یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۴

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۴

دعوای فرماندهان مهاجر بر سر چیست؟

امروز چرا هیچ حزب و جبهه ای در کشور نداریم که بتواند جنبش مردم را هدایت و تقویت کند. موسوی را در کنار خود قرار دهد و در برابر این همه سرکوب در داخل کشور جنبش را یاری و تداوم آن را با اتخاذ راهکارهای درست تدوام بخشد

از حداقل سی و چند سال پیش شعار “کارگران جهان متحد شوید”، “ما با هم متحد می شویم تا برکنیم….” و “اتحاد مبارزه پیروزی” همواره جزو اصلی ترین شعارهای ما بوده است. این شعارها آن روز ما را یکدل و یکراه می کرد، و امروز خاطراتشان نافذ است، و بر دل ها می نشیند. اما نمی دانیم چرا برای دوره ای آن روحیات و شعارهای وحدت طلبانه به سرعت فراموشمان شد. انشعابات زودرس یکی پس از دیگری در سازمان ها و احزاب شکل گرفتند تا آنجا که گروهی یکشبه در مقابلمان قرار گرفتند.
رسیدیم به سال های ۶۰ که رژیم با تمامی توانش در مقابل سازمان ها و احزاب مبارز و انقلابی صف کشید، و جنگی نابرابر را آغاز نمود. رهبران ما اولین کسانی بودند که تن به مهاجرت سپردند تا از تیررس دشمن دور بمانند، با این هدف که به بازسازی سازمان ها و احزاب جهت ادامه مبارزه بپردازند. اما بازماندگان را چه بر سرآمد؟ عموما از دم تیغ گذشتند. اعدام ها شدت گرفت و شکنجه ها به اوج خود رسید و زندان ها آنچنان از آزادیخواهان انباشته شد که حتی فضا برای نفس کشیدن هم تنگ شد. خلاصه بگوئیم که تجاوزات و تحقیرها بی حساب شد و خانواده ها آواره. یعنی تکرار آنچه که مغول کرد و عرب کرد.
سال ها با سختی اما با امید و سربلندی گذشت. به تدریج در جنگل سوخته میهنمان جوانه ها روئیدند و ریشه دواندند، و گل امید در دل ها شکفت. اما امید فزون تر ما، یاران مهاجربودند. بدین گمان که به بازسازی گذشته و اتحاد در تلاشند. غافل از آن که بر آنان نیز خوش نرفت. سرگردانی ها بود و آوارگی. غربت بود و شکست و از همه سخت تر سردرگمی و خلاء پس از فروپاشی شوروی سوسیالیستی. اما در هر حال سی سال هم کم نبود، برای جبران شکست ها. آنهم در فضائی که دیگر نه وحشت دستگیری بود و شکنجه و نه سایه شوم استبداد.
متاسفانه سالها درگذشت. در این همه سال، به جای شنیدن صدای اتحاد و همبستگی و وحدت، این نوای تفرقه بود و زمزمه جدائی که شنیده می شد. رفقا یکدیگر را هم نمی پذیرفتند. گذشته ها شکسته می شد و کجیها با چشمان ذره بین، بزرگنمائی می گردید، تا بهانه و سرپوشی شود بر خود محوری ها. هر چند گهگاه اعلامیه ای با امضای چند گروه و حزب و سازمان سیاسی منتشر می شود، اما دریغ از یک اتحاد واقعی. امروز پس از سی سال، زمانی که خیزش مردم شروع شد ما ماندیم بی کس و پراکنده. از آنجا که متحد نیستیم یکی یکی می شکنیم و مردم هم. مردم به ناچار بدنبال موسوی روان شدند. نمی گوئیم موسوی هرگز مردی نکرد. اما ما چه کردیم. مائی که وظایفی بس سنگین و دشوار بر دوش گرفته ایم. مائی که خواسته بودیم و می خواهیم تا به آخر بایستیم و پیروز شویم.
یکی از آن رهبران دیرینه می نویسد در نبود آلترناتیو، ما باید چنین و چنان کنیم. اما هر گز نمی گوید چه کسانی مسئول عدم شکل گیری یک آلترناتیو دموکراتیک اند. خود چه کردید؟ شما کم نبودید. فرصت هم که داشتید. مدعی هم که بودید. پس بگوئید که چه کردید که باز هم چنین برفت بر ما و بر مردم ما.
امروز چرا هیچ حزب و جبهه ای در کشور نداریم که بتواند جنبش مردم را هدایت و تقویت کند. موسوی را در کنار خود قرار دهد و در برابر این همه سرکوب در داخل کشور جنبش را یاری و تداوم آن را با اتخاذ راهکارهای درست تدوام بخشد. اگر امروز نیروهای پیشگام و آگاه در یک جبهه متشکل بودند و می توانستند جنبش را هدایت کنند این حکومت مستبد نمی توانست به سادگی مردم را سرکوب کند و در این حالت چشم جهانیان نیز بر ما گشوده می شد و به باورمان وادار می شدند.
همین جدائی ها و تفرقه ها ما را از دایر نمودن یک تلویزیون یا رادیوئی که بتواند صدای مبارزین واقعی باشد، عاجز ساخته است. همان صدائی که می توانست در اوج خفقان رسانه ای و ارتباطی کشور، که حتی موبیل ها را از کار انداختند، کار ساز بوده و به طور سراسری به تقویت مبارزه مردم بپردازد.
ما اگر چه در سی سال قبل در انقلاب جا ماندیم و آنرا می شد تا حدی با سرکوب و کمبود نیرو توضیح داد، امروز با اینهمه نیروی پراکنده جا ماندنمان قابل پذیرش نیست. متاسفانه کارنامه ضعیف رفقای خارج کشور به سوابق ارزشمند و جانفشانی های آنان لطمات سنگینی وارد ساخته و نقش آنان را در هدایت مردم ایران به سوی جامعه ای آزاد و سوسیالیست کم رنگ نموده است.
هر چند فرصت کم اما هنوز باقی است. مسلما با همت نیروها و مبارزین خارج کشور و تلاش نیروهای داخل کشور می توان به اهداف اصلی این مرحله از مبارزات یعنی وحدت احزاب و سازمان های چپ سوسیالیست و دموکرات دست یافته و همگام با تشکیل جبهه ای از نیروهای چپ و آزادیخواه با سایر نیروهای آزاد اندیش و ملی مذهبی و شخصیت های مبارز در برابر سرکوب بی امان استبدادیان ایستادگی نمود تا جامعه از دست دیو خفقان، رها شود. سیل جوانان پویا، مبارز، پرشور و تلاشگر در راه آزادی و برابری مردم، به رغم سرکوب های شدید و کشتار رژیم، شرایط را برای جلب آنان به سازمان ها و احزاب سوسیالیست و دموکرات آماده ساخته و آنان را در این مبارزه همدوش رفقای داخل کشور قرار داده است. توجه به این نیرو و پاسخگوئی به خواسته ها و نهایتا جذب آنان می تواند علاوه بر جوان گرائی و تحرک بیشتر، تضمین کننده آینده این جریانات باشد.
زندگی در زیر سرکوب و زورگوئی های جمهوری اسلامی در این سی سال زمینه هر گونه تفرقه و جدائی را برای نیروهای واقعی سوسیالیست و دموکرات داخل کشور از میان برده و طبیعی است هر گونه مقاومت و بهانه جوئی و قدرت طلبی هزینه سنگینی متوجه دیگران خواهد کرد.
این راهی است رفتنی که ما با عزم استوار به سوی آن شتافته ایم و با امید در جهت آن گام برمی داریم و دست آن رفقای عزیز مقیم خارج کشور را که سال هاست در این راه تلاش کرده و می کنند صمیمانه می فشاریم و برایشان درود می فرستیم.
جمعی از اعضا و فعالان سازمان های فدائی و راه کارگر و حزب توده ایران داخل کشور

تاریخ انتشار : ۲۰ تیر, ۱۳۸۸ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »

آنچه در هفته ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت گذشت …

بابک پاک‌نیا، وکیل محمد رسول‌اف روز چهارشنبه از صدور حکم هشت سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا است برای این فیلسماز شناخته شده ایرانی خبر داد.  “درخت انجیر معابد” جدیدترین فیلم ساخته او قرار است در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن» در فرانسه به نمایش در آید.  حکومت اسلامی در ایران اما از آقای رسول‌اف اجازه کار در ایران و خروج از کشور را گرفته است.

مطالعه »
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

دلفین مینویی افزایش فشار رژیم جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب را گوشزد می‌کند اما در عین حال می‌نویسد که جنبش اعتراضی ایرانیان عمیق و پایدار است. به قول یک دختر نوجوان ایرانی: بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد.

از میانهِ شب…

هان تو…/فرومایهِِ حریص و غَرق در جنون/با غروری ته کشیده/بُغضِِی فرو خورده/لابه، ازحنجره ات بالا میاید/فوران عربده ها در جیبِ ردایت/لکه هایِ سیاهِ رسوایی/در خون- فریاد می زند…

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

جنگ نامتقارن در چالش با حجاب اجباری را کسی وضع نکرده است. شکل‌گیری‌ آن، جنبه‌ی خودبخودی دارد. مرهون عقل خاموش اما هوشمند جامعه است که بر حسب نیاز زمان، آن را از دل بیرون داده و در دامن خویش پرورده است.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

فرجام خواهی از حکم اعدام توماج صالحی…

از میانهِ شب…

جمهوری خواهی چپ…

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

خروج رسول‌اف از ایران؛ بیم‌ها و امیدهای پناهی…