یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵

خودبردگی و بندگی

با نگاه بە بسیاری از کشورهایی کە زنانشان در هرم قدرت جایگاه رهبری را دارند، آشکارا می توان تفاوتهای آنها را با کشورهای زیر رهبری مردان حتی با وجود سیستمی قانون سالار دید. از نمونە این ویژگیها، نرمی، انعطاف و خشونت ستیزی جنگ گریزی در جوامع زن راهبر است.

در از میان برداشتن تبعیض از زنان و از میان بردن خود تبعیضی، گام نخست خودآگاهی ومبارزە زنان است. چرا کە در جامعە مرد سالار، مردان قانون گذار اما شوربختانە با یک ناآگاهی بسیار گستردە کە سکان جامعە را در دست دارند. آنان هیچگاه برابر حقوقی زنان و مردان را بە رسمیت نخواهند شناخت. اینکە انسانها از حقوق خود آگاه باشند کلیدی است کە می توان قفل و زنجیرهای ستم و تبعیض را با آن باز کرد. امروز بخش گستردەای از زنان چە در میهن ما و چە کشورهای همسایە نە تنها از سوی جامعە مرد و دین سالار مورد ستم قرار می گیرند، بلکە خود ایشان نیز دربرجا ماندن زیر یوغ این تبعیض نقش مهمی ایفا می کنند. و این صرفا بە دلایل، طبقاتی، فرهنگی، سواد، ناآگاهی اجتماعی و دین سالاری گستردەای است کە هم مردان و هم زنان را در این بندهای اسارت نگاه داشتە است. بە دلیل اینکە تنها چیزی کە بدان آموختە و یاد گرفتەاند، بە دوش کشیدن کولە بار سنگین و دیرین زندگی در اسارت وبندهای تبعیض است.

من در مقولە خودبردگی و اسارت، زنان را همچون پرندگانی می بینم کە در قفس تاریخی زنگ زدە و کهنەای نگاه داشتەشدەاند. این پرندگان هم بال پرواز و صدای هم آواز دارند. اما حیطە پرواز و آوازشان همان قفسی است کە نسلهای متمادی در آن چشم بە جهان گشودند و در آن بزرگ شدند، قفسی کە کلیدش بر گردن مردان و گاها زنان پرندە باز آویزان است. این پرندگان هیچگاه پرواز درآسمانی باز و فراخ را نیاموختە و تجربە نکردەاند و تنها زندگی در قفس را یاد دارند. هیچگاه اجازە نداشتند آزادانە دانە جمع کنند و همیشە چشمشان بەآب و دانەای بودە است کە بەدست قفس دار بە آنان دادە شدە. ‌هیچگاه نتوانستەاند خود برگ و شاخەای برای ساختن آشیان خود جمع کنند، حتی اجازە یافتن و برگزیدن جفت خویش را داشتە باشند. ‌اما اگرروزی فرا رسد کە بیشک فرا خواهد رسید، تا این پرندگان از این قفسهای تاریخی پوسیدە و گاها طلایی رهایی یابند، برایشان بسیار سخت و دشوار خواهد بود کە در جهانی نو و آسمانی آزاد و فراخ بال بگسترند، پرواز کنند و زندگی نوین خود را حد اقل در نسل اول آزادی بیازمایند. و درست بە خاطر همین وابستگی و آموختە شدن بەقفس و آب و دانە آن قفس داراست کە نمیتوانند خود رها کنند و پس از پروازی کوتاه دوبارە بە سوی قفسها و زادگاهشان بال خواهند زد و چادر و حجاب سیاه خود تبعیضی را دگر بار بە سرخود خواهند کشید. بلە با وجود فاصلەهای طبقاتی و اجتماعی، فقر، جدایی محیط کار وآموزش زنان ازمردان، و با وجود این غریضە خوگرفتگی بە قفسهای مرد ساختە، زنان نسل یکم و حتی دوم در جوامع سنتی براحتی نمیتوانند خود را از یوغ وابستگیها و قفسهایشان رها سازند. حتی اگر در خوشبینانە ترین حالت زنان و مردان همگام وهمسو با هم پیشرفتە ترین قوانین اجتماعی و سیستمهای سیاسی را بوجود آورند و راهبری و قوانین مرد ساختە را منسوخ نمایند.

و درست بە همین دلیل است کە خود آگاهی و مبارزە زنان پیشتاز و همسویی مردان رها شدە از قیود نظام مرد و دین سالار میتواند شاه کلید اصلی در بە سرانجام رساندن برابر حقوقی زنان و مردان در جامعە باشد. درست بە همین دلیل است کە درآغاز این راه دراز وپر پیچ و خم، زنان باید در همە عرصەهای سیاسی اجتماعی (رهبری جامعە و احزاب، انجمنها و اتحادیەها)، وبویژە در عرصە خانوادە از تبعیض مثبت یا جایگاه و سهم ثابت و ویژە برخوردار گردند.

با نگاه بە بسیاری از کشورهایی کە زنانشان در هرم قدرت جایگاه رهبری را دارند، آشکارا می توان تفاوتهای آنها را با کشورهای زیر رهبری مردان حتی با وجود سیستمی قانون سالار دید. از نمونە این ویژگیها، نرمی، انعطاف و خشونت ستیزی جنگ گریزی در جوامع زن راهبر است. این ویژگی ذاتی زنان در طول تاریخ بودە است کە درآموزەهای پداگوژیکی آنرا بە نام مهارتهای نرم و زنانە (رهبری و سازماندهی امورخانە، بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی) در برابر مهارتهای سخت و مردانە (شکار، از دار درخت و کوه بالا رفتن و…) می شناسیم. بە همین سبب تاریخی است کە زنان بە شیوەای غریزی می توانند راهبران بسیار مناسبی برای رهبری جامعەای دور از خشونت و جنگ نزاع باشند.

مبارزە زنان برای برابر حقوقی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراتر از مرزهای حزبی و سازمانی است، اما این بە معنای این نبودە و نخواهد بود کە نیروها و سازمانهای سیاسی این امر مهم را فراموش کنند. من براین باورم کە در این راستا سازمانهای چپ و دموکراتیک کشورمان باید مرزهای تشکیلاتی خود را کنار گذاشتە و حداقل در این زمینە در پلاتفرم و زیر یک سقف فراخ و مشترک جنبش زنان را سازماندهی کنند. 

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن, ۱۴۰۰ ۹:۴۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز