پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۸

“دست سپاە از اقتصاد کوتاە!” باید شعار کارگران باشد

هر سالە جنبش کارگری در ایران بیشتر با طرح خواستەهای صنفی و سندیکالیستی بە پیشواز این روز مهم می رود. شعارهای کە بیشتر غم نان دارند و کمتر با ساختار سیاسی کشور، بخوان اقتصاد سیاسی، گرە می خورند. و درست در تمامی این سالها بر خلاف تلاش قابل تحسین و بی وقفە کارگران، نە تنها وضعیت طبقە کارگر و زحمتکشان در ایران بهتر نشدە است، بلکە روزبروز بدتر هم شدە است. در واقع جنبش صنفی و سندیکالیستی طبقە کارگر نتوانستە ساختار قدرت را بە عقب نشینی های استراتژیک و مهم در راستای تحقق خواستەهای خود، اگرچە صنفی و سندیکالیستی، وادار کند.

آمار دقیقی از میزان حضور سپاە پاسداران در اقتصاد ایران در دست نیست، اما طبق برآوردهای مختلف این حضور از نزدیک بە نیم شروع می شود تا در اختیار داشتن بیشترین درصد. طبق گزارشی در دویچە ولە فارسی “مطابق آماری که رئیس جمهور هم به آن استناد کرده در اجرای ابلاغیه خامنه‌ای ۸۷ درصد از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است”. دست اندازی سپاە بە اقتصاد ایران، کشور را وارد یک شرایط غیرعادی کردە و روزبروز آن را با مشکلات عدیدەتری روبرو می کند.

آنچە در رسانەهای توجیە کنندە این حضور مطرح می شود این است کە در غیاب یک بخش خصوصی کارا کە بتواند در شرایط ویژە کشور، بە اقتصاد سروسامان دادە و بە اصطلاح خودشان توطئەهای دشمنان را خنثی کند، حضور بخش سپاە بە عنوان نیروی مومن و متعهد بە انقلاب ضروری است. در صورتیکە همین افراد فراموش می کنند کە اتفاقا حضور سپاە کە از دورە احمدی نژاد شدت گرفت و بە هشتاد و یک درصد رشد پیدا کرد (طبق آمارها این حضور در دوران رفسنجانی بالاتر از ۶ درصد بودە و در دوران اصلاحات بالاتر از چهار درصد)، خود مانع اصلی از رقابتی شدن سالم در حوزە اقتصاد در کشور است، و فراتر از این، این حضور اساسا یک تجویز ایدەئولوژیک و سیاسی است از طرف بیت رهبری و هستە اصلی قدرت در جهت راندن بخش مدنی از اقتصاد و جلوگیری از نزدیک شدن اقتصاد ایران بە جهان. حضور سپاە کە تحت عنوان خودکفائی بە جلو بردە می شود، در واقع تلاش برای قبضە کردن کل اقتصاد در دست نیروهای ایدەئولوژیک، و از این طرق ایجاد آن چنان ساختار اقتصادی است کە امکان تسلط رژیم را بر کشور، طولانی و بە بیانی ابدی کند.

در آستانە اول ماە مە روز جهانی کارگر، هر سالە جنبش کارگری در ایران بیشتر با طرح خواستەهای صنفی و سندیکالیستی بە پیشواز این روز مهم می رود. شعارهای کە بیشتر غم نان دارند و کمتر با ساختار سیاسی کشور، بخوان اقتصاد سیاسی، گرە می خورند. و درست در تمامی این سالها بر خلاف تلاش قابل تحسین و بی وقفە کارگران، نە تنها وضعیت طبقە کارگر و زحمتکشان در ایران بهتر نشدە است، بلکە روزبروز بدتر هم شدە است. در واقع جنبش صنفی و سندیکالیستی طبقە کارگر نتوانستە ساختار قدرت را بە عقب نشینی های استراتژیک و مهم در راستای تحقق خواستەهای خود، اگرچە صنفی و سندیکالیستی، وادار کند.

یکی از دلایل این عدم موفقیت می تواند همین امنیتی ـ نظامی کردن بخش مهمی از اقتصاد ایران باشد. واضح است در جائیکە نظامیان حضور دارند، فضا بشدت امنیتی می شود و امکان تاثیرگذاری نیروهای مدنی (کارگران) بر آنان بشدت محدود. و درست در تمامی این سالها، بعلت وجود همین فضای امنیتی در محیط های کار این چنینی، طبقە کارگر از کمترین شکل تعرضی علیە آن، نسبت بە بخشهای دیگر اقتصاد بهرەمند بودە است. سپاە پاسداران با ایجاد دولت موازی، از کارائی جنبش کارگری در ایران کاستە و از تاثیرات آن بر فضای سیاسی کشور ممانعت های جدی بوجود آوردەاست.

درست در چنین شرایطی، موضوح طرح شعارها و مطالباتی کە ساختار و مناسبات قدرت با اقتصاد را مد نظر دارد، باید بە سطح مطالبات کارگری فرابروید. از جملە شعارهائی از قبیل ‘دست سپاە از اقتصاد کوتاە!’ باید بە خواستەهای روز جنبش کارگری تبدیل شود. کارگران از این طریق می توانند بە عقب نشینی نهادهائی از اقتصاد ایران یاری رسانند کە نسبت بە بخشهای دیگر اقتصاد، یعنی بخش دولتی و خصوصی، بیشترین خصومتها و حساسیت ها را نسبت بە جنبش کارگری در ایران دارند.

نوک تیز جنبش کارگری باید بر شراکت سپاە در اقتصاد متمرکز شود.

تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۶:۵۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران