دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۵

تاجزاده: جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است

چکیده : حقیقت آن است که نظارت استصوابی به روایت آقای جنتی، توهین بزرگی به ملت ایران است. این چهارمین دلیل پیگیری شکایت من از آقای جنتی است، زیرا وی در سخنرانیهای خود برای مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خواستار انتخابات آزاد میشود و به این ترتیب غیرمستقیم میگوید که مردم این کشورها از چنان مسئولیتشناسی و شعوری برخوردارند که میتوانند و باید در یک انتخابات آزاد دست به گزینش نامزدها بزنند، اما ملت ایران ملت صغیری است که اگر نظارت مطلقه، غیرپاسخگو و غیرقانونی آقای جنتی و همفکرانش نباشد و انتخابات دومرحلهای نشود، در انتخاب نامزدها به انحراف کشیده میشوند و به افراد ناباب رای میدهند

سید مصطفی تاج زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص شکایت از جنتی به نظارت استصوابی به روایت دبیر شورای نگهبان پرداخت وتصریح کرد که جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است.

صفحه فیس بوک سید مصطفی تاج زاده انتشار پاسخهای وی به سوالات مطرح شده از سوی هواداران این فعال سیاسی را از سر گرفت.

به گزارش تحول سبز، در صفحه رسمی این زندانی سیاسی آمده است: “با توجه به ادامه ممنوع الملاقات بودن سیدمصطفی تاج زاده و عدم امکان بهره مندی از نظرات این فعال سیاسی در خصوص وقایع روز بر آن شدیم تا انتشار پاسخهای وی به پرسشهای هموطنان عزیز را از سر بگیریم.این مجموعه که به تدریج و در کنار مقالات تحلیلی نگاشته شده توسط تاجزاده منتشر خواهد شد، پاسخ این زندانی سیاسی به پرسشهایی است که از سوی هواداران صفحه فیس بوک وی مطرح شده. ”

گفتنی است پیش از این پاسخ وی به دو پرسش، یکی در خصوص تقلب در انتخابات و دیگری در مورد روز قدس نیز منتشر شده بود. متن کامل سومین پرس و پاسخ از این مجموعه در پی می آید:

پرسش : آقای تاجزاده شما نام آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، را به وفور در سخنان و نوشتههایتان میآورید و حتی دفاع از خود در دادگاهتان را منوط به رسیدگی به شکایتتان از احمد جنتی کردید. دلیل این همه تاکیدتان بر مخالفت با وی و پیگیری شکایتتان از او چیست؟ چرا او را ول نمیکنید؟

پاسخ مصطفی تاجزاده: پیگیری شکایت من از آقای جنتی چند وجه دارد که همه «غیرشخصی» است و جنبه «عمومی» دارد و با مصالح و خیر عمومی ایرانیان مرتبط است.

اولین وجه آن به یک حادثه تاریخی برمیگردد. و آن اینکه آقای جنتی در انتخابات مجلس ششم تخلف کرد و ۷۰۰ هزار رای یعنی یکچهارم آرای مردم تهران را با دلایل غیرقانونی باطل کرد. بخشنامه صادر کرد که نام علیرضا رجایی را رجایی خراسانی بخوانند که البته جلوی آن را گرفتم. همه اینها برای آن بود که آقای حداد عادل به جای آقای علیرضا رجایی به مجلس برود که رفت. همان موقع هم گفتم حقوقی که آقای حداد از مجلس ششم میگیرد حرام است چون کرسی ایشان غصبی است. در پی این اتفاق ناگوار، من به خاطر حفاظت از آراء امانتی مردم از آقای جنتی شکایت کردم، درست همان روز که او از من شکایت کرد. به شکایت او از من رسیدگی شد و من از اتهام تخلف در انتخابات تبرئه شدم؛ البته به دو دلیل دیگر – دخالت در وظایف فرمانداری تهران و عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور پس از برگزاری انتخابات – به ۳۰ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شدم. اما به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشد تا روشن نشود چه کسی در انتخابات مجلس ششم مرتکب تخلفات عدیده شد و نتایج انتخابات را تغییر داد. از قبل هم گفته بودم تا زمانی که به این شکایت رسیدگی نشود در هیچ دادگاهی از خودم دفاع نخواهم کرد و در دادگاه اخیر هم نکردم. حتی فکر میکنم شاید بهتر بود که در دادگاهی که با شکایت آقای جنتی از من تشکیل شد هم شرکت نمیکردم مگر اینکه همزمان در دادگاهی دیگر به شکایت من از او رسیدگی میشد و بابت این قصور از مردم عذر میخواهم.

سالها است که دیگر سرپرست ستاد انتخابات نیستم اما مسئولیت انتخابات مجلس ششم بر عهده من بود و طبق قانون موظف بودم که از حقوق شهروندان ایران، چه انتخابشونده و چه انتخابکننده، در آن انتخابات دفاع کنم. در آن انتخابات علیرغم این تعهد، حقوق عدهای به ویژه حق دکتر علیرضا رجایی ضایع شد و تا آخر عمر هر کجا باشم وظیفه خود میدانم از حقوق مظلومان انتخابات مجلس ششم دفاع کنم و مسبب اصلی سلب این حقوق را که آقای جنتی و همکاران او هستند به جامعه معرفی کنم. نداشتن سمت دولتی رافع مسئولیت من در آن انتخابات و انجام این وظیفه نیست.

دومین دلیل پیگیری شکایتم از آقای جنتی جنبهای استراتژیک دارد چون او نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران پس از انقلاب است. از نظر من در ایران انتخابات آزاد و لوازمش (مطبوعات و احزاب و اجتماعات آزاد) مادر آزادیهای دیگر است. از صدر مشروطه هر وقت آزادی انتخابات بوده، بقیه آزادیها را به همراه آورده، ولی عکس آن اتفاق نیفتاده است. به باور من جمهوری اسلامی با انتخابات آمد و با انتخابات میماند و با انتخابات میرود. با انتخابات آزاد میماند و با انتخابات غیرآزاد میرود. با انتخابات آزاد ماندنی است و با انتخابات نمایشی و فرمایشی رفتنی. هیچ نظامی با انتخابات آزاد نمیرود. علت سقوط شاه هم همین بود که تن به انتخابات آزاد نداد. امام هم در وصیتنامهشان مهمترین ویژگی نظام شاه را این میخواند که انتخاباتش نمایشی بود و مجلسش فرمایشی. حالا هم اگر انتخابات نمایشی و فرمایشی شود جمهوری اسلامی ناگزیر میرود. تمام تلاش ما برای آزادی انتخابات برای پیشگیری از این اتفاق و تأمین نظم و امنیت و ثبات است تا جامعه از بلواهای جدید و ایرانسوز نجات پیدا کند. آقای جنتی هم در ادبیات من نماد مبارزه با انتخابات آزاد است زیرا حدود دو دهه است که سنگ بنای شوم و نفرینشده انتخابات غیرآزاد در جمهوری اسلامی ایران را گذاشته است و شکایت من از او هم به خاطر پیشگیری از غیرآزادتر شدن انتخابات در ایران است. به اعتقاد من از یک منظر علت همه اتفاقات ناگوار و خونها و بازداشتها در ۱۱ ماه گذشته عدم رسیدگی به شکایت من از آقای جنتی است. جنتی سمبل و اسم مستعار «دخالت مطلقه غیرپاسخگو در انتخابات» است که یک نمونه ساده اما بسیار روشن آن در انتخابات اخیر حمایت علنی ۸ عضو شورای نگهبان از آقای احمدینژاد بود.

اما شکایتم از آقای جنتی دلیل سومی هم دارد. این شکایت آزمونی است برای دستگاه قضایی و سندی محکمهپسند برای افشای آپارتاید قضایی. طبق قانون اساسی هیچ کس از جمله روحانیان و منصوبان رهبری مصونیت قضایی ندارد. آقای جنتی وقتی در نماز جمعه میگوید قوه قضاییه باید اول با دانه درشتها برخورد کند دروغ میگوید، چون خودش یکی از دانه درشتها است که با آنها برخورد نمیشود. حتی به شکایت رسمی رئیس ستاد انتخابات کشور از وی رسیدگی نمیشود. باید به «مصونیت قضایی» عدهای خاص در جمهوری اسلامی ایران خاتمه داده شود.

حقیقت آن است که نظارت استصوابی به روایت آقای جنتی، توهین بزرگی به ملت ایران است. این چهارمین دلیل پیگیری شکایت من از آقای جنتی است، زیرا وی در سخنرانیهای خود برای مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خواستار انتخابات آزاد میشود و به این ترتیب غیرمستقیم میگوید که مردم این کشورها از چنان مسئولیتشناسی و شعوری برخوردارند که میتوانند و باید در یک انتخابات آزاد دست به گزینش نامزدها بزنند، اما ملت ایران ملت صغیری است که اگر نظارت مطلقه، غیرپاسخگو و غیرقانونی آقای جنتی و همفکرانش نباشد و انتخابات دومرحلهای نشود، در انتخاب نامزدها به انحراف کشیده میشوند و به افراد ناباب رای میدهند. جالب آنکه هر چه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر گذشته آقای جنتی بر میزان محدودیتها در انتخابات افزوده است. معنی چنین روندی این است که از نظر آقای جنتی مردم ما در جمهوری اسلامی به طور روزافزونی ناآگاهتر میشوند و از میزان درک و بصیرتشان کاسته و به ولی و قیم نیازمندتر میشوند. عملکرد آقای جنتی به تنهایی بیانگر شکست کامل اقتدارگرایی در ایران است، از از نظر آنها به موازات حکومتشان، مردم ناآگاهتر میشوند و بنابراین انتخابات آزاد برای آنان سهم مهلک است. من در مقابل معتقدم همان مردمی که به آن درجه از بلوغ رسیدند که نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتی را سرنگون کنند، دانش و بینش و لیاقت و حق برخورداری از دموکراسی و انتخابات آزاد را دارند. در هر حال ملت صاحبخانه و مقامات از صدر تا ذیل مستأجرند. پس ملت حق دارد نامزدی را که خود شایستهتر تشخیص میدهد انتخاب کند، حتی اگر انتخابش صحیح نباشد. گذشت زمان مردم را آبدیده و پختهتر میکند. استاد مطهری نیز بر این نکته تأکید داشت و امام هم به صرافت میگفت حق مردم است که انتخاب کنند و گزینش مسئولان ارتباطی به کسی ندارد.

تاریخ انتشار : ۲۲ دی, ۱۳۸۹ ۱۰:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید