دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۴

توسل بە همسایگانی کە خود در بحران اند

واقعیت این است کشورهای منطقە لااقل در کوتاە مدت از امکان پختن نانی برای شکم گرسنە اقتصاد کشور ناتوان خواهند بود. و جمهوری اسلامی کە بشدت در پی آن است با دست پر بە مذاکرات بعدی برجام برود، نتواند از این رهگذر امتیازی آنچنانی در مقابل رقبای غربی خود دست و پا کند.

جمهوری اسلامی، بە محض شروع کار دولت سیزدهم توبرە خود را برای استفادە بهینە از امکانات همسایگان در مقابلە با تحریمهای غرب سریعا دوخت. حاکمیت تصور میکند کە با ایجاد تحرک در این زمینە میتواند اقتصاد کشور را از بحران نجات دادە و بنوعی آن را سر پا نگە دارد.

وزیر امور خارجە، سفرهای پیاپی خود را بە کشورهای منطقە آغاز کرد. از سوریە و لبنان گرفتە تا روسیە، و نیز زمزمەهای مذاکرات نیمە علنی و علنی و مخفی با عربستان و امکان امضاء قراردادی از نوع قرارداد بیست و پنج سالە با روسیە، البتە علیرغم عدم اجرائی شدن مورد چینی آن تا لحظە کنونی، ورد سر زبان رسانەهای حکومتی کشور گردیدەاست.

و این در حالیست کە ژئوپولیتیک منطقە تغییر کردەاست و مشخصە اصلی آن خود را در افغانستان و قفقاز جنوبی باز می یابد. دو مشخصەای کە بە مراتب بر خلاف انتظار جمهوری اسلامی، استراتژی دولت سیزدهم را علیرغم خوش بینی آن با مشکلات بە مراتب بزرگتری روبرو ساختە و خواهد ساخت. و البتە در کنار این دو می توان بە خود لبنان و سوریە هم اشارەکرد، کە در اولی هنوز بعلت بحران شدید اقتصادی و نفوذ صریح سعودی ها نمی توان از برداشت محصول بە ظاهر کاشتە شدە و یا توقعات مطرح شدە توسط جمهوری اسلامی سخن گفت، امری کە خود تحلیل گران هم امکان آن را بفرض بوقوع پیوستن آن بە آیندەای نامعلوم ارجاع می دهند؛ و مورد سوریە هم کە هنوز از دخالت خارجی بشدت در رنج است و عدم ثبات دولت بشار اسد مشخصە عینی آن است همە نشان از آن دارند کە فعلا نمی توان از قراردادهای اقتصادی آنچنانی و امکان سودآوری اشان گفت.

از طرف دیگر با انتخابات زودرس عراق و مشارکت بسیار کم مردمی در آن، و سقوط قابل توجە رای نزدیکترین متحد ایران در این کشور، ما با مولفە دیگری از تغییر ژئوپولیتیک در منطقە روبرو خواهیم شد کە از جملە خود را در تضعیف مشروعیت پایە مردمی قدرت سیاسی در عراق و تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بازتاب می دهد. امری کە خلاف تصور و برنامە دولت ابراهیم رئیسی عمل می کند، و جمهوری اسلامی را در مقابل رقبای منطقەای قدرتمندتری در عراق قرار خواهد داد.

پس وضعیت منطقەای نظام حاکم بر ایران، علیرغم وعدە و وعیدهای نظام حاکم، نە تنها در جهت مثبت و رو بە رشد حرکت نمی کند، بلکە بوضوح علائمی بحرانی از خود مخابرە می کند. بە بیان دیگر خروج آمریکا از افغانستان و تضعیف موقعیت کلی ایالات متحدە بشیوە خودبخودی بە معنای تقویت نظام جمهوری اسلامی در منطقە و امکان استفادە از امکانات موجود در آن نبودە و نیست.

اما جمهوری اسلامی نظامی آمریکا ستیز است و بە نظر می رسد بر اساس یک مش اخلاقی معین کە خود را در غیرت گرائی سنتی و اسلامی باز می یابد، در نظر دارد علیرغم همە مشکلات موجود و وضعیت بد معیشتی مردم کشور، راە را تا آخر برود. حاکمیت بە همسایگانی دل بستە است کە خود سراسر در بحران بەسر می برند، و یا اینکە کماکان بعلت عدم اطمینان از جمهوری اسلامی و یا قرارگرفتن در معادلات و روابط جدید، ساز دیگری را بە احتمال قوی خواهند زد.

واقعیت این است کشورهای منطقە لااقل در کوتاە مدت از امکان پختن نانی برای شکم گرسنە اقتصاد کشور ناتوان خواهند بود. و جمهوری اسلامی کە بشدت در پی آن است با دست پر بە مذاکرات بعدی برجام برود، نتواند از این رهگذر امتیازی آنچنانی در مقابل رقبای غربی خود دست و پا کند. 

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر, ۱۴۰۰ ۹:۲۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!