جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۸

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۸

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان
در حال حاضر اساس علمِ کیهان‌شناسیِ را نظریه نسبیت عام اینشتین که یک نظریه کلاسیک است تشکیل می‌دهد. اما این نظریه توسعه و تحولات کیهان را فقط تا مرز به...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حسن بلوری
نویسنده: حسن بلوری
انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد، انتخابات دگر بار شروعیدن کرد، شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد، حقه و دوز وکلک باز شیوعیدن کرد، وقت جنگ و جدل...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است
والریا همسر نوام چامسکی از طریق ایمیل به آسوشیتدپرس گفت که او پس از سکته مغزی در ژوئن سال گذشته اکنون در بیمارستانی در سائوپائولو در کشور برزیل بستری است....
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در پاسداشت همرأئی ملی علیه استبداد دینی

… آنچه اکنون از اهمیت تعیین کننده برخوردار است، راهگشائی مدنی - سیاسی برای برانداختن چیرگی سیاست سرکوب در ساختار قدرت است. اهمیت مدنی- سیاسی بیانیه ۱۷ با همه محدودیتهایش در این است که … راهکاری عملی برای برون رفت از بحران و پیش راندن ایران در مسیر پیکار سبز برای آزادی و دموکراسی بدست داده است.

“جنبش سبز” اکنون یک واقعیت تثبیت شده است. بالندگی این جنبش در آبان سبز و قدس سبز، در ۱۶ آذر پرخروش و در روز خاکسپاری پیکر آیت الله منظری که نمایش برائت و انزجار از حکومت ولائی – نظامی بود، و بویژه در عاشورای خونبار، “بحران” در نظام اسلامی را به وضعیت تازه ای فرو رانده است. وضعیتی که بقاء و دوام حکمروائی مطلقه ی ولائی-نظامی را، روز بروز وخیم تر می کند! بیانیه ۱۷ آقای موسوی، یک بازتاب و ترجمان سیاسی از همین وضعیت نوپدید “بحران” است. ویژگی برجسته بیانیه ۱۷ موسوی، بی آن که از پرسش “کیستی” حکومت کنندگان بی اعتنا بگذرد، تمرکز آن روی پرسش مرکزی “چگونگی” حکومت کردن است. البته آقای موسوی، به این پرسش در چهارچوب باور آرمانی به “میراث امام” پاسخ گفته است، بی آن که اثر محدویتهائی را در پاسخ او نتوان یافت که سرشت عینی دارند و از بافت اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور و بویژه ناشی از ساختار و سرشت قدرت حاکم اند! با ملاحظه ی این محدودیتها و علیرغم آنها، آقای موسوی بر ” حق انتخاب مردم” تأکید دارد و بیانیه او با این تصریح همراه است که “ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند”.

بیانیه ۱۷ بحث و جدلهای تازه ای پیرامون “مطالبات حداقلی” و “مطالبات حداکثری” جنبش سبز برانگیخته است. سبزها اکنون در برابر آزمونی قرار گرفته اند که از هر نظر تازگی دارد. تنوع آراء و عقاید در جنبش سبز که از سرچشمه های قوت و توانمندی آن است، اکنون به بلوغ سیاسی نیازمند است تا تفاوت نظر در صفوف جنبش سبز را نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت برای دستیابی به همگرائی ژرفتر و گسترده تر نگاه کند. اندک اندک روزهائی فرا می رسند که اپوزیسیون ناگزیر است با خویشاوندی پنهان و آشکار خود با پوزیسیون تعیین تکلیف کند! در این سوی کارزار نیز مشکل بقاء و دوام مطرح است.

“بحران”، برساخته ای از حاکمیت ولائی- نظامی در کشور است و مطالبه ی اصلی جامعه، نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است. در عبور از حکمروائی مبتنی بر دین و رسیدن به دموکراسی، راه دراز و دشواری در پیش است که از مراحلی می گذرد. می خواهم باردیگر تأکید کنم که برپائی دموکراسی در کشور آماجی نیست که هم اکنون در دستور روز جنبش قرار داشته باشد زیرا پیش شرط ها، امکانات و نیروی آن بکفایت موجود نیستند. آن چه که در دستور روز جنبش سبز قرار دارد، بدست دادن راه برونرفت از بحران به ترتیبی است که ایران را در مسیر دستیابی به آزادی و دموکراسی گامی به پیش براند. در حقیقت آنچه اکنون از اهمیت تعیین کننده برخوردار است، راهگشائی مدنی- سیاسی برای برانداختن چیرگی سیاست سرکوب در ساختار قدرت است. اهمیت مدنی- سیاسی بیانیه ۱۷ با همه محدودیتهایش در این است که بر بنیاد جنبش اعتراضی مردم و قیام نافرمانی مدنی آنان، راهکاری عملی برای برون رفت از بحران و پیش راندن ایران در مسیر پیکار سبز برای آزادی و دموکراسی بدست داده است.

از انقلاب مشروطیت تا جنبش سبز عامل “خیابان” یک عامل قطعیت بخش در تحولات سیاسی بوده است. ننوشتم “عامل تعیین کننده”، زیرا در کشور ما، میان رهبران سیاسی و آن مردمی که در خیابان شهرها پیکار می کنند، به لحاظ نمایندگی اجتماعی و سیاسی، آن رابطه ای که در تجربه غرب در کتابها خوانده ایم، برقرار نبوده و نیست. با اندکی تسامح می توان گفت، در ایران شخصیتها و فعالین نحله های سیاسی، گروه های اجتماعی مردم را یا نمایندگی نمی کرده اند و یا کیفیت و درجه نمایندگی اجتماعی و سیاسی آنها نامتجانس، پر از تناقض، بسیار نازل و بر سبیل اتفاق و در نتیجه، کاذب و گذرا و ناپایدار بوده است. چرا چنین بوده؟ بحث اش مفصل است و در این مختصر نمی گنجد. آنچه که در موقعیت کنونی، توجه ی روشنگرانه به آن حائز اهمیت فراوان است، از جمله این نکته است که این نقیصه ی تاریخی، پرورشگاه ناکامیهای ما در رسیدن به آزادی و دموکراسی بوده است. بنظر می رسد تمهید آزادی و تدارک دموکراسی در کشور در مسیری امکانپذیر است که در عین حال متضمن رفع این نقیصه ی تاریخی و بی اثر کردن تبعات زیان بخش و ناکامی پرور آن در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران باشد.

به موضوع از زاویه دیگری نیز می توان نزدیک شد: گوهر همبستگی ملی، احساس اشتراک در سرنوشت است. پیکار در راه حق تعیین سرنوشت به همبستگی ملی این مجال را می دهد که خود را آشکار کند. مطالبه حق انتخاب و برابرحقوقی شهروندی، خواست حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، صورتهای بیانی از حق تعیین سرنوشت هستند و به همین علت نیز مبارزه در راه آنها، بستری از همبستگی ملی می آفریند و آن را قوت و قوام می بخشد. جنبش همگانی سبز هم اکنون با این تجربه روبروست؛ همگرائی شبکه های اجتماعی در عین برسمیت شناختن تفاوتهای یکدیگر، به تشکیل همبستگی ملی انجامیده و زمینه ی فراگیری برای تشکیل همرأئی ملی علیه استبداد دینی فراهم آورده است. می توان امیدوار بود که بر چنین زمینه ای، احزاب قدیمی نوسازی شوند، احزاب جدید پدیدار گردند و رهبرانی از تراز امروزین از متن جنبش سربرافرازند. نشانه ی امید هائی از این دست، گفتار و رفتاری است که انسان شهروند برابرحقوق را در کانون سیاست می نشاند و ایران انتخاب اول اوست. چنین تحولی در گفتار و رفتار سیاسی، مقدمه ی برپائی دموکراسی در کشور است. برپائی دموکراسی در ایران یک پیش شرط دارد و آن چیرگی دموکراسی در صفوف اپوزیسیون است. نشانه ی این چیرگی ظفرنمون، گسست از خویشاوند اندیشی و استقبال از همرأئی ملی علیه استبداد دینی است که تفاوتها را برسمیت می شناسد و بر بنیاد مشترکات، آزادیخواهان ایران را در تنوع و تکثرشان، متفق و متحد خواهد ساخت.

پاسداشت همرأئی ملی علیه استبداد دینی از وظایف خطیر آزادیخواهان ایران در لحظه ی کنونی است. باید هشیار بود که به جدالی درنغلطیم که بیانگر محبوس بودن مدعیان آن در زندان خویشاونداندیشی است؛ مجادلاتی که مضمون آن اثبات “خود” و طرد “غیر خود” است. کشاکشهائی که رنگ دینی و ایدئولوژی بر جنبش می پاشند و قصد و نیت شان، ارضای انحصارطلبی و هژمون خواهی است. برپایه همین هشیاری باید تأکید کرد که جنبش سبز بیش از هر زمانی نیازمند فضای نقد و نظر و گفتگو است.

ختم سخن این که نقد و نظر تنها نفی و تکذیب نیست، ایجاب و تأئید هم هست. و گفتگو؟ گفتگو، بحث طلبگی نیست بلکه توانائی شناخت حقیقت در سخن همآورد دگراندیش است.

تاریخ انتشار : ۲۲ دی, ۱۳۸۸ ۰:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان

انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!

نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند