پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۸

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۸

دیپلماسی فعال یعنی درشت گفتن!

در رابطە با این مقالە باید گفت کە مقالە سعی می کند با جنبەهای مختلفی از مسئلە تماس برقرار کند، اما آنچە تم اصلی نگاە نویسندە مطلب را تشکیل می دهد همانا جملە "اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد از گل نازک ‌تر به آمریکا بگوید" می باشد.

روزنامە کیهان، زبان حال تندروهای جمهوری اسلامی در مقالەای بە تاریخ سە شنبە هشت دی ماە ١٩٩۴، در زیر عنوان “دیپلماسی انفعال خیال غرب را راحت کرد / نفت زیر ۳۰ دلار!” بە سخنان روحانی در رابطە با پایین آمدن قیمت نفت کە در آن عربستان سعودی را مقصر اصلی شناختە بود، تاختە و چنین اظهار می دارد:

 “رئیس جمهور کشورمان و معاون اول او، سقوط قیمت نفت را ناشی از توطئه می‌دانند. آنها عربستان را مقصر اصلی این وضع دانسته و معتقدند عربستان با هدف ضربه زدن به ایران، این بساط را به راه انداخته است،… اما هرچه باشد، این همه ماجرا نیست و باید گفت اولا توطئه توهم نیست و واقعیت دارد اما اینکه عربستان را توطئه‌گر بدانیم، ساده‌اندیشانه است. اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد از  گل نازک ‌تر به آمریکا بگوید، چیزی از واقعیت را تغییر نمی‌دهد.”

 در رابطە با این مقالە باید گفت کە مقالە سعی می کند با جنبەهای مختلفی از مسئلە تماس برقرار کند، اما آنچە تم اصلی نگاە نویسندە مطلب را تشکیل می دهد همانا جملە “اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد از  گل نازک ‌تر به آمریکا بگوید” می باشد.

 بهتر بشکافیم. قیمت نفت بشدت در حال کاهش است و از این منظر اقتصاد ایران بعنوان اقتصادی عمدتا نفتی بسیار متضرر از این وضعیت. در شرایطی کە قیمت نفت از سطح پیش بینی شدە در بودجە سال گذشتە پایین تر رفتە و امسال نیز گمان آن می رود کە بسیار پایین تر از قیمت جاری در بازار برود، در شرایط رکود و انقباض پولی، مالی و روند کند باز شدن درهای رابطە با خارج بعد از برداشتن احتمالی محاصرە اقتصادی، پایین آمدن قیمت نفت، کشور را در شرایط بسیار تاسف باری قرار دادە است. و درست در این وضعیت، تندروهای جمهوری اسلامی کە خود عامل اصلی این وضعیت در دوران زمامداری احمدی نژاد بودند، در خیال دارند کە همانند دوران احـمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاستهای ماجراجویانە ضد غربی کە ایران را در آستانە جنگ و در محاصرە شدید اقتصادی غرب قرار دارد، تکانی بە اقتصاد ایران از طریق درشت گویی بە آمریکا و غرب برای بالا بردن قیمت نفت بدهند! مقالە روزنامە کیهان آنجا کە از عدم تمایل دولت روحانی از گل نازک تر نگفتن بە آمریکا می گوید، درست تجویز سیاست درشت گویی را بشیوە غیرمستقیم بە پیش می برد برای تکان دادن بە وضعیت اسفبار اقتصاد ایران!

  تاکید مقالە بر این گفتەها کە “روحانی در مبارزات انتخاباتی خود گفت مشکل اصلی اقتصاد تحریم‌هاست، و توافقنامه هسته‌ای بهترین راه برای خلاصی از تحریم‌هاست. این فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمی‌رسد،” و اینکە “دیگر شعار انتخاباتی روحانی – احیای مدیریت کارآمد به جای فساد مالی و بی‌کفایتی دولت احمدی‌نژاد- بیش از پیش جذابیت خود را از دست داده است.” بوضوح نیت و هدف واقعی نویسندە روزنامە کیهان را آشکار می کند.

  آنان در خواب و رویای بازگشت تندروهائی هستند کە می خواهند اقتصاد کشور را از طریق سایە جنگ، تهدید و ناامنی ادارە کنند.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۰ دی, ۱۳۹۴ ۰:۲۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری