پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۴

چنین کارگرانی مرعوب و بندە سرمایە نخواهند شد!

اکنون با اتکاء بە روند تحولات در جنبش کارگری ایران، با اطمینان می توان گفت کە بازداشت سازمان‌گران اعتصاب‌ها تنها بە نفرت و بیزاری بیشتر کارگران از دولت اسلامی و کارفرمایان هم دست‌شان منجر خواهد شد و انگیزە و میل مبارزه در میان کارگران را بیش از گذشته، دامن خواهد زد.

مقامات استانداری و `قضایی خوزستان پس از آنکە با گذشت ١٠ روز از آعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران با توسل بە ترفندهای مختلف نتوانستند کارگران فولاد را کە خواستار پرداخت دستمزدهای معوقە و پرداخت حق بیمە شان شدەاند از ادامە اعتراض بازدارند، شب هنگام بە خانە تعدادی از کارگران هجوم آوردند و حداقل ٩ نفر از کارگران را بە دلیل اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهایشان بازداشت و بە زندان بردند. این بازداشت ها تنها چند روز پس از منتسب کردن، اعتراض های کارگران بە “ضد انقلاب” توسط خامنەای صورت گرفت، در حالی کە قبلا مقامات دولتی از جمله حسن روحانی، اعتراض مسالمت آمیز را حق مسلم مردم اعلام کردە بودند و کارگران بازداشتی نیز طی ١١ روز اعتصاب مرتکب هیچ گونه اقدام غیر مسالمت آمیزی نشده، و نە تصمیمی برای این کار داشتند. مهمترین خواست کارگران پرداخت دستمزدهای معوقە شان بود کە مطالبەای موجە و قانونی است و حتی در قانون کار برای کارفرمایانی کە به هر دلیل از پرداخت دستمزد کارگران در موعد مقرر سرباز زنند، جریمە منظور شدە است. اما مقامات قضایی و دولتی بجای جریمە و مجازات کارفرمایان خاطی، کارگران را کە حق شان پایمال شدە و معطل مخارج زندگی خانوادە هایشان هستند، نه تنها حمایت نمی کند، بلکه به شدید ترین شکل ممکن مجازات هم می کنند.

مقامات دولتی خود بهتر از هرکسی می دانند کە هیچ کارگری هیچ گاە بی دلیل و از روی هوس و تحت تاثیر کسی تا زمانی کە همە راە های دیگر را برای گرفتن حق و حقوق اش امتحان نکردە بە سراغ اعتصاب نمی رود.  با این وصف اما چون نمی خواهند بە تعهداتشان عمل کنند بە هنگام هر اعتصابی سعی می کنند با بازداشت سازمان گران آن اعتصاب را درهم بشکنند.

  اما امروزە در ایران وضعیت بقدری برای کارگران سخت و طاقت فرسا شدە کە حتی بازداشت سازمان گران اعتصاب ها و اعتراض ها هم مانع دست کشیدن کارگران از پیگیری مطالبات شان نمی شود، چرا کە فشارهای بی سابقە در محیط های کار، دستمزدهایی کە بقول خودشان طی یک دهە گذشتە ارزشش بە نصف رسیدە و پرداخت نکردن منظم و بە موقع همین دستمزدهای ناچیز، چارەای جز توسل بە اعتصاب و اعتراض برای کارگر باقی نگذاشتە است. به همین دلیل بازداشت و تشدید مجازات سازمان گران اعتصاب ها هم در نهایت پاسخ دل خواه حاکمان ستم گر را به همراه ندارد، و با بازداشت و اخراج عدەای، تعداد دیگری از کارگران بە سرعت جای افراد بازداشت شده را پر می کنند و روز بە روز بە رغم این سرکوب ها مبارزه کارگران گسترده تر، کیفی تر و در کوران چنین شرایطی، گام به گام تغییر و تحول در کل جامعه رقم می خورد.

اکنون با اتکاء بە روند تحولات در جنبش کارگری ایران، با اطمینان می توان گفت کە بازداشت سازمان‌گران اعتصاب‌ها تنها بە نفرت و بیزاری بیشتر کارگران از دولت اسلامی و کارفرمایان هم دست‌شان منجر خواهد شد و انگیزە و میل مبارزه  در میان کارگران را بیش از گذشته، دامن خواهد زد.

تظاهرات پرشور١٢ اسفند کارگران فولاد در مقابل استانداری بە رغم بازداشت ٩ تن از همکاران شان و افزودە شدن خواست آزادی رفقای زندانی شان بە مطالبات دیگرشان، موید این واقعیت است.

کارگران فولاد طی ١٠ روز بە اندازە ١٠ سال تجربە و آگاهی طبقاتی اندوختند. چنین کارگرانی را کی با سرکوب و زندانی کردن می شود مرعوب و بندە سرمایە کرد. خوشبختانە اکثریت گروەهای اجتماعی مختلف، مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران هستند و اکثرا از اعتراض های بە حق کارگران حمایت می کنند و مخالف زندانی کردن کارگران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی هستند و همین بە کارگران کمک می کند کە زودتر و سهل تر با کمک این حمایت های مردمی بە مطالباتشان برسند.

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ ۸:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران