری های گسترده در مجلس توانسته اند بند ‍”ز” را به تصویب رسانند.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در باره سپردن سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به دولت؛ خلاف قانون اساسی است !
این مصوبه خلاف برنامه ششم توسعه است چون سازمان تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی است و دولت نمی تواند هیچ گونه بار مالی برای این سازمان کند!
همه سرمایه های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران از بدو تاسیس تا کنون بوده است و در آینده نیز به نسل های بعدی کارگران تعلق خواهد داشت و دولت نمی تواند به بهانه تنظیم بودجه سالانه، ازکارگران سلب مالکیت کند! هر گونه دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی نابودی این سازمان را در بر خواهد داشت !
کارگران و زحمتکشان سراسر ایران !
اکنون این مصوبه ظالمانه منتظر بررسی و نظر شورای نگهبان در تعیین مغایرت یا موافقت آن با شرع و قانون اساسی است و هر آینه ممکن است با لابیگری های وزارت بهداشت به رغم مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی؛ از تایید شورای نگهبان نیز بگذرد! این آخرین فرصت برای دفاع از سرمایه بین النسلی کارگران و زحمتکشان در ملغی و بی اثر سازی این قانون غاصبانه است. برای دفاع از حق مسلم خود با قراردادن نام و امضای خود بر این بیانیه بصورت گسترده اعتراض کنیم! ما به این طومار اکتفا نمی کنیم و لازم میدانیم در همه مراکز کار و تولید و از طریق همه تشکل های موجود اعم از سندیکاها، شوراها ،انجمن های صنفی، مجامع نمایندگی و کانون های بازنشستگی در همه استان ها و شهر ها علیه این قانون ضد کارگری بپا خیزیم
امضای این بیانیه آغاز مبارزه گسترده ما علیه دست اندازی های قانونی و فراقانونی است. با امضای این بیانیه اعتراضی در الغای این قانون بکوشیم

پیروز باد مبارزه حق طلبانه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران


wامضا کنندگان:۱ _ حسین اکبری ۲ _ کاظم فرج الهی ۳_ عبداله وطن خواه ۴ _ فریبرز ریس دانا ۵ _ محمد رضا قضات ۶_ علی خدایی ۷ _ فرشاد اسماعیلی ۸_ حسین حبیبی ۹_ سهراب حسینی ۱۰_منوچهر تاکی ۱۱_ محمد مالجو ۱۲حسن ساقی ۱۳_ مریم زندی ۱۴_ ابراهیم نوروزی گوهری ۱۵_ مسعود نظر پور ۱۶_داوود رضوی ۱۷_ اسماعیل محمد ولی ۱۸_ امیر یعقوبعلی ۱۹_ رضا دهقان ۲۰_ رضا خلیلی ۲۱_ فرهاد توانایی نیا ۲۲_ یاشار دارالشفا ۲۳_قاسم حسنی ۲۴_حسین حسن پور ۲۵_امین آشوری ۲۶_شادی انصاری ۲۷_صمدگوداغی ۲۸_احسان سهرابیان ۲۹_الهام باباخانی ۳۰_فرهنگ نیکفر ۳۱_عبداله مرادی ۳۲_ابراهیم ذکری ۳۳_سلمان نیکنام ۳۴_رزا انصاری ۳۵_کورش تیموری فر ۳۶_فاطمه نصر ۳۷_ وحید فریدونی ۳۸_حسن سعیدی ۳۹_عباس نژند کودکی ۴۰_ مسعود نظر پور ۴۱_ عباسعلی شکاری ۴۲_ شبگیر حسنی ۴۳_ امیر چمنی ۴۴_ خسرو صادقی بروجنی ۴۵_ حسین دانش ۴۶_ اشرف شهرزاد ۴۷_ سید رسول طالب مقدم ۴۸_ کاوه اخوان ۴۹_ ابوالحسن دارالشفا ۵۰_ نادر یزدی ۵۱_ جواد مهران گهر ۵۲_ سیامک طاهری ۵۳_ علی سنبلی ۵۴_ پرویز صداقت ۵۵_ علی یزدانی ۵۶_ منور یوسف پور ۵۷_ احمد پور ابراهیم ۵۸_ سودا پورغفار ۵۹_ علی رضا اخوان ۶۰_ شهلا انتصاری ۶۱_ حمید بی آزار ۶۲_ ارژنگ نجاریان ۶۳_ مینا محبوبی ۶۴_ ناصرابراهیمی ۶۵_ ستارامینی ۶۶_محمود منصوری ۶۷ _حسین موزر ۶۸_روزبه درنشان ۶۹_ ریحانه انصاری ۷۰_ علیرضا جباری ۷۱_ زهرا محیط ۷۲_ ناهید میرحاج ۷۲_ یونس آذری ۷۳_ شهریار شربتیان ۷۴- محمد صمدی ۷۵_ عابد توانچه ۷۶_ محسن نیستانکی ۷۷_ ابراهیم اسکندری ۷۸_ علی اسکندری ۷۹_ عبدالله نوری ۸۰_ عباس زرانی ۸۱_ علی رحمتی ۸۲_ محمد رضا لطفی ۸۳_ داود محمد نژاد ۸۴_ علی محمدی ۸۵_ زهره شمیرانی ۸۶_ داود میرزا آقا ۸۷_ اسدالله روستایی ۸۸_ مهدی فرجی ۸۹_ محمد آذری ۹۰_ ابوالفضل آخوندی ۹۱_ علی فتحی ۹۲_ غلامرضا مشعوف ۹۳_ ناصر محمد زاده نوری ۹۴_ سیامک رستمیان ۹۵_ فرشید یزدانی ۹۶_ فردین یزدانی ۹۷_ عبداله مختاری ۹۸_ رضا نیکویی ۹۹_ محمدحسن گچ پز پور ۱۰۰_ محمد امین آشوری ۱۰۱_ محمد بابایی ۱۰۲_ حسین غلامی ۱۰۳_ علی کافی ۱۰۴_ فاطمه فتوگرافی ۱۰۵_ فیروزه چالشی ۱۰۶_ منصور منصور نژاد ۱۰۷_ آصفه کامرانی ۱۰۸_ عنایت یوسف پور ۱۰۹_ سیاوش برادران ۱۱۰_ زهرا ابراهیمی ۱۱۱_ جمیله روحزنده ۱۱۲_ نسرین پوری ۱۱۳_ کامل اخوان ۱۱۴_ مهدی مامندی ۱۱۵_ فاطمه محمدنژاد ۱۱۶_ خشایار باقری ۱۱۷_ سارا اروند ۱۱۸_ حامد روح الهی ۱۱۹_ واحد شرفی ۱۲۰_ مونا پرهیزگار ۱۲۱_ ریبوار محمدی ۱۲۲_ یاسمن شیخه پور ۱۲۳_ شریف شیخه پور ۱۲۴_ زهرا مینایی ۱۲۵_ احمد محمدی ۱۲۶_ جعفر محمدی ۱۲۷_ خورشید مامندی ۱۲۸_ فخری شادفر ۱۲۹_ ناصر حسن زاده ۱۳۰_ زهرا باقری ۱۳۱_ تقی صابری ۱۳۲_ سکینه حسین زاده ۱۳۳_ اقدس مومنی ۱۳۴_ جمیله سالاری ۱۳۵_ سارا کریمی ۱۳۶_ جمال مامندی ۱۳۷_ منصوره محب ۱۳۸_ محمود علیدوستی ۱۳۹_ شاهرخ احمدی ۱۴۰_ فخرالدین احمدی سوادکوهی ۱۴۱_ ایرج صادقی بروجنی ۱۴۲_ کبری ارباب زاده بروجنی ۱۴۳_ محمد خانی ۱۴۴_ سعید محمدی مجدر ۱۴۵_ تارا قسیمی ۱۴۶_ فریدون عباسیان ۱۴۷_ یونس مامندی ۱۴۸_ اسماعیل گرامی ۱۴۹_ محمدرضا مکانیک ۱۵۰_ فاطمه محمدنژاد

کسانی کە مایل بە امضا این بیانیە هستند می توانند بە لینک زیر مراجعە نمایند :

 https://goo.gl/forms/viWrXto054qXvy802

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند, ۱۳۹۶ ۷:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن، گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سامانۀ کلاب‌هاوس برگزار می‌کند. مهمانان برنامه: نیره توکلی، هرمینه هورداد، شهناز قاراگزلو، زری صدرنشین، بیژن میثمی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه