جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵

با وجود اجرای طرح امنیت اجتماعی٬ قتل٬ تجاوز و کودک آزاری در جامعه ادامه دارد

گزارش های پیشین٬ حاکی از افزایش خشونت علیه زنان در جامعه است و با افشای بخشی از خشونت ها شاهد هراس مردم در جامعه هستیم . ترس از نا امنی موجود در جامعه شرایط بدی را خصوصا برای زنان پدید آورده است

گزارش های پیشین٬ حاکی از افزایش خشونت علیه زنان در جامعه است و با افشای بخشی از خشونت ها شاهد هراس  مردم در جامعه هستیم . ترس از نا امنی موجود در جامعه شرایط بدی را خصوصا برای زنان پدید آورده است. در این شرایط نیروی انتظامی طرح امنیت اجتماعی و کنترل حجاب زنان را با شدت پیگیری می کند و سردار احمدی مقدم در تاریخ ۱۰ مهر ماه در نشست خبری گفت: جنایت کمتر شده، چون وضعیت حجاب بهتر شده است. به گزارش خبرآنلاین سردار اسماعیل احمدی مقدم در نشست خبری خود گفت: «ظاهر جامعه از نظر اخلاقی بهبود پیدا کرده است. چون همگام با ناجا، ادارات، رسانه ها و بخش هایی دیگر از جامعه وارد عمل شده اند.»

به گفته وی نتیجه ورود بخش های دیگر به موضوع حجاب، بهبود وضعیت ظاهری جامعه و کاهش جرائم جنایی و اخلاقی است.

بر اساس گفته های احمدی مقدم نگاهی می اندازیم به خشونت هایی که در دو ماهه شهریور و مهر بر زنان و کودکان اعمال شده و در خبرگزاری های کشور بازتاب داشته است .

اول شهریور ماه آفتاب از کشف جسد زن صیغهای بر ترک موتورسیکلت و بازداشت قاتل بعد از حمله به مردم خبر داد.

ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻳﮏ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻗﻮﭼﺎﻥ، ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺐ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﮑﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﮎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﮑﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﮑﻠﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭ پس از مدتی فرار ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ و ﻧﻘﺶ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺪ. ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺟﺴﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﮑﻠﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﺵ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ.

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺳﺖ: ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻭﻱ ۲ نفر ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴسی ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻧﺪ.

ﺩﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﺸﺖ ﮐﻼﻧﺘﺮﻱ ﺁﺑﮑﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮﺩﻧد.

پنجم شهریور ماه جوانی که به اتهام قتل همسر سابقش دستگیر شده است در اعترافات جدیدی عنوان کرد که پدرم جسد همسر سابقم را به آتش کشیده است.

متهم این پرونده که از همسرش جدا شده بود گفت: در حالی که من از بازگشت به زندگی صحبت می کردم او هم چنان به من کم محلی می کرد و مدام با تلفن همراهش مشغول بود. دیگر داشتم عصبانی می شدم که با فریاد او را خطاب قرار دادم و از بی محلی هایش گلایه کردم.

وی اضافه کرد: او نیز که توقع چنین برخوردی را نداشت عصبانی شد و با من به مشاجره پرداخت در همین حال من شال او را از روی سرش کشیدم و به دور گردنش انداختم. آن قدر فشار دادم تا چهره اش کبود شد و دیگر نبضش نمی زد. ترسیده بودم، به همین دلیل هم با پدرم تماس گرفتم و ماجرا را به او گفتم، دقایقی بعد پدرم با موتور سه چرخه اش که با آن کارتن جمع می کند نزدم آمد و جسد را در قسمت بار موتور سهچرخهای قرار دادیم تا آن را در محلی پنهان کنیم. پدرم گفت تو هم سوار شو! اما من به این بهانه که موتورسیکلتم را نمی توانم این جا رها کنم با او نرفتم. پدرم جسد را با خود برد و من دیگر نمی دانم آن را چکار کرد. تحقیقات روی این پرونده هنوز ادامه دارد.

در ۱۳ شهریور ماه مادر و دختری بامداد یکشنبه با ضربات چاقو در منزل شان در خیابان پیروزی بهقتل رسیدند. با بررسی صحنه وقوع جنایت و بررسی اجساد به مادر و دختر به اسامی «مینو» ۵۲ ساله و «مینا» ۲۲ ساله آثار ضربات متعدد ناشی از اصابت جسم تیز شبیه چاقو بر روی اجساد مشاهده و با حضور عوامل پزشکی قانونی و تشخیص هویت در محل، علت مرگ نیز «شدت جراحات وارده ناشی از اصابت جسم تیز» اعلام شد. عاملین این قتل هنوز کشف نشده اند.

۱۴ شهریور با تلاش مأموران پلیس آگاهی استان تهران و البرز راز قتل زن جوان و جنین ۹ ماهه اش کشف و همسر مقتوله به جرم قتل دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران و البرز در پایان گفت: «عباس» پس از ارائه مدارک و مستندات لازم و تفهیم دلایل٬ لب به اعتراف گشود و اذعان کرد که همسرم پس از باردار شدن و پی بردن به ارتباط من و مینا (معشوقه ام ) اشتیاق چندانی به زندگی با من نداشت و همیشه بدخلقی می کرد و این رفتار او باعث شد که روز حادثه عصبانی شده و با تهیه سم کشنده نقشه قتل را طرح ریزی کرده و همسرم نیز وقتی سم را خورد حالش وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان در حالی که جنین ۹ ماهه در شکم داشت فوت کرد.

متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در تاریخ ۱۵ شهریور مردی سه دخترش را به خاطر انگیزه ای نامعلوم به قتل رساند. متهم به قتل به نام محمود٬ مردی سابقهدار است که چندی قبل به اتهام کلاهبرداری بازداشت و بعد از محاکمه به تحمل حبس محکوم شد. او در حالی که دوران محکومیتش را می گذراند، برای شرکت در مراسم عروسی دخترش از زندان مرخصی گرفت و بیرون آمد. محمود روز حادثه به بهانه اینکه برای جشن می خواهد خرید کند با سه دختر ۱۹، ۱۲ و ۷ سالهاش از خانه بیرون رفت. ساعاتی بعد در حالی که همسر محمود در خانه منتظر اعضای خانوادهاش بود، شوهرش را دید که با یک سلاح در دست وارد منزل شد.

 

مرد میانسال به شدت مضطرب و پریشان بود. او در جملاتی کوتاه به زنش خبر داد هر سه دخترشان را به قتل رسانده و سپس از خانه فراری شد. در حال حاضر تجسس برای یافتن مرد فراری ادامه دارد.

در تاریخ ۲۹ شهریور : رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از قتل دختر ۱۹ ساله ای بهدست پدرش در زابل خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محسن عطار با اعلام این خبر افزود: در پی اعلام یک مورد فوت مشکوک در یکی از روستاهای زابل، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با اکیپی از ماموران، برای بررسی صحنه جرم به محل حادثه مراجعه کردند.

وی ادامه داد: ماموران پس از رسیدن به محل با جسد دختر ۱۹ ساله ای برخورد کردند که آثار ضرب و جرح روی دستها و سر وی مشهود بود.

بنا به گفته رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، پس از اقرار صریح متهم، وی به مرجع قضایی معرفی و با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد روانه زندان شد.

در تاریخ ۹ مهرآفتاب نوشت جوان ایلامی که دختر ۱۳ ساله ای را به دلیل دوستی با یک پسر به قتل رسانده است، انتظار قصاص را می کشد.

ایرج، ۲۷ ساله با ظاهری که حکایت از پریشانی فراوان دارد، گفت: یک روز در خیابان با زهرا آشنا شدم، مدتی با هم بودیم، بعد مادرش و دخترخالهاش را در جریان گذاشت و قرار بود با هم ازدواج کنیم. وی، افزود: رابطه ما ادامه داشت تا این که بعد از مدتی متوجه شدم، زهرا با پسر دیگری ارتباط دارد و از او خواستم در مورد این کارش توضیح دهد، اما جواب سر بالا میداد و می گفت من از اول تو را دوست نداشتم به همین دلیل او را به مکانی خلوت کشاندم و خفه اش کردم.

همچنین پسر جوانی، دختری را که با وی ارتباط داشت، به قتل رساند، زیرا تماس های تلفنی او را مشکوک میدانست. ماموران در تحقیقات اولیه دریافتند مقتوله توسط جوانی حدودا ۲۴ ساله به نام پیام که در محل حادثه حضور داشت، به قتل رسیده است. متهم به قتل در اعترافات خود مدعی شد که شب حادثه تلفن همراه بهاره به صدا درآمد و هنگامی که از او در مورد شخص تماس گیرنده سوال پرسیدم، درگیری آغاز شد و سرانجام با کوباندن سر بهاره به تخت، او را از پا درآوردم.

در ۱۲ مهرماه رابطه پنهانی دختری جوان با مردی غریبه به قیمت جانش تمام و باعث شد برادرش او را در خواب خفه کند. اوایل شهریورماه به ماموران پلیس آگاهی استان فارس خبر رسید دختری جوان در خانهاش بهطرز مشکوکی فوت شده است. زمانی که کارآگاهان جنایی در محل حادثه حاضر شدند در تحقیقات مقدماتی معلوم شد دختر ۲۳ساله بهنام راحله به قتل رسیده است. جسد دختر جوان در رختخواب و در حالی کشف شد که اطراف گلویش کبودی های زیادی به چشم می خورد . مادر راحله نزد ماموران رفت و پسرش را به عنوان قاتل دخترش معرفی کرد.

او گفت: پسرش جواد از مدت ها قبل با خواهرش اختلاف داشت و حتی چند مرتبه او را به مرگ تهدید کرده بود و سرانجام شب گذشته او را در خواب خفه کرد.

متهم به قتل گفت: چند روز فکر کردم تا راه مناسبی برای کشتنش پیدا کنم تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای کشتن او خفه کردنش است. شب حادثه در حالی که همه خواب بودند سراغ راحله رفتم.

روسریاش را از کنار دستش برداشتم و آن را دور گلویش گره زدم. آن زمان او هنوز خواب بود. در حالی که خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود دو سر روسری را از دو طرف محکم کشیدم و پیش از آنکه راحله بتواند عکسالعملی از خودش نشان دهد، او را کشتم. بعد هم به رختخوابم رفتم و خوابیدم. من از این کارم ذرهای هم پشیمان نیستم. راحله با این کارش آبروی خانوادگیمان را برده بود و باید مجازات می شد.

۲۰ مهرماه خبرگزاری مهر خبر از اسیدپاشی دیگری در اردبیل داد. مادر سما کوچولو که خود در آستانه جوانی است و ۱۸ سال بیشتر ندارد، چند روز پیش در مراجعه به منزل و پیش چشم ده ها شهروند از سوی یکی از خواستگاران سابق خود قربانی اسیدپاشی شد و هم اکنون در وضعیت وخیمی بسر می برد.

در این حادثه مجرم در انظار عمومی و در حالی که برخی از همسایه ها شاهد ماجرا بوده اند، ظرف دو لیتری اسید را بر گردن، دست و سر و صورت “سیما” مادر “سما” خالی می کند.

این حادثه موجب شده سما دختر کوچکی که به همراه مادر خود قربانی اسیدپاشی شده است، هنوز در شوک حادثه پیش آمده با نگاه منتظر خود جویای پاسخی برای فاجعه ای باشد که خارج از توان و پذیرش ذهن پاک و کودکانه اوست.

طبق اظهارات شاهدان ماجرا عامل این حادثه تلخ در هنگام ارتکاب جرم سیما را به مرگ تهدید کرده و اسیدپاشی را به دلیل پاسخ منفی قربانی برای ازدواج کافی ندانسته است عامل این حادثه هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

کودک آزاری بازهم قربانی می گیرد

معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از وقوع هفت هزار مورد کودکآزاری طی سال گذشته در کشور خبر داد.

زنگانه در خصوص آخرین وضعیت کودکآزاری و همسر آزاری در کشور گفت: اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی برای جلوگیری از مواردی همچون سالمند آزاری، معلول آزاری، همسر آزاری و کودک آزاری راه اندازی شد و در سال گذشته هفت هزار مورد کودک آزاری و هشت هزار مورد همسر آزاری به این اورژانس گزارش و توسط مددکاران بهزیستی به آن ها رسیدگی شد.

با وجود ۷ هزار کود آزاری گزارش شده در سازمان بهزیستی ٬ متاسفانه این روند باز ادامه دارد به گزارش ایسنا در پی وقوع یک مورد کودک آزاری در همدان٬ رییس پلیس آگاهی همدان با تشریح جزییات این پرونده گفت:«آرش» قربانی آزار ناپدری معتادش به همراه مادرش به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری شدند.

وی با بیان اینکه مادر «آرش» نیز به علت شدت جراحات وارده ناشی از ضرب و شتم این مرد معتاد به همراه کودک خردسالش در بیمارستان بستری شده بود به ایسنا گفت: پس از این حادثه مادر این طفل و دیگر بستگان مادری «آرش» از این مرد شکایت کرده و متهم ماه گذشته بازداشت و پرونده به همراه متهم تحویل مقام قضایی داده شد.

 

به گزارشاعتماد مادری که کودک ۱۶ روزه خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در بخش روانی بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد بستری شد. مادر ۲۰ساله یی که گفته میشود بر اثر افسردگی بعد از زایمان با چاقو ضربهیی را به نوزاد ۱۶ روزه خود وارد کرده بود، بعد از اینکه از ناحیه قفسه سینه اقدام به خودزنی می کند، به بیمارستان ۲۲ بهمن منتقل شد.

همچنین محدثه دختر بچه سه ساله اهل بندرعباس یکشنبه شب با حال بسیار وخیم توسط پدر و مادر خود به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهیدمحمدی آورده شد و بعد از معاینات اولیه پزشکان آثاری از کودک آزاری را در بدن او مشاهده کردند. دکتر رضا یزدانی گفت: باتوجه به آثار کبودی روی قفسه سینه، تن، اندام ها، ابرو و پلک فوقانی چپ و همچنین به دنبال اظهارات متناقص پدر و مادر کودک مبنی بر افتادن کودک از روی میز، افتادن کودک در پارک از روی تاب، لیزخوردن کودک در حمام، تشخیص کودک آزاری فیزیکی مورد تأئید قرار گرفت.

این متخصص طب اورژانس گفت: با توجه به خونریزی داخل شکمی بیمار تحت عمل لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت که از شکم بیمار در حدود ۳۰۰ سی سی خون لخته و تیره بیرون آمد.

وی در ادامه افزود: بعد از عمل بیمار به بخش آی سی یو منتقل شده و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت که متأسفانه به دلیل وخیم بودن شرایط کودک خردسال، ۱۲ ساعت بعد از مراجعه به بیمارستان فوت کرد.

۱۹ شهریور ماه نیز خبرگزاری آفتاب از دریا و میرعلی از قربانیان کودک آزاری نوشت. دریا و میرعلی قربانیان تازه کودکآزاری، توسط پدرشان به بیمارستان کودکان برده میشوند و پدر که وحشت از آن داشت که فرزندانش را به دلیل ضرب و شتم بگیرند، تصادف را عامل کبودی های روی اندام آنها عنوان می کند.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد وضعیت کودکان اعلام کرد: پس از مراجعه کودکان و مشخص نبودن اینکه آیا کودکان دچار خونریزی داخلی شدهاند به بیمارستان شهید محمدی اعزام می شوند و در آنجا مسئولان بیمارستان با مرکز اورژانس بهزیستی تماس می گیرند تا مراحل قانونی برای حفظ سلامت کودکان انجام شود.

به گفته مسئولان بهزیستی پس از تشکیل پرونده و ارجاع به دستگاه قضا کودکان از پدر گرفته و به مرکز نگهداری کودکان بهزیستی جهت مراقبت منتقل می شوند و پدر هم طی حکم موقت راهی زندان می شود.

در تاریخ ۱۰ مهر ماه نیز خبرگزاری ها از شکنجه ساناز ۲.۵ ساله توسط والدینش خبر دادند . والدین معتاد در پی شکنجه دادن دختر ۲.۵ ساله خود در بوئین زهرا از سوی پلیس دستگیر شدند و کودک آسیبدیده با تلاش پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت.

چهارم مهرماه زنی با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بوئینزهرا از توابع استان قزوین تماس گرفت و از شکنجه دختر ۲.۵ساله همسایهاش در روستای عصمتآباد از سوی والدینش خبر داد.

به دنبال این تماس، مددکاران اورژانس اجتماعی عازم محل شدند و در تحقیق از همسایهها معلوم شد زن و مرد جوانی کودک خود را در خانه حبس کرده و او را بشدت کتک می زنند. وقتی صاحبخانه در را برای مددکاران باز نکرد، یکی از آن ها با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از ماموران کمک خواست. ماموران انتظامی با حضور در محل و ورود به خانه روستایی، زوج جوان را پیش از فرار دستگیر کردند و دختر ۲.۵ ساله را که بر اثر شکنجه بی هوش شده بود، به بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا انتقال دادند و والدین این کودک به مرکز پلیس منتقل شدند.

پزشکان در بررسی از وضعیت کودک متوجه شدند صورت و دست و پای او بشدت سوخته است. بنابراین دختر کوچولو تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تلاش پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت. در پی این حادثه ماموران به تحقیق از والدین کودک آزار پرداختند که معلوم شد هر دوی آن ها اعتیاد شدیدی به موادمخدر از نوع هروئین و کراک دارند.

روزنامه اعتماد از کودک آزاری دیگری در مشهد پرده برداشت. سمیه، دختر ۱۳ ساله بر اثر شدت آسیب های جنسی وارده در حالی در بهزیستی مشهد به سر می برد که هیچ نهاد و سیستم حمایتی در زمان مورد نیاز از او حمایت نکرده بود. پدرش تبعه افغانستان، مادرش ایرانی و معتاد به شیشه است. این نوجوان ساکن مشهد در حالی از دو روز قبل تحت مراقبت بهزیستی قرار گرفت که چندین بار از سوی همسایه و میهمانان او مورد اذیت وآزار قرار گرفته بود. در نهایت به دلیل غیبت های مکرر سمیه و پیگیری های مربیان مدرسه او، مشخص شد که در چه وضعی به سر می برد. مربیان مدرسه بعد از بررسی ها و مراجعه به خانه سمیه و باخبر شدن از احوال او، با اورژانس اجتماعی (۱۲۳) تماس گرفتند و مراتب را به آن ها اطلاع دادند.

پدر سمیه در توضیح وضعیت خود و اتفاقاتی که برای دخترش روی داده، به «اعتماد» گفت: سمیه اوایل برای سرگرمی و بازی به طبقه بالا می رفت ولی بعدها رفت و آمدهایش مشکوک شد. دیگر با ترس رفت و آمد می کرد و حرفی نمی زد. بار اول که متوجه شدم دخترم مورد اذیت قرار گرفته به همسایه گفتم که اگر یک بار دیگر با دخترم کاری داشته باشد شکایت می کنم. ولی به دلیل کار زیاد نتوانستهام شکایت کنم. محل کارم از خانهام فاصله زیادی دارد و من هفته یی یک شب می توانم به خانوادهام سر بزنم. اگر سر کار نروم، صاحب کار اخراجم می کند. در این صورت چه کسی می تواند خرج خانه و شکم دیگر بچه هایم را بدهد. البته دیگر افرادی که از نزدیک خانه سمیه را دیده اند و از احوال آنجا با خبرند به خبرنگار اعتماد گفتند که مادر سمیه نیز برای مصرف شیشه به طبقه بالا می رفته است.

اعدام ها ادامه دارد

اعدام های گسترده در ایران به اتهام قتل و تجاوز همچنان ادامه دارد.

یک مجرم صغیر نیز در ایران اعدام شد قاتل روح الله داداشی در ملأ عام بدار آویخته شد.

روح الله داداشی ورزشکار معروف و از برندگان مسابقه قویترین مردان در ایران تیرماه گذشته در جریان نزاعی ترافیکی با ضربات چاقو به قتل رسید.

متهم اصلی علیرضا ملاسلطانی ۱۷ سال داشت و در دادگاه گفته بود در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.

سازمان عفو بین الملل خواهان توقف اجرای حکم اعدام وی شده بود.بر اساس معاهدات بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن هاست اعدام مجرمین صغیر یا کمتر از ۱۸ سال ممنوع است.

در ۱۱ مهر ماه یک متجاوز به عنف در شهرستان ساری به دار مجازات آویخته شد. حجتالاسلام جعفری ـ دادستان عمومی و انقلاب ساری ـ با اعلام این خبر گفت: فرد محکوم با معرفی خود به عنوان ضابط، زنی را با اغفال و تهدید به مکانی منتقل کرده و پس از سرقت طلاهایش، وی را مورد تجاوز قرار داده بود که با شکایت زن قربانی، متهم دستگیر و به جرمش اعتراف کرد.

وی افزود: پرونده این شخص به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی تشریفات قانونی و قطعیت یافتن حکم اعدام، این رای به مرحله اجرا درآمد.

همچنین متهمان پرونده تجاوز گروهی خمینی شهر اعدام شدند. اعدام شدگان متهم شده بودند که خرداد ماه امسال در خمینیشهر استان اصفهان با ورود به یک باغ و حبس کردن مردان، به زنان و دختران آن ها تجاوز کرده اند.

محمدرضا حبیبی، دادستان اصفهان چند روز پیش گفته بود هنوز تعدادی از متهمان این پرونده فراری هستند و اجرای حکم برای دیگر متهمان در حالت تعلیق قرار دارد و باید بررسی های بیشتری برای این متهمان صورت گیرد.

تاریخ انتشار : ۹ آبان, ۱۳۹۰ ۸:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه