یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۳

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۳

شادباش نوروزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جشن نوروز را به جشن امید
و سال نو را به سال پیوند مبارزه برای آزادی و دمکراسی
با مبارزه برای حقوق کارگران و مزدبگيران ایران تبدیل کنیم!

هممیهنان! جشن نوروز و فرا رسیدن سال ۱۳۸۹ را به شما هممیهنان شادباش میگوییم. آرزوی ما این است که شادی این نوروز، پیروزی ایرانیان در دستیابی به همه خواستهای نیکی را در پی داشته باشد که قلبهای همه ما از دیرباز برای آن میتپد. امیدواریم این نوروز، نویدبخش رهایی ایران از چنگال خودکامگی باشد. در خجسته روزهای آغاز بهار، به روزی می اندیشیم که سرنوشتمان را خود تعیین کنیم. این آروز گرمیبخش دلهای ماست که روز تحقق حقوق انسانی همه ما نزدیک باشد. نوروز پیروز را با این امید گرامی میداریم که در آینده، میلیونها ایرانی بر فقر و محرومیت و تبعیض غلبه کنند. در سالی که اینک به پایان میرسد، شما برای این آرمانها برخاستید و فریاد سر دادید. فریاد شما را جهانی شنید. چهره شما را جهانی دید. نام ایران در این سال با نام آزادی گره خورد. بشریت دید که چگونه سی سال تلاش خودکامگان برای کشتن آزادمنشی و آزاداندیشی در ایران را به ورشکستگی کشاندید. همه شاهد بودند که چگونه در برابر دستگاه سرکوبی تا دندان مسلح، ایستادید. نشان دلاوری بر سینه های تک تک شما زنان و مردان ایران زمین جای گرفت. قاتلان و کودتاچیان و تاریک اندیشان در برابر این شکوه قیام شما چه حقیر شدند و چه ذلیل. هر چه در چنته داشتند علیه جنبش شما به کار بستند و جز رسوایی و فضاحت برای خود نخریدند. پیروز این میدان، شما بودید. حکومت سرکوبگر، غرق در بحران است. حکام ستمگر، ماه هاست که خواب آسوده ندارند. از سنن باستانی شما نیز میترسند. از آتش چهارشنبه سوری میترسند. از سبزی نوروز میترسند. از سیزده به در میترسند. از همه این نمادهای فرهنگ ما، آوای ناقوس پایان قدرقدرتی خود را میشنوند. این پیروزی به بهائی بس گران به دست آمد. دهها تن جان باختند تا سالی که گذشت، به نام این آرمانهای بلند ثبت شود. هزاران ایرانی به زندانها رفتند تا بهای این پیروزی را بپردازند. چه سرهای سبزی که بر سر دار نرفت و چه سینه های پرمهری که پذیرای تیرهای کین استبداد نشد. در این سال، حکومت جمهوری اسلامی صفحات سیاه دیگری بر کارنامه بیش از سی سال اعدام و شکنجه افزود. زندانیانی را در تهران زیر شکنجه کشتند یا دار زدند که تنها گناهشان، مطالبه حقوق مسلم مردم بود. هم میهنان کرد را تنها بدان جهت در زندانها، در کوچه و خیابان و شهر و ده، کشتند که مردم کردستان ایران می خواهند شهروند درجه دو نباشند. زنان آگاه ایرانی را تنها از آن روز زندانی کردهاند که برابری با مردان را میخواهند. خشونتی که علیه زنان اعمال میکنند نشان میدهد تا چه اندازه از حضورفعال و مبارزه پیگیر آنان برای تامین مطالباتشان به خشم آمدهاند. کارگران مبارز را فقط و فقط به علت مطالبه ابتدائی ترین خواستهای خود در زندانها نگه داشته اند. دانشجویان را اخراج و زندانی می کنند چرا که حکومتگران می خواهند صدای آزادیخواهی را در محیط دانشگاهی خفه کنند. ما نوروز را به یاد همه جان باختگان راه آزادی و با گرامیداشت همه هم میهنانی برگزار میکنیم که به زندان رفتهاند تا ما روزهای بهتری ببینیم. ما عید باستانی ایرانیان را جشن میگیریم و این جشن را به آغازی برای سالی دیگر در پیکار برای آزادی و برابری تبدیل میکنیم. ما نوروز ۱۳۸۹ را نوروز امید میدانیم، آغازگر سالی میدانیم که در آن گامهای استوار شما برای رهایی از ستم و تبعیض ادامه خواهد یافت، سالی که ما را به تعیین سرنوشت خود نزدیکتر خواهد کرد. سالی که گذشت سال شگفتن امید بود. بیایید جشن نوروز خود را به جشن امید تبدیل کنیم. امید حتی برای آنان که در سالی که گذشت عزیزترینهای خود را از دست دادند. امید را به خانههائی نیز ببریم که سیاستهای اقتصادی ویرانگر حکومت، حذف یارانه ها و گسترش بیکاری و تورم لجام گسیخته، سایه فقر را بر آنها افکنده یا از آن هم که بود تیرهتر کرده است. به مردمی که حکومت، نان را از سفره آنها ربوده است بگوییم راه غلبه بر این فلاکت، مبارزه برای خلع ید از دولت بیلیاقت و فاسدی است که منابع و ثروت ملی ما را بر باد میدهد و مشتی غارتگر را فربه کرده است. سال ۱۳۸۹ را به سال پیوند مبارزه برای آزادی و دمکراسی با مبارزه برای حقوق کارگران و زحمتکشان ایران تبدیل کنیم. نوروزتان پیروز! هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند, ۱۳۸۸ ۸:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران