سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۰

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۰

به همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران در کلن

ا مروز بیش از هر زمانی اقدام همه جانبه و مشترك نیروهای جمهوریخواه و دمکرات می تواند به مبارزه نیروهای فعال در جنبش سبز مفید و موثر واقع شود. از نظر ما تنها در چنین وضعیتی است كه می توان ارتباط و فضایی مناسب و دمکراتیک در جهت تاثیرگذاری متقابل میان فعالین داخل و خارج از کشور ایجاد کرد و از این طریق نیروی داخل كشور را برای روز های سخت تر آماده كرد.

جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ایران- بلژیك

خانم ها، آقایان و دوستان گرامی؛

اجازه می خواهم از طرف جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک، برگزاری همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ایران را به شما هم رزمان عزیز و مبارز صمیمانه تبریک بگویم.

دوستان عزیز،

این بارهمایش شما در شرایطی برگزار می شود که کشورمان درعرصه داخلی با یک کودتای انتخاباتی روبرو گشته است. در واقع انتخابات بیست و دوم خرداد و حوادث بعد از آن، چهره کشورمان را دگرگون کرد. توازن نیروها را تغییر و شکاف در درون حکومت را عمیق تر و قدرت و نیروی جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم کشورمان را هر چه بیشتر عیان تر کرد. این بار ما با جنبشی روبرو شدیم که علیه تقلب و برای دفاع از حق رای خود به میدان آمد. نیروهای شرکت کننده در آن در حین داشتن تنوع از روش و منشی دمکراتیک و مسالمت آمیز در مبارزه برخوردارند. همه ما بدون شک بخوبی می دانیم که عوامل زیادی در شکل گیری جنبش سبز در ایران موثر بوده اند. بارز ترین و شاخص ترین ویژگی این انتخابات “نه!” به احمدی نژاد است؛ کسیکه مظهر ارتجاعی ترین،آزادی ستیزترین و ماجراجوترین بخش نظام جمهوری اسلامی است. کسیکه، شخص ولی فقیه، راست افراطی و حزب پادگانی با خشونت و سرکوب وسیع خواسته اند او را برای چهار سال دیگر بر جامعه تحمیل کرده و مدیریت اجرایی کشور را کماکان در اختیار دار و دسته وی قرار دهند. علاوه بر این ما در این انتخابات به عینه شاهد بودیم که شرکت گسترده مردم در انتخابات نه تنها به مشروعیت رژیم نیانجامید بلکه مشروعیت حکومت را در کشور و نیز در سطح جهان بطور گسترده زیر سئوال برد. جمهوری اسلامی ایران با مواجه با چنین وضعیتی در جامعه، دیگر نخواهد توانست جمهوریت نظام را حذف کند و به استقرار حکومت اسلامی بپردازد. امروز برای اجرای چنین سیاست عقب مانده ای دیگر بسیار دیر است!

دوستان و همرزمان مبارز؛

جنبش سبز علیرغم آنکه پیروزی معنوی بزرگ و ماندگاری را پشتوانه دارد و با آنکه توانسته است طی مدتی کوتاه بر دل مردم بنشیند و در ذهن مدنی جامعه بشکفد و به نوبه خود همین ذهن را خردمند تر کند، اما تا رساندن جامعه به دستاورد سیاسی – همچون نهادی تثبیت شده – و سازمانی – همچون ساختاری از قدرت – راه سختی را می باید بپیماید. دشواری این جنبش تنها در آن نیست که با مقاومت استبداد مرتجعی در قالب حکومت فقاهتی- نظامی روبروست، چرا که این بلوک قدرت علیرغم در دست داشتن قدرت سرکوب اما به دلیل بحران عدم مشروعیت و کارایی و نیز مواجهه با چالش های سنگین داخلی و خارجی موقعیت بس شکنندهای دارد و فاقد آینده است. مشکل عمده جنبش سبز با همه امتیازهایش اما و همانا در درون خودش است؛ در آنجایی که با موضوع چشم انداز از یکسو و تاکتیک ها و شعارهای روز از دیگر سو تماس می گیرد. زیرا که جنبش سبز، جنبشی است مدنی و تجلی عقل شهروندی، و هم از اینرو برخوردار از گسترده ترین پایه اجتماعی با رنگارنگی بسیار و افق های متفاوت اما مشترک در مخالفت با استبدادی که حق مردم در تعیین و کنترل حاکمیت را بر نمی تابد. قوت این جنبش در “ما همه با هم هستیم” آنست تا هر آن زمان که نیاز دموکراسی حکم کند. همه با همی که، می باید بماند و چونان مردمک چشم نگهداری شود. اما این نخواهد ماند هر آیینه خواستی براین جنبش تحمیل شود که یا بار آن گرانتر از حد تحمل عمومی آن گردد و یا پایین تر از سطحی باشد که تنها به درد مسخ کردن این خیز آزادیخواهانه می خورد. این جنبش را با همان خواستی باید گره زد که با آن تولد یافته و در آن برآمد کرده است: رای آزاد شهروند! رای آزاد نه تنها محتوی این جنبش را به تکرار می نشیند ، و نه فقط شکل مسالمت آمیز آنرا همواره و پیوسته باز تولید می کند، بلکه حتی به اقلیت اجتماعی پایگاه زور و استبداد حاکم هم پیام می دهد که قصد حذفی در کار نیست. رای آزاد، دعوت از همگان است به مشارکت در روند همزیستی- رقابت متمدنانه در کشور و حذف اندیشه و رفتار مبتنی بر حذف! اندیشه رای آزاد می تواند در قالب انتخابات آزاد پلاتفرمیزه شود تا که “ما همه با هم هستیم ” از خصلت سلبی به خصوصیت ایجابی گذر کند و از این طریق جنبش سبز قدرت ناشی از گستردگی پایه اجتماعی خود را حفظ نماید.

دوستان وهمرزمان جمهوریخواه؛

وضعیت حقوق بشر در ایران روز بروز وخیم تر و نگران کننده تراز قبل شده است. درماه ها وهفته های اخیر بر میزان سرکوب نیروهای آزادیخواه و گروه های مختلف اجتماعی افزوده شده است. امروزفعالین جنبش های زنان، دانشجویان، جوانان، معلمان، قومی، کارگران و روشنفکران کشورمان توسط ارگان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بطور روزانه دستگیر و روانه زندان ها و شکنجه گاه های مخفی وعلنی حکومت می شوند. به نظرما درچنین شرایطی دفاع همه جانبه از خواستههاى به حق مبارزین کشورمان و به ویژه زندانیان سیاسى- عقیدتی که به جرم آزادیخواهى در حال گذراندن روزهاى عمر خویش در پس میله هاى زندان هستند از اولویت نخست تمامى مدافعان دمکراسى، آزادى و حقوق بشر در کشور محسوب می شود. امروز جنبش ضد خشونت و سبز ایران نیاز به نیروهایی دارد که بتواند با تکیه و همراهی با آنها چشم اندازهای نوین و دمکراتیکی را برای خروج از بحرانها و مشکلات موجود در برابر مردم ایران ترسیم نماید. مجموعه نیروهای جمهوریخواه باید درایجاد و تقویت چنین اراده ای در صفوف خود هرچه بیشتر گام بردارند.

دوستان و همرزمان عزیز؛

شرایط بوجود آمده در کشور، وضعیت جنبش پا گرفته، وجود شور وشوق ایرانیان ساکن خارج برای همراهی با مبارزات مردم در داخل کشور، فرصت مناسب و تاریخی را برای مجموعه نیروهای جمهوریخواه متشکل در احزاب، سازمان ها، تشکل های دمکراتیک، برای ایحاد ثقلی متشکل، مشترک و گسترده از تمام طیف های جمهوریخواه دمکرات و آزادیخواه برای همکاری های همه جانبه بر اساس توافقات و اشتراکات بوجود آورده است. امروز بیش از هر زمانی اقدام همه جانبه و مشترک نیروهای جمهوریخواه و دمکرات می تواند به مبارزه نیروهای فعال در جنبش سبز مفید و موثر واقع شود. از نظر ما تنها در چنین وضعیتی است که می توان ارتباط و فضایی مناسب و دمکراتیک در جهت تاثیرگذاری متقابل میان فعالین داخل و خارج از کشور ایجاد کرد و از این طریق نیروی داخل کشور را برای روز های سخت تر آماده کرد.

دوستان عزیز؛

بار دیگر برای همایش شما عزیزان آرزوی موفقیت داریم و امید آن داریم که تجمع شما بتواند تصمیماتی راه گشا و موثر اتخاذ نماید.

شاد و پیروز باشید.

با احترام

علی صمد

از طرف روابط عمومی جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک

تاریخ انتشار : ۴ آبان, ۱۳۸۸ ۰:۴۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!