پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۱

اندیشه رهبری، تکنوکراسی “صفویه”، “کورش بخواب”،”مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، و”میلیونها نفر”سرگذشتی حدود چهارصد ساله بعلاوه سی سال و منهای هزار و چهارصد سال

نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، "خرسی در خزینه" ایران بوده است و نه "استیلای" عربها از یكسو، و نه اصولاً "سلطنت" پهلوی سلطنت بوده است و نه "سلطنت مطلقه" غرب اروپا یا "دسپوت روشنگر" شرق اروپا از سوی دیگر

راستی ما ایستاده ایم یا زمان ایستاده است؟
سالها پیش رساله دکترایم در برنامه ریزی را ارائه می دادم. پس از این که من حرفهایم را زدم، یکی دوتا از اعضای کمیته که هم از شخصیتهای سرشناس علمی، و هم سیاسی، و هم حزبی در سطح ملی با حجم آرایی که جمعاً حدود بیش از نیمی از کل آرای تمام انتخابات سرنوشت ساز آن “سرزمین” را تشکیل می داد، از من راجع به منابعی که عمدتاً استفاده کرده بودم سوالی کردند، و اساساً سئوال شان این بود که شما از منابع خود نظام (سازمان برنامه، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، …) بسیار استفاده کرده اید، آیا فکر نمی کنید که این منابع و داده ها ساختگی و مغشوش باشند، و پس نامعتبر برای یک کار تحقیقی و آکادمیک در این سطح. من عمدتاً از سه منبع استفاده کرده بودم که بترتیب و بدون هرگونه اولویتی عبارت بودند از منابع دولتی و وابستگا نشان، منابع حزب توده ایران، و منابع چریکهای فدایی خلق ایران (زمان حدود نیمه نخست سالهای پنجاه شمسی است). در پاسخ به سئوالات فوق چنین گفتم: «نظام حاکم، در جمع، صادقترین و محکمترین مدافع با چنگ و دندان خود است و از این بابت دروغ نمی گوید و لاپوشانی هم نمی کند. حزب توده ایران تنها مجموعه ی ساختاربندی شده ایست که بدون داشتن ریشه و منافع خاص ایل و قبیله یی، اساساً بوجود آمده است که کل نظام اجتماعی را، که قدرت حاکم نیز بخشی از آن است، از بنیان در آورد و نظامی دیگر را جانشین آن کند و تجربه نشان داده است که از این بابت “با پیمانه پر و بدون شوخی” حضور داشته است. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هم که اگر از این حجم پشتوانه مستقیماً برخوردار نیست، اما این نیز خود را بر اساس فوق تعریف کرده و “با پیمانه پر و بدون شوخی” خود را ارائه داده است.» سایر منابع در حقیقت ترکیبها و یا تقلیدهای منافع خاصی از این سه منبع بودند و بنابراین از اعتبار عینی علمی لازم برا ی کار تحقیقاتی ودانشگاهی برخوردار نبودند. اینها هرچه بیشتر می خواستند “کاسه داغتر از آش” و “کاتولیک تر از پاپ” باشند، بهمین نسبت از اعتبارشان در حوزه مورد نظر علمی فوق کاسته می شد.
این پاسخ آنها را جدیتر از جدی قانع کرد. نکته در این است که مضموناً دومنبع بیشتر نبودند، یکی می گفت “الا و بلا باید سر به تنم باشد و بمانم” و دیگری می گفت “الا و بلا نباید سر به تنت باشد و بمانی”. من از خوانش تاریخی (یعنی نقد گذشته) اینها در مرحله آنالیتیکال، و بجان هم انداختن شان در مرحله سینتتیکال، چنان “آب گل آلودی” ساختم که وقتی ته نشین کرد و زلال شد مرا با بالاترین نمره فارغ التحصیل کرد و از “طنز روزگار”، از پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت، فاصله بین خشگ شدن مرکب این رساله، “خوابیدن کورش”، “بهر ایرانی یک پیکان”، “بیدار شدن میلیونها نفر” و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، از نظر نقد گذشته و تولید تاریخ، تنها لحظه یی بوده است تمامی ناپذیر. شاه واقعاً همان ویژگی واقعبینانه را داشت که وقتی گفت “کورش بخواب که ما بیداریم” بهمان نسبت حقیقت را می گفت که وقتی گفت “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”- همان استدلال در پاسخ به کمیته دکترا. از آنجا تا اینجا شاه، در حقیقت، “ازقانع ترین مدافعان به قاطع ترین اپوزیسیون برانداز خود” تبدیل شد. این نشان می دهد که نه از “روزگار بیخبر” بود و نه ” ساده نگر”. از پشتوانه اشرافیت نمی آمد و بهمین دلیل “سلطنت طلب نیز نبود”. جالب است که او، در پایان، آنقدر که “توده یی و فدایی” بود، نماینده و سخنگوی باصطلاح بورژوازیی که دائما ژتونهایش را از روی شرطبندی بین دموکراتها و جمهوریخواهان اینور و آنور می کرد، نشد. این بوژوازی موقع خواباندن کورش متوجه نشده بود که شاه نیز ژتونش را فوراً جابجا خواهد کرد و موقع “بیداری میلیونی” و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، هنوز پشت “برجهای کنترل مرزهای کوهی شبح اروپایی” از خود می پرسید “میلیونها نفر چگونه از آنطرف مرزها آمده اند؟”. معمایی که عنوان “ما باران می خواستیم ولی سیل آمد” در حقیقت هم ترجمه “مودبانه، زیرکانه و باب روز شده” سوال فوق بود، و هم پاسخی که موضوع سؤال در حقیقت اعتقادش نیز بود. هنوز هم داستان این است که چگونه می توان تیری با دو نشان زد، هم آنها را “به آنطرف مرز” فرستاد و هم “سیل را به باران” تبدیل کرد. نوشته “سی سال …” در حقیقت سعی کرده است که از “خواباندن کورش” تا “میلیونها”، و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، تا معضل “پس فرستادن و به باران تبدیل کردن” را پوششی کم و بیش نظام مند، و تحرکی به گفتگو بدهد. اما باید اذعان داشت که نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، “خرسی در خزینه” ایران بوده است و نه “استیلای” عربها از یکسو، و نه اصولاً “سلطنت” پهلوی سلطنت بوده است و نه “سلطنت مطلقه” غرب اروپا یا “دسپوت روشنگر” شرق اروپا از سوی دیگر. نادیده گرفتن “میلیونها” در کمیت، پرونده گذشته هزار و چهارصد ساله، چهار صد بعلاوه سی ساله را نابسته نگهمیدارد، و از این طریق مانع دیدن “میلیونها” در کیفیت می شود؛ این جا همان جایی است که در نظر و تاریخ (نقد گذشته) باید گفت انقلاب سوسیالیستی ایران و دولت (استیت) خلقی پایه گذاشته شده است و از اینجا تا تحققش دیگر همانا در کانکرت اجتماعی عینی موضوع بحث است.
نباید آن قدر دموکرات منش بود که فقط سؤال و سؤال کردن را اشاعه داد و این راعین دمکراسی دانست و در اسکولاستیسیسم ماقبل ماکیاولی فرو افتاد و غرق شد، و نباید این قدر “مدرنیته، سکولاریسم، منورالفکری” را که هردو خود مفاهیمی زاده و پرورده ودرونی تفکر الهیاتی مسیحیت قرون وسطی بمنظور استقرار قطعی محافظه کاری فئودالی (حفظ ساختار قدرت فئودالی) ولاپوشانی آنچه که از باز پس گرفتن اسپانیا وجنگهای صلیبی ببعد کرده بودند، “اوسای نقد گذشته” (تولید تاریخ) کرد که در پوشش آن امکان و اجازه “نعل وارونه زدن” و یا “یکی به نعل و یکی به میخ زدن” بوجود آید و همه جا پر از “دانشمند”ها و”دکتر” هایی شود که ما و همه چیز را در عالم ارواح، و جمجمه ها و اسکلت های بدون تاریخ در بدر و سرگردان کند.

تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۱:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران