چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۲

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۲

در مورد سند همکاری ٢۵ سالە ایران و چین

درهم تنیدگی اقتصاد ایران با چین، منتج بە تقویت عنصرعقلانیت اقتدارگرائی در عرصە اقتصاد خواهد شد کە در ایران با توجە بە ایدئولوژی حاکم، از مدل چین متفاوت خواهد بود. بە ین معنا کە رابطە با جهان خارج و بویژە غرب عمدتا در این مدل جائی نخواهدداشت، مگر اینکە تحولی در زمینە برجام اتفاق بیافتد.

سند همکاری ٢۵ سالە میان ایران و چین امضاء شد. تفاهم نامەای کە موجی از نظرات و موضعگیری های متفاوت در جامعە سیاسی کشور برانگیختە است.

در مورد این سند باید گفت کە:

ـ جزئیات سند مشخص نیست،

ـ انعقاد آن نشانە چرخش قابل توجە کشور بە سوی شرق است،

ـ با این انعقاد از توانائی مانور جمهوری اسلامی میان دو سوی شرق و غرب (نە در مفهوم اردوگاهی آن) بشدت کاستە می شود،

ـ جمهوری اسلامی بە کشورهائی از جنس کرە شمالی و میانمار بیشتر نزیک می شود، هرچند امکان هم انطباقی وجود ندارد،

ـ گرایش اقتدارگرائی در درون کشور بشدت تقویت می شود و آنچە خامنەای آن را گام دوم انقلاب نام نهاد، باد جدیدی در بادبانهای خود خواهد یافت،

ـ چنین سندی نتیجە آمریکاستیزی غیرعقلانی نظام جمهوری اسلامی است،

ـ این سند نتیجە بی عهدی ایالات متحدە در مورد برجام بود،

ـ ما با دوران جدیدی از سرعت گیری قدرت سپاە و نیروهای امنیتی در پروژەهای اقتصادی و نیز در ساختار سیاسی کشور روبرو خواهیم بود،

ـ  جمهوری اسلامی با اینکە بشدت یک نیروی ضد چپ است، اما در عرصە جهانی بخوبی از تضاد میان نیروهای متخاصم در عرصە جهانی استفادە می کند، هرچند این استفادە بیشتر خصلت حکومتی دارد تا کشوری و ملی،

ـ  چنین سندی غرب را علیە چین بیشتر تحریک خواهدکرد، بویژە اینکە چین چهارنعل دارد بسوی تثبیت هیمنە اقتصادی خود بر جهان پیش می رود، امری کە بشدت آمریکا را نگران کردەاست،

ـ درهم تنیدگی اقتصاد ایران با چین، منتج بە تقویت عنصرعقلانیت اقتدارگرائی در عرصە اقتصاد خواهد شد کە در ایران با توجە بە ایدئولوژی حاکم، از مدل چین متفاوت خواهد بود. بە ین معنا کە رابطە با جهان خارج و بویژە غرب عمدتا در این مدل جائی نخواهدداشت، مگر اینکە تحولی در زمینە برجام اتفاق بیافتد،

ـ با توجە بە نقش یک درصدی ایران در اقتصاد جهانی، این تفاهم نامە بە معنای تقویت معنادار چین در عرصە جهانی خواهد بود. این علاوە بر نقش ایران در تامین منابع انرژی کە نقش بسیار مهمی برای چین خواهدبود،

ـ جمهوری اسلامی کماکان می تواند بە طرحهای منطقەای خود ادامە بدهد.

نهایتا اینکە با امضای این سندایران می تواند بتدریج و با گسترش سرمایەگذاری چین در کشور از تنشهای موجود خارج شدە و ثبات بیشتری بیابد؛ اما دو مشکل کماکان باقی خواهندبود:

ـ ادامە دشمنی با ایالات متحدە و تشدید آن،

ـ معضل و یا خواست رفرم سیاسی در درون کشور کە از ضروریات عاجل است.

تاریخ انتشار : ۹ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۱:۳۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟