پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳

دوران نوین: کاپیتالیسم با خصلت روبنائی غیرمدرن

واردشدن بە دورانهای جدید معمولا با جنگهای بزرگ همراهند. جنگها تجلی شدید حرکات و گسلهای بنیادین در اعماق هستند کە در سطح رو می شوند و...

واردشدن بە دورانهای جدید معمولا با جنگهای بزرگ همراهند. جنگها تجلی شدید حرکات و گسلهای بنیادین در اعماق هستند کە در سطح رو می شوند و با خود چە خوب یا بد دوران جدیدی را بە همراە می آورند. حال چە شکست چە پیروزی، فرقی نمی کند.

بعنوان مثال تکانەهای انقلاب کبیر فرانسە از طریق جنگهای ناپلئون دنیا را درنوردید، با جنگ اول و متعاقب آن انقلاب اکتبر جهان وارد مرحلە جدیدی در تاریخ خود شد، با جنگ دوم جهانی باز شاهد بروز دنیای دو قطبی هستیم کە دهها سال جهان را در امواج خروشان خود فرو می برد، دو جنگ خلیج فارس اوج تسلط لیبرالیسم و یکەتازی آن بر جهان را رقم می زند،… و حال با شروع جنگ اوکراین باز جهان در آستانە تغییر بزرگ دیگری ایستادەاست. و روسیە چە در این جنگ شکست بخورد چە نە، ما را از این تغییر اجتنابی نیست.

پوتین و شی در جریان سفر رئیس جمهور چین بە روسیە بیانیە مشترکی را امضاء کردند. آنها در این بیانیە از دوران نوین می گویند، از تغییراتی کە در صد سالە اخیر نظیر آن دیدە نشدەاست، و از هدایت این تغییر توسط خود گفتند، و جهانی که از توازن جهانی شکل گرفته در سال ۱۹۴۵ میلادی دور می‌شود.

اما جالب است کە نگاە ایدئولوژیکی و اقتصادی آنها برای این دنیای جدید چیز تازەای ندارد. از جملە پوتین از تقابل جهان سنتی با نئولیبرالیسم می گوید و بیانیە ضمن رد نگاە غربی بە دمکراسی از عدم برتری دمکراسی بر دمکراسی دیگری می گوید! در واقع یک نگاە نسبی گرایانە جهت توجیە استبداد در کشورهای خود. و جالب است کە بیانیە در بخش اقتصادی همان نگاە غربی را در مورد اقتصاد تکرار می کنند. در این بیانیە ضمن انتقاد از امریکا آمده است کە “هژمونیسم، یکجانبه گرایی و حمایت گرایی (حمایت از صنایع داخلی) هم چنان بیداد می‌کند”. آنها تاکید می کنند کە دو طرف از ساختن یک اقتصاد جهانی باز حمایت می‌کنند از یک سیستم تجاری چندجانبه که هسته اصلی آن سازمان تجارت جهانی است و ترویج آزادسازی و ساده‌سازی شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند و خواستار توسعه باز، عادلانه، عادلانه و بدون تبعیض هستند” یعنی در واقع همان سیستم نئولیبرالیسم و بازار آزاد کە مشخصە نظام سرمایەداری است و بنابراین فراتر از سیستم موجود جهانی چیز جدیدی ارائە نمی دهند. بە نظر می رسد کە درگیری بر اساس کسب منافع بیشتر و موقعیت برتر است، نە ایجاد سیستمی جایگزین نئولیبرالیسم کە هر دو مدعی تقابل با آن هستند.

باید تاکید کرد کە آری جهان در آستانە دوران نوینی است، دورانی کە در آن چین قدرت اقتصادی محرکە آن و روسیە قدرت نظامی پیشبرندە است. یعنی تکرار همان منطق تاریخ کە جنگها بهترین موتور محرکە و جلوە گذار بە چنین دنیائی هستند.

اما همزمان باید تاکید کرد کە این جهان جدید، از لحاظ مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در واقع پدیدە جدیدی نیست زیرا چنانکە از مفاهیم اقتصادی بیانیە بر می آید ما با همان جهان سرمایەداری روبرو هستیم، و اگر بر جنبە ایدئولوژیکی مفاد بیانیە تکیە کنیم با جهانی سرمایەداری مواجە خواهیم شد با روبنای استبدادی و غیردمکراتیک. یعنی در واقع از لحاظ تاریخی قدمی بە عقب.

رقابت و جنگ میان روسیە و چین از یک طرف و غرب از طرف دیگر نشان می دهد کە ما کماکان در داخل خود مناسبات و نیروهای سرمایەداری وارد دوران جدیدی می شویم، و نە بیرون آن. در واقع نە بر اساس پارامترهای غیرکاپیتالیستی.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

1 Comment

  1. محمد فلاح گفت:

    چین به شکل خزنده به سوی سوسیالیزم پیش می رود ودر روسیه هم حزب کمونیست جان تازه ای گرفت و هم پیمان روسیه، بلاروس، کماکان باشرایط روز به نوعی دارد سوسیالیزم را پیاده می کند.
    در این میان، این فدائیان اکثریت است که جلوتر از شرایط زمانه به کاپیتالیسم گرایش پیدا می کند

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

ایالات متحده مدعی است که اکثر هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های شلیک شده ایران در جریان حمله نیمه شب شنبه را سرنگون کرده است. بیش از نیمی از تسلیحات ایران نیز قبل از رسیدن به خاک اسرائیل توسط هواپیماها و موشک های آمریکا منهدم شدند.

خوشه ها را

خاطره ها، مثل پیچک، در ما می پیچند,
چون شعاعی از گس و عطر,
نرمک نرمک، همچون امید، می گشایند راه،
می نمایند رخ …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

خوشه ها را

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!