یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۵

جنگ برای تغییر هویت

پس اگر چنین است در واقع هیچ راە حل کوتاەمدتی برای نظام وجود ندارد. قرار است جامعە با همە مشکلات و بحرانهای تلبنار شدە خود، سرگردان در تو در توی معضلات بی پایان، گویا ادامە دهد! و این ادامە قراراست در فضای جنگ هیبریدی و جنگ سایەها بە پیش بردەبشود. و این چنین روح جنگ ایران ـ عراق دوبارە فراخواندە می شود تا بە یمن آن بر مشکلات غالب شوند!

در رقابت میان ایران و آمریکا، ‘میدان’ را جنگ هیبریدی و جنگ سایەها (افراد و نە ارتش ها)، تسخیر کردەاست. دیگر از رجزخوانی و تهدیدهای مقامات سابق آمریکا در عرصە نظامی چندان خبری نیست. شاید در این عرصە تنها اسرائیل باشد کە مستقیما و بدون واهمە از تهدید بە حملە نظامی می گوید، تهدیدی کە بیشتر بە بلوف می ماند و همە می دانند کە بدون چراغ سبز ایالات متحدە، اساسا از عملی کردن آن ناتوان است. پس عرصە نظامی هم بە کمک دو جنگ دیگر در لفافە رجزخوانی آمدەاست!

در آن سوی ماجرا هم جمهوری اسلامی بنوبە خود بخوبی دارد از جنگ هیبریدی و سایەها استفادە می کند. قرار است میدان بە کمک دیپلماسی در بن بست قرارگرفتە برسد، و گرە کور یا نیمەکور مذاکرات وین را بازکند. سران نظام آمادە نیستند در خصوص صنایع موشکی خود، سیاست منطقەای و امر حقوق بشر مذاکرەکنند، برای همین با فعال کردن میدان درصدداند دیپلماسی را بە نفع خود تغییر دهند.

در مدت کوتاهی کە رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری نشستە، تا حالا سپاە پاسداران و خامنەای بهترین حضور خود را، با توجە بە فاصلە زمانی، بە نمایش گذاشتەاند و آنچە شاهد آن هستیم بە سایە تبدیل شدن رئیسی است کە اتفاقا برای ایفای همین نقش بە چنین صدارتی راندەشد.

معلوم نیست حسابات مسئولین نظام بر چە پایەای قرار گرفتەاست کە این چنین بە مذاکرات پشت کردە و خامنەای از بی فایدەبودن مذاکرە با آمریکا می گوید. معلوم نیست آنان برای برون رفت کشور از فاجعە کنونی چە برنامەای دارند کە اینگونە بە تنها راە ممکن کە تفاهم با آمریکاست، پشت کردەاند؟

اگر حساب را بر پیشی گرفتن چین از ایالات متحدە در عرصە جهانی گرفتەاند، این حداقل، بنابر خوشبینانەترین محاسبات، در سال ٢٠٢٧ صورت می گیرد؛ و تازە بفرض وقوع آن در چنین تاریخی، باز ما بە یک دورە انتقالی نیاز داریم کە قدرت جدید بتواند تثبیت شدە و نتایج خود را در عرصە مناسبات و قوانین جهانی نشان دهد. بە بیانی دیگر ما تا آن زمان، سالها فاصلە داریم.

پس اگر چنین است در واقع هیچ راە حل کوتاەمدتی برای نظام وجود ندارد. قرار است جامعە با همە مشکلات و بحرانهای تلبنار شدە خود، سرگردان در تو در توی معضلات بی پایان، گویا ادامە دهد! و این ادامە قراراست در فضای جنگ هیبریدی و جنگ سایەها بە پیش بردەبشود. و این چنین روح جنگ ایران ـ عراق دوبارە فراخواندە می شود تا بە یمن آن بر مشکلات غالب شوند!

دولتها در جنگ هیبریدی و سایەها دغدغە سرنگونی و امحاء خود را ندارند، برای همین امکان ادامەاشان وجود دارد. اما آنچە گرە مسئلە است امکان فراروئی اینگونە جنگها بە جنگهای ناب میان ارتشها و نیروهای رسمی نظامی است. البتە جمهوری اسلامی می داند کە در شرایط فعلی، رقبایش از چنین امکانی برخوردار نیستند و برپائی جنگ بەمنزلە فاجعەای برای همە خواهدبود. پس تشدید بحران در میدان می تواند بە رقیب فشار واردآوردە تا منش خود را تغییر دهد. در واقع سران نظام درست بمانند غربیها کە در صدد تغییر منش و رفتار رژیم اند، آنان هم در پی تغییر منش و رفتار غربی ها هستند.

ما در واقع درگیر یک جنگ برای تغییر هویتی همدیگر شدەایم. یا غرب جمهوری اسلامی را با همین مختصات کنونی اش می پذیرد و یا جمهوری اسلامی آمریکا را با درخواستهایش در خصوص اوضاع منطقە و مبانی حقوق بشری. و تجربە نشان دادەاست کە دیپلماسی در پیشگیری از اینگونە جنگها کمترین کارآئی را داشتەاند.

 

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد, ۱۴۰۰ ۴:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس