سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴

اعلامیە سە جریان سیاسی در مورد اول ماە مە

امید است کە اول ماە مە امسال، شروع پرتوانی دیگر در پیکارهای برحق زحمتکشان در مسیر موفقیتهای بیشتر و کسب دستاوردهای بهتر باشد. پیکارهایی کە طبقە کارگر را سرانجام بە پیروزی نهایی کە ایجادی جامعەای عاری از فقر، دیکتاتوری و جنگ است رهنمون شود.

حزب کمونیست کردستان عراق ـ نروژ
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ
هواداران حزب تودە ایران ـ نروژ

  اول ماە مە روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان جهان بر تمامی مبارزین و کوشندگان راە آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پیروز باد! امسال در شرایطی بە پیشواز اول ماە مە می رویم کە چە در عرصە جهانی و چە در عرصە منطقەای و کشوری شرایط هرچە سختتری از لحاظ اقتصادی، کار و تامینات اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان تحمیل می شود. رشد بیکاری، گرانی، کاهش درآمد و سیاست نئولیبرالی محدود کردن هرچە بیشتر ضمانت های اجتماعی کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، از جملە شاخصهای این دورە بە حساب می آیند. امری کە باعث رشد مقاومت و مبارزە هرچە بیشتر کارگران شدە و آنان را بیش از پیش بە صحنە پیکارهای اجتماعی و طبقاتی سوق دادە است. از سوی دیگر در صحنە سیاسی علاوە بر تشدید محدودیتها و اختناق در عرصەهای کار ارگانی و صنفی کە لازمە پیشبرد و تضمین حقوق کارگران و منافع طبقاتی آنان می باشد، ما با احتمال برافروختە شدن جنگهای دیگر در منطقە روبرو هستیم کە خود می توانند شرایط را از آنچە کە هست برای کارگران و زحمتکشان دشوارتر و سنگین تر کند. تمایل قوی در محافلی از قدرت، بویژە در میان امپریالیستها، در شعلەورکردن جنگی خانمانسوز وجود دارد کە ما را از سرنوشت منطقە و مردمان آن نگران می کند، و از همین منظر خود را متعهد بە این می بینیم کە در چنین روزی، روز اول ماە مه، روز همبستگی کارگران در جهان، مراتب نگرانی شدید خودمان را در این مورد ابراز کردە و با صدای رسا اعلام کنیم کە صلح شرط بنیادین پیشبرد مبارزە طبقاتی در عرصە مبارزات تاریخی کارگران و زحمتکشان می باشد. امید است کە اول ماە مە امسال، شروع پرتوانی دیگر در پیکارهای برحق زحمتکشان در مسیر موفقیتهای بیشتر و کسب دستاوردهای بهتر باشد. پیکارهایی کە طبقە کارگر را سرانجام بە پیروزی نهایی کە ایجادی جامعەای عاری از فقر، دیکتاتوری و جنگ است رهنمون شود.   پیروز باد رزم مشترک کارگران و زحمتکشان! زندە باد صلح، نابود باد جنگ!   حزب کمونیست کردستان عراق ـ نروژ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ هواداران حزب تودە ایران ـ نروژ   اول مە ٢٠١٢        

تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۱ ۹:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید