سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۵

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۵

کدام غنی سازی بیشتر بکار ما می آید؟

در شرایط مناسباتی بی تنش با جهان خارج، جنبش دموکراتیک مردم ما در موقعیت مناسبتری برای رشد و بالندگی قرار می گیرد. این را تجربۀ ماه های گذشته بخوبی نشان داده است. از این رو به قوت می توان گفت که امروزه، با توجه به شرایط دشواری که مردم و کشو ما در آن قرار دارند، غنی سازی مناسبات با کشورهای همسایه و جهان بمراتب برای آنها اهمیت بیشری از غنی سازی اورانیوم دارد.

سر انجام پس از ۴ سال رجز خوانی، ماجراجویی و تحمیل آسیبهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حیثیتی زیادی که به بهانه دفاع از منافع ملی و حقوق مسلم ایران بر مردم و کشور ما وارد آمد، مقامات دولت کودتا بر خلاف رفتار و ڵحن سرسختانهای که در برخورد با مردم و رهبران و فعالین جنبش دارند، لحن و رفتار خود در رابطه با خارج را بطور محسوسی نرم و تعدیل کرده و با شتاب و علاقه برای حل مناقشه هستهای و سایر اختلافاتی که با غرب دارند، اعلام آمادگی کردند.

غربی ها نیز که از مدتها پیش با دقت تحولات پر شتاب ایران را دنبال و از موقعیت لرزان دولت کودتا بخوبی مطلع بودند، موقعیت را مناسب تشخیص داده و با آمادگی و تدارک لازم از این فرصت نهایت استفاده را کردند و با گرفتن ابتکار عمل مذاکراتی را با فرستادگان دولت کودتا انجام دادند. به گفته طرفهای درگیر در مذاکرات، آنان در این مذاکرات به پیشرفتهایی دست یافتهاند.

گر چه در مورد کم و کیف پیشرفتهای بدست آمده اطلاعات اندکی منتشر شده، اما توافق در مورد ادامه مذاکرات و تعیین زمان دور دوم مذاکرات، موافقت دولت کودتا با بازرسی بازرسان سازمان انرژی هستهای از مرکز تازه تاسیس ایران در قم و توافق بر سر غنی سازی صنعتی اورانیوم تولیدی ایران در روسیه و فرانسه ، دیدار و مذاکره ویلیام برنز با جلیلی در ژنو، ملاقات و مصاحبههای وزیر امور خارجه دولت کودتا در واشنگتن و بالاخره مفید و سازنده خوانده شدن نتایج مذاکرات توسط سولانا، کلینتون و اوباما، سفر البرادعی به ایران و توافق بر سر زمان بازرسی از تأسیسات اتمی قم، همگی اینها نشانههای پیشرفت سیاست، ورزیدگی دیپلماسی و فرادستی غرب در این دور از مذاکرات و ضعف و ناکارایی و عقب نشینی دولت کودتا از موضع پیشین آن می باشد. با نظرداشت همین مقدار از اطلاعات و فاکتها , صرف نظر از افت و خیزهایی که ممکن است این فرآیند داشته باشد، بر خلاف آنچه محافل وابسته به طیفهای محافظه کاران در این روزها تبلیغ می کنند، آنچه که تحت عنوان “مشوقها” در نتیجه این مذاکرات نصیب ایران خواهد شد، در حد نخستین بسته پیشنهادی غرب به ایران نخواهد بود.

زیرا موقعیت رژیم نسبت به قبل از روی کار آمدن محافظه کاران افراطی، هم در عرصه ملی و هم بین المللی در شرایط بکلی دگرگون شدهای قرار دارد و ابتکار عمل در دست طرف مقابل قرار گرفته است. در عرصه ملی حکومت فاقد پایگاه اجتماعی لازم است و در برابر یک جنبش نیرومند کارآمد مخالف قرار دارد، که موجودیت و موقعیت متزلزل آن را با خطر مواجه کرده است. انعکاس اخبار، سرکوبهای خشن و اقدام به کودتا باعث تضعیف وجهه جمهوری اسلامی و رویگردانی مسلمانان بسیاری در کشورهای اسلامی از آن گردیده است. از همه اینها مهمتر، بحران اقتصادی فزاینده ای است که کشور را در کام خود فرو برده است. رژیم هم در عمل نشان داده است قادر به حل این بحران نیست.

بی تردید در عرصه بین المللی نیز وضعیت رژیم در اثر افشای جنایات رژیم کودتا، امتیازگیری روسیه از غرب و متحدان سنتی آنها و سخنرانیهای ضداسرائیلی احمدی نژاد، که به یهودی ستیزی پهلو می زنند، سبب بیزاری مردم آزاده از حکومت کودتا در ایران شده است.

در واقع دولت کودتا با دست تقریبا خالی به پای میز مذاکره رفته است؛ به همین دلیل و بخصوص با نظرداشت این که این رژیم در عمل نشان داده است که نه به منافع ملی پایبند است و نه اساسا توانایی حراست از منافع ملی ما را دارد، بعید نیست که در این مذاکرات برای بهبود موقعیت داخلی خودش به امتیازدهی غیر متعارف و مغایر با منافع ملی ایران روی آورد، وگرنه عادی سازی مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و غیره براساس دوستی، احترام متقابل با همه کشورها، عدم دخالت در امور دیگر کشورها و پایبندی به مقررات و پیمانهای جهانی مصوب سازمان ملل و سازمانهای وابسته به آن همواره جزء جدایی ناپذیری از خواسته های نیروها و جنبشهای دمکراتیک ایرانی بوده است.

ابهام زدایی از فعالیتهای هستهای ایران و شفاف سازی این فعالیتها و تأمین اطمینان از صلح آمیز بودن آنها، عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با آمریکا، اسراییل و سایر کشورها از مسایلی هستند که اپوزیسیون دمکرات ایران برای آن مبارزه و تلاش کرده است. حل این مسایل، مشروط به آن که با رعایت منافع مردم و کشور و بر اساس هنجارهای شناخته شده بین الماللی صورت پذیرد، علی الاصول نمی تواند مورد مخالفت قرار گیرد و تن دادن حکومت به حل این مسائل به معنای پذیرش ناگریز بخشی از خواستهای مردم است. بر خلاف آنچه گاه تصور و ابراز می شود، تن دادن حکومت به بخشی از مطالبات مردم و اپوزیسیون، ولو این که قصد سوءاستفاده از آن را هم داشته باشد، در هر حال و شرایطی لزوما بسود آن تمام نخواهد شد. از این گذشته زمانی که اجرای کلیت یک سیاست توسط حاملان و مدافعان آن سیاست بهر دلیلی در اسرع وقت میسر نشود، باید کوشید امکان اجرای اجزای آنها را فراهم کرد. در این صورت فاعل هر که باشد، چندان مهم نیست. مهم این است که غرب استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای برای ایران را برسمیت بشناسد، روابط ایران با همه کشورها عادی و متعادل شود و تهدید خارجی دیگر بهانهای برای سرکوب مخالفان و منتقدان نباشد.

در شرایط مناسباتی بی تنش با جهان خارج، جنبش دموکراتیک مردم ما در موقعیت مناسبتری برای رشد و بالندگی قرار می گیرد. این را تجربۀ ماه های گذشته بخوبی نشان داده است. از این رو به قوت می توان گفت که امروزه، با توجه به شرایط دشواری که مردم و کشو ما در آن قرار دارند، غنی سازی مناسبات با کشورهای همسایه و جهان به مراتب برای آنها اهمیت بیشری از غنی سازی اورانیوم

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر, ۱۳۸۸ ۱۱:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…