پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۵

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۵

قتل ١٣ هزار آمریکائی در سال از طریق اسلحە

باراک اوباما دستور داد کە قوانین و شرایط فروش اسلحە در آمریکا از طرق کنترل جواز و بررسی گذشتە افراد سخت تر شود. در نطقی احساسی  کە در جریان آن اشک از چشمان رئیس جمهور آمریکا سرازیر شد، وی از مردمانی گفت کە روزانە و سالانە بطور مداوم بشیوەای کە در سایر کشورهای صنعتی و پیشرفتە دیدە نمی شود، جانشان را از دست می دهند. لازم بە گفتن است کە طبق آمار منتشر شدە، بیشتر از چهارصد هزار اسلحە در آمریکا در دست مردم است و سالانە ١٣ هزار آمریکائی توسط این سلاحها کشتە می شوند (٣٦ نفر هر روز)، کە هفت نفر از هر دە نفر از قربانیان از مدارس و محیطهای کار هستند.

باراک اوباما دستور داد کە قوانین و شرایط فروش اسلحە در آمریکا از طرق کنترل جواز و بررسی گذشتە افراد سخت تر شود. در نطقی احساسی  کە در جریان آن اشک از چشمان رئیس جمهور آمریکا سرازیر شد، وی از مردمانی گفت کە روزانە و سالانە بطور مداوم بشیوەای کە در سایر کشورهای صنعتی و پیشرفتە دیدە نمی شود، جانشان را از دست می دهند. لازم بە گفتن است کە طبق آمار منتشر شدە، بیشتر از چهارصد هزار اسلحە در آمریکا در دست مردم است و سالانە ١٣ هزار آمریکائی توسط این سلاحها کشتە می شوند (٣۶ نفر هر روز)، کە هفت نفر از هر دە نفر از قربانیان از مدارس و محیطهای کار هستند.

علیرغم دمکراسی پیشرفتە آمریکائی، اما این کشور از فاصلە طبقاتی فاحش میان شهروندان، مصائب کلان و عدیدە اجتماعی و فقر و نداری عمیق در میان بخش بسیار مهمی از شهروندان رنج می برد. متاسفانە دمکراسی نوع آمریکائی بعلت عدم حضور قوی چپ، پدیدەای کە در اروپا بیشتر دیدە می شود، نتوانستە در بعد اجتماعی و عدالت جوابگو باشد. واقعیت این است کە منابع مهمی از قدرت و اقتصاد در این کشور، از فروش اسلحە سود می برند و بشدت با کنترل آن مخالفند. در واقع دمکراسی آمریکائی بیشتر از هر دمکراسی دیگر در جهان، متاثر از مکانیسمهای بازار آن هم بشیوە لیبرالیسم کلاسیکی است کە در آن تعهدات اجتماعی یا دیدە نمی شود، یا در سطح بسیار نازل آن خودنمائی می کند.

زمانی هابز، فیلسوف انگلیسی، در شرایط نبود قرارداد اجتماعی، انسان را گرگ انسان توصیف کرد. جامعە آمریکا بە یک قرارداد اجتماعی نیاز دارد کە علاوە بە مسئلە اسلحە باید بە آن جوانبی نیز توجە نشان دهد کە انسان را بدانجا می رساند کە با کشتن دیگران، بە گرگ آنان تبدیل شود.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۶ دی, ۱۳۹۴ ۸:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری