دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۵

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۵

« “ابزارهای آماده”، “نه جنگ و نه صلح”» – خوانشی از امور جاری

امروز در آخرین لحظه تاریخی - نقد گذشته ای- پشت سر گذاشتن این وضعیت هستیم. پل گذار تخلیه غرب از" شرق شناسی"، و استهلاك عرب از اسلام شناسی. ما بالاخره در مرحله نهایی رهایی هستیم - از شاه خدا و پدر تا شاه سلطان مطلقه، از سلطان روشنگر تا ضرورت استقرار نظام رهبری، برنامه ریزی، و مدیریت كه اجبارا اجتماعی است

نقد گذشته، یعنی، تولید تاریخ 
یکی از مشکلات تقریبا ماندگار دگرگونی اجتماعی در ایران، کمبود یا نبود دیدگاهی نظری است که از دل نقد گذشته و بنا براین شکل گیری تاریخ ما بیرون آمده باشد. “شرق شناسی” غرب، در واقع، “نظر دیگران” است نسبت به ما. “ایران شناسی” اسلامی هم نظرعربانه است راجع به ما. در حقیقت، درهردو حالت، ما با نظر دیگران نسبت به خود روبرو بوده ایم، و نه نظر خود نسبت به خویشتن خویش. این وضعیت، در اثر دو تحول در درون نگاه غربی به خود و به ما، و نگاه عربی، باز هم به خود و به ما، سویه هایی را بوجود آورده است که مقدمات درکی از خود نسبت به خود را در ما پایه گذاشته اند؛ چیزی که هم در عمل تحول و بودن تاریخی، و هم ادراک نظریه پردازانه، پایه های شکل گیری آنچه امروزه، ایران می گوییم را بوجود آورده است. اما هنوزعرب هایی هستیم که به خود می نگریم و فکر می کنیم، و هم غربی هایی هستیم که باز هم چنین می کنیم. ازاین “بلبشوی” اجتناب ناپذیر تحول عمل و اندیشه و پس ساختن و پرداختن آینده، باید بیرون آمد. امروزه ما در “تب و تاب” گذار از چه بودیم و چگونه شدیم، به چه هستیم و چگونه می خواهیم باشیم، سخت درگیر هستیم.
عناصر و چاشنی های تشکیل دهنده ما، تماما، در این سی سال، و بخصوص، در این وقایع جاری، که انتخابات ریاست جمهوری هم جزیی از آن است، در اثر جوشش و پختگی ما و امورمان، “روی دیگ” و همراه با “کف” این “غلغل زدن ها” نمایان شده اند- دو بار تاکنون در این “دیگ” که پس از جنگ بار گذاشته شده بود باز شده است، این انتخابات دیگرهدف اش این نیست و نمی تواند باشد- برنامه “غذا و دستور طبخ” باید تغییر کند. “وای بروزمان” اگر نتوانیم سر و سامانی بگیریم، و بر این “آوردگاه” پیروز شویم. روزی “هرچه لگد می زدیم” که “بشکه” را به حرکت و غلطیدن بیاندازیم، نمی شد – پای مان “نزده” شکسته بود. حال چندین دهه است که بالاخره “بشکه” را به حرکت و غلطیدن انداخته ایم. یک “نظام” زیر این غلطش “پهن زمین” شده است. روزهای تعیین کننده ای را از سر می گذرانیم. اما این “بشکه”، بیانی میلیونی بود که در حدود سی سال پیش به غلطشی فراگیرتر، توقف ناپذیر، و اساسا غیر قابل بازگشت افتاد. جسم و روح ما در بست در این “بشکه” غلطان به گرو افتاده است، هرکسی از این غلطش یا درکی دارد و یا فکر می کند که داشته باشد. عملا، این افراد بیرون آماده از “دیگ” در حال جوش، مستقیم و یا غیر مستقیم، بیان “دیگ و غل زدن” آن و ” انچه در اوست” می باشند – به این معنی، هیچکس نمی تواند خود را “به نمایندگی در نیامده” امور جاری بداند – مهم نیست رای میدهد یانه- بهرحال شرکت دارد. و اما چرا چنین است؟
شاه شاهنشاهی، شاه خدا و پدر، شاه سلطنتی، شاه روشنگر، شاه سلطان مطلق، حاکم عرب، خلیفه اسلامی، “مالکیت همگان” بر همه چیز در باستان، مالکیت خاص بر “همه چیز” در معاصر، اشتراک، سلب و انحصار، ما و من، همه باهم در این چهارنفر خالص شده اند. برای نخستین بار، “پایین و بالا” جدا در اختلاطی “جدایی ناپذیر” در هم فرو رفته اند. یک چیز تمام اینها را بهم وصل میکند – اینکه پس رفتن دیگر ناممکن است، و هیچ راهی جز به آینده رفتن دیگر متصور نیست. این چنین وضعیتی، همزمان هم ترس ها را، و هم امید ها را، با هم، بروز می دهد. قضیه چنان جدیست که هیچکدام را یارای نقد مثبت فراگیر و نظام و برنامه مند، نیست. در عین حال، در این سالهای اخیر “اتفاقی” افتاده است که اگر بپذیریم که شرایط جانشین گذشته را بروز داده باشد، اما خود هنوز جزیی از آن است. از یکسو، یکی دیگران را در خود دارد، در حالی که دیگران، این یکی را در خود ندارند. یکی ” باید رفت” را چنان “آسا بیا آسا برویی” می بند که متحیریم آیا جدا قصد رفتن دارد یا این که ماندن و بازگشتن را به نرخ روزعرضه میکند. دیگری، از آنسو، “باید رفت” را در حال رفتن بروز می دهد – و غیر این را باخت تمام می داند. یکی روح زمان را در شیشه می خواهد در طاقچه موزه هنرمندان؛ یکی از روح زمان نشانه های فراوانی را نشان می دهد که در شیشه جای نمی گیرند، و اصولا شیشه را شکسته می داند. بین این دو، یکی در دو نفر، شیشه ای را می خواهد که سوراخ هایی نیز داشته باشد – در موزه نباشد، اما موزه پسندی باشد که هم از بقالی و سوپرمارکت شهری بتوان خرید، و هم در دکان “مایحتاج روزمره” شهرستان ها و دهستان ها، بتوان تهیه کرد. آیا “بشکه” غلطان در شیب تند را می توان “رام” کرد، و یا بازهم زیر آن باید “پهن زمین” شد- اگراز”دیوار کمی” پنجاه و هفت بالا برویم، و از سمت کیفی آن فرود آمدن را تجربه کنیم، قطعا “رام می کنیم و پس پهن زمین نمی شویم”. صفویه در واقع جمع بندی شاه شاهنشاهی، و حاکم عرب بود و موضوع “شرق شناسی”. امیر کبیر “شاه” سلطنتی بود و سلطان روشنگر، و هم “خلیفه اسلامی”. مشروطه مشروط کردن این “سلطان روشنگر” بود، و بازگشت به شاه مطلقه. و بالاخره، ” شرق شناسی” مستولی شد، و حاکم عرب مسلط – در جمع آنچه مشروطه بود. امروز در آخرین لحظه تاریخی – نقد گذشته ای- پشت سر گذاشتن این وضعیت هستیم. پل گذار تخلیه غرب از” شرق شناسی”، و استهلاک عرب از اسلام شناسی. ما بالاخره در مرحله نهایی رهایی هستیم – از شاه خدا و پدر تا شاه سلطان مطلقه، از سلطان روشنگر تا ضرورت استقرار نظام رهبری، برنامه ریزی، و مدیریت که اجبارا اجتماعی است.

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد, ۱۳۸۸ ۱۱:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…