جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده»

ما، جمعی از زنان فعال ایران که در طول انتخابات تلاش کردیم تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات، منعکس کنندۀ بخشی از مطالبات زنان، از جمله مشارکت زنان در سرنوشت خویش و رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان باشیم، امروز بر آن شده ایم که به منظور پیگیری مطالبات زنان، حرکتی را برای افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور آغاز کنیم.
۳۵۰ تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت های فرهنگی، دانشگاهی و فعالان مدنی با گرایشهای گوناگون فکری و سیاسی، طی بیانیه مشترکی، معیارهای خود را برای انتخاب وزرای آینده به رییس جمهور منتخب یادآور شدند. این حرکت حاصل نشستهای متعدد جمعی از کنشگران جنبش زنان بود که تحت عنوان «هم اندیشی زنان برای پیگیری مطالبات زنان»، قبل و پس از انتخابات ۱۳۹۲ در تهران برگزار شد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری، هم اندیشی زنان برای طرح مطالبات[۱] در انتخابات، تلاش کرد که بخشی از خواسته های زنان را برای تاثیرگذاری بر شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری به نفع زنان، در سطح عمومی مطرح سازد؛ و پس از برگزاری انتخابات نیز بر پیگیری خواسته های گسترده زنان[۲] اهتمام ورزد که سرانجام، بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» حاصل این همفکریها برای تاثیرگذاری بر فرآیند انتخاب وزراء به نفع زنان کشورمان است. متن کامل بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» را در زیر بخوانید.

 

به «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» بپیوندید

ما، جمعی از زنان فعال ایران که در طول انتخابات تلاش کردیم تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات، منعکس کنندۀ بخشی از مطالبات زنان، از جمله مشارکت زنان در سرنوشت خویش و رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان باشیم، امروز بر آن شده ایم که به منظور پیگیری مطالبات زنان، حرکتی را برای افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور آغاز کنیم.

این حرکت را آغاز کرده ایم تا حساسیت جامعۀ زنان ایران به معیارهای گزینش وزرا از سوی رئیس جمهوری را منعکس کنیم، زیرا رئیس جمهوری علاوه بر این که باید به عنوان رئیس قوۀ مجریه بر عملکرد وزرای انتخابی خود اشراف داشته و در قبال برنامه های آنان مسئول و پاسخگو باشد، با انتخاب وزرای دولت آینده به نوعی میزان تحقق پذیری وعده های انتخاباتی خود در مورد مطالبات زنان را نشان خواهد داد، زیرا این وزرای دولت هستند که وعده های رئیس جمهور را عملیاتی و به تحقق نزدیک و یا از آن دور می کنند، به ویژه آن که برخی از وزارتخانه ها در پیشبرد یا جلوگیری از دستیابی زنان به خواسته هایشان نقشی تعیین کننده تر از سایر وزارتخانه ها دارند، وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی (که با آموزش در معنای وسیع آن سروکاردارد)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که با معیشت اقشار گوناگون جامعه و ضعیفترین آنها یعنی زنان کارگر و کارمند سروکار دارد) و نیز وزارت کشور (که با فعالیتهای مدنی زنان سروکار دارد).

بی شک تعیین معیارهای درست و دقیق «شایسته سالاری» از سوی جامعه و ایجاد گفتمانی راهگشا پیرامون آن می تواند در بلندمدت به گشودگی و دموکراتیزه شدن ساختار مدیریت کلان کشور یاری رساند. از این رو، ما زنان می خواهیم معیارهای «برابری طلبانۀ جنسیتی» در درون معیارهای عینی «شایسته سالاری» لحاظ شود، تا مسئولان و سیاستگذارانی که به راحتی زنان هموطن شان را تحقیر می کنند، منزلت آنان را پاس نمی دارند و حقوق برابر و عادلانه برای آنها را به رسمیت نمی شناسند، بدانند که در نظر مردم «شایسته»ی مدیریت تلقی نمی شوند.

ما بر بعضی از معیارها و شاخصهای مورد نظر زنان از منظر برابری خواهی جنسیتی برای انتخاب وزرا و مدیران آیندۀ کشور تاکید می کنیم:

۱. ما افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که نه تنها سابقۀ گفتار، رفتار و عملکرد زن ستیزانه در کارنامۀ خود نداشته باشند و زنان را شهروند درجه دوم تلقی نکنند، بلکه برابری حقوقی زن و مرد را به رسمیت بشناسند و به منزلت و شخصیت زن احترام بگذارند.

۲. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که به ضرورت رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و… در حوزۀ اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از شهروندان جامعه و در صدر آنها رفع تبعیضهای جنسیتی التزام داشته باشند و متعهد شوند که در برنامه های خود به از میان برداشتن هرگونه تبعیض علیه زنان پایبند باشند.

۳. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که ملزم به ساخت و تقویت جامعۀ مدنی باشند و فعالیتهای مدنی، اجتماعی و رسانه ای زنان در جهت رفع تبعیضهای جنسیتی را به رسمیت بشناسند و درصدد رفع موانعی برآیند که امروز بر سر شکل گیری نهادهای مدنی وجود دارد.

۴. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که در انتخاب معاونان و مشاوران خود، اولویت را به زنان و مردان مدیر و برابری خواه بدهند و مشارکت همۀ شهروندان اعم از زن و مرد را در ادارۀ امور مملکت به رسمیت بشناسند و ملزم به گفتگو و استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان جامعه، فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی، باشند، از دیدگاه ها و تعصبات جنسیتی مبرا باشند.

۵. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که تمام کوشش خود را در مسیر ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان در همۀ عرصه ها به کار بندند و امکان حضور و مدیریت زنان در تمامی رده های موجود در سازمانها و نهادهای دولتی را فراهم کنند. از این زاویه، ضرورت اعمال تبعیض مثبت به نفع گروه های حاشیه ای جامعه، از جمله زنان، را درک و به آن عمل کنند و متعهد شوند که در میان مدیران و معاونان خود از حضور و تواناییهای زنان شایسته بیشترین بهره را بگیرند.

۶. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که متعهد به کاهش فقر و رفع خشونت علیه گروه های حاشیه ای باشند. همچنین در مورد زنان که یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی اند؛ افرادی که برای برابری زنان و مردان ایرانی از تمام منابع، امکانات، فرصت­ها و بودجه های رفاهی و تأمینات اجتماعی بهره برده و در این جهت اقدام کنند.

۷. خواستار آن هستیم که، با اتخاذ رویکردی فراجنسیتی، زنان شایسته و برخوردار از نگرشهای برابریخواهانۀ جنسیتی و واجد معیارهای پیشگفته در میان گزینه های مربوط به وزارتخانه های مختلف قرار گیرند.

ما در مهلت باقیمانده تا تشکیل کابینه، با بررسی سوابق و عملکرد وزرای پیشنهادی و گفتگو با آنها، نظرسنجی از زنان و انتشار نتایج ارزیابیهای خود، دیدگاه ها و آرای زنان کشورمان را در مورد وزرای پیشنهادی در معرض داوری افکار عمومی قرار دهیم.

در پایان، از همۀ کسانی که به این حرکت مدنی علاقه مندند می خواهیم با امضای این بیانیه و پیوستن به این حرکت به گسترده شدن آن یاری رسانند.

امضای خود را برای پیوستن به این بیانیه به ایمیل زیر بفرستید:

hamandishi.zanan.2013@gmail.com

 

امضاکنندگان اولیه به ترتیب حروف الفبا

آذر تشکر، آذرم نوروزی، آذز مهرابی، آرزو باهر، آرش کاظمی، آزاده احسانی، آزاده پورمختار، آزاده پیمان، آزاده دواچی، آزاده فرقانی، آزیتا رضوان، آزیتا شرف جهان، آسیه علی نژاد، آمنه رضایی، آمنه شیرافکن، آیدا قجر، ابراهیم محمودی، احسان باباتبار، احمد پورمختار، احمد کریمی حکاک، اسماعیل ختائی، اعظم اکبرزاده، اعظم خاتم، اعظم طالقانی، اعظم غفوری، افسانه مدنی، افسر مومنی، اقدس مومنی، اکرم احقاقی، اشرف گرامی زادگان، اکرم پدرام نیا، اکرم خاتم، اکرم خیرخواه، اکرم مصباح، اکرم مصوری منش، الهام قیطانچی، الهام محمودپور، الهام ملک زاده، الهه باقری، الهه کولایی، الهه مجردی، الیکا هدایت، امید سرخی، امیر کلهر، انسیه سلمانی، ایرج راستگو، بنفشه جمالی، بنفشه دارالشفائی، بهروز بیات، بهروز ستوده، بهزاد دوران، بهناز روحی، بهناز فرمانبر، پرستو الهیاری، پرستو متین زاده، پروانه آل بویه، پرویز خانلوچی، پروین بختیارنژاد، پروین کریمی، پروین ضرابی، پروین فهیمی، پریسا اکبرزاده، پریسا شکورزاده، پریسا کریمی، پوپک رنجبر، پوران جم، پوران رجبی، پوراندخت برومند، ترانه بنی یعقوب، ثریا تقی پور، ثمره شاه صفی، جمیله کریمی، جواد لگزیانریان، جواد موسوی خوزستانی؛ حامد محمدی، حجت نارنجی، حسن درویش پور، حمید کوثری، حمیده ابراهیمی، حمیده آرامش، حمیده عدالت، حوریه سعیدی، خدیجه مقدم، خیزران اسماعیل زاده، دنیا دبیری، رادین صالحى، راضیه خضری، رخشان بنی اعتماد، رشید احمد رش، روجا بندری، روح انگیز کراچی، روحی شفیعی، روزبه دبیری، رویا بلوری، رویا صحرایی، ری را عباسی، زارا امجدیان، زروان روح بخشان، زرین مرتضائیان، زرین مناجاتی، زهرا اکبرزاده، زهرا بهروز آذر، زهرا حیدرزاده، زهرا رحمانی، زهرا رحیمی، زهرا سادات روح الامین، زهرا شاهرخی، زهرا شجایی، زهرا مظفری، زهرا صدر اعظم نوری، زهرا نژادبهرام، زهره آغاجری، زهره رجبی، زهره طراوتی، زهره عالی پور، زهره معینی، زیبا جلالی نائینی، زینب غالبی، ژاله شادی طلب، ژاله فرامرزیان، ژاله گوهری، ژیلا موحد شریعت پناهی، ساجده کیاتوش راد، سارا ثابت، سارا حامدی، سارا خرمن بیز، سارا نخعی، ساغر غیاثی، سپیده جدیری، سپیده ملک تاجی، سحر ریاحی، سحر فکردار، سحر مفخم، سعادت پیرانی، سعیده رجامند، سکینه رضایی، سکینه قاسمی، سمانه حاجعلی، سمانه معظم، سمانه موسوی، سمیه رستم پور، سوسن شعبانی، سولماز ایکدر، سونیا ترکمان؛ سهیلا جلودارزاده، سهیلا حقیقت، سهیلا راد، سیاوش آریا، سیاووش جلیلی، سید قاسم یاحسینی، سیمین فصیحی، سیمین کاظمی، سیمین ممدوح، شاهین انزلی، شعله ابراهیمی، شعله شاهرخی، شقایق پاکزادیان، شمسی خجسته اقبال، شهربانو امانی زنگنه، شهلا اعزازی، شهلا تدریسی، شهلا جعفریان، شهلا شرکت، شهلا فروزانفر، شهلا لاهیجی، شهناز مداح، شهیندخت مولاوردی، شیرین بهرامی راد، شیما بهره مند، شیما تدریسی، شیما قوشه، شیوا نوجو، صدیقه امینی، صدیقه خیر اندیش، صدیقه نورائی نژاد، طاهر خدیو، طاهره سادات هجرتی، طاهره طالقانی، طاهره فراهانی، طاهره میثمی، طلعت تقی نیا، عاطفه لامعی، عالیه مطلب زاده، عبدالعزیز مولودی، عزت همتیان، عسل اسماعیل زاده، عسل عباسیان، عفت ماهباز، علاء الدین صارمی، عباس مخبر، علی جواهری، علی صمدپوری، علی میرسپاسی، غزل مرادی، فاطمه دستمرد، فاطمه سادات محمدی، فاطمه پهلوانی، فاطمه راکعی، فاطمه سیف اللهی، فاطمه شفیعی، فاطمه صادقی، فاطمه ضیائی، فاطمه غفاری، فاطمه فرهنگ خواه، فاطمه کریمی، فاطمه گوارایی، فاطمه مسجدی، فاطمه موسوی، فاطمه میر عباسی، فاطمه میراحمدی، فاطمه مینایی پور، فتانه عبدالحسینی، فخرالسادات محتشمی پور، فخری شادفر، فرحناز محمدی، فرحناز مینایی پور، فرخنده جبارزادگان، فرزانه ابراهیم زاده، فرزانه آذرافزا، فرزانه جلالی، فرزانه ضیافتی، فرزانه طاهری، فرزانه عظیمی، فرزانه کاظمیان، فرزانه میلانی، فرشته جمشیدی، فرشته ذاکر، فرشته طوسی، فرنگیس حبیبی، فروغ میرطهماسب، فرهاد فرجاد، فریبا داودی مهاجر، فریده غائب، فریده غیرت، فریده یزدی، فریبا غیور، فهیمه بخشی، فهیمه طباطبایی، فیروزه صابر، قدسیه ساروق فراهانی، کاظم علمداری، کبری کربلایی، کبوتر ارشدی، کمال ارس، کیومرث پوراحمد، گودرز اقتداری، گیتی پورفاضل، گیلان نصیری، لیلا رجبی، لیلا علیزاده، لیلا فاضلی، لیلا کیوانمهر، لیلی ایپکچی، مانا رضاییان، مائده معتمدی، محبوبه پوربقال محمدی، محترم رحمانی، محمد برقعی، محمد بهبودی، محمد ترابی، محمد تقی مالک تاجی، محمد رضایی، مرتضی محیط، مرضیه قاسم پور، مرضیه وفامهر، مروارید باقری، مریم اهری، مریم آموسا، مریم باقی، مریم جعفریه، مریم حبیبی، مریم خیر اندیش، مریم داشمند منش، مریم دهقان، مریم سادات یحیوی، مریم صمیمی، مریم قاضی، مریم میرزانژاد، مریم نورائی نژاد، مریم یاسمین، مژده دقیقی، مژگان اثباتی، مژگان تقی نیا، مسرت امیرابراهیمی، مسعود فتحی، مصطفی احمدزاده، مصطفی مهرآیین، معصومه دهقان، معصومه رمضانی، معصومه سلمانی، معصومه مظفری، ملوک عزیززاده، ملیحه محمدی، ملیحه محمدیان، ملیحه مغازه ای، منصوره اتحادیه، منصوره حمصیان، منصوره شجاعی، منیر آرامی، مهتاب راستگو، مهدخت صنعتی، مهران براتی، مهرانگیز کار، مهرانگیز مروتی، مهرزاد حمزه لو، مهری خسروی، مهسا محب علی، مهناز تدریسی، مهناز محمدی، میترا فردوسی، میثاق پارسا، مینو مرتاضی، نادره رضایی، نازنین کاظمی، ناهید توسلی، ناهید صفیعی، ناهید نوربخش، ناهید نوروزی آهندان، نجمه امیدوار، ندا ناجی، نرگس حمیدی، نرگس دیوانی، نرگس کریمی، نرگس محمدی، نسرین جعفری، نسرین فرهومند، نسرین ملکی، نسرین وردی زاده، نفیسه محمدپور، نگار رهبر، نگین باقری، نوشین احمدی خراسانی، نوشین طریقی، نیایش قربان دولتی، نیره توحیدی، نیره توکلی، نیلوفر کشمیری، وجیهه خوش بین، وحید آقاجانی، ویدا فرهودی، ویکتوریا آزاد، هادی یوسفی، هاله میرمیری، هاوژین بقالی، هایده ایمانی، هدا پویا، هما گویا، یوسف کریمی، یسنا رضاییان.

[۱] http://feministschool.com/spip.php?article7316

 

[۲] http://feministschool.com/spip.php?article7328

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۱ مرداد, ۱۳۹۲ ۸:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

زن ایرانی معاصر هم در تاریخ فرهنگ ایران جاودانه خواهد شد. در آیین کهن ما، در این روز مردان همسران و مادران خود را گرامی می‌داشتند، کُرنش می‌کردند و هدیه می‌دادند؛ و همچنین در آیینی به نام «مرد گیران» تنها روزی در سال بوده که دوشیزگان به خواستگاری مردانی که برای شریک زندگی خود دوست داشتند می‌رفتند. آیین والنتاین برگرفته از این آیین زیبای ایرانیست.

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی