پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

مردم شرافتمند، وکلاى دادگسترى را تنها نگذارید (۵)

آزاديخواهان

هموطنان

همكاران

آزادیخواهان

هموطنان

همکاران

در آستانه روز کارگر ما شاهد استمرار تجاوز سازمان یافته و گسترده جمهورى اسلامى به کلیه حقوق و آزادیهاى اساسى ایرانیان هستیم. نفرت انگیزترین شکل این تجاوزها حمله بى رحمانه به زندانیان بند ٣۵٠ اوین و مادران، خواهران و دختران ما در زندان شهررى وقرچک ورامین است. در چنین شرایطى ربیعى وزیر کار دولت «اعتدال» که با نام مستعار «برادر عباد» سالها با وزارت اطلاعات همکارى داشته و به همین اعتبار مشاور امنیتى سید محمد خاتمى بوده است، با راهپیمائى روز کارگر مخالفت مى‌کند چرا که «سخنرانى رئیس جمهور وراهپیمائى کارگران به طور همزمان ممکن نیست …»

«برادر عباد» خود از پایه گذاران سندیکاى زرد «خانه کارگر» است. او در مقام عضو شوراى مرکزى این دکان کارگرى، در ارتباط مستقیم با کارفرماى خود وزارت اطلاعات ولى فقیه کارگزار سیاستهاى ضد کارگرى بوده است. اینک او به خانه کارگرى که کاردستى خود اوست هم نمى تواند اعتماد کند. همکار سابقه دار و همدست کهنه کار«برادر عباد »، علیرضا محجوب، دبیر کل فعلى خانه کارگر هم از عدم صدور مجوز راهپیمائى گله مند است و مى گوید «قرار نیست اعتراض کنیم. قرار است به مناسبت روز کارگر که خود یک جشن است در خیابان حاضر شویم…» و کارگران در خط امام، خط رهبرى و طرفدار و همراه دولت هستند…».

بر اساس آمار رسمى حدود ۲۴ میلیون ایرانى در سن اشتغال هستند. این آمار که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست شاغلان را حدود بیست ویک میلیون و پانصد هزار نفر و بیکاران را قریب دو میلیون ونیم اعلام مى کند. در بین این شاغلان هشت ونیم میلیون نفر براى ادامه حیات ناگزیر به اضافه کارى هستند و پنج میلیون نفر شغل دوم دارند.

این توده عظیم فرسوده و گرسنه که براى امرار معاش باید بیش از طاقت انسانى جان بکند و کار کند یا در جستجوى نومیدانه کار عمر بگذراند باید جشن هم بگیرند زیرا، رژیم ولایت مطلقه فقیه در شمار سرانه اعدام، پرونده هاى مطروحه در دادگسترى، تعداد زندانى، اعتیاد، خودکشى، بیماریهاى روانى، کودکان کار و زنان خیابانى… طى ۳۵ سال کذشته در جهان مقام اول را به دست آورده است؛

روز گذشته وزیر کار در خبرگزاری فارس گفت. «روزى ۵ هزار نفر به افراد جویاى کار اضافه خواهد شد…» ؛

روزانه ۵ کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و ده‌ها نفر معلول؛

وزیر دارائى در دیماه گذشته گفت که «شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده…»؛

در هفته‌ی گذشته علاوه بر گرانی عملی نان رسماً بر بهای بنزین ۷۰ درصد و گازوئیل ۴۵ درصد افزوده شده؛

در حالى که مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانوار شهرى را یک میلیون و چهارصد هزار تومان اعلام مى کند و شوراهاى اسلامى کار آنرا یک میلیون وهفتصد هزار تومان تخمین مى زنند، حداقل دستمزد را ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرده اند؛

ایسنا روز ١٣ بهمن گذشته خبر داد که « ۳۶ در صد سرپرستان خانوارهاى شهرى فاقد هر نوع شغل و درآمدى هستند…»؛ و حسینى معاون وزارت کار اقرار مى کند که «خرید و فروش کودکان از معضلات روز جامعه و بسیار آزار دهنده است …».

١٩ اسفند ٩٢ وزیر علوم اقرار کرد که مهاجرت تحصیل کرده ها «سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار » به ایران زیان مى‌رساند و این رقم از درآمد نفت بیشتر است.

این ها نمونه هائى هستند از انبوه بدبختى هائى که گریبانگیر جامعه و مردم ایران است و خانه کارگر اجازه مى خواهد که براى جشن  «در خیابان حاضر شویم.»

این شرایط وحشتناک براى کلیه نیروهاى کار جامعه، کارگران، کارمندان، آموزگاران و…، مستقیماً ناشى از نابودى همه آزادیهاى اساسى از جمله حق تشکیل سندیکاهاى آزاد است.

امام، رهبر و دستگاههاى متنوع سرکوبى و ادارى آنان با شعار «شورا بى شورا» کلیه دستاوردهاى بیش از هفتاد سال کارگران ایرانى که از جنبشن مشروطیت با اعتصاب هاى پیروزمند، انزلى، تبریز، تهران، مشهد و…، فعالیتهاى سندیکائى گوناگون از سال ۱۲۸۶ شروع شده و در اشکال علنى و مخفى تا پایان سال ۱۳۵۷ ادامه داشت، را تحت حمله سیستماتیک قراردادند. بارزترین شکل نهادینه شدن این سرکوبى ها در «تشکیل نیروى ویژه تنظیم روابط کار …» سه ماه ونیم بس از عروج خمینى بر تخت ولایت فقیه خود را نشان داد – روزنامه رسمى شماره ۹۹۸۶ – ١٧- ٣- ۱۳۵۸ که «به منظور نگاهبانى روابط کار» یا «مراقبت در نظم وانتظام کارکاهها» و «جلوگیرى از دخالتهاى کمیته هاى اعتصاب یا شوراهاى کارکنان یا نظائر آن …. «کلیه انجمن ها، کمیته ها، شوراها، سندیکاها، جمعیت ها، سازمانهائى را که طى ایام انقلاب به طور خود جوش و آزادانه براى دفاع از حقوق همه دستمزد بگیران بخش عمومى و خصوصى در واحدهاى بزرگ آموزشى، کارگاه‌ها، ادارات، بانکها، کارخانه ها، دانشگاهها و… تشکیل شده بود را نابود کردند. خانه کارگر امروز میراث خوار همان سیاست است.

قانون کار که با همه نواقص آن معرفى کننده حداقل‌هائى قابل قبول بود را با مصوبه «شوراى مصلحت نظام» اسلامى و «ملاپسند» کردند با تصویب قانون «قراردادهاى موقت کار «اکثریت کارگران کشور را از حداقل هاى حمایت عمومى محروم شده و روابط کار را بیش از یک قرن به عقب بردند.

روابط موجود کارگرى در ایران از عصر برده دارى هم بى رحمانه تر است. برده داران براى برخوردارى از نیروى کار بردگان به تامین حداقل خوراک، درمان و مسکن آنان اقدام مى کردند، اما امروز تهى دستى میلیونها دستمزد بگیر و عدم دسترسى آنها به مواد غذائى کافى باعث کوتاهى قد و کاهش وزن کودکان آنها از حد طبیعى شده است؛

حدود سى در صد جمعیت کلان شهرهاى ایران را زاغه نشینان تشکیل مى دهند که براى رفت و آمد باید از وسائل حمل ونقل عمومى استفاده کنند. در میان این جمعیت چندین میلیون نفرى اکثریت آنها را کارگران تشکیل مى دهند که باید در هفته آینده چشم انتظار بالا رفتن کرایه اتوبوس، مترو و تاکسى باشند؛

هر نیازى به درمان، دارو، عمل جراحى و بسترى شدن در بیمارستان ها براى دستمزد بگیران و بازنشستگان و بیکاران فلاکت بیشترى را فراهم مى کند؛

در اسفند گذشته وزیراسبق کار این رژیم و مجلس نشین خط امامى سابقه دار توکلى از ارتقاى رژیم اسلامى خبر داد که  «نهادهاى حکومتى به مرحله فساد سیستماتیک رسیده اند….»؛

هفته گذشته یکى از مقامات ارشد وزارت نفت اعلام کرد که «حداقل ده نفر مانند زنجانى بیش از یک میلیارد دلار به شرکت نفت مدیون هستند …»؛

صدها هزار کارگر در سراسر کشور ماههاست که حقوقى دریافت نکرده و با فقر و فاقه دست به گریبان اند؛

میلیونها زن ومرد تحصیل کرده از هر نوع حمایت ایام بیکارى محروم مى باشند؛

ذخائر کارگران در سازمان بیمه هاى اجتماعى تحت مدیریت قاضى مرتضوى ها در اختیار غارتگرانى همانند زنجانى قرار مى گیرد و میلیاردها دلار درآمدهاى نفتى بین «بالائى ها» تقسیم مى شود. این شرایط فاجعه بار که براى ولى فقیه و دارو دسته غارتگر او بساط جشن و شادى مى آفریند براى میلیونها- دستمزد بگیر و بیکار و بازنشسته غارت شده میهن ما تهى دستى، گرسنگى و بیمارى و از هم پاشیدن خانه ها و خانواده را به بار مى آورد.

تنها راه دگرگونى این روابط غیرانسانى مبارزه براى نیل به حقوق و حیثیت انسانى ایرانیان است. در این راه و براى استمرار مبارزه حق طلبانه کارگران ایرانى پرچم مبارزات سندیکائى را که پیشگامان آنها ۱۰۹ سال پیش در سراسر میهن در انزلى، تهران، تبریز، مشهد، رشت و… در دست گرفتند را برخواهند افراشت.

امروز هم اساسى ترین خواست کارگران تشکیل سندیکاهاى آزاد است تا معرفى کنندگان کارگران بتوانند حقوق مکتسبه آنان را نگاهبانى کنند، ارتقاء دهند و جلوى تجاوز به آنانرا بگیرند.

در روند همگامى و همراهى با جنبش و مبارزات کارکران ستمدیده میهنمان و در راه استیفاى حقوق مشروع و قانونى دستمزدبگیران ایرانى از همه آزادیخواهان و هموطنان استمداد مى طلبیم.

در این راه وکلا و حقوقدانان ایرانى وظیفه همکارى، همراهى، مشاوره و دفاع را با کمال افتخار به عهده داشته، انجام داده و خواهند داد.

مردم شرافتمند وکلا را تنها نگذارید. 

محمد رضا روحانى وکیل پایه یک دادگستری

هوشنک عیسى بیگلو وکیل پایه یک دادگستری

مناف عمارى وکیل پایه یک دادگستری

عزیز ماملى وکیل پایه یک دادگستری

شهین هیرمن بور وکیل پایه یک دادگستری – عضو کانون وکلاى پاریس

٩اردیبهشت ١٣٩٣

تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳ ۲:۰۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟