پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۱

حداقل شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد

دهها تن از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در ایران با ارسال نامهای سرگشاده به خاتمی نوشته اند که "در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت."

دهها تن از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در ایران با ارسال نامهای سرگشاده به خاتمی نوشته اند که “در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.” متن نامه چنین است:

به نام خدا

حضرت حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی

با سلام و آرزوی تندرستی و توفیق شما

همچنانکه بهخوبی میدانید، مردم میهن عزیز ما ایران در برابر شرایط پیچیده وسختی قرار داده شدهاند. در حوزه اجتماعی انحطاط اخلاقی و بر باد رفتن سرمایههای اجتماعی، گسترش روزافزون فساد، فزون طلبی و سوء استفادههای کلان، بنیان جامعه را بهشدت تهدید میکند. از این گذشته اعمال سیاستهای اجتماعی غیر قابل دفاع جامعه را بهسوی فروپاشی سوق داده و به سقوط ارزشهای اجتماعی و گسترش روزافزون انواع جرایم و مشکلات اجتماعی منجر شده است. در حوزه اقتصادی، اعمال سیاستهای نادرست موجب شده هر روز نسبت به روز پیش از آن وضعیت معیشتی مردم سختتر، رشد اقتصادی پایینتر، زیرساختها در معرض تلاشی بیشتر و فساد در ساختارهای موجود گستردهتر شود. در عرصه سیاسی نیز تسلط نظامیان و مقامات امنیتی موجب شده که علاوه بر انسداد سیاسی، جمع کثیری از حامیان عدالت و آزادی راهی زندانها شوند و حداقل حقوق شهروندی آنان نقض شود. در عرصه بینالملل نیز به علت ندانمکاریهای مسئولان و تعارض و تناقض در موضع گیریها و عدم توجه آنان به شرایط جهانی پس از جنگ سرد، روند انزوای ایران تشدید و منافع ملی کشور در معرض مخاطره قرار گرفته است.

در چنین شرایطی و زیر نفوذ و سلطه روزافزون مقامات نظامی و امنیتی در همه ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی، حاکمان وعده برگزاری انتخابات آزاد میدهند و انتظار دارند مردمی که امید هرنوع تغییر و بهبود در زندگی خود را از دست داده اند، پای صندوقهای رای بروند تا آراءشان در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی شود.

جناب آقای خاتمی

شما چندی پیش با تاکید بر حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد وبا ابراز نگرانی از شرایط کنونی، که هر گونه انتظار نسبت به سلامت انتخابات آینده را منتفی میکند، شرط هایی را برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مطرح کردید که مهمترین آنها عبارت بودند از:

– رفع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان

– آزادی همه زندانیان سیاسی

– آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب

– از بین رفتن فضای امنیتی

– ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هرگونه شائبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی

اکنون و با گذشت بیش از سه ماه از تاریخ اعلام شرایط جنابعالی، کوچکترین نشانه ای دال بر اراده حاکمان برای تامین آن شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمیشود. برعکس، در ماههای اخیر، محدودیت بیشتری برای فعالان سیاسی، زندانیان و خانوادههای ایشان ایجاد شده تا جایی که نهادهای امنیتی حتی در ماه مبارک رمضان از برگزاری مراسم احیای شبهای قدر و میهمانیهای افطار آنان جلوگیری کردند. مقامات حتی اعتراض مدنی و آرام علیه تخریب محیط زیست را نیز برنتافتند. از اینرو، بیشک شما نیز تایید میکنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد.

بر این اساس، ضمن تاکید بر ضرورت ادامه تلاش برای تعامل و متقاعد کردن مسئولان امر به پذیرش حق حاکمیت مردم بر پایه اصول مصرح قانون اساسی و تن دادن آنان به تامین حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، بهصراحت اعلام میکنیم، در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.

در پایان لازم میدانیم سپاسمان را بهخاطر استواری، صراحت و شجاعت شما در دفاع از آزادی و حق حاکمیت مردم ایران اعلام کنیم، و ضمن تاکید بر پشتیبانی از مواضع و دیدگاههای جنابعالی، مصرانه خواستار تداوم تلاشها و اقدامات اصلاح طلبانهتان برای جلوگیری از سقوط بیشتر کشور در سراشیب بحرانهای داخلی و بینالمللی باشیم.

جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی

۲۳ مهرماه ۱۳۹۰

 

زهره آغاجری، حمید امین اسماعیلی، مهدی امینی زاده، مرتضی امیری جرقویه، مرتضی اشفاق، محمد ابراهیم زاده، حمید احراری، اکبر بدیع زادگان، ابوالفضل بازرگان، ملکه بازرگان، مجتبی بدیعی، محمد بهزادی، محمد حسین بنی اسدی، عماد بهاور، صفا بیطرف، حبیب اله پیمان، وفا تابش، مصطفی تاج¬زاده، علی¬رضا تاجیک، غلامحسین تکفلی، مصطفی تنها، رضا تهرانی، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، مرتضی توکل، مجید جابری، مهرنوش جعفری، جلال جلالی زاده، حمیدرضا جلایی پور، نجف قلی حبیبی، محمود حجتی، سید صفدر حسینی، سید محمود حسینی، جمشید حقگو، بهزاد حق پناه، ابوالفضل حکیمی، عبدالکریم حکیمی، مجید حکیمی، محمد رضا حمسی، جعفر خائف، هادی خانیکی، حسین خلیلی اردکانی، محمدعلی خلیلی اردکانی، ابراهیم خدادادی، سید امیر خرم، محمدحسین خوربک، محمد علی دادخواه، مصطفی درایتی، علیرضا دلیرثانی، مصیب دوانی، محمد صادق رسولی، احد رضایی، فاطمه راکعی، بهمن رضاخانی، فیروزه رضازاده صابر، علی¬رضا رجایی، محمد جواد رجاییان، تقی رحمانی، حسین رفیعی، اعظم طالقانی، رضا رییس طوسی، عبدالله رمضان زاده، جمال زره ساز، فیاض زاهد، حسین زمان، محمد ابراهیم زمانی، پرویز زندی نیا، حیدر زندیه، علیرضا ساریخانی، مصطفی سبطی، محمد ستاری فر، بیوک سعیدی، عبدالفتاح سلطانی، داوود سلیمانی، سمیعی زاده، سیاسی راد، علی اصغر شاپوریان، حسین شاه¬حسینی، علی شکوری راد، سعید شیرکوند، احمد شیرزاد، ابراهیم شاکری، الله وردی شمبوری، هاشم صباغیان، احمد صدر حاج سید جوادی، اسماعیل صحابه، بهروز صحابه تبریزی، فضل الله صلواتی، کیوان صمیمی، کریم عابدی، فیض ¬الله عرب ¬سرخی، محمود عمرانی، علی علیزاده نایینی، علیرضا علوی تبار، علی اصغر غروی، علیرضا غروی، سعید غفارزاده، علی غفرانی، فریده غیرت، اکبر طاهری قزوینی، محمد فرید طاهری قزوینی، هادی قابل، نظام¬الدین قهاری، مقصود فراستخواه، غفار فرزدی، حسن فرید اعلم، حسین کاشفی، داوود کریمی، محمد کیانوش راد، رحمان کارگشا، فاطمه گوارایی، فریده ماشینی، مرتضی مبلغ، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمی پور، اروج علی محمدی، محسن محققی، سید علی محمودی، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، علی مومنی، محمود مومنی، وحید میرزاده، مصطفی مسکین، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، عباس مصلحی، شهاب محمودی، خسرو منصوریان، محسن میردامادی، احمد میدری، حسین نورانی نژاد، محمد نعیمی ¬پور، محمود نکوروح، صدیقه وسمقی، شمس¬الدین وهابی، هادی هادیزاده، علیرضا هندی، احسان هوشمند، ناصر هاشمی، فرید یحیایی، ابراهیم یزدی، محمود یگانلی

تاریخ انتشار : ۲۳ مهر, ۱۳۹۰ ۷:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی