یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۳

هرتغییری، زمان خود را دارد!

تغییر، جزء لاینفک حیات اجتماعی در میهن گردیده است. بگذار آنها پشت سلاح ها و نمایش هایشان پنهان شوند، مردم همیشه برای آنچه روی خواهد داد زمانی را در نظر می گیرند

من احترام عمیق نسبت به این مردان دارم. آن ها حُکمرانان بلا منازع عصر ما هستند. شاهانی بس مقتدر و مفید تراز شاهان کنونی و دیگر اَعصار. مرد مانی که نادانی را ریشه کن می سازند و توده های روستائی را از لختی ها و اِنفعال بدر می آورند و به درون تنور گداخته تمدن نوین می اَفکنند. آنیـلِی* با تاسیس کارخانجات … لزوم سوسیالیست شدن کارگران را بنیان می گذارد.

آنتونیو گرامشی« طبیعت ثانی- ۱۹۱۶»

جامعۀ ما قانونمند و به شیوۀ صحیحی به سمت تکامل پیش نرفت. پس از نهضت مشروطیت و به زانو در آوردن حامیان اندیشۀ تجدد و تحوّل، با روش استبدادی و کاملا ً قراردادی، نظمی ظاهری

به حیات اجتماعی بخشیدند.جامعه را از درون، موریانه ای بافت های تغییرش را می خورد و حالت ایستائی حاکم گشته بود.پس از پهلوی اول, پهلوی دوم که، دست های نفتی اش و سرسپردگی اش، آشکار گشته بود ثروت ملی را در منگنه خود قرار داد با شعار پیش به سوی تمدن بزرگ به حرکاتی دست زد که سقوطش را فراهم کرد. شاه با طرح آمرانه انقلاب سفید, پدیدار شدن نیروئی را میسر کرد که دروازه کوچکی برای عبورش مهیا نمود. شاه وقتی خواست از دروازه تمدن بگذرد, تاج پر از نگین جواهرنشانش به کنگره دروازه گیر کرد و از فراز سرش سرنگون شد. او چشمش به مردمی افتاد که، تا آن تاریخ نفهمید از کجا و چگونه جلوی رویش سبزگردیدند. چمدانش را بست و در سرزمین های بیگانه مدتی سرگردانی کشید وعاقبت بدون کمک دیگران “خودش مـرد”.

حاکمان جدید از نوعی دیگر بودند. آنان بر سر, تاجی نداشتند. ملبس به پوششی که قرن ها مقدّس گشته بود.با زبانی گفتگو را آغاز کردند که سینه مردم تهیدست از آن فسانه ها انباشته شده بود. با به کار گیری از فرایضی که نزد مردم بلااستفاده مانده بود سود بردند کم کم بخشی از همین باورمندان به خود را آشنا به نیروئی الهی نمودند و قادر شدند همه نوع موانع را از میان بردارند. توده تهیدست با الغائات حاکمان کم کم شبیه به حاکمان گشتند. تخم کینه، دشمنی، تنفر، تا اعماق جامعه رسوخ پیدا کرد. در کنار سبعیت حاکمان، دشواری ها و تلخ کامی ها افزون گشته شالودۀ حکومتی بنا نهاده شد که با همۀ توانش در جامعه تمکین را خواهان بود. با هر وسیله ای که توانستند امکانش را میسر گردانیدند. آنها انگار جامعه را جادو کرده باشند طی سی سال به هر شکلی توانستند یوغ بر گردن مردم انداختند. هیئت حاکمه از این همه تردستی اش خود به حیرت افتاد. نه اعتراضی، نه اعتصابی، نه … از جانب تهیدستان، میلیون ها کارگر، در واحد های تولیدی، در حال تعطیل، نیمه تعطیل، حقوق پرداخت نشده، اخراج از کار شده، کجاست فریادشان؟ کو صدایشان؟ تنها صدائی که شنیده شد مربوط به انتخابات و تقلب بعد از آن، جنبشی که با خط و خطوط دیگری رقم خورد. این مسئله حاکمیت را نگران نمود که در کجای کار اشتباه داشتند این نیرو پرورده شد؟ شاه با اصلاحات ارضی و رفرمی که فکر می کرد می تواند به پشتوانه نیروئی که پشت سرش شکل می گیرد آرمان شهرش را بنا نهد, غافل از اینکه نیروئی پدیدار شد که بنیان هستی اش را بر باد داد. اینک حاکمیت اسلامی پس از ۳۰ سال بر سریر قدرت مواجه با نیروئی شده است که از آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، تشکل ها حرف می زند. تهیدستان هم نوا و هم سوی این مسیر شده اند.اما خود بطور مستقل تاکنون هیچ صدا و حرکتی که مورد تعمق حکومت باشد نیافریده اند. آنها پیش خود می گویند، این همه مسئله بوجود آوردیم، کارخانجات را به خواص واگذار کردیم, طرح های نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و مخابرات و… بین خود تقسیم نمودیم هیچ صدائی را نشنیدیم. با توجه به اینکه از همه سو مواجه با تحریم گشته ایم، تورم و گرانی کالا و مایحتاج سر به فلک کشیده است، هیچ اعتراضی را شاهد نیستیم. با این همه به ما هشدار می دهند که یارانه را قطع نکنید جامعه پریشان می شود و حکومت دستخوش خطر قرار می گیرد.از این وضعیت پریشان تر کجا یافت می شود؟ از همـتایان غربی مان مشاوره می گیریم که در صورت بروز بحران های دیگر چگونه به دفع آن همت گماریم.

آنها می گویند، ما با سلاحی که شاه و حکومتش را سر نگون کردیم کاملا آشنا هستیم. رژیم سلطنت پهلوی را کارگران با اعتصاب و تظاهرات ها از پای در آوردند. می گویند, ما یاد گرفتیم به “طبقه کارگر” اعتماد نکنیم. بازار و تجارت و واردات، هم سود های کلان به جیب هایمان سرازیر می کنند،هم تو دهنی به طبقه کارگر می زنیم که زیاد لاف تولید، اعتصاب، سندیکا، تشکیلات مستقل کارگری نکنند. با آنان طوری رفتار می کنیم که بین یک آچار زنگ زده و بازوی توانمندشان فرقی ایجاد نشود. ارزش کارشان را بقدری نازل جلوه می دهیم که خجالت بکشند سرکارشان در محیط های تولیدی حاضر شوند.آنچنان شبکه های عنکبوتی به دور برشان پس از فارغ شدن از کار و تولید در جامعه ایجاد می کنیم که همان صناری را که فکر می کنند برای فرزندانشان برای تحصیل و یا ازدواج در نظر گرفته اند از جیب شان به جیب ما منتقل شود. در رابطه با دستمزد و افزایش آن، برنامه ای پیاده می کنیم که فقط توان داشته باشد سر کار حاضر شود و کار کند و حرف نزندو گذران زندگی کند. آنان را مانند اسیران در بند در اختیار خود می گیریم. طوری باید خدمت گذار سرمایه باشند که ندانند از کجا خورده اند. اصل اساسی، اختلاف در بین آنها، دست مایه کار ما است . در ادامه این وضعیت آنها از ما کینه به دل می گیرند. بگیرند، ما سی سال آگاه تر از انها را به خاک و خون کشاندیم. به ما می گویند برای اینکه بتوانیم سیادت داشته باشیم و رشته امور را کاملا در اختیار ما باشد، نباید نیروئی که بر شانه هایشان حکومت خود را استوار کرده ایم را ضعیف و زبون کنیم. گرسنگی بیش از حد, آنان را می شوراند و خود به خود ارکان حکومت با خطر مواجه می شود. نــه، ترسی نداریم. ما همه نوع نیرو برای حفظ موقعیت خود داریم. از هسته ای، تا حوزه ای، ما می خواهیم به این وضعیت پایان بدهیم. خود احساس می کنیم که ” جامعه ای طبقاتی” نتیجه سی سال حکومت ما شده است. یک عده سی سال ساعت ها در انواع صف ها به انتظار دریافت مایحتاج روزانه شان به بیماری واریس مبتلا گشته اند. عده ای دیگر چشم هایشان از بس به قیمت ها خیره گشته آب مروارید آورده است. فقط یک قشر هستند که راحت وآسوده کتاب می خوانند، موسیقی گوش می کنند، کلاس فلسفه می روند، به فضای سبز علاقمند شده اند، مــدها را بین خود ترویج می کنند،اوقات فراغت دارند و در زمان فراغت خود ما را نقد می کنند، صحبت هایشان یک بوهای خاصی دارد. این ها” قدرت خرید هرنوع مشکلی از جانب ما را دارند” به دیدار هم می روند، ایجاد تجمع و تشکل چند نفره و احیاء شبکه و… تولید فضائی می کنند که از درون آن، شهروندان را به حقوق هم آشنا می نمایند، باید طوری رفتار کنیم که شکمشان به، قار قار بیفتد و بفهمند یک من ماست چقدر کره دارد. ما درس هایمان را کاملا از بر هستیم. فکر کردید تو حوزه ها و در دفاتر مشاوره تحقیقات و استراتژیک فقط شمع روشن می کنیم و نذرونیازراه می اندازیم؟ ما توان فلج کردن هر قشر و طبقه ای را داریم.وقت آن رسیده که مانند همتایان غربی مان رفتار کنیم. برای حفظ ارکان نظان همه باید هزینه بدهند. سی سال ما یارانه ها را پرداخت کردیم.کافی است. حکومت هم مخارج خاص خود را دارد. در این راه همه باید دست به دست هم به دهیم تا آن امنیتی که در تمام عرصه های حیاتی لازم است دارا باشیم. در کشوری که عروسی و عزایش یک هزینه را دارد، مردم باید یاد بگیرند که بعضی از مراسم ها را مختصر تر بر گزار کنند. کلی هزینه بابت استخراج منابع و ثروت ملی بر دوش تک تک دولتمردان قرار دارد. تا دیروز برادران پاسدار با یک دست لباس، کوله پشتی، وجیره روزانه و یک اسلحه در سنگرهائی که بسیاری شان گورهای بی نام و نشان شان شد با دشمنان اسلام می جنگیدند. امروز در جبهه وسیع تری علیه استکبار جهانی، در عرصه های مختلف، اقتصادی، سیاسی، بازرگانی، انجام وظیفه می نمایند. بابت این همه فداکاری، و رساندن کشور به سطح قدرت منطقه ای و همچنین با تلاش شبانه روزی نیروهای مخلص، می رویم که قدرت هسته ای را هم دارا شویم. با این تفاسیر چند قلم کالا گران شود! نباشد! نخرند! چــه می شود؟ آنچه اهمیت دارد حفظ نظام و امنیت است. همۀ این معضلات که از روز اول انقلاب تا کنون بر ما هموار گشته بخاطر این بود که مسیر را بیراهه طی نموده بودیم . اکنون به همت رهبری، نظامیان جانثار و دولت یار توان برخورد با هر نوع پیشامدی را داریم. از قبل همه نوع تمرین های مناسب را با رخ دادهای احتمالی انجام داده ایم . ما آماده ایم، بسم الله.

با حکومتی که برای مردم خط ونشان می کشد، و قبل از بروز واقعه ای نیروهای نظامی اش را در مراکز حساس مستقر کرده و در پایگاه ها آماده باش داده است و اعلام جنگ می کند وروز به روز به اعمالی دست می زند که بیشتر عدم کاردانی اش را آشکار می کند، چه مانده است که بر سر آن، مقابله با مردم وظیفه اش گردیده است. پس از بیست و دوم خرداد ما هشتاد و هشت، در میهن جنبشی سر بر آورده که آرام آرام به حیاتش ادامه می دهد. هر صدا، حرکت و حتی سکوت، نقاب های مختلف حکومتیان را از چهره هایشان بر می دارد. تغییر، جزء لاینفک حیات اجتماعی در میهن گردیده است. بگذار آنها پشت سلاح ها و نمایش هایشان پنهان شوند، مردم همیشه برای آنچه روی خواهد داد زمانی را در نظر می گیرند.

—————————

* آنیلی، سرمایه دارو مؤسِس کارخانجات فیات ایتالیا

تاریخ انتشار : ۷ دی, ۱۳۸۹ ۹:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…