چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

دیپلماسی و مذاکرە، تنها راە حل بحران های منطقەای

با شروع دور تازە مذاکرات ایران و کشورهای غربی حول مسئلە برجام، تحرکات اسرائیل برای ضربەزدن بە این روند شدت تازەای یافتەاست. دولت ناتانیاهو درصدد است کە بە هر طریقی کە شدە بە حل دیپلماتیک مسئلە هستەای ایران ضربات کاری واردە آوردە و سیر آنرا متوقف کند.

با شروع دور تازە مذاکرات ایران و کشورهای غربی حول مسئلە برجام، تحرکات اسرائیل برای ضربەزدن بە این روند شدت تازەای یافتەاست. دولت ناتانیاهو درصدد است کە بە هر طریقی کە شدە بە حل دیپلماتیک مسئلە هستەای ایران ضربات کاری واردە آوردە و سیر آنرا متوقف کند.

البتە از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم علیرغم حفظ حق خود برای واکنش متقابل، در صدد آن نیست کە روند مذاکرات را متوقف کردە و وارد بازی اسرائیل شود.

اما امکانات ایران برای واکنش در مقابل حملات اسرائیل چیست؟ واضح است کە جمهوری اسلامی برای این کار از چندین امکان متفاوت برخوردار است:

ـ استفادە از بمب گذاری علیە دیپلماتها و مراکز اسرائیلی در کشورهای مختلف،

ـ جنگ نفت کشها،

ـ تحریک نیروهای نزدیک بە خود در میان فلسطینی ها،

ـ و سرانجام استفادە از امکانات بالقوەای کە بعلت نفوذ در سوریە و جنوب لبنان دارد.

 

از طرف دیگر دولتهای اروپائی با توجە بە هماهنگی بیشتر با دولت دمکراتها در آمریکا، امکان بازی بیشتری در زمینە تحرکات حقوق بشری یافتەاند و با تحریم اخیر فرماندهان سپاە و بسیج کە در سرکوب اعتراضات آبان ماە ٩٨، نقش داشتند فشار بە جمهوری اسلامی را قدرت بیشتری بخشیدەاند.

در این میان دولت بایدن با تمرکز بر حل مسئلە برجام، بە نظر می رسد فعلا زیاد مایل نیست نە بر اهرم فشار نظامی تاکید کند و نە بر اهرم فشار حقوق بشری.

اما آیا می توان گفت کە اعمال دولت اسرائیل و فشار حقوق بشری کشورهای اروپائی می توانند بە عنوان دو اهرم دیگر بە کل روند دیپلماسی برای حل بحران موجود در برجام کمکی کنند؟

تردیدی در این نیست کە جمهوری اسلامی در مقطع کنونی همانند ایالات متحدە بر پروندە برجام متمرکز است و ظاهرا گرایشی بە تشدید بحران در دو زمینە دیگر ندارد و همین امکانی فراهم آوردە کە امید بە حل مشکلات موجود در برجام افزایش یابد.

البتە فشار حقوق بشری اروپائی ها، بر خلاف عملیات خرابکارانە دولت اسرائیل، مستقیما با امر مذاکرات برجامی تماس ندارد و نمی تواند الزاما بە تضعیف آن منجر شود، اما اعمال دولت اسرائیل با توجە بە نزدیکی این دولت بە آمریکا می تواند با خود حاوی تاثیرات مخرب باشد.

مهم است در لحظە کنونی طرفین مرعوب عملیات خرابکارانە دولت اسرائیل نشوند و با تاکید بر روند مذاکرات، راە حلی برای حل معضل برجام بیابند. در این روند، اعتراض غربی ها بە کنشهای اسرائیل می تواند تاثیرات مثبتی بر مذاکرات داشتە باشد و امکان دستیابی بە راەحل مشترک را افزایش بدهد.

اسرائیل هم اکنون بعنوان اصلی ترین دشمن برجام و روندهای دیپلماتیک ظاهر شدە و نشان می دهد کە اساسا مایل بە مذاکرە برای حل مسائل نیست.

درست است کە جمهوری اسلامی با شعار نابخردانە محو اسرائیل خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تنش در منطقە است، اما تشدید بحران نە تنها بە حل این مسئلە کمکی نمی کند بلکە خود بە عامل دیگری جهت افزایش پیچیدگی های منطقە تبدیل می شود.

تنها راە حل مسائل پیچیدە منطقە، دیپلماسی و مذاکرە است و باید کاری کرد کە دولتهای یاغی منطقە بیش از پیش بە چنین روندی بپیوندند.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۱:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟