سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱

اندیشه رهبری، تکنوکراسی “صفویه”، “کورش بخواب”،”مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، و”میلیونها نفر”سرگذشتی حدود چهارصد ساله بعلاوه سی سال و منهای هزار و چهارصد سال

نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، "خرسی در خزینه" ایران بوده است و نه "استیلای" عربها از یكسو، و نه اصولاً "سلطنت" پهلوی سلطنت بوده است و نه "سلطنت مطلقه" غرب اروپا یا "دسپوت روشنگر" شرق اروپا از سوی دیگر

راستی ما ایستاده ایم یا زمان ایستاده است؟
سالها پیش رساله دکترایم در برنامه ریزی را ارائه می دادم. پس از این که من حرفهایم را زدم، یکی دوتا از اعضای کمیته که هم از شخصیتهای سرشناس علمی، و هم سیاسی، و هم حزبی در سطح ملی با حجم آرایی که جمعاً حدود بیش از نیمی از کل آرای تمام انتخابات سرنوشت ساز آن “سرزمین” را تشکیل می داد، از من راجع به منابعی که عمدتاً استفاده کرده بودم سوالی کردند، و اساساً سئوال شان این بود که شما از منابع خود نظام (سازمان برنامه، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، …) بسیار استفاده کرده اید، آیا فکر نمی کنید که این منابع و داده ها ساختگی و مغشوش باشند، و پس نامعتبر برای یک کار تحقیقی و آکادمیک در این سطح. من عمدتاً از سه منبع استفاده کرده بودم که بترتیب و بدون هرگونه اولویتی عبارت بودند از منابع دولتی و وابستگا نشان، منابع حزب توده ایران، و منابع چریکهای فدایی خلق ایران (زمان حدود نیمه نخست سالهای پنجاه شمسی است). در پاسخ به سئوالات فوق چنین گفتم: «نظام حاکم، در جمع، صادقترین و محکمترین مدافع با چنگ و دندان خود است و از این بابت دروغ نمی گوید و لاپوشانی هم نمی کند. حزب توده ایران تنها مجموعه ی ساختاربندی شده ایست که بدون داشتن ریشه و منافع خاص ایل و قبیله یی، اساساً بوجود آمده است که کل نظام اجتماعی را، که قدرت حاکم نیز بخشی از آن است، از بنیان در آورد و نظامی دیگر را جانشین آن کند و تجربه نشان داده است که از این بابت “با پیمانه پر و بدون شوخی” حضور داشته است. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هم که اگر از این حجم پشتوانه مستقیماً برخوردار نیست، اما این نیز خود را بر اساس فوق تعریف کرده و “با پیمانه پر و بدون شوخی” خود را ارائه داده است.» سایر منابع در حقیقت ترکیبها و یا تقلیدهای منافع خاصی از این سه منبع بودند و بنابراین از اعتبار عینی علمی لازم برا ی کار تحقیقاتی ودانشگاهی برخوردار نبودند. اینها هرچه بیشتر می خواستند “کاسه داغتر از آش” و “کاتولیک تر از پاپ” باشند، بهمین نسبت از اعتبارشان در حوزه مورد نظر علمی فوق کاسته می شد.
این پاسخ آنها را جدیتر از جدی قانع کرد. نکته در این است که مضموناً دومنبع بیشتر نبودند، یکی می گفت “الا و بلا باید سر به تنم باشد و بمانم” و دیگری می گفت “الا و بلا نباید سر به تنت باشد و بمانی”. من از خوانش تاریخی (یعنی نقد گذشته) اینها در مرحله آنالیتیکال، و بجان هم انداختن شان در مرحله سینتتیکال، چنان “آب گل آلودی” ساختم که وقتی ته نشین کرد و زلال شد مرا با بالاترین نمره فارغ التحصیل کرد و از “طنز روزگار”، از پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت، فاصله بین خشگ شدن مرکب این رساله، “خوابیدن کورش”، “بهر ایرانی یک پیکان”، “بیدار شدن میلیونها نفر” و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، از نظر نقد گذشته و تولید تاریخ، تنها لحظه یی بوده است تمامی ناپذیر. شاه واقعاً همان ویژگی واقعبینانه را داشت که وقتی گفت “کورش بخواب که ما بیداریم” بهمان نسبت حقیقت را می گفت که وقتی گفت “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”- همان استدلال در پاسخ به کمیته دکترا. از آنجا تا اینجا شاه، در حقیقت، “ازقانع ترین مدافعان به قاطع ترین اپوزیسیون برانداز خود” تبدیل شد. این نشان می دهد که نه از “روزگار بیخبر” بود و نه ” ساده نگر”. از پشتوانه اشرافیت نمی آمد و بهمین دلیل “سلطنت طلب نیز نبود”. جالب است که او، در پایان، آنقدر که “توده یی و فدایی” بود، نماینده و سخنگوی باصطلاح بورژوازیی که دائما ژتونهایش را از روی شرطبندی بین دموکراتها و جمهوریخواهان اینور و آنور می کرد، نشد. این بوژوازی موقع خواباندن کورش متوجه نشده بود که شاه نیز ژتونش را فوراً جابجا خواهد کرد و موقع “بیداری میلیونی” و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، هنوز پشت “برجهای کنترل مرزهای کوهی شبح اروپایی” از خود می پرسید “میلیونها نفر چگونه از آنطرف مرزها آمده اند؟”. معمایی که عنوان “ما باران می خواستیم ولی سیل آمد” در حقیقت هم ترجمه “مودبانه، زیرکانه و باب روز شده” سوال فوق بود، و هم پاسخی که موضوع سؤال در حقیقت اعتقادش نیز بود. هنوز هم داستان این است که چگونه می توان تیری با دو نشان زد، هم آنها را “به آنطرف مرز” فرستاد و هم “سیل را به باران” تبدیل کرد. نوشته “سی سال …” در حقیقت سعی کرده است که از “خواباندن کورش” تا “میلیونها”، و “مردم صدای انقلابتان را شنیدم”، تا معضل “پس فرستادن و به باران تبدیل کردن” را پوششی کم و بیش نظام مند، و تحرکی به گفتگو بدهد. اما باید اذعان داشت که نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، “خرسی در خزینه” ایران بوده است و نه “استیلای” عربها از یکسو، و نه اصولاً “سلطنت” پهلوی سلطنت بوده است و نه “سلطنت مطلقه” غرب اروپا یا “دسپوت روشنگر” شرق اروپا از سوی دیگر. نادیده گرفتن “میلیونها” در کمیت، پرونده گذشته هزار و چهارصد ساله، چهار صد بعلاوه سی ساله را نابسته نگهمیدارد، و از این طریق مانع دیدن “میلیونها” در کیفیت می شود؛ این جا همان جایی است که در نظر و تاریخ (نقد گذشته) باید گفت انقلاب سوسیالیستی ایران و دولت (استیت) خلقی پایه گذاشته شده است و از اینجا تا تحققش دیگر همانا در کانکرت اجتماعی عینی موضوع بحث است.
نباید آن قدر دموکرات منش بود که فقط سؤال و سؤال کردن را اشاعه داد و این راعین دمکراسی دانست و در اسکولاستیسیسم ماقبل ماکیاولی فرو افتاد و غرق شد، و نباید این قدر “مدرنیته، سکولاریسم، منورالفکری” را که هردو خود مفاهیمی زاده و پرورده ودرونی تفکر الهیاتی مسیحیت قرون وسطی بمنظور استقرار قطعی محافظه کاری فئودالی (حفظ ساختار قدرت فئودالی) ولاپوشانی آنچه که از باز پس گرفتن اسپانیا وجنگهای صلیبی ببعد کرده بودند، “اوسای نقد گذشته” (تولید تاریخ) کرد که در پوشش آن امکان و اجازه “نعل وارونه زدن” و یا “یکی به نعل و یکی به میخ زدن” بوجود آید و همه جا پر از “دانشمند”ها و”دکتر” هایی شود که ما و همه چیز را در عالم ارواح، و جمجمه ها و اسکلت های بدون تاریخ در بدر و سرگردان کند.

تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۱:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…