چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲

اولین علامت «طوفانی که درراه است؟»

امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تادوازده نفری تروریستهااز مرزتخارافغانستان عبورنموده وباحمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررازخمی ساخته اند.

امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تادوازده نفری تروریستهااز مرزتخارافغانستان عبورنموده وباحمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررازخمی ساخته اند.
ظاهراًاین موضوع دررسانه هاعادی جلوه می کند ودرراستای زدوخورد بین قاچاقبران ونیروهای امنیتی مرزی تاجیکستان مورد ارزیابی قرارمیگیرد. امااگرآنطوریکه روسها وتاجیکهامیگویند؛ این حمله درراستای تدارک آشوبهای بنیادگرایانه درآسیای میانه باشد، برای مردم ماخبرفوق العاده غم انگیز وسرآغاز ویرانگری های وحشتناکی خواهدبود. دراین صورت طوفان واقعاً به راه خواهد افتاد(۱). روسها وتاجیکهابارهااعلام داشته اندکه بنیادگراهای بین المللی به وسیله نیروهای امریکائی درمرزهای تاجیکستان انتقال داده شده اندتاجنگ رادرآسیای میانه مشتعل سازندوبرای طرداین نقشه شوم به پیمانه غیرقابل تصوری ازجانب روسیه وتاجیکستان وبه طورکلی درکادر پیمان امنیت دسته جمعی (روسیه، بلاروس ، قزاقستان، قیزغیزستان، ارمنستان وتاجیکستان)آمادگی گرفته اند.
ازاخباربرمی آیدکه تاکنون نیروهای امنیتی تاجیکستان باهاوان وهلیکوپترواردعمل شده وبا دقت متجاوزین رادنبال میکنند.
تاجیکستان وروسیه درتعامل وتفاهم کامل بارهابرای دادن جواب متناسب به هرنوع تجاوزی ازخاک افغانستان ابرازآمادگی نموده اند. این آمادگی رادرمقیاس رودرروئی نیابتی بانیروهای امریکائی باید دید. بیهوده نیست که روسهاحتی راکت هیبتناک اسکندرادرمرز باافغانستان مستقرکرده اند. در مانورهای نظامی ای که تقریباً هرسال دراین مرزهاانجام میشود، نیروهای روسی حتی بمب افگنهای استراتیژیک هسته ای راواردمیدان کرده وپیشرفته ترین راکتهای ویرانگر خویش رادراین عرصه بکاربرده اند. این اقدام روسهاباروشنی پیامی است برای امریکائی هاکه اگراغتشاشاتی را(مانند آنچه درسوریه به وسیله بنیادگراهای اسلامی براه انداختند) درآسیای میانه به میان آورندبا نیروی سرکوبگرجهنم سازروبروخواهندشد.
حالا این سوال مطرح است که بالاخره بعد ازتدارکات چندین ساله ای که امریکائیهابرای ایجادفتنه درآسیای میانه براه انداخته اند، حمله امروزی برخاک تاجیکستان پیش درآمدآغازجنگ وآزمایشی برای سنجش عکس العمل روسها است ویا اینکه واقعاًناشی از عملکردنابخردانه قاچاقچیان است. بهرحال حوادث بعدی وتحقیق درقبال حادثه امروزماهیت امررانشان خواهدداد. هرچه باشد عکس العمل تاجیکستان علامت گویائی است برای آنانیکه در مرزهای آسیای میانه به تدارک آشوب می پردازند.
آیاامریکائی ها ازشکستهای پی درپی درسوریه بکلی امیدخودرادراین کشور ازدست داده اند ودرفکر ایجادبلوای دیگری برای انتقام گیری از روسها هستندوحمله امروزنوعی پیش درآمداست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) مدتی قبل درباره تدارک این نوع جنگهانوشته ای داشتم تحت عنوان«طوفان درراه است»که باردیگر توجه خوانندگان عزیررابه آن معطوف میدارم.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۷ شهریور, ۱۳۹۷ ۹:۱۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟