پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

گزارش ماهانه – فروردین ماه۱۳۸۹

در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامهریزی شدۀ حقوق بشر در ايران

شبکۀ فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

قابل توجه

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ایرانیان مدافع حقوق بشر !

این گزارش در برگیرندهی بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ایران است، که توسط شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گردآوری شده است.

فهرست موارد نقض حقوق بشری بر حسب گروه:

الف) دانشجویان

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱احضار به کمیته انضباطی۲۲۰

۲احکام صادر شده توسط کمیته ها۲۶۱

۳بازداشتها۱

۴احضار به دادگاه۱

۵احکام صادره شده توسط دادگاه۷

۶صدور قرار وثیقه۴

۷عدم اطلاع از وضعیت۱

۸انحلال نهادهای دانشجویی۱

۹محاکمات۱

ب) مطبوعات

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱تهدید و ارعاب۱

۲تذکر کتبی۷

۳احکام صادره شده توسط دادگاه۵

۴جلوگیری از انتشار کتاب۱

۵توقیف مطبوعات۳

۶صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان۴

۷محاکمات۱

۸احضار به دادگاه یا نهاد امنیتی۳

۹تهدید و ارعاب۱

ج) فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی۲

۲بازداشتها۱۶۴

۳بازرسی منازل۲

۴جلوگیری از ادامه تحصیل۱

۵احکام صادره شده توسط دادگاه ۶۴

۶صدور قرار وثیقه۲۷

۷احضار به دادگاه۱۱

۸محاکمات۵

۹جلوگیری از اجرای مراسم۲

۱۲حمله به تجمعات یا اماکن۳

۱۳ضرب وشتم۱

۱۴بازنشستگی اجباری۴

۱۵بازجویی۸

۱۶ممنوع الخروج۲

د) زنان

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱بازداشتها۲

۲صدور قرار وثیقه جهت آزادی۱

۳احکام صادر شده توسط دادگاهها۱

ه) اقلیت های دینی

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱بازداشتها۷

۲محاکمات۴

۳جلوگیری از ادامه تحصیل۳

۴صدور قرار وثیقه۹

۵احکام صادر شده توسط دادگاه ۴

۶جلوگیری از کار و لغو جواز کسب۱

۷ممنوع الخروج۵۰

و) کارگران

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱عدم پرداخت حقوق۵

۲اخراج از کار۱۶

۳تجمعات اعتراضی۶

۴مرگ در حین کار۳

ز) زندانیان سیاسی

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱محاکمه مجدد۱

۲ممنوع الملاقات۳

۳عدم اطلاع از وضعیت۱۵

۴جلوگیری از مرخصی۳

۵مرگ مشکوک در زندان۱۰

۷عدم رسیدگی پزشکی۱۲

۸جلوگیری از آزادی۱۰

۱۰بلاتکلیف۳۲

۱۱تهدید و ارعاب۲۰

۱۲ضرب و شتم۲

۱۳اعتصاب غذا۳۴

۱۴انتقال و جابجایی در زندان۱۱

ح) اعدامها

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱احکام صادرشده (زندانی سیاسی) ۱۱

۲احکام صادر شده۱۴

۳احکام اجرا شده۲۲

ت) قصاص

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱احکام اجرا شده ۱

ت) عمومی

ردیفنوع نقض حقوقتعداد بر حسب مورد

۱قتل مردم توسط نیروهای انتظامی ۵

۲قتل در زندان۲

۳بازداشت های عمومی۵۰

۴بازداشت اتباع بیگانه۱۲

الف) دانشجویان

۱.احضار به کمیته انضباطی

ردیفناممحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱محمد اسماعیلیدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۲روشنک امیریاندانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ ایران پرس نیوز

۳نازنین چراغیدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۴مجید شیخ انصاریدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۵محدیث میرقوامیدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۶عارف عبدلیدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۷پوریا کارواندانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۸پوریا نادریاندانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۹بدون هویت ۴۰نفردانشگاه آزاد نجف آباد۲۶/۱/۸۹صدای آمریکا

۱۰بدون هویت ۱۶۰نفردانشگاه تربیت معلم سبزوار۲۷/۱/۸۹هرانا

۱۱بدون هویت ۱۲نفردانشگاه تربیت معلم سبزوار۲۹/۱/۸۹پیک ایران

۲.احکام صادره کمیته های انضباطی

ردیفناممیزان مجازاتمحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱محمد اسماعیلی۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۲روشنک امیریان۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۳نازنین اسماعیلی۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۴مجید شیخ انصاری۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۵محدیث میرقوامی۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه رازی کرمانشاه۹/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۶جلال الدین صادقی۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه بابل۱۵/۱/۸۹هرانا

۷محمد عسکری۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه بابل۱۵/۱/۸۹هرانا

۸معین اسلامی جم۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه بابل۱۵/۱/۸۹هرانا

۹فرشید ستاری فر۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه بابل۱۵/۱/۸۹هرانا

۱۰محمد علمی۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه بابل۱۵/۱/۸۹هرانا

۱۱بدون هویت ۱۶۰نفردانشگاه تربیت معلم سبزوار۱۸/۱/۸۹جرس

۱۲سیاوش رضائیان۱ترم محرومیت از تحصیلدانشگاه مازندران۲۱/۱/۸۹هرانا

۱۳آلاله صدرائیتوبیخ کتبیدانشگاه مازندران۲۱/۱/۸۹هرانا

۱۴شهاب معافیتوبیخ کتبیدانشگاه مازندران۲۱/۱/۸۹هرانا

۱۵مصطفی طوراندازتوبیخ شفاهیدانشگاه مازندران۲۱/۱/۸۹هرانا

۱۶بدون هویت ۷۴نفردانشگاه تربیت معلم سبزوار۲۸/۱/۸۹هرانا

۱۷وحید دولت آبادیممنوع الوروددانشگاه پلی تکنیک تهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۱۸سامان شاه محمدیممنوع الوروددانشگاه پلی تکنیک تهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۱۹لیدا محمودیممنوع الوروددانشگاه پلی تکنیک تهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۲۰فرزانه شریفیممنوع الوروددانشگاه پلی تکنیک تهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۲۱مهرداد فرنوشممنوع الوروددانشگاه پلی تکنیک تهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۲۲محمد حمیدیدانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۳رسول حسینیدانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۴مهدی کهبودانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۵سینا روشنیدانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۶شهاب الدین فاضلیدانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۷حمزه حسینیدانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۸پریا نیکبیندانشگاه کردستان۲۹/۱/۸۹دانشجو نیوز

۲۹سعید محمد امینی۲ترم محرومیت پلی تکنیک تهران۳۱/۱/۸۹دانشجو نیوز

۳.احضار به دادگاه یا نهادهای دولتی

ردیفناممحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱کاوه رضائیجهت اجرای حکم- تهران۳۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۴.احکام صادره توسط دادگاهها

ردیفناممیزان مجازاتمحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱مشفق سمندری۶ ماه حبسساری۲/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۲مهدی داوودیان۶ماه حبسبابل۲/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۳امیرحسین توکلی۱ سال و نیم حبسقزوین۲/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۴کاوه رضائی۱سال ونیم حبسدانشگاه همدان۱۵/۱/۸۹هرانا

۵مهدیه گلرو۲سال و۴ماه حبستهران۲۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶آرش صادقی۳سال حبس تعزیریتهران۲۹/۱/۸۹جرس

۷هژیر (امجد) کردنژاد۲سال حبستهران۲۹/۱/۸۹هرانا

۵.بازداشت توسط نهادهای امنیتی

ردیفناممحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱شیرین قرچه داغیدانشگاه تهران۶/۱/۸۹هرانا

۶.قرار وثیقه

ردیفناممیزان وثیقهمحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱مهدی کلاری۳۰۰میلیون توماندانشگاه صنعتی شریف۲/۱/۸۹کلمه

۲محمدیوسف رشیدیدانشگاه امیرکبیر۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۳پخشان عزیزی۱۰۰میلیون توماندانشگاه تهران۵/۱/۸۹کوردنیوز

۴میترا عالیدانشگاه صنعتی شریف تهران۳۰/۱/۸۹دانشجونیوز

۷.انحلال نهادهای دانشجویی

ردیفنام نهاددانشگاهتاریخمنبع خبر

۱دفتر دانشجویان اصلاح طلبدانشگاه بین المللی قزوین۲۳/۱/۸۹هرانا

۸.محاکمات

ردیفناممحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱مهدیه گلروتهران۱۵/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۲محمد یوسف رشیدیتهران۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۹.عدم اطلاع از سرنوشت

ردیفناممحل تحصیلتاریخمنبع خبر

۱ابوالفضل قاسمیدانشگاه علامه طباطبائی۶/۱/۸۹جرس

ب) مطبوعات

۱. تذکر کتبی

ردیفنام نشریهمحلتاریخمنبع خبر

۱روزنامه جهان صنعت۲۴/۱/۸۹فرارو

۲روزنامه آرمان روابط عمومی۲۴/۱/۸۹فرارو

۳روزنامه پول۲۴/۱/۸۹فرارو

۴روزنامه بهار۲۴/۱/۸۹فرارو

۵روزنامه مردم سالاری۲۴/۱/۸۹فرارو

۶روزنامه گل۲۴/۱/۸۹فرارو

۷نشریه میبد۲۴/۱/۸۹فرارو

۲ . احکام صادر شده توسط دادگاهها

ردیفناممحکومیتمحلتاریخمنبع خبر

۱ابوالفضل عابدینی نصر۱۱سال حبساهواز۱۵/۱/۸۹هرانا

۲مدیرمسئول نشریه گل۱۰ میلیون ریال جزای نقدی۱۷/۱/۸۹ایسنا

۳مدیرمسئول روزنامه خبرتبرئه از اتهامات وارده۱۷/۱/۸۹ایسنا

۴مسعود لواسانی۶سال حبستهران۲۷/۱/۸۹کلمه

۵مدیرمسئول نشریه فرهنگ آشتیتبرئه از اتهامات وارده۳۰/۱/۸۹ایسنا

۳ . توقیف مطبوعات

ردیفنام نشریهمحلتاریخمنبع خبر

۱نشریه سروابرکوه۲۴/۱/۸۹فرارو

۲سخن تازهسیرجان۲۸/۱/۸۹آفتاب

۳روزنامه بهارتهران۳۰/۱/۸۹ایلنا

۴ . صدور قرار وثیقه جهت آزادی

ردیفنام میزان – شهرتاریخمنبع خبر

۱علی انجم روزرشت۴/۱/۸۹ادوارنیوز

۲ساسان آقائیتهران۸/۱/۸۹رهانا

۳مهدی جلیل خانی۴۰میلیون تومان- زنجان۱۰/۱/۸۹وبلاگ جلیل خانی

۴برومند رستمی۲۰میلیون تومان- قصرشیرین۲۵/۱/۸۹کرمانشاه پست

۵ . محاکمات

ردیفنام نشریه-مدیر مسئولتاریخمنبع خبر

۱عیسی سحرخیز۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶ . جلوگیری از انتشار کتاب

ردیفنام کتابنویسندهتاریخمنبع خبر

۱خورشید سبزمهرداد نصرتی مهر۲۵/۱/۸۹هرانا

۷ . احضار به دادگاه یا نهادهای دولتی

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت ۲نفرمهاباد۲۲/۱/۸۹کردستان و کردنیوز

۲کاوه اشتهاردیمدیرمسئول روزنامه ایران۱۹/۱/۸۹مردمک

۸ . تهدید وارعاب

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱مازیار بهاریانگلستان۳۱/۱/۸۹روزآنلاین

ج) فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی

۱. بازرسی منازل

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱سیمین روزگردتهران۲۳/۱/۸۹هرانا

۲حسام الدین بهمن آبادیتهران۲۴/۱/۸۹هرانا

۲. بازداشتها

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱حسن لاهوتیتهران۲/۱/۸۹میزان

۲بدون هویت ۳۰نفرمراسم تشیع همسر آیتالله منتظری-قم۸/۱/۸۹جرس

۳ساسی مانکنکیش۹/۱/۸۹خبرآنلاین

۴احمد میریبابل۹/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۵رحمت الله باستانیقم۱۰/۱/۸۹جرس

۶بدون هویت ۸۲نفرفولادشهر اصفهان۸/۱/۸۹هرانا

۷یاور جمالیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۸مرتضی عوض پورارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۹منصور سیفیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۰ارسلان زارعیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۱حمید والائیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۲احمد والائیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۳حسین نصیریارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۴عسگر صدوقیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۵محمد تبریزیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۶علی باغبانیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۷یعقوب رمضانیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۸رهبر اسماعیلیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۹رشید باز بازارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۰جاوید نظمیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۱احمد قلیپورارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۲احسان رمضانیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۳عسگر فروتنیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۴هادی خدابندهارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۵جلیل بوداقیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۶محمد محمدلوارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۷عزیزخان صادق زادهارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۸حسین علی محمدیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۹احمد علیزادهارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۰یاسین فرید میدانلارارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۱امیر زارعیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۲علی پاکبازارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۳علی محمدی زادهارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۴بلال حاتمیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۵ناصر بختیاریارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۶تائب لطفیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۷یاشار کاظم زادهارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۸حبیب مهریارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۳۹رسول رضویارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۰یعقوب کریمیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۱صدیقیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۲سعید جهانیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۳صابر جهانیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۴قادر محمودیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۵طاهر محمودیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۶نادر محمودیارومیه۱۵/۱/۸۹فعالین دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۴۷جواد شرفخانیایلام۱۵/۱/۸۹جرس

۴۸محمد غزنویانقزوین۱۶/۱/۸۹هرانا

۴۹مصطفی نوروزیتهران۱۷/۱/۸۹هرانا

۵۰تاریبابلسر۲۱/۱/۸۹کلمه

۵۱آرتین غضنفریتهران۲۳/۱/۸۹هرانا

۵۲امیراحسان تهرانی سخاوتتهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۵۳نیما گلزاریتهران۲۸/۱/۸۹هرانا

۵۴مجتبی لطفیقم۲۸/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۵۵محمد عبدالهیبوکان۳۱/۱/۸۹کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳. احکام صادر شده توسط دادگاهها

ردیفناممیزانمحکومیت محلتاریخمنبع خبر

۱علی قادرمرزی۱سال حبس، ۴سال تبعید-قروه۱/۱/۸۹هرانا

۲فرهاد حاجی میرزائی۱۷سال حبس-سنندج۱/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر

۳سماء بهمنی۱سال حبس-مهاباد۹/۱/۸۹هرانا

۴مسعود لواسانی۴سال و نیم حبس-تهران۱۱/۱/۸۹رهانا

۵نصیر اسدی۲سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۶علی ارشدی ۲ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۷ایمان آذریان۶ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۸شهاب اکبرزاده۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۹حسن اعتماد۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۰محمدجواد رشاد۲ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۱محمدعلی رباطی۲ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۲ساسان ستارزاده۱ سال حبس تعزیری۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۳مهرداد سپه وند۲ سال حبس تعزیری۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۴سهیل محمدی۴ سال حبس تعزیری۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۵امین کشاورز۱ سال حبس تعزیری۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۶ابوذر مهرانی۲ سال حبس تعزیری۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۷حسام ترمسی۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۸حمید پیروزفام۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۹علی پرویز۳ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۰احمد بهرامی۶ ماه حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۱اردشیر فزری۲ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۲آبتین غفاری۳ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۳نوید کامران۱سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۴علی قاسمی۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۵سامان نورانیان۳ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۶سعید سودملی۱ سال حبس تعزیری- تهران۱۴/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲۷فاروق عزیزی۱۵ ماه حبس تعزیری- ارومیه۱۶/۱/۸۹موکریان نیوز

۲۸ادریس عزیزی۱۵ ماه حبس تعزیری- ارومیه۱۶/۱/۸۹موکریان نیوز

۲۹صادق فیروزی۱۵ ماه حبس تعزیری- ارومیه۱۶/۱/۸۹موکریان نیوز

۳۰مهدی یار محمدییک سال و شش ماه حبس- محلات۱۷/۱/۸۹جرس

۳۱رضا علیخانی۱۰ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال- محلات۱۷/۱/۸۹جرس

۳۲حسام الدین علامی۹ماه حبس تعلیقی به مدت ۴ سال- محلات۱۷/۱/۸۹جرس

۳۳علی شهبازی۶ماه حبس تعلیقی به مدت ۳ سال- محلات۱۷/۱/۸۹جرس

۳۴احمدرضا احمدپور (روحانی)۱سال حبس و خلع دائمی لباس- قم۱۶/۱/۸۹نوروز

۳۵شهاب طباطبائی۵سال حبس تعزیری- تهران۱۷/۱/۸۹ ایلنا

۳۶عبداله رمضان زاده۵سال حبس تعزیری- تهران۱۷/۱/۸۹ایلنا

۳۷مرتضی الویری۱سال حبس تعزیری- تهران۱۸/۱/۸۹ایسنا

۳۸احمد کریمیتبدیل حکم اعدام به ۱۵سال حبس- تهران۲۱/۱/۸۹هرانا

۳۹مسعود حسین پناهی۱سال حبس- سنندج۲۲/۱/۸۹کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۴۰رضا خادمی۱۲سال حبس- تهران۲۳/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۴۱ایوب پرکار۲۰ساله حبس- تهران۲۳/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۴۲محی الدین آزادی۴سال حبس- سنندج۲۳/۱/۸۹موکریان نیوز

۴۳هادی عابد باخدا۲سال حبس- تهران۲۳/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۴۴محسن صفائی فراهانی۵سال حبس- تهران۲۳/۱/۸۹کلمه

۴۵پرویز اینانلو۵سال حبس- تهران۲۴/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۴۶امیر اصلانی۵سال حبس- تهران۲۶/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۴۷محمد قوامی۲سال و ۴ماه حبس- سنندج۲۶/۱/۸۹دیده بان حقوق بشر کردستان

۴۸محمد نوری زاد۲سال و نیم حبس- تهران۲۸/۱/۸۹کلمه

۴۹حیدرعلی حیدری۱۰سال حبس- تهران۲۸/۱/۸۹جرس

۵۰جعفر اقدامی۱۰سال حبس- تهران۲۸/۱/۸۹جرس

۵۱عیسی سحرخیزتبرئه از اتهام وارده- تهران۲۸/۱/۸۹رهانا

۵۲قادر رحیمی۵سال حبس- تهران۲۷/۱/۸۹هرانا

۵۳مصطفی تاج زاده۶سال حبس- تهران۲۹/۱/۸۹فارس

۵۴داوود سلیمانی۶سال حبس- تهران۲۹/۱/۸۹فارس

۵۵محسن میردامادی۶سال حبس- تهران۲۹/۱/۸۹فارس

۵۶سهیل محمدی۳سال حبس- تهران۲۹/۱/۸۹فارس

۵۷سهند علیمحمدی۳۰ماه حبس- ارومیه۲۹/۱/۸۹هرانا

۵۸بخشعلی محمدی۳۰ماه حبس- ارومیه۲۹/۱/۸۹هرانا

۵۹عباداله قاسم زاده۳۰ماه حبس- ارومیه۲۹/۱/۸۹هرانا

۶۰کیارش کامرانی۴ سال حبس – تهران۳۱/۱/۸۹زندانیان سبز

۶۱مهرداد ورشوئی۳ سال حبس – تهران۳۱/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶۲حسین باستانی نزاد۳ سال حبس – تهران۳۱/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶۳فرامرز عبداله نژاد۳ سال حبس – تهران۳۱/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶۴فواد شمس۶ ماه حبس۳۱/۱/۸۹گویا نیوز

۴. صدور قرار وثیقه

ردیفناممیزانمحکومیت محلتاریخمنبع خبر

۱مصطفی میراحمدی زادهقم۲/۱/۸۹پارلمان نیوز

۲سعید جلالی فر۱۰۰میلیون تومان -تهران۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۳آذر منصوریتهران۲/۱/۸۹ایلنا

۴حسن لاهوتی۷۳میلیون تومان- تهران۳/۱/۸۹ایلنا

۵مریم ضیاءتهران۹/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۶معصومه عسکریتهران۱۰/۱/۸۹رهانا

۷عبادت مددیتبریز۵/۱/۸۹ساوالان سسی

۸مختار زارعی۱۰۰میلیون تومان- سنندج۱۵/۱/۸۹ایلنا

۹اکبر اجدادی۲۰۰میلیون تومان- تهران۱۷/۱/۸۹کلمه

۱۰جوانرودیتهران۱۸/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۱۱رحمت اله باستانی۵۰میلیون تومان۱۹/۱/۸۹پارلمان نیوز

۱۲منصور سیفیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۳بابک تبریزیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۴علی پاکبازارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۵نادر محمودیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۶قادر محمودیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۷احمد علیزادهارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۸علی مهدی زادهارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۹بلال حاتمیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۰حسینعلی محمدیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۱ناصر بختیاریارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۲تائب لطفیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۳یاشار کاظمیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۴حبیب مهریارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۵رسول رضویارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۶عزیزخان صادق زادهارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۲۷یعقوب کریمیارومیه۱۵/۱/۸۹انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۵. احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

ردیفناممحل تاریخمنبع خبر

۱حسین مجاهدهمدان۱۶/۱/۸۹ادوارنیوز

۲جواد وفائیهمدان۱۶/۱/۸۹ادوارنیوز

۳پیمان زیرکیهمدان۱۶/۱/۸۹ادوارنیوز

۴معصومه چراغیهمدان۱۶/۱/۸۹ادوارنیوز

۵بهبود قلیزادهمیاندوآب۱۹/۱/۸۹ساوالان سسی

۶علی کلائیتهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۷مریم ضیاءتهران۲۲/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸سعید جلالی فرتهران۲۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۹سعید حائریتهران۲۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۰کاوه رضائیتهران۳۰/۱/۸۹مدرسه فمینیستی

۱۱مریم شفیع پورقزوین۳۰/۱/۸۹سحام نیوز

۶. محاکمات

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱حسین مجاهدهمدان۱۸/۱/۸۹ایسنا

۲پیمان زیرکیهمدان۱۸/۱/۸۹ایسنا

۳جواد وفائیهمدان۱۸/۱/۸۹ایسنا

۴معصومه چراغیهمدان۱۸/۱/۸۹ایسنا

۵فرید طاهریتهران۱۸/۱/۸۹جرس

۷. جلوگیری از اجرای مراسم

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱تجمع خانواده جانباختگان اعدامهای سیاسی تابستان ۶۷ خاوران۱/۱/۸۹جرس

۲مراسم تشییع همسر آیت الله منتظریقم۷/۱/۸۹جرس

۸. جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی

۱جبهه مشارکت ایران اسلامی۳۰/۱/۸۹خبرآنلاین

۲سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی۳۰/۱/۸۹خبرآنلاین

۹. ضرب و شتم

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱حشمت اله طبرزدیتهران۲۴/۱/۸۹هرانا

۱۰. بازجوئی توسط نهادهای امنیتی

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت(زن)دانشجوی ساکن استرالیا- تهران۱۹/۱/۸۹مردمک

۲بدون هویتدانشجوی ساکن استرالیا- تهران۱۹/۱/۸۹مردمک

۳داریوش عندلیبیانمیاندوآب۲۲/۱/۸۹ساوالان سسی

۴ستار برازشمیاندوآب۲۲/۱/۸۹ساوالان سسی

۵یوسف سودبرمیاندوآب۲۲/۱/۸۹ساوالان سسی

۶سجاد عزیزیمیاندوآب۲۲/۱/۸۹ساوالان سسی

۷بابک اکسونمیاندوآب۲۲/۱/۸۹ساوالان سسی

۸حشمت اله طبرزدیتهران۲۴/۱/۸۹هرانا

۱۱. بازنشستگی اجباری ویا اخراج از کار

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱مرتضی مردیهااستاد دانشگاه علامه طباطبائی- تهران۱۷/۱/۸۹فرارو

۲علی اصغر بهشتی شیرازیاستاد دانشگاه علم و صنعت- تهران۲۴/۱/۸۹کلمه

۳محمد شهریاستاد دانشگاه علم و صنعت- تهران۲۴/۱/۸۹کلمه

۴پدر کیوان رفیعیاستان گلستان۲۷/۱/۸۹هرانا

۱۲. ممنوع الخروج

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱موسوی خوئینی هاتهران۱۸/۱/۸۹حقیقت نیوز

۲محمد خاتمیتهران۲۶/۱/۸۹خبرآنلاین

۱۳. حمله به اماکن

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱مقبره پدر محمد خاتمییزد۱۶/۱/۸۹پارلمان نیوز

۲مقبره آیت اله صدوقییزد۲۰/۱/۸۹پارلمان نیوز

۳دفتر سیدعلی دستغیبشیراز۲۹/۱/۸۹جرس

۱۴. جلوگیری از تحصیل

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱آتنا بهمنی فرزند زندانی سیاسی سما بهمنیبندر عباس۲۶/۱/۸۹هرانا

د) زنان

۱. صدور قرار وثیقه

ردیفناممیزان وثیقهمحل تاریخمنبع خبر

۱سمیه فرید۶۰میلیون تومانتهران۸/۱/۸۹رهانا

۲. بازداشتها

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱لاله حسن پورتهران۲/۱/۸۹هرانا

۲سمیه فریدتهران۲/۱/۸۹کلمه

۳. احکام صادر شده

ردیفناممیزانمحکومیت محلتاریخمنبع خبر

۱شهناز غلامی۸سال حبس/تهران۹/۱/۸۹هرانا

ه) اقلیتها

۱. محاکمات

ردیفناممحلتاریخمنبع خبر

۱فریبا کمال آبادیبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۲جمال الدین خانجانیبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۳عفیف نعیمیبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۴سعید رضائیبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۵بهروز توکلیبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۶وحید تیزفهمبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۷مهوش ثابتبهائی- تهران۲۴/۱/۸۹بی بی سی

۲. جلوگیری از ادامه تحصیل

ردیفنامدینتاریخمنبع خبر

۱شایان ثنائیبهائی- پیام نور بروجرد۲۲/۱/۸۹هرانا

۲مونا شریفی محبتیبهائی- پیام نور بروجرد۲۲/۱/۸۹هرانا

۳انوش شریفی محبتیبهائی- پیام نور بروجرد۲۲/۱/۸۹هرانا

۳. صدور قرار وثیقه

ردیفناممیزان وثیقهدین- محلتاریخمنبع خبر

۱ویلسون عیسویمسیحی/اصفهان۱۰/۱/۸۹هرانا

۲فرحناز آشنائی۵۰میلیون تومانبهائی- شیراز۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۳طیبه فلاح۵۰میلیون تومانبهائی- شیراز۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۴نوذر فلاح۵۰میلیون تومانبهائی- شیراز۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۵جهانبخش بذرافکن۵۰میلیون تومانبهائی- شیراز۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۶حسن بذرافکن۵۰میلیون تومانبهائی- شیراز۱۸/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۷سعید۸۰میلیون تومانمسیحی – تبریز۲۳/۱/۸۹هرانا

۸رضا۸۰میلیون تومانمسیحی – تبریز۲۳/۱/۸۹هرانا

۹آرتین غضنفریبهائی – تهران۳۰/۱/۸۹رهانا

۴. بازداشت توسط نیروهای امنیتی

ردیفنامدین- محلتاریخمنبع خبر

۱سهیل روحانی فردیزد۱۱/۱/۸۹هرانا

۲بهنام روحانی فردیزد۱۱/۱/۸۹هرانا

۳عبدالهادی برزگرسنی –کرمانشاه۲۴/۱/۸۹سنی نیوز

۴رستمسنی –کرمانشاه۲۴/۱/۸۹سنی نیوز

۵محمد علیسنی –کرمانشاه۲۴/۱/۸۹سنی نیوز

۶دانیال شهریمسیحی –اصفهان۲۹/۱/۸۹هرانا

۷بهنام ایرانیمسیحی – کرج۳۰/۱/۸۹شبکه خبر مسیحیان

۵. احکام صادره توسط دادگاهها

ردیفنامدین- محلتاریخمنبع خبر

۱ساسان تقوا۴سال حبس/شیراز۹/۱/۸۹رهانا

۲هاله روحی۴سال حبس/شیراز۹/۱/۸۹رهانا

۳رها ثابت۴سال حبس/شیراز۹/۱/۸۹رهانا

۴پیام فنائیان۶سال حبس/تهران۱۰/۱/۸۹هرانا

۶. جلوگیری از کار و لغو جواز کسب

ردیفنامدین- محلتاریخمنبع خبر

۱ضیاءاله متعارفیبهائی/سمنان۸/۱/۸۹رهانا

۷. ممنوع الخروج

ردیفنامدین- محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت ۵۰ نفربهائی/شیراز۹/۱/۸۹رهانا

و) کارگران

۱. عدم پرداخت حقوق

ردیفنام و محلمدتتاریخمنبع خبر

۱کارخانه چینی حمید –قم۲۴ماه۲۱/۱/۸۹ایلنا

۲کارگران و اتوبوسرانان ترمینال زاگرس- اهواز۲۲/۱/۸۹جرس

۳شهرداری آبادان۳ماه۲۴/۱/۸۹جرس

۴بانک کشاورزی –تهران۲۸/۱/۸۹جرس

۵ایران ترمه و پتو۲۶ماه۲۸/۱/۸۹ایلنا

۲. اخراج از کار

ردیفنام و محلتعدادتاریخمنبع خبر

۱کارخانه لوله سازی اهواز۳۰۰نفر۱۱/۱/۸۹رهانا

۲گل محمدی- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۳سیردانی- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۴برومند- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۵نوانکش- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۶زارع- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۷حسن زاده- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۸اسدی- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۹دوستی- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۱۰معاونیان- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۱۱علی کاوه- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۱۲پرویز جلایر- کارمند فدراسیون وزنه برداری۱۸/۱/۸۹ایسنا

۱۳صندوق پس انداز کارکنان راه آهن۱۰نفر۲۸/۱/۸۹هرانا

۱۴دانشگاه زابل۱۱۰نفر۲۹/۱/۸۹فارس

۱۵فرحناز شیرازی -اولین راننده زن شرکت واحد۳۰/۱/۸۹شهرزاد نیوز

۱۶محیط بان محیط زیست مازندران۸نفر۲۰/۱/۸۹مهر

۳. تجمع اعتراضی

ردیفنام و محلتاریخمنبع خبر

۱کارخانه چینی حمید –قم۲۱/۱/۸۹ایلنا

۲کارگران و اتوبوسرانان ترمینال زاگرس- اهواز۲۲/۱/۸۹جرس

۳کارگران نساجی بافتهای کرمان۲۲/۱/۸۹ایلنا

۴کارگران شهرداری آبادان۲۴/۱/۸۹جرس

۵بانک کشاورزی –تهران۲۸/۱/۸۹جرس

۶کارگران بارانداز شلمچه/۱/۸۹۲۲جمهوری اسلامی

۴. مرگ در حین کار

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت ۳نفرمعدن کرمان۹/۱/۸۹ایران

و) زندانیان سیاسی

۱. احکام صادر شده اعدام

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱جازیه درویش زادهارومیه۲/۱/۸۹کوردیش پرسیکتیو

۲افسانه درویش زادهارومیه۲/۱/۸۹کوردیش پرسیکتیو

۳فتح الله درویش زادهارومیه۲/۱/۸۹کوردیش پرسیکتیو

۴علی محمدی مقدمتهران۵/۱/۸۹هرانا

۵عبذالرضا قتبریتهران۹/۱/۸۹هرانا

۶مطهره بهرامیتهران۲۳/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۷حمید قاسمیتهران۲۸/۱/۸۹جرس

۸محس دانشپور مقدمتهران۳۱/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر درایران

۹احمد دانشپور مقدمتهران۳۱/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر درایران

۱۰ریحانه حاج ابراهیمیتهران۳۱/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر درایران

۱۱هادی قائمیتهران۳۱/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر درایران

۲. محاکمه مجدد

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱عالیه اقدام دوستزندان اوین تهران۷/۱/۸۹تغییر برای برابری

۳. عدم اطلاع از وضعیت

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱علی اکبر عجمیزندان اوین تهران۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۲اکبر کریقم۳/۱/۸۹ادوارنیوز

۳محمد نوری زادتهران۳/۱/۸۹هرانا

۴منصور میری کلانیکیزندان ارومیه۵/۱/۸۹روانیوز

۵حسام فیروزیزندان اوین تهران۶/۱/۸۹رهانا

۶عماد بهاورزندان اوین تهران۷/۱/۸۹جرس

۷میترا عالیزندان اوین تهران۷/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۸مهدی خدائیزندان اوین تهران۱۴/۱/۸۹هرانا

۹رسول مردانیتهران۱۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۰سمیه اجاقلوتهران۱۷/۱/۸۹هرانا

۱۱تهمینه مؤمنیتهران۲۲/۱/۸۹هرانا

۱۲صالح شلماشیتهران۲۲/۱/۸۹هرانا

۱۳دانیال صبحیتهران۲۲/۱/۸۹هرانا

۱۴شراره صبحیتهران۲۲/۱/۸۹هرانا

۱۵وحید احمد فخرالدینتهران۲۳/۱/۸۹هرانا

۴. عدم رسیدگی پزشکی

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱زهرا اسدپورگرجیزندان گوهردشت کرج۳/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲زهرا جباریزندان اوین تهران۶/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳مهدی محمودیانزندان اوین تهران۹/۱/۸۹کلمه

۴مهدیه گلروزندان اوین تهران۱۰/۱/۸۹رهانا

۵مهدی محمودیانبرنشیت ریه- زندان اوین تهران۱۵/۱/۸۹جرس

۶فرید طاهریعفونت ریه- زندان اوین تهران۱۵/۱/۸۹جرس

۷محبوبه کرمیکاهش وزن- زندان اوین تهران۱۷/۱/۸۹تغییر برای برابری

۸پیمان عارفبیماری قلبی- زندان اوین تهران۱۸/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۹علی بیکسعفونت لثه و دهان- زندان اوین تهران۱۸/۱/۸۹کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

۱۰زهرا اسدپورگرجیاز کارافتادن قسمت چپ بدن- زندان اوین تهران۲۳/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱شعله منصورینوعی بیماری خونی و آنفلوانزا- زندان اوین تهران۲۹/۱/۸۹هرانا

۱۲مهدی محمودیانعفونت ریه ها۳۱/۱/۸۹نوروز

۵. جلوگیری از آزادی از زندان

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱مریم ضیاءزندان اوین تهران۲/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲عمادالدین باقیزندان اوین تهران۵/۱/۸۹ادوارنیوز

۳رضا خندانزندان اوین تهران۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۴عثمان مصطفی پورزندان ارومیه۱۲/۱/۸۹موکریان نیوز

۵محمد غزنویانتهران۱۶/۱/۸۹هرانا

۶رضا خندانتهران۱۶/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۷فاطمه خرم لوتهران۱۹/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۸عمادالدین باقیتهران۲۲.۱.۸۹دویچه وله

۹میلاد فدائیتهران۲۲/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۰داود سلیمانیتهران۲۸/۱/۸۹رهانا

۶. جلوگیری از مرخصی

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱میلاد اسدیزندان اوین تهران۱۰/۱/۸۹ادوارنیوز

۲سمیه فریدزندان اوین تهران۲/۱/۸۸تغییر برای برابری

۳سینا گلچینزندان اوین تهران۲/۱/۸۹جرس

۷. ممنوع الملاقات

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱آیت اله بروجردیزندان اوین تهران۱۴/۱/۸۹بام آزادی

۲درسا سبحانیبهائی -تهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۳کوهیار گودرزیزندان اوین تهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۸. بلاتکلیف

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱مهدی کلاریزندان اوین تهران۲/۱/۸۹پارلمان نیوز

۲لاله حسن پورزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۳ابوالفضل عابدینیزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۴واهیک آبرامیانزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۵محبوبه کرمیزندان اوین تهران۵/۱/۸۹تغییر برای برابری

۶علی اکبر عرب مازارزندان اوین تهران۷/۱/۸۹جرس

۷رضا خندانزندان اوین تهران۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸علی اکبر سروشزندان اوین تهران۷/۱/۸۹هرانا

۹علی بیکسزندان اوین تهران۸/۱/۸۹هرانا

۱۰محمد یوسفیزندان اوین تهران۹/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۱محمدصادق جوادی حصارمشهد۹/۱/۸۹هرانا

۱۲علی صدیقیتهران۱۰/۱/۸۹رهانا

۱۳احسان عبده تبریزیتهران۱۰/۱/۸۹رهانا

۱۴مختار زارعیسنندج۱۱/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۱۵حسن رونقیزندان اوین تهران۱۴/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۱۶زهرا بهرامیزندان اوین تهران۱۵/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۷بابک بردبارزندان اوین تهران۲۰/۱/۸۹جرس

۱۸میترا عالیزندان اوین تهران۲۳/۱/۸۹کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

۱۹مراد حسن لوزندان اوین تهران۲۴/۱/۸۹هرانا

۲۰نفیسه مجتهدیزندان اوین تهران۲۴/۱/۸۹هرانا

۲۱محمدباقر عرفانیزندان اوین تهران۲۴/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۲یاسر یوسف زادهزندان اطلاعات ساری۲۵/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۲۳حمید شفیعیمسیحی –زندان دستگرد اصفهان۲۶/۱/۸۹شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان

۲۴ریحانه آقاجریمسیحی –زندان دستگرد اصفهان۲۶/۱/۸۹شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان

۲۵سعید شکورپناهزندان اوین تهران۲۶/۱/۸۹هرانا

۲۶جواد لطیف زادهزندان اوین تهران۲۶/۱/۸۹هرانا

۲۷پیمان کریمیزندان اوین تهران۲۶/۱/۸۹هرانا

۲۸نیما لطیف نجارزندان اوین تهران۲۹/۱/۸۹دانشجونیوز

۲۹احسان مهرابیزندان اوین تهران۲۹/۱/۸۹کلمه

۳۰یاسر معصومیزندان اوین تهران۳۰/۱/۸۹تا آزادی زندانیان سبز

۳۱میلاد اسدیزندان اوین تهران۳۱/۱/۸۹کلمه

۳۲ابوالفضل قاسمیزندان اوین تهران۳۱/۱/۸۹جرس

۹. تهدید و ارعاب

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱بهروز جاوید تهرانیزندان گوهردشت کرج۵/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲بدرالسادات مفیدیزندان اوین تهران۷/۱/۸۹هرانا

۳حسام فیروزیزندان اوین تهران۸/۱/۸۹رهانا

۴کوهیار گودرزیزندان اوین تهران۱۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بر

۵منصور اسانلوزندان گوهردشت کرج۱۲/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۶جهانگیر عبدالهیتهران۱۵/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۷رزیتا واثقیبهائی –مشهد۱۶/۱/۸۹هرانا

۸ناهید قدیریبهائی –مشهد۱۶/۱/۸۹هرانا

۹ایقان شهیدیبهائی –تهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۰سما نورانیبهائی –تهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۱کاوه کرمانشاهیکرمانشاه۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۲نوید خانجانیزندان اوین تهران۲۰/۱/۸۹کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۳حشمت اله طبرزدیزندان اوین تهران۲۴/۱/۸۹کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۱۴احمد زیدآبادیزندان اوین تهران۲۴/۱/۸۹سحام نیوز

۱۵منصور اسانلوگوهردشت کرج۲۵/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۶عبداله مؤمنیتهران۲۵/۱/۸۹ادوارنیوز

۱۷اردوان قرائتییاسوج۲۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸حسن اکوانیانیاسوج۲۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹محمدطاهر اکوانیانیاسوج۲۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰رضا اکوانیانیاسوج۲۷/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۰. ضرب و شتم

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱محسن برزگرزندان بابل۲/۱/۸۹پیک ایران

۲آیت الله بروجردیزندان اوین۸/۱/۸۹خبرنامه گویا

۱۱. اعتصاب غذا

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱محمد داوریزندان اوین تهران۲/۱/۸۹ندای سبز آزادی

۲مسعود لواسانیزندان اوین تهران۲/۱/۸۹هرانا

۳لاله حسن پورزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۴ابوالفضل عابدینی نصرزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۵رسول بداقیزندان اوین تهران۵/۱/۸۹هرانا

۶مریم ضیاءزندان اوین تهران۷/۱/۸۹۸کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۷جعفر(سلطان) افشاریزندان مهاباد۱۱/۱/۸۹موکریان نیوز

۸بهروز علیزادهزندان اردبیل۱۵/۱/۸۹ساوالان سسی

۹ودود سعادتیزندان اردبیل۱۵/۱/۸۹ساوالان سسی

۱۰رحیم غلامیزندان اردبیل۱۵/۱/۸۹ساوالان سسی

۱۱عمر چاپراززندان اردبیل۱۵/۱/۸۹ساوالان سسی

۱۲بهروز جاوید تهرانیزندان گوهردشت کرج۱۸/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۳محمود بهشتی لنگرودیزندان اوین تهران۲۰/۱/۸۹هرانا

۱۴بدون هویت ۱۷نفرزندان ارومیه۲۳/۱/۸۹هرانا

۱۵عباداله قاسم زادهزندان اوین۲۳/۱/۸۹کردستان و کردنیوز

۱۶بخشعلی محمدیزندان اوین۲۳/۱/۸۹کردستان و کردنیوز

۱۷سهندعلی محمدیزندان اوین۲۳/۱/۸۹کردستان و کردنیوز

۱۸حمید ولی وندمسیحی –زندان اصفهان۲۹/۱/۸۹هرانا

۱۲. انتقال و جابجائی در زندان

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱حسام ترمسیانتقال به سلول انفرادی زندان اوین تهران۲/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲بدون هویت ۴نفرانتقال به سلول انفرادی زندان اوین تهران۲/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳زینب جلالیانانتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران۷/۱/۸۹هرانا

۴جعفر افشاریانتقال به قرنطینه زندان مهاباد۱۱/۱/۸۹موکریان نیوز

۵رضا جوشنانتقال به سلول انفرادی بند سپاه –گوهردشت۱۴/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۶ابوالفضل عابدینیانتقال به بهداری اوین –تهران۲۲/۱/۸۹هرانا

۷حسین خضریمحل نامعلوم –ارومیه۲۲/۱/۸۹موکریان نیوز

۸زهرا اسدپورانتقال به محل نا معلوم –گوهردشت کرج۲۳/۱/۸۹فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۹ایمان صدیقیانتقال به بهداری زندان متی کلا –بابل۲۴/۱/۸۹پیک ایران

۱۰احمد زیدآیادیانتقال به بند زندانیان خطرناک –گوهردشت کرج۲۸/۱/۸۹ادوارنیوز

۱۱حسام فیروزیانتقال به بند عمومی –اوین تهران۳۰/۱/۸۹رهانا

۱۳. مرگ مشکوک در زندان

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱شیرمحمد شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۲گل محمد شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۳دین محمد شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۴خالد شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۵عبیداله شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۶مهراله شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۷عطاءاله شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۸امان اله شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۹رحمان اله شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

۱۰ ناصر شه بخشزاهدان۱۹/۱/۸۹هرانا

ح) اعدام

۱. احکام صادر شده اعدام

ردیفنام سنجرم – محلتاریخمنبع خبر

۱مهین . ق۳۲قتل – قزوین۸/۱/۸۹ایسکانیوز

۲حسین . ر۵۷قتل – تهران۱۷/۱/۸۹ایسکانیوز

۳حسام۲۱قتل – تهران۱۸/۱/۸۹قدس

۴حمیدقتل – مشهد۱۹/۱/۸۹قدس

۵محمد علی . کقتل – فیروزکوه۲۱/۱/۸۹ایسکانیوز

۶وحیدقتل – تهران۲۱/۱/۸۹فارس

۷حامدقتل – تهران۲۱/۱/۸۹فارس

۸حسین۲۶قتل – تهران۲۳/۱/۸۹تهران

۹عباس۵۰قتل – تهران۲۴/۱/۸۹تهران

۱۰پور احمد۲۰قتل – تهران۲۵/۱/۸۹قدس

۱۱امیر۲۴قتل – تهران۲۶/۱/۸۹ایسکانیوز

۱۲مهدی۴۱قتل – تهران۳۰/۱/۸۹ایسکانیوز

۱۳حسین۲۹قتل – تهران۳۰/۱/۸۹قدس

۱۴اسماعیل۳۳قتل – تربت حیدریه ۳۱/۱//۸۹قدس

۳. احکام اجرا شده اعدام

ردیفنام سنجرم – محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویتقاچاق مواد مخدر – مشهد۲۲/۱/۸۸مهر

۲بدون هویتقاچاق مواد مخدر – مشهد۲۲/۱/۸۸مهر

۳بدون هویتقاچاق مواد مخدر – مشهد۲۲/۱/۸۸مهر

۴بدون هویتقاچاق مواد مخدر – مشهد۲۲/۱/۸۸مهر

۵بدون هویتقاچاق مواد مخدر – مشهد۲۲/۱/۸۸مهر

۶بدون هویتقاچاق مواد مخدر – تایباد۲۳/۱/۸۸قدس

۷بدون هویتقاچاق مواد مخدر – تایباد۲۳/۱/۸۸قدس

۸بدون هویتقاچاق مواد مخدر – تایباد۲۳/۱/۸۸قدس

۹مرتضی۴۰قاچاق مواد مخدر – اصفهان۲۳/۱/۸۹فارس

۱۰قادر۳۲قاچاق مواد مخدر – اصفهان۲۳/۱/۸۹فارس

۱۱غلامرضا۳۸قاچاق مواد مخدر – اصفهان۲۳/۱/۸۹فارس

۱۲فیض الله براهوائیقاچاق مواد مخدر – کرمان۲۵/۱/۸۹انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان

۱۳نظر براهوائیقاچاق مواد مخدر – کرمان۲۵/۱/۸۹انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان

۱۴مهدی . نقاچاق مواد مخدر – کرمان۳۰/۱/۸۹ایسنا

۱۵غلام . هقاچاق مواد مخدر – کرمان۳۰/۱/۸۹ایسنا

۱۶حسین . سقاچاق مواد مخدر – کرمان۳۰/۱/۸۹ایسنا

۲. احکام اجرا شده اعدام (ملاء عام )

ردیفنام سنجرم – محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویتقاچاق مواد مخدر – بهبان۲۴/۱/۸۹هرانا

۲بدون هویتقاچاق مواد مخدر – شادگان۲۴/۱/۸۹هرانا

۳عدنانسرقت – ماهشهر۲۵/۱/۸۹ایران

۴ع . الف۲۴تجاوز – بابلسر۲۵/۱/۸۹فارس

۵م . و۲۵تجاوز – بابلسر۲۵/۱/۸۹فارس

۶الف . ت۳۰تجاوز – بابلسر۲۵/۱/۸۹فارس

ت) قصاص

۱. احکام اجرا شده

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویتقطع دست و پا –ماهشهر۲۵/۱/۸۹ایران

ی) عمومی

۱. قتل مردم توسط نیروی انتظامی

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱ریبوار نصرتیروستای شندره – سردشت۱۵/۱/۸۹موکریان نیوز

۲عثمان یوسفیروستای بیژوه – سردشت۱۵/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۳جلال امینیمهاباد۱۷/۱/۸۹روژهه لات

۴خبات احمدیمنطقه مرزی مریوان۲۶/۱/۸۹ایران پرس نیوز

۵کیومرثسنندج۳۰/۱/۸۹هرانا

۲. بازداشتهای عمومی

ردیفنام -محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت ۵۰نفرشهرستان طرقبه و شاندیز –مشهد۳۰/۱/۸۹شیعه آنلاین

۳. قتل در زندان

ردیفنام محلتاریخمنبع خبر

۱ایرج غم انگیززندان ارومیه۳۰/۱/۸۹هرانا

۲سیف اله یحیی زادهزندان ارومیه۳۰/۱/۸۹هرانا

۴. بازداشت اتباع بیگانه

ردیفنامملیت – محلتاریخمنبع خبر

۱بدون هویت ۱۲نفرافغانی – تهران۱۰/۱/۸۹کلمه

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

۳۱/۰۱/۱۳۸۹ برابر ۲۱/۰۴/۲۰۱۰

ihrnena@gmail.com

تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۸:۱۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!