دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۹

اعتراضات مردمی، کابوسی کە خواب حاکمان را آشفتە می کند

بحرانها بر خلاف نیروهای دگراندیش و سرکوبگر، از قابلیت سرکوب فیزیکی برخوردار نیستند و هر بار بە طریقی از راە کنشهای مردمی خود را در عرصە اجتماعی و در فرم اعتراضات تودەای نشان می دهند. و درست همین، بر خلاف تصور و انتظار سران جمهوری اسلامی، زمینە را برای عروج دوبارە نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون فراهم می کند.

جمهوری اسلامی، از همان اوائل بە قدرت رسیدن خود، بتدریج نیروهای دگراندیش و مخالف سیاسی خود را با سرکوب خشن از صحنە حذف کرد و توانست قدرت سیاسی را تماما در دستان خود متمرکز کند؛ اگرچە حذف اپوزیسیون بە معنای از میدان بدر کردن کامل آنان نبود. نیروهای سیاسی تاریخا ریشەدار جامعە ما، هنوز حضور دارند و ارگانهای سرکوب با اختصاص دادن بودجە و دایرکردن بخشهای گوناگون کماکان در کمین و در صدد شکار آنها هستند.

اما مخالفت با وضعیت مستقر جمهوری اسلامی تنها مختص بە اپوزیسیون نبود، بلکە با پیدایش اصلاح طلبان و اصلاح طلبی مشخص شد کە در درون خود نظام هم نیروئی وجود دارد کە خواهان فرارفتن از وضعیت موجود است، و در صدد است کە نظام حاکم را بە سمت پذیرش برخی از مولفەهای دولت مدرن رهنما شود؛ امری کە درست مانند تجربە اپوزیسیون با سرکوب تدریجی و با برنامە بخش اصلی حاکمیت مواجە شد و چنانکە شاهد هستیم دیگر از حضور اصلاح طلبان، بویژە در ساختار نظام، بمانند سابق خبر چنانی نیست.

ولی تمامی این تحولات منفی بە این منجر نشد کە جو اعتراض و مخالفت علیە سیاستهای سرکوبگرانە نظام حاکم یک بار برای همیشە بە عقب راندەشود. تلنبار شدن مشکلات بی حد و حصر در تمامی زمینەها و بازتولید مدوام بحرانهای گوناگون در کشور، خودبخود در غیاب هرگونە اپوزیسیون سازماندهی شدە، باز مجاری تنفسی و نمایشی خود را می جوید. مجاری کە این بار در قالب جنشها و اعتراضات خودجوش مردمی خود را بە منصە ظهور می رسانند. جائیکە اپوزیسیون قانونی وجود نداشتەباشد، کوچە و خیابان بە صحنە مبارزە سیاسی بە تبدیل می شود.

اعتراضات مدنی و صلح آمیز اخیر مردم اصفهان، تازەترین مورد اعتراضات مردم بە جان آمدە ایران است کە بار دیگر بشدت بنیان حاکمیت را بە لرزە درآورد. اگرچە حاکمیت تلاش داشت کە در ابتدا با آن مدارا کند، اما ادامە صلح آمیز اعتراضات را از بیم تسری آن بە دیگر نقاط کشور برنتافت و طبق معمول با گسیل نیروهای سرکوبگر و با حملە بە مردم معترض بە سرکوب آن دست زد.

زمانی انگلس در ضرورت سوسیالیسم گفت کە سوسیالیسم ضرورت خود را نە از تئوری بلکە از واقعییات طبقاتی جامعە باز می یابد. در ادامە منطق همین سخن باید گفت کە مبارزە علیە جمهوری اسلامی ضرورت خود را نە از وجود نیروهای سیاسی اپوزیسیون، بلکە از بحرانهای تلنبارشدە درون جامعە باز می یابد. جمهوری اسلامی اشتباە فاحشی مرتکب می شود اگر مخالفت علیە خود را تنها از جانب اپوزیسیون می بیند. آنان در حقیقت با مردم روبرویند.

بحرانها بر خلاف نیروهای دگراندیش و سرکوبگر، از قابلیت سرکوب فیزیکی برخوردار نیستند و هر بار بە طریقی از راە کنشهای مردمی خود را در عرصە اجتماعی و در فرم اعتراضات تودەای نشان می دهند. و درست همین، بر خلاف تصور و انتظار سران جمهوری اسلامی، زمینە را برای عروج دوبارە نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون فراهم می کند.

بە این ترتیب نظام حاکم علیرغم همە تمهیدات سرکوب و ستمی کە تدارک می بیند، باز در اول راە خود را باز می یابد و هرگز آرامش خاطری را کە بدنبالش است نخواهد یافت. در جوامع استبدادی، نە آرامش وجود دارد و نە پیشرفتی از لحاظ ثبات سیاسی در ساختار حاکم.

تاریخ انتشار : ۷ آذر, ۱۴۰۰ ۹:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!