دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۳

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۳

خاک می جنبد، آیا تفکر هم؟

خاک ایرانی با خاک عربی قاطی می شود، و این یعنی نه خاک عربی و نه خاک ایرانی. و خاک عربی می جنبد و کوچ می کند، و این یعنی این خاک تنها مال اعراب نیست و با صفت عربی نمی توان آنرا تعریف کرد، ... و شاید این بتواند آغاز تفکری باشد در سطحی وسیع در میان مردم که در آن دیگر به مقدس بودن خاک باور نداشته باشند

این روزها آسمان ایران دارد وضعیت جدیدی را از لحاظ پیامدهای تغییر آب و هوائی تجربه می کند. آسمان کشور از جنوب غرب، غرب تا شمال به شدت گرد و غبار می کند، طوری که زندگی برای مردم این مناطق دشوار شده است. سازمان هواشناسی ایران که در اوایل ماه خرداد نسبت به ورود این موج عظیم گردو غبار به داخل کشور هشدار داده بود، هم اکنون از ورود موج دیگری خبر داده است که آن نیز همانند موج پیشین می تواند به همان شدت مناطق مختلف کشور را در برگرفته و باعث مشکل شدن تنفس بویژه برای سالمندان و کودکان شود. طبق گزارشها، کارشناسان علت ورود و وجود این موج گردو غبار را به بیابانهای عراق و سوریه نسبت می دهند. در سالهای اخیر به علت سدبندی بر روی رود فرات و خشک شدن تالابها در این کشورها، بویژه تالاب هورالعظیم در عراق، هر ساله موجهای بزرگی از گردو غبار در این کشورها براه می افتند، که به علت وزش باد از طرف غرب به شرق، وارد خاک ایران شده و مناطق وسیعی را از کشور زیر پوشش خود قرار می دهند. این موجهای گرد و غبار پیامدهای مخرب زیادی از لحاظ کشاورزی، بهداشتی و اقتصادی برای کشور بهمراه خود دارد.

چنانکه از خبر بر می آید، خشکسالی بیشتر در مناطق بیابانی عراق و سوریه علت این امر ذکر شده است. در سالهای اخیر به علت گرمتر شدن کره زمین که علتی اصلی اش دست اندازیهای نابجا و مخربانه بشر به حریم طبیعت است، مناطق زیادی از کره خاکی دچار تغییرات آب و هوائی گردیده، به نوعی که زندگی انسانها را در این مناطق بسیار دشوارتر کرده است. پیوند دیرینه بشر با طبیعت مواجه با بحرانهای عدیدهای است.

تغییر آب و هوائی، یک تغییر گلوبالی و جهانی است که همراه تشدید روند گلوبالیزاسیون و جهانی شدن در دنیا، روند آن نیز تشدید شده است. تشدید این روند، نگرانی بسیار بیشتر ارگانهای مدنی و دولتی حافظ محیط زیست را در سراسر جهان به دنبال داشته است، که آخرین نشست قابل توجه این ارگانها می تواند نشست دهها کشور جهان در دانمارک در سال گذشته باشد.

اما چنین به نظر می رسد که روند تخریب طبیعت، علیرغم چنین نشستهائی، روندی مداوم است، و هرساله می توان جلوههای دیگری را از آن در مناطق مختلف جهان شاهد بود. هجوم امواج گردو غبار از مناطق غربی به ایران یکی از آخرین نمونههای آن می باشد.

از روند جهانی شدن گفتیم، روندی که هم اقتصادی است، هم سیاسی و هم فرهنگی و کلتوری. پروسهای که طی آن کشورها در این سه عرصه ذکر شده وارد یک روند تاثیرگذاری متقابل بسیار شدید و نزدیک می شوند، چنانکه همه جوامع مشخصههائی را می پذیرند که بیش از پیش به سیمای مشترک همه آنان تبدیل می شود.

اما آیا می توان از یک روند جهانی شدن در عرصه طبیعت و آب و هوائی هم سخن گفت؟ می شود گفت که همه مناطق کره زمین سرانجام مشخصههائی را در عرصه طبیعت بپذیرند که بیش از پیش آنان را به هم نزدیک می کند؟ کرهای تنها سبز و آبی، یا خاکستری و آبی؟ جواب آری دادن به چنین سئوالی بسیار دشوار و به بیانی دیگر غیرممکن است. کره زمین، ماه نمی شود زیرا که در آن آب وجود دارد، و علیرغم هرگونه تغییر آب و هوائی، آب باقی خواهد ماند، و این آب همیشه علت سرسبزی مناطق وسیعی خواهد بود. علاوه بر پیشروی بیشتر بیابانها و مناطق خشک همچون تبعاتی از تغییرات آب و هوائی، شاید بتوان از تغییرات دیگری سخن گفت که مناطقی را به نوعی دیگر همگن خواهد کرد، بدان معنی که نه منطقه اول تماما به منطقه دوم تبدیل شود و نه منطقه دوم به منطقه اول. و نیز همگن هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ تفکرات سیاسی (به عنوان یکی از تبعات تغییرات طبیعی). تغییراتی طبیعی که افکار را سرانجام به نوعی همگن کند از لحاظ ایجاد تغییر در یک سری ایدههای پذیرفته شده پایهای دهها و شاید صدها ساله. و حال این همگنی دارد از لحاظ طبیعی از طریق تحرک و جابجائی خاک در سطح مناطق وسیعی انجام می گیرد. بادهای مهیب، لایههای سطحی خاک را با خود برمی دارند و صدها و هزاران کیلومتر آن ورترها دوباره آن را رها می کنند. خاک مسافر، دوباره بر زمین می نشیند و به خاکی ساکن در مناطقی از لحاظ سیستم سیاسی متفاوت تبدیل می شود. به زبانی ناسیونالیستی، خاک عربی در تحرک است و با هجرت خود خاک ایرانی را دارد در سطح مناطق وسیعی می پوشاند. التقاطی از خاک دارد صورت می گیرد. در تاریخ بارها التقاط تمدن و فرهنگ و کلتور در این مناطق صورت گرفته است، اما کمتر خاک جنبیده بود. و حال خاک می جنبد. و شاید این بتواند آغاز تفکری باشد در سطحی وسیع در میان مردم که در آن دیگر به مقدس بودن خاک باور نداشته باشند. خاک ایرانی با خاک عربی قاطی می شود، و این یعنی نه خاک عربی و نه خاک ایرانی. و خاک عربی می جنبد و کوچ می کند، و این یعنی این خاک تنها مال اعراب نیست و با صفت عربی نمی توان آنرا تعریف کرد.

شاید بتوان از منظری دیگر، فرای منظر طبیعی، این جنبیدن خاک را پاس داشت، به این امید و در این مسیر که خاک دیگر همه هویت بشری نیست، و عنصری دیگر نه الزاما تعیین کننده در تدوین نگرشها.

تاریخ انتشار : ۶ تیر, ۱۳۸۹ ۱۲:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…