دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۴

تئوری سازان بورژوایی درخدمت شغل دانشگاهی. ما وجامعه شناسان لیبرال غرب

ادعای اینکه گوفمان درجامعه شناسی به کلی گویی های عام برای تجزیه وتحلیل جهان مدرن میپردازد نیزبی اعتباراست. آثاراو را میتوان اساس یک جامعه شناسی فرهنگی قرارداد. اوخواهان آزادی ضمیر ناخود آگاه اجتماعی است. چنانچه امروزه رشته جامعه شناسی به راه خود ادامه دهد نیاز به روشنگرو رهنمایی مانند گوفمان دارد.

درادامه معرفی کوتاه جامعه شناسان بورژوازی غرب امروزاشاره کوتاهی به زندگی وآثاراروین گوفمان فرانسوی وپیره بوردیوکانادایی می شود .گوفمان یهودی تباردرسال ۱۹۲۲ میلادی درکانادا بدنیا آمد ودرسال ۱۹۸۲ درآمریکا درگذشت .

نتیجه ۳۰ سال کارعلمی اویازده کتاب پرخواننده است که به چندین زبان مهم خارجی ترجمه شده اند. ازجمله صفات گوفمان به فروتنی، انتقادی بودن، واخلاقگرایی اواشاره می شود. سبک تحقیق اودر جامعه شناسی، استفاده ازمیکرسکوب تجزیه وتحلیل است.

گوفمان بعد ازمرگ ونشرشاهکارش یعنی کتاب ” تجزیه وتحلیل چهارچوبی ” درسال ۱۹۸۲ معروف شد. اودر ابتدا شاگرد اندیشه های امیل دورکهایم بود. وی بجای موضوعات کلان ساختارهای اجتماعی به مسائل خردروزمره زندگی پرداخت وآنانرا بزرگ ومهم نمود. امروزه اشاره میشود که اوهیچگاه جامعه شناسی کلان را نیز فراموش نکرد.

ادعای اینکه گوفمان درجامعه شناسی به کلی گویی های عام برای تجزیه وتحلیل جهان مدرن میپردازد نیزبی اعتباراست. آثاراو را میتوان اساس یک جامعه شناسی فرهنگی قرارداد. اوخواهان آزادی ضمیر ناخود آگاه اجتماعی است. چنانچه امروزه رشته جامعه شناسی به راه خود ادامه دهد نیاز به روشنگرو رهنمایی مانند گوفمان دارد.

شاگردان اومدعی هستند که بر اساس روش تحقیق جامعه شناسی خرد، رمانهای فلوبر، داستایوسکی ، پروست، وموسیل نیز به ما شناخت بیشتری میدهند تا روش تحقیق جامعه شناسان موضوعات کلان .

     بوردیو درسال ۱۹۳۰ درفرانسه بدنیا آمد. خلاف سارتر او خود را روشنفکری مسئول نمی دانست که باید درباره هرموضوعی اعلان نظر وموضع نماید. درکتاب ” نظریه عمل ” ، او جامعه شناسی را یک حرفه ویک علم عملی منفرد تعریف کرده است. وی مینویسد که منطق عمل تا جایی است که منطقی بودن دیگر کاربردعملی نداشته باشد. با این ادعای او جبهه ضد لوی اشتراوس هواداران او باز شد. وی به انتقاد ازعینی گرایی اشتراوس نیز پرداخت. جانبداری اوازسارترغالبا برضد ذهنی گرایی ساختار گرایی بود.

بوردیوبه سبک ساختارگرایی لوی اشتراوس درالجزایرکه مستعمره آنزمان فرانسه بود، به تحقیق پیرامون فرهنگ قبایل ازجمله آداب ورسوم آنان پرداخت. ازجمله نتایج این تحقیقات آن بود که فقط ۱۶ درصد ازدواجها در میان قبایل عرب ازطریق خویشاوندی یعنی میان پسرعمو ودخترعمه ها است ، گرچه ازدواج دراینگونه جوامع یک استراتژی خانواده گی نیز است.

کلید تئوری جامعه شناسی بوردیو کلمه وواژه ” هابیتوس ”  است که شباهتی به ” هدایت زندگی ” از ماکس وبرداردوسیستمی بدست آمده وقانونی است درونی که غالبا جوابی به سازش آغازین به اجبارهای بیرونی است وازنظرشرایطی، خلاق است. دربعضی از دانشنامه ها آنرا استعداد وظرفیت بیرونی نیزتعریف کرده اند. یعنی ظاهری بیرونی که باطن درونی را افشا میکند یا توصیف می نماید.

مشهورترین اثراو” اختلافات ظریف “است که بعدها با اشاره به کتاب کانت، ” نقد اجتماعی قوه قضاوت ” نام گرفت. درکتاب ” هستی شناسی هایدگر ” اوهایدگررا یک فیلسوف نازی نامید که فاقد اصالت تفکراست. ازجمله دیگرآثاربوردیو– نقد عقل نظری، معنی اجتماعی وجامعه شناسی عکس العملی هستند.

بوردیو همچون پاسکال انسان را موجودی خودکارومتفکرمی دانست. او درآنجا تحت تاثیر کتاب ” نژاد وتاریخ ” لوی اشتراوس بود، ونتیجه قطع رابطه او با ساختارگرایان کتاب ” تئوری وعمل ” او شد. وی می گفت که هرعملی دارای منطق خاص خود است که در تئوری ها یافت نمی شود.

امروزه اشاره میشودکه چون بوردیو خود درآغازیک فیلسوف ناموفق بود، بعدها مخالف روشنفکری و تئوریهای صوری فلسفی شد. با این وجود او تا آخرعمر یک ساختارگرای شکاک ومتزلزل باقی ماند.

بوردیودررابطه با تشخیص اختلاف جامعه مدرن به نظریه حوزه های مختلف زندگی ماندد دین، فلسفه ، اقتصاد، قدرت، مد، ادبیات وغیره اشاره میکند که حوزه های مبارزه، بازی، ونیرو نیزهستند. اودر جنبش ” هنردرخدمت هنر ” به نفی نیروی حوزه ای آن می پردازد.

دررابطه با پرسش ارزش واهمیت کلاسیک بودن نظرات بوردیو به سخن آدنواشاره میشود که گفته بود: شیئی کردن موضوعات موجب فراموشی آنان می شود. این سخن آدرنوراباید در روی درورودی  جامعه شناسی بوردیو نوشت.

بودیو می گفت که درآغاز متن بود وحرف زدن ونه زبان، یعنی درنظر اوهمه چیزمتن است فرای زمان. بااشاره به این ادعای بوردیوامروزه گفته می شود که او یکی ازمخالفان افکارمدرسی و اسکولاستیک است .

Ervig Goffman 1922- 1982

Pierre Bourdieu 1930 – –  ?

تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید