یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰

اعدام و قتل سازمان ‌یافته دولتی را متوقف کنید!

ما امضاءکنندگان این بیانیه علاوه بر حمایت قاطع خود از انقلاب ژینا باور داریم کە حق حیات، حق طبیعی همە انسان‌هاست و سلب آن هم متضمن دفاع مشروع. بنابراین، هیچ شخص، قدرت و قانونی حق ندارد حق حیات را از هیچ انسانی سلب نماید چون وظیفه اصلی همه حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی حراست و پاسداری از حیات اجتماعی همه اتباع به صورت مساوی و برابر است نه سلب آن و کشتار سازمان‌یافته شهروندان خود.

ما جمعی از نویسندگان کرد از طریق این بیانیە ضمن محکوم کردن هر گونە حکمی علیە مبارزین و آزادیخواهان صحنە انقلاب ژینا، اعلام میداریم کە حکومت اسلامی باید و باید اعدام را علیە مردم بە طور کلی و بویژە مبارزین ، به عنوان قتل سازمان‌یافته و ابزاری برای سرکوب انقلاب ژینا و زن، زندگی، آزادی  از دستور کار خود بردارد.

صدور حکم اعدام علیه شهروندان معترضی که خواستی جز آزادی ندارند، به خواست مشروع و برحق مردم پایان نخواهد داد و اراده و ایمان آن‌ها برای تداوم مبارزه را سست نخواهد کرد. این را تاریخ مبارزات آنها اثبات کردەاست.

ما امضاءکنندگان این بیانیه علاوه بر حمایت قاطع خود از انقلاب ژینا باور داریم کە حق حیات، حق طبیعی همە انسان‌هاست و سلب آن هم متضمن دفاع مشروع. بنابراین، هیچ شخص، قدرت و قانونی حق ندارد حق حیات را از هیچ انسانی سلب نماید چون وظیفه اصلی همه حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی حراست و پاسداری از حیات اجتماعی همه اتباع به صورت مساوی و برابر است نه سلب آن و کشتار سازمان‌یافته شهروندان خود.

جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک مذهبی عصر حجری باید بداند که انقلاب ژینا وارد چهارمین ماه خود شده، و به‌رغم همە بازداشت‌ها، سرکوب‌های وحشیانە و اعدام‌ها همچنان در حال گسترش، بازتولید و تکثیر خود در تک تک شهرها و خانه‌ها است تا بسان آتشفشانی بساط ننگینتان را بسوزاند.

ما امضاءکنندگان و نویسندگان کرد، در راستای اهداف و افق مبارزات مسالمت‌آمیز انقلاب ژینا بە حاکمیت هشدار می دهیم و یادآوری می کنیم کە هیچ خونی در حافظە عمومی مردم فراموش نمی شود و فردای انقلاب  کە بسیار نزدیک است، مردم در دادگاەهای مردمی، قطرە قطرە خونهای ریختە شدە را مدرک جرم شما خواهندکرد. بنابراین حاکمیت اسلامی باید به اعدام‌‌ها و صدور احکام علیه مردم ایران پایان دهد. حکومت اسلامی ایران باید به خواست برحق مردم به ستوه آمده ایران گردن نهد.
۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ – ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲

امضاءکنندگان:
١ـ هاوڕێ یوسفی، مترجم و پژوهشگر علوم اجتماعی ـ سلیمانیە
٢ـ هوشیار محمودی، مترجم و و دانش آموختە رشتە اقتصاد ـ بریتانیا
٣ـ رسول صفریانی ـ سوئد
۴ـ رزگار امین نژاد ـ نروژ
۵ـ آزاد کریمی ـ نروژ
۶ـ فرخ نعمت پور ـ نروژ
٧ـ انور عباسی (هرس)، سوئد
٨ـ نبی فتاحی، محقق، استاد دانشگاە، شاعر و نویسندە، سوئد
٩ـ اشرف هاشمی شاعر، سوئد
١٠ـ ایاز سیاوشان شاعر و نویسندە ـ نروژ
١١ـ رحمان سوفی، شاعر، نویسندە و مترجم، سوئد
١٢ـ احمد صالح، شاعر، سوئد
١٣ـ شاهو حسن پور ـ سوئد
١۴ـ  رسول محمدی، سوئد
١۵ـ سانا شجاعی، سوید
١۶ـ کافیە جلیلیان، نویسندە، کانادا
١٧ـ هاوری باخوان، دانمارک

تاریخ انتشار : ۳ دی, ۱۴۰۱ ۱:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران