شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۵:۰۶

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۵:۰۶

عامدانە فراموش کردن!

 
در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و بە دنبال پخش فایل صوتی سخنان آیت اللە منتظری با هیئت مرگ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در یک واکنش هیستریک و عصبی، بە جای اینکە در باب این جنایت، نکات بیشتری را برای ملت ایران و افکار عمومی جهان روشن کند و لااقل با اظهار معذرت قدمی در راە آسودگی وجدان خود برداشتە باشد، باز با علم کردن مسئلە مجاهدین در سخنانی در همدان، در صدد است قتل و عام زندانیان سیاسی در سال ٦٧ را 'تطهیر کاذب' کند. (اصطلاحی کە خود در مورد منتقدان بکار می برد).
 
در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و بە دنبال پخش فایل صوتی سخنان آیت اللە منتظری با هیئت مرگ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در یک واکنش هیستریک و عصبی، بە جای اینکە در باب این جنایت، نکات بیشتری را برای ملت ایران و افکار عمومی جهان روشن کند و لااقل با اظهار معذرت قدمی در راە آسودگی وجدان خود برداشتە باشد، باز با علم کردن مسئلە مجاهدین در سخنانی در همدان، در صدد است قتل و عام زندانیان سیاسی در سال ۶٧ را ‘تطهیر کاذب’ کند. (اصطلاحی کە خود در مورد منتقدان بکار می برد).
 
پورمحمدی با خون آشام خواندن مجاهدین و اینکە بیشتر بمباران‌های انجام شده در زمان جنگ ایران و عراق به خاطر جاسوسی آنان بودە و تمام فعالیت‌های نیروهای نظامی توسط آنان گزارش می‌شدە، باز سعی در توجیە کشتار ۶٧ دارد.
 
آقای پورمحمدی هنوز عامدانە متوجە نیست کە در پروندە هیچ کدام از کسانی کە اعدام شدند در خصوص همکاری با عراق موردی ثبت نشدە است (رژیم تا حالا هیچ مدرکی در این مورد ارائە ندادە است)، او عامدانە فراموش می کند کە بیشتر اعدام شدگان دارای حبس های محدود و چند سالە بودند و طبق خود قوانین رژیم می بایست بعد از چند سال از زندان آزاد می شدند.  پورمحمدی روشن نمی کند کە افراد همکار رژیم بعث چگونە بە جای اعدام، حکم محدود چند سالە داشتەاند!
 
وزیر دادگستری رژیم باز زیرکانە با علم کردن و برجستە کردن مجاهدین، خاک بە چشم مردم پاشیدە و عامدانە فراموش می کند کە عمدە زندانیان چپ اعدام شدە در سال ۶٧ نە تنها مسلح دستگیر نشدەبودند، بلکە بە مبارزە سیاسی اعتقاد داشتند.
اصرار بە توجیە جنایت ۶٧، با توسل بە اقدامات دیگران، نە تنها مسئولیت سران رژیم را در باب این جنایت نمی زداید، بلکە سنگین تر هم می کند. جنایت ۶٧، انتقام گیری نبود، بلکە ریشە در تفکر خاص مذهبی ای داشت کە ایران را ملک پدری خود فرض می کرد، و حضور هر دگراندیشی را مضر و خطرناک.
بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۵ شهریور, ۱۳۹۵ ۶:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢