پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۱

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۲

بگذار طرح خواسته‌ها روزمره‌ شوند!

آنچه‌ مورد توجه‌ اپوزیسیون‌ است در واقع و بشیوه‌ای بنیادی یک انتخاب شجاعانه‌ از طرف مردم است که‌ می تواند به‌ تغییر وضع موجود کمک کند. اپوزیسیون، خواهان استقرار نظامی دمکراتیک و مردمی در کشور است که‌ در آن آزادیها، حقوق مردم و امنیتشان پاس داشته‌ شود. باشد که‌ مردم در صورت هر انتخابی (شرکت یا عدم شرکت)، با قدرت بیشتری نسبت به‌ سابق بر خواسته‌های خود پای بفشارند و انتخاب خود را تنها معطوف به‌ حضور یا عدم حضور نکنند.

فردا جمعه‌ ۱۴.۰۶.۲۰۱۳روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. تا به‌ امروز صحنه‌ انتخاباتی چنین نشان می دهد که‌ از هشت کاندیدای موجود، شش نفر کماکان مصر بر اعلام حضور قطعی خود در فردا هستند. آنان می خواهند که‌ خود را در معرض رای بگذارند.

آنچه‌ تا کنون محرز است، این است که‌:

ـ جناح بیت رهبری و نیروهای امنیتی رژیم با حذف چهره‌های اصلی اصلاح طلب و نیز نیروهای خواهان تغییر در سیاستهای کلان کشور، در پی آنند که‌ با حضور چهره‌های ضعیف تر این نیروها، هم به‌ نوعی حضور مردم را در پای صندوق های رای ضمانت کرده‌ باشند و هم شرایط حذف احتمالی آنان را در فردای بعد از روز انتخابات بهتر فراهم کرده‌ باشند. بیت رهبری و نیروهای امنیتی رژیم در واقع با امنیتی کردن بیشتر فضای سیاسی ـ اجتماعی در ایران و تشدید رعب و وحشت، در پی بدست آوردن آن نتیجه‌ای هستند که‌ خود مایل به‌ آنند،

ـ در میان نیروهای اصول گرای سنتی و نیز نیروهای اصولگرای متمایل به‌ راست افراطی هنوز اجماع بر سر یک کاندیدای خاص صورت نگرفته‌ و این در واقع کار آنان را برای تمرکز آرای احتمالی بر روی نامزد احتمالی خود دشوارتر می کند. ظاهرا رقابت و عدم هماهنگی ها میان این نیروها عمیق تر از آن است که‌ تصور می شود،

ـ در میان آن طیف از اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه‌روی که‌ مایل به‌ شرکت در انتخابات هستند، اجماع بر سر کاندیداتوری آقای روحانی صوت گرفته‌ است. ظاهرا علت این انتخاب از جانب اصلاح طلبان، جایگاه‌‌ بهتر روحانی درمیان حکومتیان و نیز نزدیک شدنش به‌ خواستهای رفورمیستها می باشد. نفوذ بهتر در دستگاه‌ حکومتی در واقع وی را از امکان مانور بیشتری در صورت انتخاب شدن برخوردار می کند،

ـ و اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز از طیف های متفاوت، اکثریتشان به‌ عدم شرکت و تحریم انتخابات روی آورده‌اند. این بخش از نیروهای سیاسی جامعه‌ ایران از دو زاویه‌ برخورد پرنسیپال و مشخص دست به‌ اتخاذ چنین تصمیمی زده‌اند.

محرز است که‌ امکانات رژیم در تبلیغ برای کشانیدن مردم به‌ پای صندوق های رای از گستردگی و عمق بسیار بیشتری برخوردار است، و اپوزیسیون بالطبع با توجه‌ به‌ فضای اختناق و سرکوب حاکم بر کشور از ظرفیت بسیار کمتر. اما اپوزیسیون به‌ یمن امکانات انفورماتیکی موجود، توانا در رسانیدن پیام خود به‌ بخشهای مهمی از مردم ایران است.

در مورد تاثیرگذاریهای تبلیغات رژیم و نیز اپوزیسیون در مورد انتخابات باید گفت که‌ نفس وجود یا عدم وجود این امکانات بخودی خود نمی تواند در شرکت یا عدم شرکت مردم بطور قاطع تاثیرگذار باشد، آنچه‌ که‌ بیشترین تاثیرگذاری را دارد همانا شرایط عینی جامعه‌ و تاثیرات آن در روانشناسی توده‌ای است. در واقع مردم نه‌ از طریق کلمات و خطابه‌ها، بلکه‌ از طریق نوع شرایط زندگی خود در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که‌ دست به‌ شرکت یا عدم شرکت می زنند. انتخابی که‌ حق مسلم آنان است، امری که‌ نمی شود و اساسا بازپس گیری آن از آنان غیر ممکن است. مردم می بینند، می خوانند، تجربه‌ می کنند و نهایتا آنانند که‌ تصمیم می گیرند.

آنچه‌ مورد توجه‌ اپوزیسیون‌ است در واقع و بشیوه‌ای بنیادی یک انتخاب شجاعانه‌ از طرف مردم است که‌ می تواند به‌ تغییر وضع موجود کمک کند. اپوزیسیون، خواهان استقرار نظامی دمکراتیک و مردمی در کشور است که‌ در آن آزادیها، حقوق مردم و امنیتشان پاس داشته‌ شود. باشد که‌ مردم در صورت هر انتخابی (شرکت یا عدم شرکت)، با قدرت بیشتری نسبت به‌ سابق بر خواسته‌های خود پای بفشارند و انتخاب خود را تنها معطوف به‌ حضور یا عدم حضور نکنند. مهمترین مسئله‌ همانا حضور دائمی در صحنه‌ است. انتخابات تنها یک روز است، اما زندگی هر روز. بگذار طرح خواسته‌ها چنان روزمره‌ شود که‌ یکبار برای همیشه‌ از ظرفیت تغییر قطعی جامعه‌ برخوردار شود!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟