چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۶

ما مسئولیم، دست به کار شویم رفقا! نوروز ۱۳۸۸ برداشتن گامهای استوار به سوی جبهه متحد خلق برای رهایی

اگر جنبش چپ با گفتگو، از عقاید و نظرات یکدیگر مطلع باشند و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند بیشترین موانع نزدیکی و اتحاد از میان برداشته خواهد شد، زیرا تجربه جهانی به ما آموخته است با ایجاد یک جنبش رهایبخش مقتدر که تمام نیروهای جنبش چپ را متحد و رهبری نماید همیشه این آمادگی را وجود دارد که هر حرکت و اعتراض توده ای را مورد حمایت قرار دهد

یکی از کارکردهای عمده آیینها ایجاد وفاق و همبستگی در سطوح مختلف از خانواده تا روستا و محله و شهر و کشور تا حوزه های فرهنگی و جغرافیایی فراتر از آن است. نوروز از جمله آیینهایی است که در اجزا و در کلیت خود دارای کارکرد نیرومند وفاقی است و این خصلت را در همه سطوح یاد شده داراست. باورها و رفتارهای آیینی در سنتهای نوروزی معمول در گوشه و کنار سرزمین پهناور ایران، همه سرشار از عناصری است که مهرآفرین و آشتی سازند و نوروز در کلیت خود، پرچم بلند اتحاد و همبستگی است، که در سرآغاز هرسال و هر بهار، بر بلندای روابط دیرینه سال مردمان این سرزمین برافراشته می شود. اما خصلت وفاقی و اتحاد آفرینی را در چه مشخصه هایی در رسوم نوروزی باید جستجو کرد؟ پاسخ را در نگاه به خود نوروز و توصیف رسوم آن می جوییم. خانواده نخستین هسته اجتماعی است که در شمول کارکرد وفاقی نوروز قرار می گیرد. در نوروز همه مردم هرجا باشند به خانه و کاشانه خود بازمی گردند تا در ساعت تحویل سال و نوروزدر جمع خانواده و در کنار سفره هفت سین باشند. این حضور جمعی خانواده در پی فعالیت یک ماه استقبال از نوروز و تمیز کردن و آماده ساختن خانه و تدارک لوازم عید است، و همراه با آدابی است که همه ملزم به رعایت آن هستند. رعایت این آداب نقشی پویا در انسجام جامعه دارد. برای حضور در کنار سفره هفت سین و لحظه تحویل سال که هر دو از بار تقدس برخوردارند، باید پاکیزه بود، باید شست و شو کرد و آراسته، به ادب و به آیین باید بر کنار سفره هفت سین نشست. آینه و آب، چراغ روشن، سبزه نورسته و در انتظار آغاز سال نو فضایی رازآمیز ایجاد می کند.

اجتماعی که در آن قرار داریم ترکیبی است از فرهنگ و خرده فرهنگهای حاکم بر آن که رفتارهای ما را احاطه کرده است. این فرهنگ در حال حاضر درجاتی از وفاق و اتحاد را در خود دارند، لذا ضروری است که این میزان درجات در جای جای میهن مان مورد بررسی قرار گیرد تا اطلاعات لازم و کلیدی استخراج شده و برنامه های مناسب را با توجه به اطلاعات حاصله از وضعیت موجود جامعه و مقایسه آن با وضعیت مورد انتظار طراحی، اجرا،ارزیابی و اصلاح نمود، تا آنجا که هر چه منجربه تقویت پایه های اتحاد و همبستگی می شوند را شناسایی نماییم و پس از آن با برنامه ریزی دقیق زمینه های لازم را برای تقویت و شکل گیری نگرش مثبت نسبت به اتحاد و همدلی و همچنین کسب دانش لازم و ایجاد رفتارهای مناسب فردی و گروهی و بسترسازی دقیق میسر گردد. ادبیات و تاریخ مشترک، رسالت مشترک، دشمن مشترک، فرهنگ و هنر و… موجب درک عمیق و نگرش مثبت به این مقوله خواهد شد و بسترسازی دقیق و درونی نمودن آن عاملی برای آشنایی با این مفاهیم خواهد شد.

ماراتن تبلیغاتی و روانی حکومت ارتجاع دینی دیر زمانی است با شدت بیشتری علیه اپوزیسیون بخصوص جنبش چپ شروع شده است. امروزه کشتار و سرکوب و حبس، و با دستاویزی عمده در زیر نقاب عوام فریبی و مبارزه با دشمنان دین و ولایت صورت می گیرد، همان دستاویزی که سفاکان خونریز تاریخ گذشته این مرز و بوم از آن بهره برده اند و سالیان سال بر توده ها حکمرانی نموده اند و امروزه در لابلای شعارهای تبلیغاتی وتحرکات عوام فریب و توده پسند همچون اصلاح طلبی و اصول گرایی و… در پی مشروعیت بخشی به این نظام کثیف اند. دامن زدن به اختلافات در سالهای اخیر در کنار بحرانهای متعددی چون عدم وفاق در جنبش چپ، شیوه ای بوده که حکام ارتجاع دینی در راستای رسیدن به اهداف خود دنبال کرده اند. اوج تفرقه افکنی و اختلافات (که توسط رژیم به آن دامن زده می شود) در کشاکش رویدادهای انشعاب در این جنبش قابل مشاهده است، تشکیل گروههای کوچک و بی تاثیر اپوزسیون با ادعاهای جدایی طلب، رویدادهایی بود که افکار عمومی جامعه ایران بویژه نسل جوان و دانش اندوخته را دچار سردرگمی و پریشانی نموده است و همین امر موجب شد تا عملیات روانی ارتجاع دینی در ابعاد گسترده تر، هویت این جنبش را و اندیشه های سوسیالیستی را مورد تاخت و تاز بی امان خود قرار دهد و با بهره گیری از تجارب سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی امپریالیستی و روی آوردن به نرم افزارگرایی و با نگاهی نوین و صف آراییهای جدید که نشان و حکایت از مقابله سخت و جدی تر با این جنبش را دارد، فشارهای سیاسی و غیرحقوقی علیه فعالیتهای سیاسی – اجتماعی و حقوق بشر خود را در کشور با قدرتی بیش از پیش دنبال می کند. رژیم تا دندان مسلح اسلامی با ارعاب و ایجاد شکاف و تعارض در جنبش چپ در پی تضعیف مقاومت توده ای و اتحاد ملی است و با تحریک گروه ها و جریانات کوچک و با هدف تقابل و منزوی نمودن جنبش چپ در داخل کشور و ایجاد نوعی خود ناباوری منفی و بازدارنده را در میان این جنبش ترویج می کند، و تنها راه مقابله با این هجوم گسترده برخورداری از وفاق و همدلی در بین جنبش چپ است که باعث می شود ارتجاع دینی را با یاس و ناامیدی روبرو کند و از همین رو جنبش چپ باید در آستانه نوروز و سال ۱۳۸۸ به سوی وحدت عملی گام برداشته و با پایه گذاری یک جبهه متحد و مقتدر زمینه های شکست و نابودی این سیستم کثیف و ضد بشری را فراهم آورد.

ما مجموعه اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران در انشعابهای مختلف ضمن تاکید بر پایه گذاری جبهه متحد برای رهایی، توجه رفقا را به موارد پیشنهادی برای برداشتن گامهایی هر چند کوچک جلب می کنیم :

۱- اجتناب و دوری از طرح مسایل اختلاف انگیز در جنبش.

۲- اجتناب از تعصبات گروهی و حزبی.

۳- توجه کامل به سوسیالیسم علمی نسبت به پایه ریزی وفاق و انسجام.

۴- تداوم ارتباط میان دیدگاهها و اندیشه های مختلف موجود در جنبش چپ از راه تفاهم و تبادل نظر و دوری از گوشه گیری و اجتماع گریزی و عدم گرایش به حرکتهای محفلی و روشنفکری.

۵- اجتناب از انحرافات اعتقادی و اندیشه های کودکانه.

۶- پرهیز از فتاوی اختلاف انگیز و دوری از اختلافات جزیی که نباید ملاک عمل قرار گیرند و گامهای عملی به سوی همدلی نه همزبانی.

۷- پیروی از دیدگاهها و اندیشه های سالم پیشگامان جنبش چپ از گذشته تا کنون.

۸- پرهیز از تفسیر سوسیالیسم با احکام و آرای شخصی و دریافت آگاهی کامل نسبت به مبانی سوسیالیسم علمی و پایبندی به سانترالیسم دموکراتیک.

۹- پرهیز از خود بینی و تکبر و دگماتیسم رهبران و فریب و خیانت برخی از آنان که آفتی بسیار مهم برای جنبش چپ است و همین امر موجب شده است تا پای دشمنان قسم خورده به درون صفوف جنبش باز شود.

۱۰- برخورد منتقدانه با عملکرد گذشته، پذیرش اشتباهات و درس آموختن از آنها.

در پایان یاد آور می شویم اگر جنبش چپ با گفتگو، از عقاید و نظرات یکدیگر مطلع باشند و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند بیشترین موانع نزدیکی و اتحاد از میان برداشته خواهد شد، زیرا تجربه جهانی به ما آموخته است با ایجاد یک جنبش رهایبخش مقتدر که تمام نیروهای جنبش چپ را متحد و رهبری نماید همیشه این آمادگی را وجود دارد که هر حرکت و اعتراض توده ای را مورد حمایت قرار دهد و از آنها برای افزایش و تحکیم ارتشی که برای مبارزه با این نظام کثیف ضد بشری مناسب باشد استفاده کند. با ارزیابی درست و دقیق از تناسب نیروها در این جبهه، و اتخاذ یک شیوه و برنامه مبارزاتی معقول و درست، و حرکت به سمت سازماندهی برای حضور و مشارکت باید تمام موانع را کنار زد و به نیروی توده ها تجهیز شد. در این برهه از تاریخ اگر جنبش به غیر از این اندیشه ای داشته باشد گام برداشتن در کژراهه است که منجربه خیانتی بزرگ و گناهی نابخشودنی خواهد شد که تا ابد نمی توان آن را جبران کرد. ما مسئولیم. دست به کار شویم رفقا.

پیش به سوی جبهه متحد خلق برای رهایی
زنده باد اتحاد – زنده باد سوسیالیسم – زنده باد ایران

تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند, ۱۳۸۷ ۹:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!