چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۳

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۳

گزارش ازاهدای جایزه حقوق بشر کانون ایران آزاد شهر بوخوم- آلمان

برنامه اهدای سومین جایزه حقوق بشر کانون ایران آزاد امسال درکلیسای کریستوس شهر بوخوم با حضور خانم دکتر شیرین عبادی، خانم استرید پلاتزمان ـ شولته (شهردار بوخوم)، آقای شفر، (نمایندە مجلس ازایالت نورد راین وست فا لن)، آقای الیورهندریش (دبیر کل بخش آلمانی سازمان عفو بین¬الملل)، خانم خدیجه مقدم فعال حقوق زنان وحقوق بشر، برنده اولین جایزه کانون ایران آزاد، وخانم مائده قادری برندۀ جایزه امسال و تنی چند ازشخصیت¬های سیاسی، ادبی، فرهنگی با حضور صدها نفراز اهالی بوخوم و ازجمله ایرانیان مقیم این شهر، برگزارشد.

گزا رشگر کار آنلاین در شهر بوخوم

 

یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۳ کانون ایران آزاد سومین جایزه حقوق بشری خود را به خانم مائده قادری، وکیل دادگستری وفعال حقوق بشروسردبیرنشریه کرد زبان “کورمانژ” اهدا کرد.

کانون ایران آزاد فعالیتهای خود برای احقاق دمکراسی، آزادی وحقوق بشر را از سال ۲۰۰۹ درحمایت ازجنبش سبز آغاز کرده است واز سه سال پیش با همکاری شهردارشهر بوخوم- آلمان، کلیسای کریستوس وحمایت سازمان عفو بین­الملل، اهدای جایزه حقوق بشری خود را پیش برده است.

برنامه اهدای سومین جایزه حقوق بشر کانون ایران آزاد امسال درکلیسای کریستوس شهر بوخوم با حضور خانم دکتر شیرین عبادی، خانم استرید پلاتزمان ـ شولته (شهردار بوخوم)،  آقای شفر، ( نمایندە مجلس از ایالت نورد راین وست فا لن )، آقای الیورهندریش (دبیر کل بخش آلمانی سازمان عفو بین­الملل)، خانم خدیجه مقدم فعال حقوق زنان وحقوق بشر، برنده اولین جایزه کانون ایران آزاد، وخانم مائده قادری برندۀ جایزه امسال و تنی چند ازشخصیت­های سیاسی، ادبی، فرهنگی با حضور صدها نفراز اهالی بوخوم و ازجمله ایرانیان مقیم این شهر، برگزارشد.

برنامه درساعت ۱۶:۳۰ با خوشامدگویی به دو زبان فارسی وآلمانی، توسط خانم آزیتا سیدی وخانم گیل آوا هامونی آغاز شد. سپس خانم استرید پلاتزمان- شولته، شهرداربوخوم به میهما نان ما وحاضران درجلسه خوش­آمد گفت وسخنان خود را چنین آغاز کرد: “در سال ۲۰۱۱، ما برای اولین بار دراینجا درکلیسای کریستوس بوخوم همدیگر را ملاقات کردیم تا برای خدمات خانم خدیجه مقدم وادای احترام به تلاشهای ایشان در راه حقوق بشر و به ویژه برای حقوق زنان درزادگاهش، ایران از او تجلیل کنیم. باعث افتخارماست که این جایزه، که به ابتکار «کانون ایران آزاد» اهدا می­گردد، نام شهربوخوم را برخود دارد.” او گفت که افتخار را دارد که این امکان به او داده شده تا در سومین مراسم اهدای جایزه، ازطرف شهر به میهمانان وحاضران خوش­آمد بگوید وهمچنین خوشحال است که دراین مراسم حضور دارد و می تواند ازخانم مائده قادری به خاطر تلاشهایش تقدیر کند. خانم شولته درادامه سخنانش، به این نکته که امسال، صدورمنشورجهانی حقوق بشر ۶۵ ساله می شود اشاره کرد واز آن به عنوان یک افتخار یاد کرد ومطرح کرد که هدف باید این میبود که دراین مدت حقوق بشر به تمام دنیا گسترش می­یافت. اما متاسفانه، همه ما می­دانیم که واقعیت به گونه ­ای دیگر است. وی ازآخرین گزارش سالانه سازمان عفو بین­الملل ونتیجه “هراس ا نگیز” نقض حقوق بشر در ۱۵۵ کشورجهان سخن گفت واین که دردنیای دمکراسی غربی به راحتی فراموش می شود که حقوق بشردربسیاری ازبخش­های جهان چندان رعایت نمیشود وهمچنان پایمال می­گردد. درهمین ارتباط، اوازکانونهایی همچون «کانون ایران آزاد» که برای به اجرا درآمدن ورعایت حقوق بشر به ­پا خواسته ­ا ند وهمراه با انسان هایی استوارچون خانم دکتر شیرین عبادی، مبارزه شان برای تحقق حقوق بشر را پی می گیرند، سپاسگزاری کرد.

خانم شولته خطاب به برنده جایزه امسال، خانم مائده قادری، گفت: “شما ازدوران دبیرستان و بعد­ها در دوران دانشجویی علیه نقض حقوق بشر تلاش کرده­ ا ید و به خاطر فعالیت هایتان، با سازمانهای امنیتی ایران درگیرشده­اید. اما هیچ یک ازاین فشارها شما را از پیگیری راه خود به عنوان یک تلاشگر حقوق بشر باز نداشت.” خانم شولته در سخنان خود به نامه سرگشاده مارتین لوترکینگ که اززندان نوشته بود، ونیز به ملاله یوسف­ زای که درتلاش بود تا از طریق اینترنت برای آموزش دختران استفاده کند و به این دلیل مورد حمله طا لبان محلی قرارگرفت، اشاره کرد.

درپا یان سخنرانی خانم شولته با استناد به ماده ۱ منشور حقوق بشر وبا اتکا به منشورگفت که تمام افراد بشرآزاد به دنیا می­آیند واز نظر کرامت انسانی با هم برابرند. بیایید هم­ چنان با همکاری یک د یگر، تلاش کنیم که این بنیان در سراسر جهان به عنوان پایه اخلاقی توسعه دموکراتیک در هرکشوری مورد توجه قرار بگیرد.

سخنران بعدی برنامه خانم دکتر شیرین عبادی بود. خانم عبادی ضمن تشکر از برگزارکنندگان برنامه، کلیسای کریستوس وخانم شهردار، سخنان خود را درمورد نقض حقوق بشردرایران و برخورد دولتهای غربی با نقض حقوق بشر درکشور مطرح کرد. او مواردی ازنقض حقوق بشر درایران توسط حکومت اسلامی را برشمرد وادامه داد که از پیشرفت مذاکرات هسته­ای خوشحال است ولی این موضوع نباید سایه­ ا ی برروی نقض حقوق بشر درایران بیاندازد. مسئله نقض حقوق بشر درایران جدی است و عدم برخورد دولتهای غربی با جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر قابل درک نیست. خانم عبادی از پارلمان کشورهای غربی خواست تا از تحریمهای اقتصادی، که ضرر آن تنها متوجه مردم ایران است، دست بردارند و به جای آن تحریمهای سیاسی را در پیش بگیرند. خانم شیرین عبادی درادامه صحبت­هایش اشاره به نام­ افرادی کرد که در لیست اتحادیۀ اروپا قرار دارند ولی همین که در پست وزارت قرار می گیرند، نام این افراد از این لیست خارج می شود. او ازاین گونه عمل دولت­ها انتقاد کرد. خانم عبادی در خاتمه به تلاش کانون ایران آزاد برای آگاه کردن جامعه میزبان و نقش این تلاش در افشای نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و خواهان آن شد که پارلمان کشورهای غربی نسبت به اعدام­ و وضعیت فعالین سیاسی و حقوق بشری توجه بیشتری نشان دهند و وضعیت حقوق بشر در ایران را فدای مصالح خود نکنند.

آقای الیور هندریش (دبیر کل بخش آلمانی سازمان عفو بین­الملل) سخنران بعدی برنامه بود. او نیز ضمن خوشامدگویی به جلسه، از«کانون ایران آزاد» که این امکان را به سازمان عفو بین­الملل داده تا یکبار دیگر در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر شهر بوخوم شرکت کند، تشکر کرد وسخنانش را به نقض حقوق بشر و در راس آن به انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تابستان گذشته انجام گرفت اختصا ص داد. آقای هندریش مطرح کرد که سلامت انتخابات زیر سوال است و بسیاری ازمنتقدین به سکوت وادار شدند و برخی ازآنها پیش ازانتخابات، سرکوب و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. وی درسخنان خود اشاره به  خانم جمیله کریمی از فعالین سیاسی کرد وگفت که ایشان در آپریل سال ۲۰۱۳ پس از آن که همراه با ۹۰ نفر از فعالان سیاسی دیگر، در یک نامه سرگشاده به آقای خاتمی، خواستند که خود را نامزد ریاست جمهوری کند، دستگیر شد. او گفت چندین نفرازاعضای تیم انتخاباتی آقای حسن روحانی که خواستار آزادی موسوی وکروبی شده بودند نیزد ستگیر شدند. آقای هندریش گفت که از سال ۲۰۱۱ خانم زهرا رهنورد وآقایان موسوی و کروبی در بازداشت خانگی به سر می برند. نماینده سازمان عفو بین­الملل گفت، درماه اوت سال ۲۰۱۲، سازمان ملل متحد، دستگیری و بازداشت غیرمسئولانه این سه مخالف ومنتقد، که به حبس خانگی نا محدود آنها منجر شده است را محکوم کرد؛ و پس از آن در فوریه سال ۲۰۱۳ برای چندمین بار یک فراخوان مشترک توسط سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد با درخواست ازادی آنان انتشار یافت که تا کنون این درخواست نادیده گرفته شده است. آقای هندریش گزارش داد که امسال ۲۳ ژورنالیست دستگیر شده­اند، وی به دستگیری خسرو کردپور، مدیر روزنامه آنلاین “مکریان” از استان کردستان، و بازداشت برادر او، مسعود کردپور، هنگام جستجوی برادرش درمراجعه به مسولان امنیتی پرداخت. هردو برادر درماه اوت به اتهامات واهی مانند “اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه رژیم” متهم شده­اند. آقای هندریش به نقض حقوق بشر در حق اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره داشت که بطور منظم مورد سرکوب، دستگیری، شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند وبا محاکمات ناعادلانه به زندان­های طولانی مدت محکوم می­شوند. اواز شرایط کارگران و فعالان اتحادیه­های مستقل که برای حقوق اعضا یشان مبارزه می­کنند به حاضرین گزارش داد که به طور مرتب تحت ستم و آزار و اذیت قرار می­گیرند و برخی از آنها به اتهامات مبهم و بی اساس به زندانهای طولانی مدت محکوم می­شوند. او در مورد دانشجویان صحبت کرد که فقط به دلیل اعتراضات وا نتقادات و خواسته­های اصلاحی، تحت نظر دستگاه­های امنیتی قرار دارند. آقای هندریش گفت که دانشگاه­ها از سالیان قبل به “مرکز اعتراضات” تبدیل شده­اند، که درآن صداهای منتقد گرد هم می­آیند، جایی که فریاد برای تغییر اجتماعی و احترام به حقوق بشر شنیده می­شود.ازاین رودانشجویان منتقد حکومت از سوی مقامات مورد آزار واذیت قرار می­گیرند واز دانشگاهها اخراج و یا ازشرکت درامتحانات محروم می­شوند. آقای هندریش اشاره ای نیز به انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور داشت. او گفت که آقای روحانی مبارزات انتخاباتی خود را با شعار “میثاق حقوق مدنی” پیش برد. آقای روحانی وعده داده که رئیس جمهور همه شهروندان خواهد بود و از حقوق همه دفاع خواهد کرد و در مقابله با تبعیض علیه زنان و اقلیت­ها اقدام خواهد کرد. روحانی وعده داده که برای ازادی بیان ایرانیان احترام بیشتری قائل شود. اقای هندریش گفت که اکنون آقای روحانی باید به همه این وعده­ها عمل کند. وی در ادامه اشاره کرد که نشانه­های مثبت تا کنون بسیار کم بوده­اند و پیشرفت­های قابل مشاهده و پایداری در وضع حقوق بشر مشاهده نشده است. آقای هندریش به ۳۳۰ مورد اعدام که در سال گذشته توسط مقامات ایرانی رسما اعلام شده اشاره کرد و گفت. ایران پس از چین در در ردیف کشورهایی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می­شود. او گفت که سازمان عفو بین­الملل بدون هیچ استثنایی مخالف مجازات اعدام در سراسر جهان است و این را یکی از موارد نقض حق حیات و مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز می­داند. ازاین رو سازمان عفو بین الملل از حاکمان ایران می­خواهد که به عنوان اولین گام، مجازات اعدام را لغو و اجرای احکام صادره را متوقف کنند. اقای هندریش گفت: “همان طور که خانم عبادی در سخنرانی خود به روشنی مطرح کرد، بحث­ها و مذاکرات دیپلماتیک هسته­ای ایران بر سر وضعیت حقوق بشر در ایران سایه انداخته است.” او در خاتمه صحبتهایش گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهور حسن روحانی، همان طور که در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، اقدامات جدی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران انجام دهد و ادامه داد که دولت فدرال آلمان باید در تمام تماس­ها و بحث­ و گفتگوها با نمایندگان دولت ایران به طور مشخص و واضح بر روی آزادی بیان و آزادی انتقادات مدنی، مبارزه با تبعیض علیه زنان و اقلیتها تاکید کند، به طوری که این واژه­ها تنها به صورت الفاظی توخالی و بی محتوی باقی نمانند.

در ادامه برنامه، محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان  با تکنوازی تمبک حاضران را مبهوت هنر خود کرد. او با اجرای برنامه یک تمبک ودو دست و یک ریتم شش هشتم کار یک ارکستر را انجام داد و بسیار مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

بعد از یک استراحت نیم ساعته برنامه به هنرمند وطنزپرداز آقای هادی خرسندی اختصاص یافت که حمایت خود از «کانون ایران آزاد» و مبارزه با نقض حقوق بشر را از طریق نوار وید ئو با حاضرین در میان گذاشت. هادی خرسندی به بررسی میزان تحقق بند اول منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد پرداخته بود که برخلاف آنچه منشور گفته هنوز انسانها در جهان در شرایط آزاد و برابر به دنیا نمی آیند. او اشاره به نقض حقوق شر توسط کشورهای پیشرفته کرد وگفت زمانی که حقوق بشر توسط این دولتها رعایت نمی شود چه انتظاری از دولتهایی مانند ایران می­شود داشت.

سپس خانم آزیتا سیدی وخانم گیل­آوا هامونی به معرفی برنده امسال جایزه حقوق بشر کانون ایران آزاد پرداختند. خانم مائده قادری وکیل دادگستری، از فعالین فرهنگی زنان کرد، فعال حقوق بشر و سردبیر نشریه کردزبان “کورمانژ” است که به دلیل فعالیتهای خود از طرف دستگاه­های امنیتی بارها مورد بازجویی و آزار قرار گرفته و به دلیل برعهده گرفتن پرونده های دفاع از تلاشگران دمکراسی و حقوق بشر، به ویژه فعالان کرد، همواره مورد غضب دستگاه­های امنیتی قرارداشته است؛ تا جائی که پروانه وکالت ایشان لغو شده و خود او بازداشت و محکوم به اتهام علیه امنیت ملی گشته و در زندان در شرایط دشوار و تحت فشارهای شدید همراه با رفتارهای غیر انسانی از سوی ماموران بوده است. این فشارها او را به اعتصاب غذا در زندان واداشتند.

مجری برنامه دراین قسمت خانم قادری را مورد خطاب قرار داد و چنین اظهار داشت: شما نمونه انسانی فداکارهستید که آماده است شغل، سلامتی و زندگی خود را در راه تحقق حقوق بشر وقف کند. «کانون ایران آزاد» براین تلاش­ خستگی ناپذیر شما ارج می نهد وافتخار دارد که سومین جایزه حقوق بشری کانون را به پاس همۀ تلاش­ها وفداکاری­های شما به جنابعالی اهدا نماید.

سپس از خانم قادری دعوت شد تا به روی صحنه بیایند وجایزه خود را از دست خانم دکتر شیرین عبادی دریافت کنند. خانم مائده قادری در بین تشویق حضار به روی صحنه آمد و جایزه خود را دریافت نمود. وی پس از دریافت جایزه با ابراز تشکر از «کانون ایران آزاد»، کلیسای کریستس، خانم دکتر شیرین عبادی وهمه کسانی که این امکان را برای او فراهم کردند تا دراین برنامه حضور داشته باشد، طی سخنان کوتاهی به شرح وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. خانم قادری به وضعیت اسفبار هموطنان کرد مرز نشین اشاره کرد و در مورد وضعیت وبلاگ نویسان و زندانیان و شرایط دشوار آنها سخن گفت.

 در فواصل برنامه هنرمند محبوب آقای مهرداد هدایتی به همراه  گروه موسیقی جوان با اجرای ترانه سرودهای زیبا به فضای برنامه گرمی خاصی بخشیدند.

 

تاریخ انتشار : ۲۰ آذر, ۱۳۹۲ ۱:۰۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

پادکست صوتی و تصویری؛ در ارتباط با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – سوئد اقدام به برگزاری جلسه گفتگو و تبادل نظری درمورد “انتخابات پیش‌رو و مواضع نیروها” نمود. در این برنامه رفقای فدایی مجید عبدالرحیم‌پور و فرخ نگهدار و همچنین رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دموکراتیک مردم ایران حضور داشتند که به طرح …

خیمه شب بازی انتخاباتی

هرگونه مشروعیت سازی برای حکومت جنایتکاری که ساچمه به چشم‌ معترضین می‌زند، هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند و ملت را از حقوق ابتدایی خود محروم میکند اشتباهی تاریخی است.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

با تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به جمهوری اسلامی «نه» می‌گوییم

خیمه شب بازی انتخاباتی

انتخابات مجلس و مواضع نیروهای سیاسی