شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۶

تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم میکنیم

نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عمیقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند.

اقدام بیسابقه و فاقد هرگونه توجیه دولت نهم در هفتههای اخیر، در بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به وسیله نیروهای امنیتی، در آستانهی مراسم تدفین تنی چند از شهدای گمنام جنگ هشت ساله در آن دانشگاه، بهرغم مخالفت گسترده دانشجویان، یک بار دیگر یادآور تعرض خونین نیروهای انتظامی و “لباس شخصیها” به دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ بود. چندی پیش نیز، تعدادی از دانشجویان که به منظور شرکت در چهاردهمین مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان در حسینیهی ارشاد به آنجا رفته بودند، به بهانههای واهی بازداشت شدند و بر حسب شنیدهها و قراین موجود، هنوز زیر شدیدترین محدودیتها در زندان ماندهاند.

از سوی دیگر، مأموران امنیتی و نیروهای متکی به ساختار فراقانونی قدرت، در اقدامی غیرقانونی و فاقد ادلهی شرعی، با تخریب حسینیهی دراویش گنابادی در اصفهان، تهدید پیروان این نحلهی اعتقادی و بازداشت تعداد زیادی از ایشان، در پی تجمع آنان در جلوی مجلس شورای اسلامی، اصول ۲۳، ۲۷، ۳۲ و ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی عقیده، حق تشکیل اجتماعات، رعایت حقوق متهم و الزام مقامات رسمی به عمل کردن در چارچوب احکام قضایی عادلانه و حق برخورداری آحاد ملت از دادخواهی را آشکارا نقض کردهاند.

یادآوری میشود که اگرچه فشارهای دولت نهم بر دانشگاهیان، دراویش گنابادی و دیگر گروههای اجتماعی فراگیر در بازتولید استبداد، عدول از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و نقض تعهدات داخلی و بینالمللی نظام سیاسی کشور موثر ارزیابی میشود، تجربهی سالیان اخیر گواه آن است که چنین اقدامات و نگرش حاکم بر سیاستگذاریهایی از این دست، نه تنها منجر به تداوم اختناق در جامعه و سکوت دلسوزان و خیرخواهان نسبت به سوء مدیریت دولت نشده است که حتی موجب تقویت انگیزه و افزایش پایداری دانشجویان و گروههای دیگر اجتماعی و سیاسی در رویارویی با رفتارهای غیردموکراتیک دولت نهم گردیده است.

متاسفانه، با وجود شکست استراتژیک تمامیتخواهان در سالهای گذشته در زمینهی سرکوب دانشجویان و تحمیل سکوت بر دانشگاهها و نیز به رغم هزینههای سنگین و پیامدهای وخیمی که برخوردهای نابخردانه و غیرقانونی با گروههای اجتماعی و مذهبی داشته است، باز هم دیده میشود که این جریان همچنان بر فشارها و سختگیریهایش افزوده و سادهترین اعتراضها را به شدیدترین روش سرکوب میکند. بدیهی است که اینگونه برخوردها تناسبی با رفتار قربانیان این حوادث نداشته است.

مسوولان وزارت علوم دچار این توهماند که با غیرقانونی خواندن دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) و تخریب عبادتگاه اهل عرفان میتوانند فعالیتهای قانونی این بخش از ملت را متوقف کنند، در حالی که تاریخ ثابت کرده است که آنانی که با هدف خاموشسازی صدای آزادیخواهان در پی انحلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و تحمیل باورهای خویش به عنوان یگانه قرائت حاکم از مذهب بودهاند، نه تنها در رسیدن به هدفشان ناکام ماندهاند، بلکه مشروعیتشان را نیز در پیشگاه ملت ایران به تدریج از دست دادهاند و خواهند داد.

نهضت آزادی ایران ضمن محکوم کردن بازداشت دانشجویان، حمله به دانشگاه و ایجاد فضای امنیتی و نظامی در دانشگاهها، با استفاده ابزاری از شهدا، لزوم توجه به تجربههای گذشته در برخورد با دانشجویان را به حاکمان گوشزد میکند و بر این باور است که در محیطهای علمی و دانشگاهی تنها باید به زبان منطق و عقل سخن گفت. هرگونه برخورد خشونتآمیز با دانشگاهیان برای ساکت کردن آنان، نه تنها نتیجهای معکوس خواهد داشت، بلکه پیامدهای آن با اهداف دانشگاه ها که تربیت نسل فرهیخته برای اداره آینده کشور است مغایرت آشکار دارد.

از سوی دیگر، خاطرنشان میشود که رفتارهایی از قبیل تخریب عبادتگاه مسلمانان و یکتاپرستانی که با دو بال طریقت و شریعت و با تاکید بر واجبات دینی به پرستش معبودشان میپردازند افزون بر مخاطراتی که بر سر راه امنیت ملی و حفظ شرایط همزیستی تمامی ایرانیان میافکند، به امکان بروز مناقشات مذهبی و عقیدتی نیز دامن میزند و حکایت از ادامه نوعی رقابت ناسالم دیرینه در این زمینه و جدال کهنه و نامفید فقها با عرفا دارد.

نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عمیقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند. به نظر میرسد که تمامیتخواهان برآنند که با ایجاد جو ناامیدی امکان مهرهچینی و تحمیل نامزد مورد نظرشان را فراهم آورند.

در پایان، نهضت آزادی ایران به همهی گروههای سیاسی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر، مطبوعات مستقل، روحانیان و مراجع عظام آزاده و آزاداندیش، و به ویژه به نامزدهای اصلاحطلب ریاستجمهوری توصیه میکند که اعتراض جدی و فراگیرشان را نسبت به اعمال غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی یاد شده و ستمی که بر دانشجویان و جمع زیادی از دراویش مسلمان متشرع میرود و نقض گستردهی حقوق این بخش از ملت ایران اعلام کنند و برای احقاق حقوق آنان از هیچ اقدام قانونی و کارآمد فروگذاری نکنند.

تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند, ۱۳۸۷ ۱۰:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…