پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۷

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۷

سیاست بە همراە تکنولوژی

قدرت تکنولوژی در زمینە نظامی دارد کم کم چهرە منطقە را تغییر می دهد، و بە همراە آن قدرتمندتر شدن فشار سیاسی ـ دیپلماتیک کە بر اسرائیل وارد می آید نشان از آن دارد کە جو عمومی حتی بدنبال گسترش روابط این کشور با اعراب زیاد مناسب نیست.

نفوذ غرب از طریق اسرائیل در منطقە خاورمیانە پیش از هر چیز وجهە فرهنگی دارد. این نفوذ مانند نفوذ از طریق کشورهای عربی نیست کە صرفا بر اساس منافع پی ریزی شدە است. اسرائیل آئینە بالانمای یک کشور غربی از لحاظ دمکراسی درون کشوریست، البتە در همان حال با یک خصلت برجستە استعمارگری از نوع قرن نوزدهمی کە غرب در جهان نمایندەاش بود. استعماری کە علیە فلسطینی ها اعمال می شود. از این لحاظ اسرائیل یکی از پارادوکسال ترین موجود وستفالی بر روی کرە زمین است.

برای همین شکست و یا تضعیف اسرائیل بظاهر و در قدم اول بمثابە شکست و یا تضعیف غرب در خاورمیانە بە نظر می رسد. بیهودە نیست کە موجودیت اسرائیل کاملا وابستە بە روابطش با غرب است.

اما آیا واقعا چنین است؟ آیا غرب می تواند تا ابد همان استراتژی را در رابطە با اسرائیل داشتەباشد؟

بحران کنونی میان اسرائیل و فلسطینی ها کە خود را در دور جدید جنگ بی امان میان آنها نشان می دهد، با توجە بە قدرت موشکی حماس و نیز ظرفیتی کە ترکیە در رابطە با پشتیبانی از فلسطینی ها نشان می دهد، بیانگر آن است کە ما وارد فاز جدیدی از اختلاف میان فلسطینی ها و اسرائیل شدەایم. قدرت تکنولوژی در زمینە نظامی دارد کم کم چهرە منطقە را تغییر می دهد، و بە همراە آن قدرتمندتر شدن فشار سیاسی ـ دیپلماتیک کە بر اسرائیل وارد می آید نشان از آن دارد کە جو عمومی حتی بدنبال گسترش روابط این کشور با اعراب زیاد مناسب نیست.

تضعیف موقعیت نظامی اسرائیل در مقابل فلسطینی ها، بدنبال خود تضعیف موقعیت دیپلماتیک و سیاسی را بهمراە دارد، و این بی گمان بر کشورهای غربی هم تاثیر خواهد گذاشت؛ و این شاید بدانجا منتهی شود کە در عملی کردن تعدادی از مصوبات سازمان ملل در بارە حل مسئلە فلسطینی ها تسریع بعمل آید.

اما آنچە غربی ها را متعاقب این تحول می تواند نگران کند، تقویت مواضع کشوری مانند ایران در منطقە است، ولی کیست کە نداند حل معضل فلسطین ـ اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو ملت در قوارە دو کشور همسایە می تواند نقطە آغاز خوبی بر پایان تندروی و سوء استفادە دیگران از این دشوار تاریخی باشد.

ما در دنیائی زندگی می کنیم کە توسعە تکنولوژیکی بنوعی همەگیر شدە و از انحصار بەدرآمدەاست. پیش از آنکە دیر شود و در جنگهای خانمانسوز دیگر، کشورها و ملتها بیشتر قربانی شوند، بهتر است نگاە ایدئولوژیکی بە دنیا در میان کشورهائی کە در مناطق بحرانی زندگی می کنند تغییر یابد، و آنرا بە سیاست و دیپلماسی تسری دهند. پابەپای برجستەشدن نقش تکنولوژی، باید ساختار مناسبات و قدرت در دنیا هم بتدریج متحول شود. آنانی کە زودتر بە این ضرورت پی می برند، برندەتر از دیگران وارد فاز جدید جهانی خواهند شد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۹:۴۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

ایالات متحده مدعی است که اکثر هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های شلیک شده ایران در جریان حمله نیمه شب شنبه را سرنگون کرده است. بیش از نیمی از تسلیحات ایران نیز قبل از رسیدن به خاک اسرائیل توسط هواپیماها و موشک های آمریکا منهدم شدند.

خوشه ها را

خاطره ها، مثل پیچک، در ما می پیچند,
چون شعاعی از گس و عطر,
نرمک نرمک، همچون امید، می گشایند راه،
می نمایند رخ …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

خوشه ها را

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!