جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

دعوت نامه ۱۴۰ تن از زندانیان و فعالین سیاسی اصلاح طلب مازندران از سید محمد خاتمی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری

بیا تا نظامیان به پادگانها بازگردند و از صدای "ایران سوز" نظامیان نهراس، زیرا سکوت سرشار از ناگفته در گلو خفته ی مردم و پاکان و صالحان خاموش در انتظار مصلحی نشسته اند از مخالفان خرد ستیز خشک مغز و دشمن ساز نهراس و از سکوت هزاران نخبه با بصیرت در حکومت غافل مباش!

خدمت جناب آقای خاتمی

با سلام

انتخابات ریاست جمهوری مرحله ای برای تحقق “آرزوهای بزرگ” و پلی برای تحقق آرمانهای بلند تر و فرصتی برای احیای ارزش های “دموکراسی خواهی” در ایران میباشد. پس هدف گذاری واقع بینانه و عینی در این مقطع تاریخی بسیار حیاتی می باشد.

مازندرانیان و فعالین سیاسی مازندران، از فرزندان انقلاب که بهترین دوران زندگی را در جنگ و یا در زندان این نظام و یا آن نظام گذراندیم. هرچند جفاهای بسیاری بر ما روا شد اما بغض زندان و سلول های انفرادی را در سینه خود پنهان و از مسائل شخصی می گذریم تا منافع ملی ایران تامین گردد. لذا نه گله داریم و نه طلبکاریم اما خار در چشم و استخوان در گلو، فریاد و ناله شخصی سر نمی دهیم، به رنج ها و جفاهایی که بر ما گذشت فکر نمی کنیم اما برای کاهش رنج های مردم که مستحق زندگی بهترند از همه ظلم هایی که بر ما گذشت، می گذریم. چون ما اهل آبادی و اصلاحیم نه انتقام و خشونت. خسته ایم از این زمانه اما با آمدن شما امیدواریم به آینده، چرا که بر این باوریم راه دشوار آزادی و دموکراسی در ایران، بسیار پیچیده، سخت و ناهموار است.

خاتمی عزیز!

بغض های ما همانند بغض و گریه شما در هنگام ثبت نام انتخابات ۱۳۸۰ است اما بخاطر ایران و مردم شایسته و نجیب آن را تحمل کردی تا مردم به آرامش برسند. چرا ما این بار نیز باور داریم با آمادن شما راه هموارتر گشته و آرامش به ایران باز می گردد؟ پس بیا! چرا؟

بیا، حال ایران و ایرانی بسیار “ناخوش” است، کشتی ایران توسط دولت اصول گرا به گل نشسته است.بحران های عدیده بین المللی، داخلی، فشارها از خارج و بی بصیرتی و تحجر از داخل چنان این کشتی را طوفان زده کرده که به ناخدایی با تجربه، متین، آرام، دنیا شناس ، ایران شناس، صبور و شکیبا مثل تو نیاز دارد و تا ایران را که در گردابه خطرناک، نجات دهد. شما در این مقطع حساس، مناسب ترین ناخدای این کشتی هستید.بیا تا ملت را از کشتی به طوفان گرفتار شده نجات دهی. ما هم حاضریم حتی مخالفان ما در این کشتی نشسته اند به ساحل سلامت و امن برسند.

سفیر صلح و دوستی

بیا! سایه شوم جنگ که در صد سال اخیر به خاطر افراط یا بی عملی صاحبان قدرت چندین بار بر ملت ما تحمیل شده است این بار تکرار نگردد، بیا این بار ملت ما را از “عراقی شدن” یا “سوری شدن” یا “افغانی شدن” یا “لیبیایی شدن” نجات بده. تا امید و آرامش مجددا به خانه هر ایرانی برگردد. بیا تا ایران و ایرانی را صلح طلب معرفی کنی. آیا تمایل دارید ایران  ویران و خرابه شود بعد احساس مسئولیت کنی؟ اگر در این شرایط حساس، آبرو، اعتبار و حیثیت خود را در گرو ملت نگذارید فردا در مقابل تاریخ چه پاسخی دارید؟

بیا تا سیاست تعامل را جایگزین سیاست ماجراجویانه کنی. بیا تا اتحاد غربی، بحری، عربی که در مرزهای ما لشکر کشی کرده اند را پایان دهی. هرچند تنگنا ها و چالش های فراوانی پیش رو دارید، اما هنر سیاست مردان بزرگ در شرایط سخت و بحرانی به آزمون گذاره میشود. پس این بار نیز بیا تا از راه دشوار تاریخ عبور کنیم. میدانیم این بار ده ها بار از خرداد ۷۶ سخت تر است اما شما و ملت ما به این رنج ها عادت کرده اند و چون سرمایه ملی و اجتماعی و آگاهی ملت ما با سال ۷۶ قابل مقایسه نیست اگر مخالفان شما قوی تر شده اند ملت ما نیز با عنصر دانایی قدرتمند تر شده اند. در قرن ۲۱ نظام بین الملل منافع خود را در سیاستمداران صلح طلب می جوید نه جنگ طلب.

 

 

سید رحمانی

بیا تا بار دیگر چهره “رحمانی دین” را برای دنیا به ویژه جوانان ما نشان دهی. بیا چون رسالت تو آزادی و بشارت تو شادی  است و با چهر خندان بیا. زیرا تو نه مردم را از جهنم میترسانی و نه وعده بهشت میدهی، تنها اندیشیدن را برای فردای بهتر به نسل فردا میدهی، بیا تا دوباره شادابی و نشاط به چهره زنان و مردان ما بازگردد.

بیا! تا جلوی “اسلام هراسی ” و “ایران هراسی” را بگیری.

بیا! تا سرمایه اجتماعی و ملی در حال فروپاشی را نجات دهی.

بیا! تا ایران را از انزوای بین المللی نجات دهی.

بیا تا با ارائه راه حل دیپلماتیک، مسئله انرژی هسته ای را حل و فصل کنی.

بیا تا اعتبار از دست رفته و حیثیت بین المللی ایرانی را بازگردانی.

بیا تا تحریم ها و فشارهای بین المللی را کاهش و صدور قطعنامه های بین المللی را متوقف کنی.

بیابا شناخت مناسبات قدرتهای جهانی و تعامل با آن بحران بیکاری، تورم و گرانی را حل کنی، زیرا انتخابات فرصت مناسب برای برون رفت از بحران بین المللی اقتصادی و سیاسی است نه ایجاد تنگنا برای حکومت، انتخابات تعمیق دموکراسی است نه مقابله با نظام.

سیاستمدار اخلاق مدار

بیا تا دوباره “حکمرانی خوب” شما را ببینیم و حاکم مهربان را مجددا تجربه کنیم.

بیا تا “امنیت حریم خصوصی” و آزادی مشروع شهروندان و حرمت انسان با هر دین و مسلک و مذهب را پاسداری کنی تا اعتماد عمومی بازگردد.

بیا تا دوباره فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و گفتگو را زنده کنی.

بیا تا سانسور از حوزه سیاسیت، فرهنگ، اجتماع، هنر و مطبوعات زدوده شود.

بیا تا حرمت استاد و دانشجو و حریم دانشگاه بیش از این شکسته نشود.

بیا تا “اصل پاسخگویی” به اندازه قدرت را دوباره زنده کنی.

بیا تا برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی بویژه تامین حقوق ملت پافشاری کنی.

بیا، چون عده ای می خواهند یک نفر را به جا خدا و پیامبر بگذارند و تا ابد ما صغیر بمانیم و هیچ اراده ای بالاتر از او نباشد. بیا اراده خدا را در اراده عمومی نشان بده.

بیا تا مناسبات خود را با نظام رهبری بر مبنای پیگیری مطالبات مردم و اصول قانون اساسی تنظیم کنی.

بیا تا از قدرت متمرکز فردی اجتناب شود و قدرت واقعی به مردم ایران بازگردد.

بیا تا دوباره از سایه همزیستی مسالمت آمیز با همه اقوام و ادیان در سایه اسلام رحمانی احساس امنیت کنیم.

 

 

سید قانونمدار

بیا تا دوباره استقرار حاکمیت قانون را تجربه کنیم تا مردم اقتدار رئیس جمهور را در قانون گریزی، خودکامگی، لجاجت با قانون و گستاخی نبینند و شجاعت و محجوبیت و نجابت را بی عرضگی و صبر و شکیبایی را مماشات با صاحبان قدرت تلقی نکنند.

بیا، زیرا بازگشت به شما دفاع از آن روش و منش شماست چون راه اعتدال تنها راه حصول به دموکراسی پایدار در ایران است.

صدای صداقت

مردم از تزویر، دروغ، تهمت، و افشاگری های بی حاصل خسته شده اند. پس بیا تا صداقت، راستی و درستی را دوباره تجربه کنیم.

بیا که مدعیان عدالت، هم “نان” را از مردم گرفته اند هم آزادی و آرامش را.

بیا تا ایرانی که با وعده نفت سر سفره از قحط نان حتی ایمانش را هم گرفته اند.

بیا تا فرصت های برابر را برای همه ایرانیان به طور یکسان برای رسیدن به قدرت، ثروت، معرفت و منزلت مهیا شود بیا تا عدالت را در عرصه قدرت و ثروت تجربه کنیم.

بیا تا فرصت های از دست رفته ۷۰۰ ملیارد دلار درآمد نفی که به تاراج رفته را به کار و اشتغال سوق دهی. بیا تا رانت و فساد اقتصادی که دولت اصول گرا در آن غرق شده را از صحنه سیاسیت و اقتصاد ایران پاک کنی.

بیا تا بار دیگر پایتخت اقتصاد ایران (عسلویه) را به تحرک دوباره فراخوانی. تا تولید ملی با انجام اصلاحات مالی و بهبود کسب و کار و اشتغال هموار گردد تا دولت رفاه بر مبنای عدالت اجتماعی استوار گردد.

صدای آرامش ایرانی

بیا تا  راه صلح و دوستی را در جهان و مهر و محبت عملی در ایران هموار گردد.

بیا تا دولت مشارکت جو را با هدایت نهادهای مدنی هموار کنی.

بیا تا همه ایرانیان “حق انتخاب و آزادی انتخاب” را دوباره تجربه کنند و اعتماد عمومی دوباره بازگردد.

بیا تا مسیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر ناعادلانه بزرگ مردان ایران موسوی و کروبی و شیرزن تاریخ ایران خانم رهنورد برداشته شود.

بیا تا روزهای رنج، تلخ، بغض، زندان و غربت از وطن بسیاری از نخبگان پاک دل ایرانی پایان یابد.

سمبل اعتدال ایرانی

بیا تا سازهای جوانان دوباره کوک شود و آهنگ جدید و در یک سمفونیک نوین، افق های امیدبخش به آینده گشوده شود.

بیا تا جوانان ما که به خاطر “کندی” راه پیران به “تندی” هدایت شدندِ به اعتدال گرایش یابند تا جامعه جوان ما که به انفعال و انزوای فاجعه آفرین دچار شده را نجات دهی.

بیا تا با بازاندیشی و بازخوانی از گذشته، راه آینده را با امید و اعتماد هموار کنی.

سید اخلاق مدار

بیا در زمان بی اخلاقی سیاسی، معنویت و اخلاق را دوباره زنده کن.

بیا تا به زوال و انحطاط و ویرانی اخلاق پایان دهی.

بیا تا در مقابل افراط و تفریط، اعتدال را دوباره جشن بگیریم.

بیا تا به مخالفان داخلی که شما را خائن به نظام و مخالفان خارجی که شما را خادم نظام میدانند بگویی خادم ملت هستی. یه همین دلیل ماندگار شدی. بازگشت ما و ملت به تو، بازگشت اعتدال برای تحقق دموکراسی پایدار است.

بیا جامعه را از انفعال یا رادیکالیسم تخیلی نجات ده.

بیا تا بازار کسب و کار افراطیون و تفریطیون تعطیل گردد.

بیا تا همه با هم  راه دشوار دموکراسی و حاکمیت قانون، تسامح و تساهل را مثل گذشته اما بازخوانی شده، آهسته و پیوسته بپیماییم تا گسست مارا مجبور به تکرار تلخ تاریخ نکند.

بیا تا تاریخ گسست اصلاحات را پیوندی دوباره بزنی.

بیا به این آزمون تاریخی پیش روی خود که روز سرنوشت ساز است پاسخ مثبت بده چون در غیبت مردان بزرگ شایه آدم های کوچک چقدر بزرگ شده و آفتاب ایرانی در حال غروب است، آمدن تو طلوع دوباره آفتاب است.

سید مهربان

بیا تا سکوت شکسته شود. تا بیش ازین ملت شکسته نشود و بیا تا با بازخوانی هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت اصول گرا مجددا به مقایسه و مسابقه بگذاریم.

بیا تا نظامیان به پادگانها بازگردند و از صدای “ایران سوز” نظامیان نهراس، زیرا سکوت سرشار از ناگفته در گلو خفته ی مردم و پاکان و صالحان خاموش در انتظار مصلحی نشسته اند از مخالفان خرد ستیز خشک مغز و دشمن ساز نهراس و از سکوت هزاران نخبه بابصیرت در حکومت غافل مباش که با آمدن تو سرود همراهی را همه با هم سر میدهند.

بیا چون ای چهار سال نشان دادی که از همه مدعیان بصیرت، با بصیرت تری چون راه تو راه اعتدال و راه هر ایرانی بود.

صدای بهار

بیا با دولت امید، اعتماد، نشاط تعامل، تساهل و مدارا، دوباره گفتمان اصلاح طلبی را که به خاموشی و گسست تاریخی فرو رفت زنده سازی.

بیا تا با مهربانی و مهرورزی شبهای تیره را سحر کنی.

با آمدن تو کام مردم بهاری تر میشود، زمستان رخت بر خواهد بست، بیا تا بهاری تازه کنی، بیا تا نشان دهی آنان که در آمدن زمستان این ملت نقش داشتند نمیتوانند وعده بهاری دهند. اما تو، صورت، سیرت، پیام، سخن، عمل و رفتارت بهاریست. تو اصل بهاری و صدای بهار.

 

 

 

 

 

اسامی زندانیان سیاسی مازندران به ترتیب حروف الفبا

 

۱.مصطفی ابراهیم تبار (بابل)

۲.آریا آرام نژاد (بابل)

۳.محمدرضا آقاملکی (بابل)

۴.محمد اسماعیل زاده (بابل)

۵.حاج علی تاری (بابلسر)

۶.مهندس علی تقی پور (آمل)

۷.دکتر حسین جلیل نتاج (بابل)

۸.موسی جلالیخواه (بابل)

۹.اشکان ذهابیان (بابل)

۱۰.دکتر علی اکبر سروش (بابل)

۱۱.علیرضا شهیری (بابل)

۱۲.فرشته شیرازی (آمل)

۱۳.بهنام فرازمند (قائمشهر)

۱۴.علیرضا فلاحتی (بابل)

۱۵.محمد معصومیان (بابل)

۱۶. دکتر سید احمد میری (بابل)

۱۷.سعید یعقوبی نژاد (بابل)

۱۸.یاسر یوسف زاده (بابلسر)

 

اسامی فعالین سیاسی مازندران به ترتیب حروف الفبا

 

۱.دکتر اصغری (ساری)

۲.دکتر ابوالحسنی (بابل)

۳.افشین احمدی (ساری)

۴.شیخ ابراهیمی (بابلسر)

۵.دکتر احمدی پور (قائمشهر)

۶.احمدی فولادی (ساری)

۷. محمد آزاد (رامسر)

۸.اسلامی (ساری)

۹.مجید اعتمادیان (بابلسر)

۱۰.آقا گل تبار (بابل)

۱۱.کمال آقامیری (ساری)

۱۲.الیاسی (بابلسر)

۱۳.انوش امینی (رامسر)

۱۴.علی امیرخانلو (گلوگاه)

۱۵.دکتر ایزدی (بابلسر)

۱۶.اکبر حسین زاده (بابل)

۱۷.رضا بابازاده (بابل)

۱۸.حسین بزرگ (ساری)

۱۹.دکتر اصغر بزرگی (بابل)

۲۰.دکتر بنار (سوادکوه)

۲۱.اکبر بهشن (ساری)

۲۲.احد جاودانی (ساری)

۲۳. محمود جعفریان (بابل)

۲۴.سعید جلالی (محمود آباد)

۲۵.دکتر جمالی (ساری)

۲۶.عزیز جهانی (بابلسر)

۲۷.جواد جوینده (بابل)

۲۸.بهروز حاج آقاپور (بابلسر)

۲۹.حبیبی (قائمشهر)

۳۰.حسن خورشیدی (گلوگاه)

۳۱. دکتر علی حسینی (نوشهر )

۳۲.مجید حسین زادگان (ساری)

۳۳.دکتر حسینی نصر (ساری)

۳۴. حشمتی (ساری)

۳۵.جواد حق نظر (قائمشهر)

۳۶.خادملو (گلوگاه)

۳۷.مهندس خیراللهی (بابل)

۳۸.دکتر داودی (بابل)

۳۹.احمد داودی (بابل )

۴۰.مهدی داودیان (بابل)

۴۱.علی درزی (آمل)

۴۲.دروازه طوس(بهشهر)

۴۳.علی دریابیکی (خانه کارگر استان)

۴۴.مهندس دستباز (بهشهر)

۴۵.علی دستباز (فریدون کنار)

۴۶.دکتر دیانی (ساری)

۴۷.دیلم صالحی (نوشهر)

۴۸.حسین راهب (رامسر)

۴۹.مهندس ربیع پور(نوشهر)

۵۰.رجائی (آمل)

۵۱.جعفر رحمانزاده (آمل)

۵۲.دکتر رحمانی (بهشهر)

۵۳.رحیمی (تنکابن)

۵۴. رحیمی (ساری)

۵۵.رستم زاده (آمل)

۵۶.شعبان رستمی (ساری)

۵۷.مهندس حبیب رستمی (نوشهر)

۵۸.علی رستمیان (بابل)

۵۹.رضائی (بابلسر)

۶۰.محمد رضائی (آمل)

۶۱.دکتر مهدی رهبری (بابلسر)

۶۲.حسین روزبهی (ساری)

۶۳.مهندس روشن (آمل)

۶۴.دکتر رئیسان (بابل)

۶۵.شیخ صمد زراعتی (جویبار)

۶۶.دکتر سالاریان (رویان)

۶۷.زمان پور (قائمشهر)

۶۸.مهدی سام دلیری (چالوس)

۶۹.احمد سرخ پر (بابل)

۷۰.حسین سروی (تنکابن)

۷۱.دکتر سهرابی (نوشهر)

۷۲.شریعت (ساری)

۷۳.شعبانی (ساری)

۷۴.دکتر شهابی (قائمشهر)

۷۵.احمد صابری (ساری)

۷۶.دکتر علیرضا صفاریان (بابل)

۷۷.صیدانلو (گلوگاه)

۷۸.دکتر طبرستانی (بابل)
۷۹.حسین طوسی (بهشهر)

۸۰.ظفری (تنکابن)

۸۱.عسگری فقیه (قائمشهر)

۸۲.عباسپور(بابلسر)

۸۳.دکتر علوی (محمود آباد)

۸۴.حسین علی نژاد (بابل)

۸۵.امیر عادلانی (بهشهر)

۸۶.علیزاده (فریدونکنار)

۸۷.عموزاده (بهشهر)

۸۸.دکتر غلامی (آمل)

۸۹.مهندس موسی غلامی (بابلسر)

۹۰.دکتر فاضلی (بابلسر)

۹۱.احسان قاسمی (ساری)

۹۲.صفر قاسمی (رامسر)

۹۳.محمد قاسمی (بابلسر)

۹۴.مهندس قدسی (بابل)

۹۵.حاج علی قلی تبار(بابلسر)

۹۶.دکتر قمی (نوشهر)

۹۷.دکتر علی کرمی مله (قائمشهر)

۹۸.مهندس داود کشاورزیان

۹۹.دکتر زهرا کریمی (بابلسر)

۱۰۰.امیر کسری کیانی (بابل)

۱۰۱. خانم کاشی (ساری)

۱۰۲.مهندس کاکوان (رامسر)

۱۰۳.غلام گرزین (قائمشهر)

۱۰۴.اسماعیل گوهر رستمی (رامسر)

۱۰۵.داود لطفی (بابل)

۱۰۶.فیض الله محمد پور (بابلسر)

۱۰۷.موحدمنش (سوادکوه)

۱۰۸.میثم مشایخ (نوشهر)

۱۰۹.محمد جانپور(گلوگاه)

۱۱۰.دکتر محمدی (آمل)

۱۱۱.منصور کیا (تنکابن)

۱۱۲.سعید میرزاپور (ساری)

۱۱۳.مهندس نائج پور (نور)

۱۱۴.نجاریان برادر چهار شهید (بابل)

۱۱۵.مهندس محسن نریمان (بابل)

۱۱۶.مهدی نصیری (فریدونکنار)

۱۱۷.شاهین نقیبی (بابلسر)

۱۱۸.محسن نورانی (آمل)

۱۱۹.نوربخش (نوشهر)

۱۲۰.دکتر علی وحیدی (رامسر)

۱۲۱.ولائی (آمل)

۱۲۲.مهندس یوسف نژاد (ساری)

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲ ۱:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین