دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۴

افزایش بیش از پیش فشار بین المللى براى تعلیق غنى سازى در مخالفت با جمهورى اسلامى، پرچم صلح، دموکراسى و حقوق بشر را برافرازیم!

جمهوريخواهان دموکرات و مستقل ايران، هم مى توانند نشان دهند که با همه وجود، حساسيت لحظه تاريخى کنونى را درک مى کنند و عزم دارند تا به نيازهاى اين لحظه پاسخ گويند، و هم ميتوانند در وضع نوينى که پديد آمده است براى عقب نشاندن جمهورى اسلامى هم در عرصه برنامه هاى ماجراجويانه هسته اى و هم در زمينه سياست هاى سرکوب گرانه آن، هشيارانه و مسئولانه همه امکانات ملى و بين المللى را به خدمت گيرند.

اقدام شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى در اوایل ماه مارس سال ۲۰۰۶ میلادى مبنى بر ارائه گزارش رفتار جمهورى اسلامى در موضوع فعالیت هسته اى به شوراى امنیت سازمان ملل متحد، اراده فراگیر نیرومند جهانى علیه جمهورى اسلامى را به نمایش گذاشت. در ادامه این اقدام، تصمیم اواخر همین ماه پنج عضو دائمى شوراى امنیت و دولت آلمان براى صدور بیانیه مشترک با محتواى تعیین ضرب الاجل ۳۰ روزه براى جمهورى اسلامى در عمل به مطالبات آژانس بین المللى انرژى هسته اى، این اراده جهانى را به وجه نمایان ترى نشان داد و تثبیت کرد. بدین ترتیب، زمینه اعمال فشارهاى عملى علیه این حکومت، بیش از پیش فراهم آمده است. اوضاع تماماً در جهتى سیر مى کند که یا جمهورى اسلامى عقب مى نشیند و تعلیق غنى سازى اورانیوم را مى پذیرد تا شبح خطرات مهلکى که در یک قدمى کشور قرار دارند از آسمان میهن ما دور شود و یا گردن کشى کرده و کشور و مردم ما را به آتش مى کشد. 
دیگر جایى براى خوش بینى هاى بى مورد نیست. جهان تصمیم خود را گرفته است و این جمهورى اسلامى است که باید در برابر این تصمیم، دست به انتخاب بزند. مشى بی بنیاد استفاده از شکاف هاى بین قدرت هاى جهانى، دیروقتى است که خطابودن و بی نتیجه بودن خود را نشان داده است. واقع بینى سیاسى مانع از آنست که تشبثات بیهوده حکومت در بزرگ نمایى اختلافات کشورهاى بزرگ در روش فشار، به هدف قاطع همه اعضاى شوراى امنیت مبنى بر مخالفت مشترک آنان با غنی سازى و بازفرآورى اورانیوم در حیطه عمل جمهورى اسلامى سایه بیفکند تا موضوع مرکزى همسانى هدف جهانیان را ناچیز جلوه نماید. 
آنچه تاکنون پیش رفته و همچنان پیش میرود، همانا شکل گیرى گام به گام وسیع ترین و نیرومند ترین جبهه مخالفت با ماجراجویی هاى هسته اى حکومت جمهورى اسلامى در مقیاس جهانى است. حکومتى که، ۱۸ سال تمام مخفیانه در پى دسترسى به غنى سازى مواد رادیواکتیو با مقاصد شبهه بر انگیز بود. حکومتى که، با تولید موشک هاى بالستیک داراى توان حمل کلاهک هاى هسته اى، سوء ظن همگان را بر انگیخته است. حکومتى که براى همگان در منطقه و جهان غیرقابل اعتماد مى نماید و سخنان و اظهارات مقامات رسمى آن از تریبون هاى رسمى داخلى و دیپلماتیک خارجى سراپا تحریک کننده و فتنه برانگیز است. حکومتى شاخص با اقدامات ماجراجویانه و ماجراآفرینانه، تا بدانجا که حتى کشورهاى داراى مناسبات اقتصادى بسیار گسترده با ایران، بر مهار آن تأکید دارند و مخالف غنی سازى اورانیوم خارج از کنترل آژانس بین المللى انرژى هسته اى، توسط آن هستند و اجازه نمى دهند که این حکومت شرایط بازفرآورى سوخت هسته اى را داشته باشد. 
هر اقدام در سطح بین المللى علیه جمهورى اسلامى، در خدمت هدف ثابت و پایدار جهانیان در مهار برنامه هسته اى این رژیم است و هرگونه امتناع رژیم از تعلیق غنی سازى اورانیوم، به معنى تنگ تر شدن حلقات فشار از سوى جهانیان خواهد بود. روشن است که ادامه ماجراجویی هاى جمهورى اسلامى، کشور ما را در معرض مخاطرات سنگین قرار خواهد داد و تبعات سماجت این حکومت در برابر مقررات مدنظر آژانس بین المللى انرژى اتمى، مردم ما را با خطر محاصره اقتصادى و حتى با مهلکه تعرض نظامى و جنگ روبرو خواهد کرد. این درست است که محاصره اقتصادى را کشورهاى دیگر اعمال خواهند کرد، اما این جمهورى اسلامى است که زمینه ساز آنست و این جمهورى اسلامى است که با عقب نشینى از برنامه هاى ماجراجویانه خود مى تواند این خطر را از مردم ایران دور سازد.این نیز روشن است که تعرض نظامى از بیرون صورت خواهد گرفت، اما این جمهورى اسلامى است که به چنین فاجعه اى میدان مى دهد و این جمهورى اسلامى است که با دست برداشتن از ماجراجویی هاى خود، مى تواند این احتمال مرگبار و ویرانگر را خنثى کند. جمهورى اسلامى، طى یکسال گذشته با پافشارى بر نیات ضدملى خود که به دروغ آنرا یک مبارزه ملى جلوه مى دهد، وسیع ترین اجماع جهانى را علیه ایران شکل داده است و تنها با عقب نشینى آن است که جهان خواهان صلح مى تواند حساب خود را از مراکز و حکومت هاى جنگ افروز جدا کند. 
ما در این لحظات خطیر باردیگر بر این حقیقت تاریخى تکیه مى کنیم که در این بحران خطرناک، مردم ایران با خلاء یک اپوزیسیون مستقل و متحد روبرو هستند. اپوزیسیونى که، بتواند منافع ملى کشور و مصالح مردم ایران را نمایندگى کند و مسئولانه بکوشد که بر اجماع جهانى علیه برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى در سمت تحقق آزادى، جمهوریت ، دموکراسى و صلح در ایران تأثیر بگذارد. این اپوزیسیون مى تواند صداى صلح خواهى و آزادی خواهى مردم ایران را به گوش جهانیان برساند. این اپوزیسیون قادر است جمهورى اسلامى را به عقب بنشاند و به آن اجازه ندهد که زیر پرچم دروغین دفاع از منافع ملى ایران، نقشه هاى شوم خود را پیش ببرد. این اپوزیسیون مى تواند نشان دهد که طرفدار صلح در منطقه، مخالف تروریسم و بنیادگرایى است، استقبال کننده حمایت هاى معنوى خارجیان از مبارزات مردم ایران و به سود مردم ایران است و در همانحال، مخالف محاصره اقتصادى و هرگونه تعرض نظامى علیه کشورمان و مخالف اپوزیسیون سازى و حکومت تراشى دیگران در ایران است. این اپوزیسیون مى تواند مرز صریح خود را با سناریوهایى همچون اختصاص کمک ۷۵ میلیون دلارى دولت بوش به اپوزیسیون ایران نشان دهد و در مقابل، از هر دولت و قدرت مدعى دفاع از دموکراسى و آزادى در ایران بخواهد که تحت هیچ شرایطى و زیر هیچ توجیهى، بر نقض وسیع و خشن حقوق بشر در ایران چشم بر نبندند. 
جمهوریخواهان دموکرات و مستقل ایران، هم مى توانند نشان دهند که با همه وجود، حساسیت لحظه تاریخى کنونى را درک مى کنند و عزم دارند تا به نیازهاى این لحظه پاسخ گویند، و هم میتوانند در وضع نوینى که پدید آمده است براى عقب نشاندن جمهورى اسلامى هم در عرصه برنامه هاى ماجراجویانه هسته اى و هم در زمینه سیاست هاى سرکوب گرانه آن، هشیارانه و مسئولانه همه امکانات ملى و بین المللى را به خدمت گیرند. 
بر جمهوریخواهان دموکرات و مستقل است که صداى سوم و نیروى سوم در میدان بحران هسته اى کنونى را هرچه نیرومندتر و رساتر بازتاب دهند و پرچم مبارزه با جمهورى اسلامى را با خواست عاجل صلح، دموکراسى و حقوق بشر برافرازند. 

هیئت سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۵ 

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین, ۱۳۸۵ ۷:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…