شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۶

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۶

کوپن، و غرور ملی

آقای جهانگیری، معاون اول روحانی، در همايش رؤسای نمايندگي‌های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور، گفت کە برای جلوگیری از آسیب پذیری اقشار متوسط و ضعیف، دولت درصدد است کە با یارانە و کالابرگ (بخوان کوپن)، نیازهای اساسی آنان را در شرایط فشار آمریکا تامین کند.

بدین ترتیب کشور بە شرایط دوران جنگ هشت سالە و البتە این بار بدون هیچ گونە جنگی، باز می گردد، شرایطی کە در آن دوبارە فضای کسب و کار بشدت افت می کند، و مردم باید در خانەهایشان نشستە و بە امید گرفتن قوت از طرف دولت، زندگی بگذرانند!

آقای جهانگیری، معاون اول روحانی، در همایش رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گفت کە برای جلوگیری از آسیب پذیری اقشار متوسط و ضعیف، دولت درصدد است کە با یارانە و کالابرگ (بخوان کوپن)، نیازهای اساسی آنان را در شرایط فشار آمریکا تامین کند.

بدین ترتیب کشور بە شرایط دوران جنگ هشت سالە و البتە این بار بدون هیچ گونە جنگی، باز می گردد، شرایطی کە در آن دوبارە فضای کسب و کار بشدت افت می کند، و مردم باید در خانەهایشان نشستە و بە امید گرفتن قوت از طرف دولت، زندگی بگذرانند!

و این چنین است شرایط کشور بعد از ٣٠ سال پایان جنگ ایران و عراق.

یادم هست در شهر ما، بانە، تقریبا بە درازای سالهای جنگ ایران و عراق، مردم شهر مجبور بودند مرتب خانە و کاشانە خود را ترک کردە و از ترس بمبارانهای میگ های عراقی بە روستاهای اطراف پناە ببرند. کوپن خوری و انتظار برای پیروزی نهائی رزمندگان اسلام در تسخیر کربلا و قدس، پایانی نداشت. تا اینکە روزی با کمال تعجب از نوشیدن جام زهر مطلع شدیم.

حالا هم معلوم نیست کە چرا ارتباط با آمریکا بمنزلە خیانت بە منافع ملی کشور است! گویا همە کشورهائی کە با آمریکا ارتباط دارند (از جملە اروپائیان) با این حساب همە مشغول خیانت بە منافع ملی خودشان هستند!

کوپن خوری دارد باز می گردد. مردم دوبارە باید برای پیروزی رزمندگان اسلام و تسخیر کربلا و قدسی دیگر، بە بسیار پایین تر از حداقلها راضی شوند، تا نکند غرور ملی و اسلامی خدشەدار شود!

کوپن، آن ظرفیست کە منافع ملی را حفظ می کند!

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۳ مرداد, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢