یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۱:۲۹

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۱:۲۹

اعلامیه پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور

وجدان جمعی جامعه ما هنوز داغدار خاطرات تلخ و شرمگینانۀ تشکیل دادگاههای خلق الساعه برای کشتار سیاسی دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای پایانی دهۀ شصت است. متاسفانه جز معدود آزادگانی همچون مرحوم فقید آیت آلله منتظری کسی در برابر بدعت صدور حکم قضایی اعدام با انگیزههای سیاسی، ایستادگی و اعتراض ننمود

پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور( پرسا)

ایرانیان آزاده! هموطنان گرانمایه!

وجدان جمعی جامعه ما هنوز داغدار خاطرات تلخ و شرمگینانۀ تشکیل دادگاههای خلق الساعه برای کشتار سیاسی دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای پایانی دهۀ شصت است. متاسفانه جز معدود آزادگانی همچون مرحوم فقید آیت آلله منتظری کسی در برابر بدعت صدور حکم قضایی اعدام با انگیزههای سیاسی، ایستادگی و اعتراض ننمود. اما ملت ایران اینبار اجازۀ تکرار تجربهای مشابه برای سرکوب اعتراضات حقخواهانه، مسالمتآمیز و غیر خشونتگرای مردم را نمی دهد.

قتل سیاسی دو تن از هموطنان جوانمان بهدست دستگاه قضایی-امنیتی حکومت ایران، که با عنوان اعدام عوامل محارب صورت گرفت، فصل جدیدی را در برخوردهای قساوت آمیز چندماه اخیر گشود. پس از ناکامی قتلهای سازمانیافته خیابانی در خاموش ساختن صدای اعتراض ملت ایران، حاکمیت از یک سو با متهم کردن دو هموطن جوان به عضویت در گروهی گمنام و ناشناخته سعی در نسبت دادن حرکت ریشهداراعتراضی مردم ایران به گروههای ساختگی مینماید، و از سوی دیگر با اجرای ناگهانی حکم به اصطلاح «اعدام محارب» جهت ترساندن ملت و گستردن هرچه بیشتر فضای اختناق میکوشد. آنچه بیشازپیش بر نگرانیها می افزاید، اعلام حکم اعدام برای ۹ تن دیگر از هممیهنانمان به جرم واهی شرکت در تظاهرات با انگیزه «براندازی نظام»، و واردکردن اتهام «محارب» به عدۀ زیادی از هموطنان معترضمان است که تنها به جرم ابراز نارضایتی از رفتار خودکامۀ حاکمیت به مسالمتآمیزترین صورت ممکن، نظیر اطلاع رسانی به دوستان و سردادن “الله اکبر” بر بام خانههایشان ، در زندانها بسر می برند.

زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی در حفظ حقوق متهمان، عدم دسترسی به وکیل تعیینی و حتی تهدید وکیل (بنا به تصریح وکیل یکی از متهمان در مصاحبه با رسانه ها)،اجرای حکم اعدام بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده)، گرفتن اقرار از متهمان زیر فشار شکنجه و تهدید خانوادههایشان، مرتبط وانمود کردن هموطنان اعدامشده به تجمعات اعتراضی بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در کیفرخواست اولیه دادستانی تهران و زیرپاگذاشتن اصل استقلال قضائی، همه و همه نشانه سیاسی و هدفدار بودن این احکام به اصطلاح قضائی است. از این رو میتوان این اعدامها را مصداق بارز “ادمکشی سیاسی” قلمداد نمود.

وجدان جمعی جامعه ما هنوز داغدار خاطرات تلخ و شرمگینانۀ تشکیل دادگاههای خلق الساعه برای کشتار سیاسی دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای پایانی دهۀ شصت است. متاسفانه جز معدود آزادگانی همچون مرحوم فقید آیت آلله منتظری کسی در برابر بدعت صدور حکم قضایی اعدام با انگیزههای سیاسی، ایستادگی و اعتراض ننمود. اما ملت ایران اینبار اجازۀ تکرار تجربهای مشابه برای سرکوب اعتراضات حقخواهانه، مسالمتآمیز و غیر خشونتگرای مردم را نمی دهد. مطمئنا شکست پروژه اعدامهای سیاسی نیز همچون پروژۀ قتلهای زنجیرهای محتوم بوده، و تنها به رسوایی فزاینده حاکمیت خواهدافزود.

بی شک مسئولیت حقوقی و اخلاقی این اعدامهای سیاسی تنها به مسئولان عالیرتبۀ قضایی، که با تایید چنین احکام ناعادلانهای بیش از پیش امید عدالت از این «ویرانۀ قضائی» را از میان بردند، محدود نمیشود. رئیس منتصب قوۀ قضائیه، که فاقد حداقل سابقه در امور قضائی است، سیاستهای این قوه رابراساس نیات و مصالح ولی فقیه تعیین میکند. از این رو وقوع چنین جنایاتی را می توان مصداق بارز دیگری از سقوط شخص اول مملکت از شرط لازمه تصدی منصب رهبری، عدالت، دانست. بیشک مردم ایران نام و نشان کسانی که از بلندگوهای رسمی بر طبل خشونت و اعدامهای بیشتر میکوبند و نام عوامل اجرائی این قتلها را از یاد نخواهند برد: عواملی که با عناوین دادستان و قاضی بر داستانسراییها مضحک بازجویان و نیروهای امنیتی صحه میگذارند و بر این خیالپردازیهای مالیخولیایی لباس حقوقی میپوشانند. شکی نیست که «اطاعت از مافوق» توجیهی بر جنایتپیشگی این ماموران همیشه معذور نخواهد بود و اگر زودتر به آغوش ملت بازنگردند بیشک روزی باید در دادگاهی عادل پاسخگوی اعمال خود شوند.

ضمن ارج نهادن به اعتراض مشترک آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به این اعدامها، از سایر احزاب سیاسی و سیاستمدارانی که هنوز ذرهای از انصاف و علاقه به سرنوشت این مرزبوم برایشان باقی ماندهاست، میخواهیم تا بی درنگ در مقابل این ظلم عیان و جنایت سازماندهی شده واکنش نشان داده، با تمام توان از تکرار این سناریوی جنایتکارانه و خشونت عریان جلوگیری کنند.

در انتها ذکر درسی از تاریخ پر فرازونشیب این مرزو بوم ضروری است. علیرغم تنوع و اختلافات عقیدتی و سیاسی، مردم ایران در محتوم به شکست بودن تکاپوهای حکومتی که در نهایت استیصال برای نمایش «اقتدار» و «ایجاد رعب و وحشت» دست به قتل علنی شهروندان خود بزند، اتفاق نظر دارند. حرکت جمهور مردم ایران در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تجلی این امر بود و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ یادآور این واقعیت برای حاکمان جائر خواهد شد.

پرسا: مهاجرت انبوه دانش آموختگان ایرانی جهت ادامه تحصیل و زندگی ، پتانسیل عظیمی را برای فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در راستای منافع ملی ایران در فراسوی مرزها، به وجود آورده است. قرابت فکری خیل عظیم تازهمهاجرانِ تحصیلکرده با جنبش دانشجویی داخل ایران و ظرفیتهای فراوان نسل دوم مهاجرانِ ایرانیالاصل ترکیبی را مهیا ساختهاست که میتواند فعالیتهای گستردهای را در سراسر دنیا پیگیری کند. پویش راه سبز دانشجویان و دانشآموختگان ایرانی خارج از کشور، پرسا، پویشی است متشکل از طیف گستردهای از این فعالان که با هدف کار تشکیلاتیِ سیاسی جهت همراهی با جنبش سبز ملت ایران گردهم آمدهاند.

تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن, ۱۳۸۸ ۹:۲۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »

آنچه در هفته ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت گذشت …

بابک پاک‌نیا، وکیل محمد رسول‌اف روز چهارشنبه از صدور حکم هشت سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا است برای این فیلسماز شناخته شده ایرانی خبر داد.  “درخت انجیر معابد” جدیدترین فیلم ساخته او قرار است در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن» در فرانسه به نمایش در آید.  حکومت اسلامی در ایران اما از آقای رسول‌اف اجازه کار در ایران و خروج از کشور را گرفته است.

مطالعه »
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

دلفین مینویی افزایش فشار رژیم جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب را گوشزد می‌کند اما در عین حال می‌نویسد که جنبش اعتراضی ایرانیان عمیق و پایدار است. به قول یک دختر نوجوان ایرانی: بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد.

از میانهِ شب…

هان تو…/فرومایهِِ حریص و غَرق در جنون/با غروری ته کشیده/بُغضِِی فرو خورده/لابه، ازحنجره ات بالا میاید/فوران عربده ها در جیبِ ردایت/لکه هایِ سیاهِ رسوایی/در خون- فریاد می زند…

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

جنگ نامتقارن در چالش با حجاب اجباری را کسی وضع نکرده است. شکل‌گیری‌ آن، جنبه‌ی خودبخودی دارد. مرهون عقل خاموش اما هوشمند جامعه است که بر حسب نیاز زمان، آن را از دل بیرون داده و در دامن خویش پرورده است.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

فرجام خواهی از حکم اعدام توماج صالحی…

از میانهِ شب…

جمهوری خواهی چپ…

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

خروج رسول‌اف از ایران؛ بیم‌ها و امیدهای پناهی…