پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

تلاشهای کوفی عنان برای پایان دادن به بحران درسوریه

مشکل کوفی عنان در اين نکته نهفته است که هیچ یک از دو طرف، يعنی نه دولت سوريه و در رأس آن بشار اسد و نه اپوزيسيون مسلح، با آگاهی ازموقعيت استثنائی کشور، قصد آن را ندارد پشت ميز مذاکره بنشيند وهريک براين باوراحمقانه است که پيروز نهائی اين چالش خونينی است که تا همين امروز نيز تلفات انسانی بسيار داشته و ويرانیهای عظيم ببارآورده است.

  با گذشت چندین ماه از درگیری های مسلحانه میان دولت و نیروهای اپوزیسون در سوریه، که کشور را در یک قدمی جنگ داخلی تمام عیار قرارداده است، بالاخره سازمان ملل متحد تصمیم به اعزام کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل، به سوریه گرفت. کوفی عنان که مورد تائید «لیگ اعراب» نیز است، درابتدا به دیدار بشار اسد دردمشق رفت و پس از آن عازم ترکیه گردید، تا در دیدار با مقامات کشورترکیه، راه های پایان دادن به خشونت و خونریزی میان طرفین را بررسی نماید. بموازات اقدامات کوفی عنان لاوروف، وزیرامورخارجه روسیه نیز دیداری با نمایندگان «لیگ اعراب» در قاهره برگزارنمود و طرفین دراین دیداردرمورد برنامه ای ۵ ماده ای به توافق رسیدند، که در رأس آن پایان دادن به خشونت توسط هردوطرف درگیر، برداشتن تمام موانع از پیش راه کاروانهای کمکهای انسانی در سراسر کشور، پایان دادن به دخالتهای خارجی و حمایت فعال از اقدامات کوفی عنان، از جمله موارد مورد توافق طرفین بودند. روشن است که کوفی عنان هم درسفر دمشق وهم در دیدار با مقامات آنکارا، با مواضعی بسیار متضاد با یکدیگر و تلاش هردو سوی مسئله درانداختن تمام تقصیرها برگردن دیگری روبرو بوده است. بهمین دلیل نیز کوفی عنان در کنفرانس مطبوعاتی اش در آنکارا اعلام نمود که “ما نمی توانیم اجازه دهیم که خشونت ادامه پیدا کند و جامعه جهانی بایستی که دراین رابطه پیام مشخصی را به دمشق ارسال نماید”. مشکل کوفی عنان در این نکته نهفته است که هیچ یک از دو طرف، یعنی نه دولت سوریه و در رأس آن بشار اسد و نه اپوزیسیون مسلح، با آگاهی ازموقعیت استثنائی کشور، قصد آن را ندارد پشت میز مذاکره بنشیند وهریک براین باوراحمقانه است که پیروز نهائی این چالش خونینی است که تا همین امروز نیز تلفات انسانی بسیار داشته و ویرانیهای عظیم ببارآورده است. بشاراسد با آگاهی از موقعیت منطقه ای خویش، یعنی همجواری با اسرائیل، کشوری که خودعمیقاً در بحران است و برای سرپوش گذاشتن برمشکلات داخلی، بر طبل تبلیغات جنگ با ایران می کوبد، و سخت نگران از خطر سقوط بشار اسد و ناروشنی و چه بسا تیرگی چشم انداز حکومت بعدی سوریه قرار دارد، و نیز بحران مالی جهانی و درگیر بودن کشورهای تعیین کننده در تصمیمات مربوط به اقدامات مشخص در قبال سوریه، یعنی اروپا و آمریکا، با مشکلاتی که فرصت کمتری برای تعامل و تفکر در مورد سوریه را به آنان می دهد، از یکسو، و از سوی دیگر، اپوزیسیونی که با حمایتهای بیدریغ عربستان سعودی، قطر و ترکیه، با اطمینان به پیروزی شان درآینده ای نه چندان دور، به شدت از نشستن در پشت میز مذاکره سرباز می زند، وضعیت را به جائی رسانده اند که با همه احترام جامعه جهانی به شخصیت و تلاشهای کوفی عنان برای پایان بخشیدن به خشونت و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی تمام عیار، که به شدت مستعد گسترش یافتن به کشورهای منطقه است، این تلاشها همچون” آب در هاون کوبیدن” ارزیابی می شوند. گفته می شود که بشار اسد دست به اقداماتی، هرچند با تأخیر، درجهت رفرم سیاسی زده است. اما “دم خروس” این رفرمهای سیاسی وقتی بیرون می زند که در متن قانون اساسی جدید سوریه که حدود دو هفته پیش به رفراندوم گذاشته شد، با وجود حذف بند هشت آن که مربوط به انحصا رقدرت برای حزب بعث بود، اما در بند ۸۸ آن آمده است که ریاست جمهور فقط با رای همگانی مردم و هر ۷ سال انتخاب می شود و هر کس فقط می تواند ۲ دوره به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود؛ اما در بند ۱۵۵ همین قانون اساسی آمده است که تغییرات جدید در متن قانون اساسی، از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، معتبر خواهند بود. این بدان معناست که بشار اسد قصد آن را دارد که حداقل تا سال ۲۰۲۸ در مقام ریاست جمهوری سوریه جا خوش نماید. (منبع: مقاله ای از آلکساندر گلوبوف در www.politkom.ru ). در اینجا دو نکته وجود دارند که می توانند در به ثمر رسیدن تلاشهای کوفی عنان تاثیر گذار واقع شوند. نخست موضع روسیه است که با وجود پافشاری برعدم استفاده از «سناریوی لیبی» از جانب جامعه جهانی، اما با درک این واقعیت که خشونت نه فقط از جانب اپوزیسیون مسلح، بلکه به میزان زیادی از جانب حکومت، بکار گرفته می شود و بار سنگینی از مسئولیت کشتارها بر دوش حکومت قرار دارد، کوشش می کند که با برگزاری نشستهای پیاپی و دیدار با طیف گسترده ای از نیروهای آشکار و نهان در گیر این مسئله، هم از تبدیل شدن این منازعه داخلی، به یک جنگ تمام عیار منطقه ای و چه بسا فرامنطقه ای که آتش آن به مناطق جنوبی روسیه نیز سرایت خواهد کرد، جلوگیری نماید و در ادامه از این رهگذر، یگانه امکانی را که در منطقه خاورمیانه از دوران اتحاد شوروی سابق به ارث برده را حفظ نماید. سوریه تنها کشورمنطقه است که روسها در آن هنوز یک پایگاه نظامی دارند و از دست دادن این امکان ضربه ای بر معادلات استراتژیک روسیه در منطقه خواهد بود. نکته دوم موضع کشورهای عربستان سعودی و قطر است که حامیان اصلی و تامین کنندگان هزینه های سنگین مالی اپوزیسیون سوریه هستند. این دو کشور با این واقعیت روبرو گشتند که سوریه برخلاف لیبی از قوام بیشتر دولتی برخوردار است و با بکارگیری برخی ظرفیتهای نظامی و امکانات مردمی، که پشتیبانی وسیع ایران و رای وتو از جانب روسیه و چین در شورای امنیت، در آن نقش داشتند، چشم انداز پیروزی “کمی” به عقب انداخته شده است. از این رو، هم قطر و هم عربستان سعودی به این نتیجه رسیده اند که جابجائی در حکومت و به قدرت رسیدن نیروهای مطلوب آنها در سوریه، نیازمند تحرکات دیپلماتیکی که بمراتب وسیعتر و پرهزینه تراز آنچه که در رابطه با لیبی پیش رفت، است. همین را می بایست به فال نیک گرفت و خود فعالیت دیپلماتیک یعنی برگزاری نشستها و جلسات، آنهم نه فقط با “خودی”ها که همانا در جبهه “خودی”ها نیز موضع یکسان وجود ندارد، بلکه با روسیه و چین نیز، می بایست که گفتگو داشت و چاره اندیشی نمود. اما آنچه که در تمامی این رفت و آمدهای دیپلماتیک نادیده گرفته می شود، نقش ایران و ترکیه است که به دلایل گوناگون و متفاوت، در این “میدان” به بازی گرفته نمی شوند و این خطائی است بزرگ که درک هرچه دیرتر آن نتیجه ای به جز تداوم کشتار مردم بیگناه و ویرانی زیرساختهای سوریه نخواهد داشت. این خطاست اگر این گونه تحلیل شود که به بازی گرفتن ایران، یعنی باج دادن به این کشور و بالابردن امتیاز این کشور در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای؛ دررابطه با ترکیه نیز این خطای اروپا خواهد بود، اگر بالا بردن وزن ترکیه را به مثابه عقب نشینی در برابر خواست پیوستن ترکیه به اروپا، ارزیابی نماید. جلوگیری از تداوم خونریزی و کشتار و ویرانی، نیازمند تصمیماتی شجاعانه است که با تلاشهای کوفی عنان آغاز گشته اند و نیازمند کسب پشتیبانی جامعه جهانی اند.    

تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند, ۱۳۹۰ ۶:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی