چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰

دور جدید درگیری های نظامی در سوریە

درگیری های اخیر میان نیروهای نظامی ایالات متحدە آمریکا و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە کە منجر بە کشتە و زخمی شدن تعدادی از طرفین...

درگیری های اخیر میان نیروهای نظامی ایالات متحدە آمریکا و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە کە منجر بە کشتە و زخمی شدن تعدادی از طرفین شد، سطح تشنج میان دو کشور را بالا برد. درگیری کە امروز هم ادامە داشت و حملە دیگری بە نیروهای آمریکائی صورت گرفت. این درگیری ها در زمانی صورت می گیرند کە اخیرا واشنگتن، ایران را بە حملە نظامی در صورت غنی سازی بالای شصت درصدی و تلاش برای تولید بمب اتمی تهدید کرد.

بی گمان تشدید سطح تنشها بشدت خطرناک است، و در نگاە نیروهای صلح طلب و ضد جنگ تحت هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست. بویژە اینکە دولت ائتلافی بشدت راستگرای کنونی اسرائیل بە رهبری ناتانیاهو، مترصد فرصتی برای حملە است. جنگی کە کسی نمی داند عواقب و تاثیرات آن تا بە کجا خواهدرسید. جنگی کە کل امنیت و ثبات خاورمیانە را با تشنجات عظیم و غیرقابل پیش بینی روبرو خواهدکرد.

اما چگونە است کە درست در بحبوحە نزدیکی ایران و عربستان، چنین حرکاتی از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە صورت می گیرد؟ آیا تندروهای ایران با چنین عملی می خواهند سینگال بدهند کە اساسا خبری از احیای برجام نیست؟ یا اینکە طبق معمول با متشنج کردن بیشتر منطقە در صدد تاثیرگذاری بر روند نزدیکی ایران و عربستان هستند؟

البتە دولت دمکراتها در واشنگتن با احتیاط در رابطە با ایران حرکت می کند، و تحت هیچ عنوانی برنامەای جهت بالا بردن سطح تشنجها تا مرحلە برخورد نظامی، البتە تحت شرایط خاصی کە همانا احتیاط جمهوری اسلامی در رابطە با برنامە اتمی خودش است، ندارد. دولت بایدن با بمباران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە، جواب تحرکات نظامی شبەنظامیان وابستەای را می دهد کە علیە نیروهای آمریکائی وارد عمل شدەاند. همچنین دولت بایدن بعنوان ادامەدهندە راە و نگاە دولت اوباما بە مسائل منطقەای در خاورمیانە، برخورد با جمهوری اسلامی در اولویت استراتژیکی آنان نیست. چین و روسیە نگاە و توان ایالات متحدە را کاملا بخود مشغول کردەاند. ضمنان تورم و بحران اقتصادی در آمریکا و نیز بحرانهای مالی کە در پی آن تعدادی بانک اعلام ورشکستگی کردند، رمق این کشور را برای بازکردن جبهەهای متعدد گرفتەاست.

اما از طرفی دیگر اگر اظهارات سناتور تندروی آمریکائی ‘تد کروز’ را مبنا بگیریم کە در توئیتی بایدن را بە دروغگوئی و صدور مجوز برای پرداختهای نقدی تازە بە ایران متهم کردە، بە نظر می رسد کل صحنە پیچیدەتر از آنی می شود کە تصور آن می رود. بە این ترتیب ایالات متحدە از طرفی تهدید می کند و از طرفی دیگر تسهیل! واقعیت این است کە نوعی سردرگمی در سیاست دمکراتها در قبال ایران مشاهدە می شود کە توضیح آن دشوار است.

در رابطە با تحرکات نظامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریە علیە آمریکائی ها باید گفت کە در خوش بینانەترین حالت، تحلیل می تواند این باشد کە سران رژیم در شرایط نیاز ایالات متحدە بە ایران برای دورشدن از روسیە و نیز احتیاط واشنگتن در قبال تهران، دست بە تحرکات نظامی از طریق نیروهای نیابتی خود می زنند تا صدای جناحهای تندروی درون خود کە بویژە بعد از آشتی با عربستان بلندشدە را بخوابانند.

بهرحال هرچە هست، آمریکا فعلا نە نگاە حذفی بە جمهوری اسلامی دارد، و نە نیاز بە برپائی حتی یک جنگ محدود. نوع برخورد غرب بە تجربە خیزش چند ماهە اخیر مردم ایران هم بدرستی اثبات کرد کە آنها بە سرنگونی نظام مستقر در ایران نە تنها فکر نمی کنند، بلکە تنها در پی فشارآوردن بر آن و خنثی کردن مواضع آن در قبال روندهای تغییرات کلانی است کە دنیا را در بر گرفتەاست.

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۵ فروردین, ۱۴۰۲ ۵:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد