یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۸

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۸

شکوه اول ماه مه را در سراسر ایران نمایان کنیم

طبقه کارگر ایران در اعتراض به وضع موجود، دوشادوش دیگرجنبش های اعتراضی زنده کنونی مانند جنبش دانشجویان وزنان و جنبش سبز که بزرگ ترین جنبش مطالباتی در این شرایط است، از همه ی راه های ممکن برای بیان خواست ها و مطالبات، از روز جهانی کارگر سود خواهد جست و شکوه «اول ماه مه» که نشان دهنده ی بزرکی و توانمندی کارگران جهان است را در سراسر ایران به نمایش خواهد گذاشت

طبقه کارگر ایران سالهاست که در برگزاری بزرگداشت یاد وخاطره « اول ماه مه» روز جهانی کارگر و طرح مطالبات خود با اقدامات پلیسی – امنیتی روبرو است و در این راه هزینه های بسیاری چون شکنجه و زندان و محرومیت های شغلی و اجتماعی را پرداخته است. امروز هم دربدترین شرایط زندگی اجتماعی قرار داریم . بیکاری، نبود امنیت شغلی ، پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به هزینه های جاری و نبود حق آزادی تشکیل نهاد های صنفی و سلب آزادی در بیان خواست ها ومطالبات، زنجیره ای از مشکلات زندکی کنونی طبقه کارگر ایران است که برون رفت از وضع موجود بدون رفع جامع و هماهنگ این مشکلات، امکان پذیر نیست . افزایش دستمزدها حتی به بهترین شکل ممکن، مادامی که بیکاری بیداد می کند و قراردادهای یک جانبه بدون نظارت نهاد های صنفی کارگری به کارگر تحمیل می شود فقط در روی کاغد باقی خواهد ماند ودر بیشتر واحد ها اجرایی نخواهد شد؛ در شرایط فراوانیِ نیروی کار و نبود تناسب درعرضه و تقاضا در بازار کار، کارفرمایان این امکان را دارند تا در بکار گیری نیروی کار، خواست های خود را به کارگران تحمیل کنند. ضمن آنکه باتوجه به تورم زایی سیاست های اقتصادی کنونی دولت، هرکونه افزایش دستمزد درمدتی کوتاه، دربهبود معیشت کارگران اثرگزار نخواهد بود.

ایران امروز شاهد نابودی تولیدات داخلی وتعطیل کارخانه ها و کارگاه ها و به دنبال آن اخراج دسته جمعی و دربهترین حالت بازنشستگی های پیش ازموعد و زود هنگام کارگران است که به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری صنایع و معادن کشور به وابستگان دستگاه حکومتی و نظامیان صورت می گیرد و درمقابل ورود بی رویه کالاهای خارجی اعم از چینی و ترکیه ای در ازای فروش بی رویه نفت وگاز و دادن امتیازات سیاسی هر روز اقتصاد ایران را به نابودی نزدیکتر می کند. اجرای سیاست آزاد سازی قیمت ها زیر پوشش متقلبانه و فریب کارانه ی « هدف مند سازی یارانه ها » گرانی و تورم هرچه بیشتری را برای مردم و به ویژه کارگران به ارمغان آورده ومی آورد.

درعرصه سیاسی کشور، از مشارکت واقعی مردم درتعیین سرنوشت شان به شیوه ها ی گوناگون جلوگیری می شود. تشکل های مردم نهاد مدنی و احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی سرکوب می شوند کارگران و فعالان اجتماعی به زندان و تبعید محکوم می شوند. جنبش های اجتماعی خرد وکلان به شدید ترین وضع ممکن سرکوب و فعالان آن ها به حبس های طولانی محکوم گشته و هر روز فضای سیاسی کشور بسته تر و محدودیت های پلیسی و امنیتی بیشتری به کار بسته می شود.

یازده اردیبهشت «اول ماه مه» نماد همبستگی جهانی و کشوری کارگران و زحمتکشان علیە ظلم، بی عدالتی، فقرو پایمال سازی حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران یدی و فکری، روز مبارزە علیە سیاست های ضد اجتماعی دولت ها وکارفرمایان، روزمبارزە متحدانە کارگران برای بهبود شرایط اجتماعی و معیشتی وارتقا سطح زندگی وحقوق سندیکایی خویش، روز تحکیم همبستگی درونی جنبش کارگری است ودر شرایط کنونی کشورما، روز کارگر امسال روزبسط همکاری و مبارزە مشترک میان جنبش کارگری با جنبش ها ی اجتماعی و سیاسی است کە برای طرد استبداد حاکم، برقراری دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی پیکار می کنند.

طبقه کارگر ایران در اعتراض به وضع موجود، دوشادوش دیگرجنبش های اعتراضی زنده کنونی مانند جنبش دانشجویان وزنان و جنبش سبز که بزرگ ترین جنبش مطالباتی در این شرایط است، از همه ی راه های ممکن برای بیان خواست ها و مطالبات، از روز جهانی کارگر سود خواهد جست و شکوه «اول ماه مه» که نشان دهنده ی بزرکی و توانمندی کارگران جهان است را در سراسر ایران به نمایش خواهد گذاشت.

در این روز با برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز اعتراضی و مطالباتی ، با استفاده از همه امکانات برای سردادن شعارهای مطالباتی برحق به میدان می آییم ودر سراسر ایران فریاد بر می آوریم که :

زندانیان سیاسی آزاد باید گردند.

کارگران زندانی آزاد باید گردند.

آزادی تشکل حق مسلم ماست.

سندیکا حق مسلم ماست.

کارگران بیدارند از استبداد بیزارند.

ما خواهان امنیت شغلی و کار دایم و دستمزد عادلانه هستیم.

کارمان را به موقع انجام داده ایم؛ حقوق مان را به موقع بپردازید.

تامبن اجتماعی فراگیر و پوشش کامل بیمه درمانی حق مسلم ماست.

زنان ومردان برابر حقوق اند؛ ما خواهان رفع هرگونه تبعیض در محیط کار هستیم.

کودکان کارِ قربانی استثمار! کار کودکان را متوقف و زندگی شایسته برایشان فراهم کنید.

زندگی و کرامت کارگران بازنشسته تامین باید گردد.

هرگونه قراردادکار بدون نظارت نهاد های کارگری مردود است.

ما به سیاست تعطیل کارخانجات و کارگاه ها اعتراض داریم .

ما مخالف واردات بی رویه کالا ونابودی تولیدات داخلی هستیم.

انجمن کارگری دموکراسی خواه

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…